TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Początek roku nie napawa hotelarzy optymizmem

Pomimo rozpoczętych w styczniu ferii, hotele wypoczynkowe i położone poza miastami odnotowały gorsze wskaźniki operacyjne niż hotele biznesowe i zlokalizowane w miastach - wynika z ankiety dotyczącej sytuacji branży w pierwszym miesiącu nowego roku, przeprowadzonej wśród hotelarzy przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskał tylko co trzeci hotel biorący udział w badaniu.


Dane ankietowe stycznia wskazują na dalsze (po grudniu) pogorszenie wyników w stosunku do poprzedniego miesiąca. Ponownie wzrosła grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zmniejszyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. Utrzymały się natomiast dysproporcje w wynikach obiektów wypoczynkowych / pozamiejskich, które odnotowały gorsze wskaźniki od hoteli biznesowych / miejskich, pomimo rozpoczęcia ferii w drugiej połowie stycznia.

Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 34 proc. (o 5 pp. więcej niż w grudniu) nie przekroczyło frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 32 proc. (odpowiednio 9 pp. mniej) hoteli, w tym 9 proc. obiektów - powyżej 70 proc.
W  otelach miejskich, 38 proc. (10 pp. mniej niż grudniu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Co czwarty hotel w tej grupie nie przekroczył obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich tylko 18 proc. (6 pp. mniej niż w grudniu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a aż blisko połowa, bo 47 proc. (9 pp. więcej niż w grudniu) stanowiła grupę, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych 39 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei progu 30 proc. frekwencji nie przekroczyło 21 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 27 proc. odnotowało frekwencję ponad 50 proc., a 44 proc. nie osiągnęło obłożenia 30 proc.

Średnie ceny nadal wzrastają

Dane dotyczące średniej ceny niezmiennie świadczą o ciągłej tendencji wzrostowej. Odpowiedzi wskazują, że wzrost cen w stosunku do stycznia 2022 roku odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 81 proc. Dwie największe i jednocześnie zbliżone liczebnie grupy hoteli zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 26 proc. i 29 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 12 proc. i 14 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż wysokiej inflacji, a zwłaszcza ze wzrostu kosztów towarów i usług, żywności, wynagrodzeń oraz wysokich cen gazu i energii elektrycznej.

Prognozy rezerwacji na luty

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc wskazują na utrzymanie się podobnych prognoz w stosunku do ankiety sprzed miesiąca, z poprawą w obiektach wypoczynkowych, co wynika z faktu, że luty to pełny miesiąc ferii zimowych.
57 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień udziału w ankiecie) frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc wcześniej, dla stycznia było to 60 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 19 proc. hoteli (tu poprawa o 9 pp. w stosunku do stycznia). W hotelach biznesowych 66 proc. obiektów nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 11 proc. (to słabsza o kilka pp. prognoza niż miesiąc temu dla stycznia). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to połowa hoteli (53 proc.) z frekwencją poniżej 30 proc. i 30 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (wyraźny wzrost o kilkanaście pp. w stosunku do prognozy sprzed miesiąca dla stycznia).
Prognozy lutego to nadal okres obejmujący 6 tygodni ferii zimowych. W ankiecie znalazło się więc ponownie pytanie o rezerwacje w całym tym okresie.

Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 28 proc. (poprawa o 16 pp. w stosunku do danych z ankiety sprzed miesiąca) posiada aktualnie obłożenie w okresie ferii poniżej 30 proc. Do tego należy jednak dodać grupę 44 proc. obiektów (10 pp. więcej niż w ankiecie miesiąc temu), które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. jest zaledwie 3 proc. (bez zmian). Hotele biznesowe w czasie ferii oczywiście nadal wypadają gorzej niż wypoczynkowe. 77 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 16 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych jest lepiej niż miesiąc temu, ale nadal daleko od satysfakcjonujących wyników. 21 proc. nie sprzedaje oferty, a 41 proc. (poprawa o 15 pp. w stosunku do prognoz z ankiety sprzed miesiąca) posiada obłożenie poniżej 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. jest 24 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. zaledwie 3 proc.

2022 rok minął pod znakiem wzrostu kosztów i cen

IGHP zadała również pytania podsumowujące wyniki hoteli w zakresie wybranych wskaźników operacyjnych i finansowych za cały 2022 rok.
Frekwencję 30 proc. nie osiągnęło tylko 5 proc. hoteli, natomiast satysfakcjonujący poziom powyżej 50 proc. przekroczyło 65 proc. obiektów, w tym 16 proc. powyżej 70 proc. obłożenia.

Podobnie, jak wskazywały na to wyniki ankiet z kolejnych miesięcy ubiegłego roku, hotele w zdecydowanej większości zanotowały wzrost średniej ceny za 2022 rok w relacji do roku 2021: 88 proc. wszystkich ankietowanych. Dwie największe i jednocześnie zbliżone liczebnie grupy hoteli zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 32 proc. i 31 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 16 proc. i 9 proc.

Jednocześnie rozkład wartości średniej ceny (cena netto bez VAT i bez przychodu ze śniadania) od 150 zł do 500 zł był bardzo równomierny w kolejnych zakresach co 50 zł, i zwykle wynosił 16-18 proc. w poszczególnych grupach. Mniej liczne (ok. 10 proc. każda) były grupy w cenach poniżej 150 zł i w zakresie 350-400 zł. Bardzo mało liczne były dwie grupy (2 proc. każda) z cenami w przedziale 400-449 zł oraz 450-499 zł. Hoteli, które uzyskały cenę powyżej 500 zł, było 7 proc.

Udział przychodów ze sprzedaży noclegów w przychodach ogółem wyniósł średnio 57 proc. Odpowiednio przychody z gastronomii stanowiły 33 proc., a pozostałe przychody 10 proc. Wskaźniki te nie różniły się istotnie w hotelach w podziale na obiekty biznesowe i wypoczynkowe.
Udział kosztów surowca (łącznie żywności i napoi) w przychodach z usług gastronomicznych wyniósł średnio 31 proc. W tej kategorii nieco wyższy wskaźnik notowały obiekty wypoczynkowe (33,5 proc.) niż biznesowe (31 proc.).

Kolejne pytania dotyczyły udziału kosztów mediów w przychodach ogółem. Koszt energii elektrycznej stanowił średnio 10 proc. W tej kategorii kosztów lepiej wypadły obiekty wypoczynkowe, w których wskaźnik wyniósł 7,5 proc., natomiast hotele biznesowe były na poziomie średniej dla całej grupy ankietowanych. Koszt zużycia gazu (lub innych źródeł opałowych) stanowił średnio 9 proc. I w tym wypadku również lepiej wypadły obiekty wypoczynkowe ze średnią 7 proc, dla hoteli biznesowych wyniosła ona 11 proc. Z kolei koszty ciepła dostarczanego z ciepłowni miejskich (w hotelach, które korzystają z tego medium, zdecydowaną większość stanowią hotele miejskie/biznesowe) stanowiły 8 proc. Obiekty biznesowe i wypoczynkowe miały zbliżony wskaźnik. Koszty zużycia wody i odprowadzenia ścieków stanowiły średnio 4 proc. Ponownie hotele wypoczynkowe zanotowały lepszy wskaźnik, w wysokości 3 proc. Koszty wszystkich mediów wyniosły średnio aż 30 proc. przychodów ogółem.
Ostatnim wskaźnikiem badanym w ankiecie był udział kosztów osobowych (uwzględniając wszystkie formy zatrudnienia, w tym umowy o pracę, zlecenia, ale także tzw. samozatrudnienie) w przychodach ogółem. Średnio wyniósł on 33,5 proc., na tym samym poziomie ukształtował się w hotelach biznesowych, natomiast w obiektach wypoczynkowych był wyższy, i osiągnął 36 proc.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 1-10 lutego 2023 roku wzięły udział 122 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 69 proc. położonych jest w miastach. 32 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (86 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 62 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 88 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 36 proc., 28 proc. specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym 36 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
IGHP prognozy 2023 hotele ocena styczeń
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję