TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Miniony rok udany dla hotelarzy

Według IGHP hotelarze pozytywnie oceniają 2023 rok, ale w nadchodzących miesiącach najbardziej obawiają się wzrostu kosztów działalności i z optymizmem oceniają dobrą ofertę dla turystyki MICE i indywidualnej, wzrost zainteresowania Polską w wyniku zmian powyborczych oraz sprzyjające warunki klimatyczne i naturalne walory turystyczne - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.


Z analizy najnowszego badania IGHP wynika, że rok 2023 hotelarze zaliczają zdecydowanie do udanych: został on dobrze oceniony przez 57 proc. respondentów i "dobrze, choć poniżej oczekiwań", przez 30 proc. - co daje łącznie zdecydowaną większość 87 proc. Padło tylko 2 proc. odpowiedzi "źle" oraz 11 proc. "poniżej oczekiwań".

Za największe trzy szanse nowego roku, z równym udziałem po 23 proc. wszystkich odpowiedzi, respondenci uznali: dobrą ofertę dla turystyki MICE i indywidualnej, wzrost zainteresowania Polską w wyniku zmian powyborczych oraz sprzyjające warunki klimatyczne i naturalne walory turystyczne. Zmiany na scenie politycznej w Polsce uzyskały 18 proc., a relatywnie tania oferta dla Polaków w stosunku do urlopowych wyjazdów zagranicznych 14 proc.

Z kolei w zakresie największych zagrożeń dla branży hotelowej w 2024 roku zdecydowanie najistotniejszym okazał się wzrost kosztów działalności - 35 proc. odpowiedzi. Kolejne dwa zagrożenia, choć już z mniejszym udziałem, to trudności w rekrutacji pracowników (19 proc.) oraz niepewna sytuacja geopolityczna w naszym regionie (17 proc.). W mniejszym stopniu hotelarze obawiają się konkurencji ze strony obiektów przeznaczonych na krótkotrwały najem (14 proc.) oraz konkurencji ze strony nowych obiektów hotelowych (12 proc.).

Prawie 90 proc. hotelarzy oceniło ubiegły rok pozytywnie, co bardzo nas cieszy. Po trudnym czasie pandemii i blisko dwóch latach agresji Rosji na Ukrainę branża ma powody do zadowolenia. Ale na pytanie o obawy dotyczące sytuacji w 2024 roku na pierwszym miejscu znów znalazł się wzrost kosztów działalności. Po kolejnym roku z rzędu, gdy wysoka inflacja negatywnie wpływała na rentowność, hotelarze, podobnie jak przedsiębiorcy w innych branżach, w bieżącym roku nadal mają obawy o utrzymanie wyników działalności na zaplanowanym poziomie komentuje Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Grudzień 2023 roku nieco lepszy niż rok wcześniej

Wyniki grudnia minionego roku były na umiarkowanym poziomie, zbliżonym do poprzedniego miesiąca, ale nieco lepsze od uzyskanych w grudniu 2022 r. Istotne znaczenie dla wyników całego miesiąca, szczególnie w obiektach wypoczynkowych, miał okres świąteczno-noworoczny. Łącznie, hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było 17 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 46 proc. (6 pp. mniej niż w listopadzie), w tym 18 proc. obiektów powyżej 70 proc. (4 pp. mniej niż miesiąc temu).
W grupie hoteli biznesowych 40 proc. uzyskało obłożenie powyżej połowy możliwości, w tym 15 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o 22 pp. słabsze niż w listopadzie. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 26 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie również było niższe niż miesiąc temu: 25 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym tylko 11 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało 14 proc. hoteli. Dużą grupę, z udziałem 60 proc., stanowiły obiekty z obłożeniem 30-50 proc.

Końcówka roku 2023 lepsza niż 2022

Wskaźniki frekwencji w grudniu 2023 roku były lepsze od uzyskanych rok wcześniej. Dla 37 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym 29 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale blisko połowa (49 proc.) obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do grudnia rok wcześniej, z najliczniejszą grupą 34 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 14 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych drugich. Dla 47 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do grudnia 2022 roku, w tym 35 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 36 proc. hoteli poprawiła obłożenie, w tym 1/3 stanowiła grupa z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla 1/4 wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do grudnia ubiegłego roku, w tym 21 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale ponad połowa (54 proc) obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 32 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. W grudniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 28 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 24 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 28 proc.
W 8 na 10 hoteli ceny wzrosły rok do roku

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w grudniu średnie ceny rosły rok do roku. Odpowiedzi ankietowanych hotelarzy wskazują, że 79 proc. hoteli podniosła je w stosunku do grudnia 2022 r. Ponad połowa obiektów (54 proc.) odnotowała wzrost do 10 proc., a 21 proc. - w przedziale 11-20 proc. 21 proc. hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe.

Niski poziom rezerwacji na kolejne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na styczeń są na podobnym poziomie co miesiąc temu dla grudnia, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Dla branży to kolejny trzeci najsłabszy wynikowo miesiąc w okresie całego roku. Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w związku z początkiem ferii szkolnych w drugiej połowie stycznia. Ale aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych są tylko trochę lepsze od biznesowych. Wśród całej grupy ankietowanych 47 proc. hoteli wskazuje na dzień wypełnienia ankiety frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 15 proc. W hotelach biznesowych 60 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje tylko 11 proc. Wskaźniki obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 39 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 14 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. Więcej gości wybrało pobyt w hotelu w Sylwestra niż w Święta Bożego Narodzenia

Wyniki grudnia (i początku stycznia) obejmują okres świąteczny i noworoczny. Z danych uzyskanych z hoteli widać, że faktyczne rezultaty były na poziomie prognoz sprzed miesiąca - hotele wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wyniki niż biznesowe i, zgodnie z przewidywaniami, zdecydowanie większym zainteresowaniem gości cieszył się Sylwester niż Święta Bożego Narodzenia.

Wśród całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 22 proc. uzyskało obłożenie w okresie świątecznym poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę hoteli, które w ogóle nie sprzedawały oferty specjalnej w tych dniach - 30 proc. obiektów. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. było również 22 proc. Podobnie jak w prognozach z ankiet sprzed miesiąca, hotele biznesowe wypadły w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. 47 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. odnotowało 38 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 11 proc. nie sprzedawało oferty, a tylko 7 proc. uzyskało obłożenie poniżej 30 proc. Natomiast 61 proc. obiektów zapełniło się w ponad 70 proc. Faktyczne wykonanie było więc bardzo bliskie prognozom z ankiety sprzed miesiąca.

Z kolei w okresie noworocznym, dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie, 8 proc. uzyskało obłożenie poniżej 30 proc., 20 proc. obiektów nie sprzedawało oferty w ogóle. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. było 60 proc. Podobnie jak w okresie świątecznym, hotele biznesowe wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 35 proc. nie sprzedawało oferty, obłożenie poniżej 30 proc. uzyskało 15 proc. obiektów, natomiast w 70 proc. lub więcej wypełniło się 33 proc. W hotelach wypoczynkowych 7 proc. nie sprzedawało oferty, nie było w ogóle obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc., natomiast w 70 proc. lub więcej wypełniło się 82 proc.
Druga połowa stycznia to początek ferii szkolnych. Prognozy na ten okres są jednak słabe. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 34 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 34 proc. obiektów, które w ogóle nie sprzedają oferty specjalnej. Hoteli wypełnionych więcej niż w 70 proc. jest zaledwie 3 proc. Podobnie jak dla okresów świątecznego czy noworocznego, hotele biznesowe w czasie ferii wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Połowa nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 33 proc. obiektów. Jednak w hotelach wypoczynkowych również nadal nie widać rezerwacji na ferie: 18 proc. nie sprzedaje oferty a 36 proc. posiada obłożenie poniżej 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 70 proc. jest na razie tylko 7 proc.

W ankiecie przeprowadzonej online w dniach 11-18 stycznia 2024 roku wzięło udział 125 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 76 proc. położonych jest w miastach. 33 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (81 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 61 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 98 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 44 proc., 24 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 34 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (92 proc.).

»»»» Starsze informacje 2024-01-03 ««««


2 stycznia 2024 roku zarząd Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego powołał na stanowisko dyrektor regionalnej IGHP w województwie mazowieckim dyrektor generalną hotelu Sofitel Warsaw Victoria Anetę Lewandowską.

Aneta Lewandowska to hotelarz z wykształcenia, ale przede wszystkim z pasji. Związana z branżą hotelarską Warszawy ponad 20 lat. Swoją przygodę z hotelarstwem rozpoczęła w hotelach w segmencie ekonomicznym jako recepcjonistka w Ibisie na warszawskiej Pradze, awansując potem kolejno od szefa recepcji do dyrektora generalnego. Od 2014 roku związała się z siecią Mercure poprzez objęcie stanowiska dyrektora operacyjnego w hotelu Mercure Warszawa Grand. W kwietniu 2017 roku dołączyła do zespołu legendarnego Sofitel Warsaw Victoria, by w kwietniu 2019 roku objąć stanowisko dyrektora generalnego tego hotelu.

Absolwentka Global Leadership na Cornell University, Akademii Przywództwa Kobiet LiderShe, International Hotel Management na Uniwersytecie Łódzkim, Nauk Politycznych w Wyższej Szkole Humanistycznej, Hotelarstwa w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki oraz wielu branżowych programów rozwojowych.

W zarządzanych obiektach tworzy atmosferę, w której pracownicy czują się docenieni, a goście zadowoleni, co ma bezpośrednie przełożenie na sukcesy ekonomiczne. Działa zgodnie z przekonaniem, że w branży hotelarskiej najważniejsi są ludzie. Zarządza z poszanowaniem etyki w biznesie. Lider projektów z zakresie sprzedaży oraz rozwoju kompetencji pracowniczych. Zorientowana na rozwój osobisty, wzmacnianie potencjału kobiet oraz propagowanie idei różnorodności w organizacji. Pierwsza kobieta i pierwsza Polka w Sofitel Warsaw Victoria na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego i dyrektora generalnego.

Najmocniej na świecie kocha swoją rodzinę, a zaraz potem pracę. Wolny czas wykorzystuje przez cały rok na podróże, a zimą na ukochany sport, czyli jazdę na nartach.

Bardzo się cieszę, że będę mogła wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie, by wspierać polskie hotelarstwo, które jest dla mnie zarówno profesją, jak i pasją. Mazowsze - tu się urodziłam, wychowałam i pracuję, a zatem koordynacja działań IGHP na tym terenie, w moim środowisku powinna naturalnie przełożyć się na wartościowe wsparcie branży mówi Aneta Lewandowska, dyrektorka regionalna IGHP w woj. mazowieckim.
Aneta Lewandowska zastąpiła na stanowisku Elżbietę Nitsze, która tę funkcję pełniła od 2020 roku.

Do zadań dyrektorów regionalnych IGHP należą m.in. usprawnienie komunikacji oraz integracja środowiska hotelarzy w regionie, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionie, współpraca z władzami, samorządami i innymi lokalnymi instytucjami, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Starsze informacje 2023-12-28


Jubileuszowy rok IGHP przyniósł nowe korzyści dla członków. Odbyło się ósme Forum Hotelarzy IGHP oraz uroczysta Gala 20-lecia Izby. Izba zyskała w tym roku 64 nowe obiekty, łącznie też przeszkolono 736 hotelarzy i wykonano 12 ankiet branżowych - tak w skrócie można podsumować mijający 2023 rok w Izbie Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

W 2023 roku Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego obchodziła 20-lecie działalności. To był czas realizacji wielu inicjatyw. 8. Forum Hotelarzy IGHP, które odbyło się 19 września w Warszawie, było najbardziej licznym spotkaniem członków i przyjaciół IGHP. W wydarzeniu wzięło udział 270 uczestników, a wśród gości specjalnych był prezydent HOTREC Alexandros Vassilikos, dyrektor generalna HOTREC Marie Audren oraz dr Maciej Kawecki. Tego samego dnia wieczorem miała miejsce jubileuszowa Gala 20-lecia IGHP, w której uczestniczyło 350 gości z kraju i zagranicy. Z okazji jubileuszu Izby zostało przyznanych wiele okolicznościowych wyróżnień i dyplomów, zarówno dla hotelarzy, jak i dla IGHP. Wydarzenie uświetnił występ Sylwii Grzeszczak.

IGHP stale poszerza grono swoich członków. W minionym roku do Izby dołączyły 64 hotele i obiekty hotelarskie. Były to zarówno duże sieciowe hotele, jak i małe rodzinne obiekty. Certyfikat członkostwa otrzymały m.in. Lemon Spa, M23, Hotel Belmonte, Hotel Mercure Katowice, Hilton Garden Inn Kraków, Double Tree by Hilton Kraków, Pomorze Health &Family Resort, Hotel Zatoka, Hotel Enter, San Medica Spa, Hotel Mazury Giżycko, Hotel Robert s, Leonardo Boutique Kraków, Hampton by Hilton Białystok, Hotel Sante, Mercure Kraków Fabryczna. Warto podkreślić, że IGHP tworzą nie tylko hotele. Wśród nowych członków jest też 10 szkół branżowych oraz 11 dostawców produktów i usług dla branży.

W trakcie ostatnich dwunastu miesięcy IGHP zrealizowała kilka kluczowych projektów. Odbyła się m.in. druga konferencja dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, w której wzięło udział ponad 250 osób. Do programu Dobrych Praktyk IGHP dołączyły 52 hotele oraz 16 szkół. Eksperci IGHP przeszkolili ponad 730 hotelarzy w trakcie 47 szkoleń. Miało miejsce 15 spotkań regionalnych hotelarzy, w których wzięło udział 434 osób oraz dwa spotkania z młodzieżą w Poznaniu i Łodzi z udziałem 900 uczniów. IGHP została została partnerem Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego przy realizacji projektu Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie hotelarstwa w Dolnośląskim Zespole Szkół w Biedrzychowicach. Izba rozpoczęła również prace nad powstaniem Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy IGHP, którego otwarcie jest planowane na 1. kwartał 2024 roku. We wrześniu IGHP zakończyła prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk RODO w hotelarstwie, który teraz czeka na zatwierdzenie przez prezesa UODO. Dzięki współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę Izba współtworzyła procedury ochrony małoletnich w hotelach. Obecnie trwają prace nad opracowaniem standardów zgodnych z nowymi przepisami, które wejdą w życie w lutym 2024 roku. IGHP już zapowiedziała szkolenia hotelarzy z tego obszaru. Co miesiąc IGHP przeprowadza ankiety wśród hotelarzy, w których pyta o aktualną sytuację branży. Wyniki 12 analiz posłużyły Izbie w komunikacji z interesariuszami. Dla IGHP ważne jest też angażowanie się w kwestie społeczne. W maju i sierpniu w większości miast wojewódzkich Izba zorganizowała Ogólnopolską Akcję Krwiodawstwa, w której hotelarze łącznie oddali 115,2 litrów krwi. W pierwszej edycji rekord padł w Łodzi, w drugiej w Rzeszowie.

2023 rok był nie tylko pełen wspomnień, lecz przede wszystkim zapowiedzi nowych korzyści dla członków. Jednym z wyzwań współczesnego hotelarstwa jest kwestia ograniczenia śladu węglowego przez hotele. Dlatego też Izba przygotowała dla członków specjalną ofertą wykorzystania zielonej energii. IGHP finalizuje również prace nad 5-procentową obniżką opłat dla swoich członków z tytułu praw autorskich i pokrewnych. W 2025 roku roku zostanie uruchomione Branżowe Centrum Umiejętności, którego celem jest dokształcanie uczniów szkół zawodowych i hotelarskich. IGHP rozpoczęła też prace nad udziałem w nowym programie (Elena), dzięki któremu hotele członkowskie mogłyby skorzystać z funduszy UE na przygotowanie dokumentacji technicznej w procesie ubiegania się o finansowanie ze środków unijnych na termomodernizację obiektów. Natomiast już w 2023 roku członkowie IGHP mogli skorzystać ze specjalnej, niskiej ceny 100 zł netto za jednodniowe oraz 200 zł netto za dwudniowe profesjonalne szkolenia branżowe realizowane przez Izbę.

W ciągu 20 lat istnienia IGHP stała się największą organizacją branży hotelarskiej w Polsce. Jednoczy dzisiaj ponad 630 hoteli (ponad 52 tysiące pokoi hotelowych), 49 dostawców i 16 szkół kształcących dla branży hotelarskiej, 1 fundację i 1 instytut. Historia Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego nierozerwalnie łączy się z rozwojem nowoczesnego hotelarstwa w Polsce. W listopadzie 2003 roku powstała organizacja powołana przez 123 podmioty HORECA, która została zarejestrowana pod nazwą Izba Gospodarcza - Polskie Zrzeszenie Hoteli (PZH). Pod obecną nazwą IGHP działa od marca 2007 roku. Przez ten czas zrealizowała kilkadziesiąt projektów i inicjatyw z różnych obszarów, a w 2023 roku wdrożyła nowy pakiet korzyści dla członków.

W 2023 roku świętowaliśmy 20 lat istnienia IGHP. Blisko połowę tego czasu mam zaszczyt kierować Izbą, która cieszy się niesłabnącym uznaniem branży hotelarskiej, stale poszerzając grono członków. Pracuję ze wspaniałymi, pełnymi pasji hotelarzami, a ostatnie lata pokazały, że mimo ogromnych przeciwności losu w postaci pandemii czy wojny za naszą granicą, IGHP zapewnia społeczności hotelarskiej oczekiwane wsparcie mówi Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Bogate dwie dekady doświadczenia IGHP to m.in. organizacja w całym kraju łącznie 105 spotkań regionalnych hotelarzy. 100 hoteli otrzymało Certyfikaty Dobrych Praktyk IGHP w ramach programu Izby, w którym uczestniczy 68 szkół. Eksperci IGHP przeprowadzili 337 szkolenia, w których wzięło udział 3 516 hotelarzy. IGHP zorganizowała dwie ogólnopolskie konferencje dla nauczycieli szkół branżowych, osiem Forów Hotelarzy IGHP oraz dwie uroczyste gale. W regionach Izbę z sukcesem reprezentuje obecnie 15 dyrektorów regionalnych - doświadczonych i zaangażowanych hotelarzy, którzy lokalnie służą branży wsparciem.

IGHP jest dzisiaj najbardziej wpływową organizacją w branży hotelarskiej. Każdego dnia pracujemy na rzecz rozwoju hotelarstwa i dbamy o interesy naszych członków. Znakiem rozpoznawczym Izby jest transparentna i szybka komunikacja, zarówno z członkami, jak i z całą branżą mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP.

Głos polskiego hotelarstwa jest słyszany również na arenie międzynarodowej. Od 2015 roku IGHP jest członkiem HOTREC (Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego), a od 2022 roku członkiem stowarzyszonym HSU (Hotelstars Union), organizacji, która promuje w krajach europejskich nowoczesny system klasyfikacji hoteli.

Starsze informacje 2023-12-18


Hotele w listopadzie zanotowały słabsze wyniki niż miesiąc wcześniej, ale lepsze od uzyskanych rok temu. Tylko w nieco ponad połowie obiektów frekwencja w minionym miesiącu wyniosła powyżej 50 proc. - wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Wciąż są miejsca w hotelach na Święta Bożego Narodzenia. Sylwester tradycyjnie cieszy się większą popularnością.

Za nami zwyczajowo najsłabsze dla branży hotelarskiej pod względem wyników dwa miesiące w całym roku. Hotelarze liczą, że to spowolnienie przełamie grudzień mówi Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP. Aktualne prognozy wskazują, że są jeszcze wolne miejsca w hotelach na Święta Bożego Narodzenia, mniej możliwości wyboru dotyczy Sylwestra i Nowego Roku. Jeśli ktoś się jeszcze waha z decyzją o wyjeździe do hotelu w tym czasie, to nie ma co zwlekać i warto skorzystać ze świątecznych pakietów. W hotelach z pewnością będą czekać niezliczone atrakcje dla gości, wspaniałe jedzenie i ciepła atmosfera dodaje.

W listopadzie ankietowanych hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. było 19 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowała nieco ponad połowa (52 proc. - 13 pp. mniej niż w październiku), w tym 22 proc. obiektów powyżej 70 proc. (8 pp. mniej niż miesiąc temu).

Pogłębiła się różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych. W grupie hoteli biznesowych 62 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 21 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o 9 pp. słabsze niż w październiku. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 9 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie również było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 29 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym tylko 8 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowała 1/3 hoteli.

Wskaźniki frekwencji były lepsze od uzyskanych rok temu. Dla 37 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Ale 44 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do listopada ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 31 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co rok temu.

Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe, na korzyść tych pierwszych. Dla 40 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 30 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 43 proc. obiektów poprawiło obłożenie, w tym 38 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych - dla 37 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do listopada ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Prawie jedna trzecia (32 proc.) obiektów poprawiła obłożenie, z dwiema równolicznymi grupami po 16 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. oraz w przedziale 11-22 pp.

Utrzymała się tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 70 proc. hoteli podniosła je w stosunku do listopada 2022 r. Połowa obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 12 proc. - w przedziale 11-20 proc. 30 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.
1/4 gości przyjechała z zagranicy. W listopadzie goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na grudzień są na podobnym poziomie co miesiąc temu dla listopada, zarówno jeśli chodzi o odsetek hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i  tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Jedynie obiekty wypoczynkowe mogą liczyć na lepsze wyniki w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwestra. Dlatego aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są rozbieżne i korzystniejsze dla tych pierwszych. Dla całej grupy ankietowanych 40 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada prawie jedna czwarta (24 proc). W hotelach biznesowych 55 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje tylko 11 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 37 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 18 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Wśród całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 45 proc. posiada aktualnie obłożenie w okresie świątecznym (22-26 grudnia) poniżej 30 proc. W tym spora grupa, bo 32 proc. obiektów, nie przekracza frekwencji 10 proc., co prawdopodobnie oznacza, że w ogóle nie sprzedaje oferty specjalnej w tych dniach. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 40 proc. Hotele biznesowe wypadają w okresie świątecznym zdecydowanie gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 proc. notuje 79 proc. obiektów, w tym 55 proc. ma frekwencję w czasie przeprowadzania ankiety nie większą niż 10 proc. W hotelach wypoczynkowych tylko 13 proc. posiada obłożenie poniżej 30 proc., a 60 proc. obiektów zapełniło się już w ponad 70 proc.

Z kolei w okresie noworocznym 29 proc. ankietowanych posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Hoteli wypełnionych więcej niż w połowie jest 55 proc. Podobnie jak w okresie świątecznym, hotele biznesowe wypadają gorzej niż wypoczynkowe. Obłożenie poniżej 30 proc. posiada 62 proc. obiektów, w tym 32 proc. nie przekracza 10 proc. frekwencji. W hotelach wypoczynkowych tylko 11 proc. ma obłożenie poniżej 30 proc., natomiast 69 proc. obiektów wypełniło się już w 70 proc. lub więcej.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 1-7 grudnia 2023 roku wzięły udział 134 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 65 proc. położonych jest w miastach. 25 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 67 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 83 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 35 proc., 28 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 37 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (96 proc.).

Starsze informacje 2023-11-17


Wyniki hoteli w październiku były na satysfakcjonującym poziomie, ale wyraźnie słabsze od wrześniowych, a także od tych uzyskanych w październiku 2022 roku - to główny wniosek z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Zarysowała się również wyraźniejsza różnica w wynikach hoteli biznesowych w stosunku do obiektów wypoczynkowych.

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli, obiektów z frekwencją poniżej 30 proc. było 9 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 65 proc. (17 pp. mniej niż we wrześniu), w tym 30 proc. obiektów - powyżej 70 proc. (także 17 pp. mniej niż miesiąc temu).
W grupie hoteli biznesowych 71 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 29 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. słabsze niż we wrześniu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 4 proc. hoteli. Również wśród obiektów wypoczynkowych obłożenie było wyraźnie niższe niż miesiąc temu: 58 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 18 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało 18 proc. hoteli.

W październiku goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 23 proc.

Dla 46 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym jedna trzecia obiektów zanotowała obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 41 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do października ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 13 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane nie różniły się istotnie w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla ponad połowy (52 proc.) hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 38 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 39 proc. obiektów poprawiła obłożenie, w tym 32 proc. stanowiła grupa hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Wśród obiektów wypoczynkowych, dla blisko połowy (48 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do października ubiegłego roku, w tym 36 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Jedna trzecia obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Październik to utrzymana tendencja wzrostu średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do października 2022 r. 45 proc. obiektów odnotowała wzrost do 10 proc., a 27 proc. - w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to jednak, biorąc pod uwagę wskaźnik inflacji, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na listopad są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla października, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Potwierdza to, że branża wchodzi w najsłabszy wynikowo okres roku. Aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 43 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna czwarta. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla października sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 49 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 24 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP wśród hotelarzy w dniach 6-10 listopada 2023 roku wzięły udział 144 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 24 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (89 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 68 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 80 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 23 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 38 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (95 proc.).

Starsze informacje 2023-10-17


Ciepły i słoneczny wrzesień przyniósł hotelarzom dobre wyniki. 8 na 10 hoteli odnotowało obłożenie powyżej 50 proc., z czego blisko połowa obiektów powyżej 70 proc. - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Wskaźniki frekwencji były również lepsze od uzyskanych rok temu.

Wyniki września były na bardzo dobrym poziomie. Hotele biznesowe uzyskały lepsze rezultaty niż w przedwakacyjnym czerwcu, natomiast obiekty wypoczynkowe utrzymały wysoką frekwencję, niewiele odbiegającą od tej z okresu wakacji. Łącznie grupa hoteli z frekwencją poniżej 30 proc. stanowiła tylko 3 proc., a obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 82 proc. hoteli, w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

W grupie hoteli biznesowych 89 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 55 proc. odnotowało frekwencję powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. lepsze niż w czerwcu. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło tylko 2 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 82 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym blisko połowa (48 proc.) z obłożeniem powyżej 70 proc. Frekwencję poniżej 30 proc. zanotowało tylko 4 proc. hoteli.
We wrześniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 27 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24 proc.

Dla równo jednej trzeciej hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 24 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Ale 48 proc. obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do września ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 28 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 19 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane różniły się w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe. Dla 38 proc. hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 30 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. Z kolei 40 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z podobnie licznymi grupami hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. i w zakresie 11-20 pp. (odpowiednio 19 i 17 proc.). Natomiast wśród obiektów wypoczynkowych, dla 30 proc. wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 26 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji o mniej niż 10 pp. 59 proc. obiektów poprawiła obłożenie, z najliczniejszą grupą 33 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp.

Wrzesień przyniósł dalszy wzrost średnich cen, podobnie jak w poprzednich miesiącach. Odpowiedzi ankietowanych wskazują, że 3/4 hoteli podniosła je w stosunku do września 2022 roku. 30 proc. obiektów odnotowało wzrost do 10 proc., a 38 proc. - w przedziale 11-20 proc. Z kolei 25 proc. obiektów uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe. Oznacza to, że w około połowie hoteli ceny realnie zmalały z uwagi na utrzymujący się wskaźnik średniej inflacji na poziomie 8-9 proc.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na październik są wyraźnie słabsze niż miesiąc temu dla września, zarówno jeśli chodzi o zwiększenie odsetka hoteli z frekwencją poniżej 30 proc., jak i zmniejszenie tych z obłożeniem powyżej 50 proc. Jednocześnie, aktualne prognozy dla obiektów wypoczynkowych i biznesowych są zbliżone. Dla całej grupy ankietowanych 24 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada jedna trzecia. To kilkanaście punktów procentowych mniej niż prognozy dla września sprzed miesiąca. W hotelach biznesowych 26 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 32 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 22 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 30 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Z uzyskanych danych wynika, że hotelarze szacują braki w zatrudnieniu średnio na 11 proc. Nieco wyższy wskaźnik jest w hotelach biznesowych - 14 proc., natomiast w obiektach wypoczynkowych - 9 proc. Dla całej grupy ankietowanych, 18 proc. wskazało, że nie ma braków w zatrudnieniu, blisko połowa (48 proc.) określiła je w zakresie 1-10%, a powyżej 10 proc. - 34 proc. hoteli.

W ankiecie online przeprowadzonej w dniach 2-6 października wzięły udział 123 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 64 proc. położonych jest w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 63 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 88 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 38 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 40 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (91 proc.).

Starsze informacje 2023-08-17


Frekwencja w hotelach w lipcu okazała się niższa niż w 2022 roku dla blisko połowy obiektów - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Spadek frekwencji hotele starają się nadrabiać średnimi cenami, jednak dla co najmniej połowy hoteli wzrost cen jest poniżej wskaźnika średniej inflacji.

Według ankietowanych, wyniki lipca były bardzo zbliżone do czerwcowych. I choć zwiększyła się grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. (11 proc.), to obłożenie powyżej 50 proc. zanotowało 3/4 hoteli (tak samo jak w czerwcu), w tym 47 proc. obiektów powyżej 70 proc.

Dobry poziom obłożenia, zważywszy na rozpoczęte wakacje, zanotowały hotele biznesowe, natomiast obiekty wypoczynkowe osiągnęły najlepsze rezultaty od początku roku w efekcie rozpoczętego sezonu urlopowego. W grupie hoteli biznesowych 62 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 38 proc. powyżej 70 proc. To wyniki o kilkanaście pp. niższe niż w czerwcu, ale nadal satysfakcjonujące, zważywszy na okres wakacyjny. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 16 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 94 proc. przekroczyło frekwencję 50 proc., w tym 58 proc. z obłożeniem powyżej 70 proc. i zaledwie 3 proc., poniżej 30 proc.

Niższy poziom obłożenia niż w 2022 rokuPoziom obłożenia hoteli odbiegał jednak od wyników uzyskanych rok temu. Dla blisko połowy hoteli (47 proc.) wskaźnik obłożenia pogorszył się, w tym 28 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a 14 proc. w zakresie 11-20 pp. Z kolei 34 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, z wyraźnie najliczniejszą grupą 21 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 17 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach co w roku ubiegłym. Dane te były bardzo zbliżone w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe.
Spadek frekwencji hotele starają się nadrabiać średnimi cenami. Odpowiedzi wskazują, że zdecydowana większość hoteli (78 proc.) odnotowała zwiększenie w stosunku do lipca 2022 r. Dokładnie połowa obiektów zanotowała wzrost do 10 proc., w przedziale 11-20 proc. - 17 proc. hoteli, a powyżej 20 proc. - 11 proc. Oznacza to jednak, że dla co najmniej połowy hoteli wzrost cen jest poniżej wskaźnika średniej inflacji, a więc realnie oznacza spadek.

W lipcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 25 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 29 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 18 proc.

Rezerwacje na sierpień - tradycyjnie słabiej w hotelach biznesowych, lepiej w wypoczynkowychDane dotyczące przyjętych rezerwacji na sierpień, podobnie jak w lipcu, potwierdzają, że jest to tradycyjnie słabszy okres dla hoteli biznesowych i jednocześnie bardzo dobry dla obiektów wypoczynkowych. Prognozy, dla całej grupy ankietowanych hoteli, są nieco lepsze niż dla lipca miesiąc temu. 28 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc., ale obłożenie powyżej 50 proc. posiada połowa ankietowanych. W hotelach biznesowych 42 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 27 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 84 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 32 proc. powyżej 70 proc.

Hotelarze dobrze oceniają półmetek wakacji, choć liczyli na więcejHotelarze w większości (63 proc. wszystkich ankietowanych) dobrze oceniają pierwszą połowę sezonu wakacyjnego, choć z tej grupy 24 proc. poniżej oczekiwań. Odpowiedzi "źle" udzieliło 14 proc., a "poniżej oczekiwań" 24 proc. respondentów. Nieco lepszą ocenę dają hotele biznesowe niż wypoczynkowe. Odpowiedzi "dobrze" udzieliło 69 proc. (24 proc. poniżej oczekiwań), "źle" 16 proc., a "poniżej oczekiwań" też 16 proc. respondentów. Dla obiektów wypoczynkowych odpowiedzi były następujące: "dobrze" 61 proc. (16 proc. poniżej oczekiwań), "źle" 16 proc., a "poniżej oczekiwań" 23 proc.

Starsze informacje 2023-07-18


Dobrą frekwencją cieszyły się hotele w Polsce w czerwcu, 3/4 odnotowało obłożenie powyżej 50 proc. - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Z uwagi na tzw. krótkie okienko rezerwacyjne, czyli podejmowanie decyzji o urlopie na ostatnią chwilę, wciąż w hotelach jest sporo wolnych miejsc na sezon letni.

Zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. (3 proc.) i jednocześnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. (3/4 hoteli, w tym 43 proc. obiektów powyżej 70 proc.). Wysoki poziomi obłożenia utrzymały (po maju) hotele biznesowe, ale obiekty wypoczynkowe, osiągnęły jeszcze lepsze rezultaty, w efekcie dobrego tzw. weekendu czerwcowego.

W hotelach biznesowych również dokładnie 3/4 uzyskało obłożenie powyżej 50 proc., w tym 46 proc. powyżej 70 proc. Frekwencji 30 proc. nie osiągnęło zaledwie 2 proc. hoteli. Wśród obiektów wypoczynkowych 80 proc. przekroczyło 50 proc. frekwencję, w tym 41 proc. powyżej 70 proc. i 5 proc., które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Dla 31 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 19 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji w przedziale do 10 pp. Z kolei dokładnie połowa obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do czerwca ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 26 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. O połowę mniej liczną grupę, stanowiącą 13 proc., tworzą obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. Co piąty hotel uzyskał obłożenie na tych samym poziomie co w roku ubiegłym. W czerwcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 27 proc. Hotele biznesowe zanotowały wskaźnik 28 proc., a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 22 proc.

Średnia cena nadal z tendencją wzrostową

Odpowiedzi ankietowanych hotelarzy wskazują, że wzrost cen w stosunku do czerwca 2022 roku odnotowuje większość hoteli, co jest zrozumiałe w kontekście wciąż wysokiej inflacji i w ślad za tym - kosztów zaopatrzenia. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 34 proc. i 31 proc. hoteli.

Są jeszcze wolne miejsca w sezonie wakacyjnym

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na lipiec potwierdzają, że jest to tradycyjnie słabszy okres dla hoteli biznesowych i jednocześnie bardzo dobry dla obiektów wypoczynkowych. W efekcie, dla całej grupy ankietowanych hoteli, prognozy są jednak na niższym poziomie niż były dla czerwca miesiąc temu. 1/4 hoteli wskazuje aktualną (na dzień wypełnienia ankiety) frekwencję poniżej 30 proc. Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 44 proc. W hotelach biznesowych 45 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. Natomiast wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to tylko 5 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i już 80 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc., w tym 41 proc. powyżej 70 proc.

Na podobnym poziomie kształtują się aktualne prognozy dla całego okresu wakacji. 1/3 hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. Obłożenie powyżej 50 proc. posiada 36 proc. W hotelach biznesowych ponad połowa - 53 proc. - nie przekracza frekwencji 30 proc., a powyżej 50 proc. wskazuje 16 proc. Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 11 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 55 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc.

Powrót popytu sprzed pandemii nie wcześniej niż w przyszłym roku

Na powrót popytu na usługi hotelowe do poziomu z lat 2018-19 nie wcześniej niż w roku 2024 wskazało 64 proc. ankietowanych, w tym, po 2024 r. - 38 proc. Jednocześnie 31 proc. hoteli uważa, że popyt już jest na poziomie lat referencyjnych sprzed pandemii. Wśród hotelarzy przeważa nastrój optymistyczny dotyczący sytuacji rynkowej ich obiektów - taką odpowiedź zaznaczyło 64 proc. hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 4-7 lipca 2023 roku wzięły udział 152 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 25 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (87 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 66 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 87 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 36 proc., 29 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej, a łączące segment biznesowy z turystycznym to 35 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (85 proc.).

Starsze informacje 2023-07-14


Na stanowisko dyrektora regionalnego Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w województwie małopolskim został powołany Krzysztof Jędrocha, dyrektor hotelu Wyspiański w Krakowie.

Krzysztof Jędrocha jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji, specjalizacja Ekonomika i Organizacja Badań Naukowych Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Karierę zawodową rozpoczął w BPiT Almatur oddział w Krakowie, w latach 1983-1985 na stanowiskach głównego księgowego i zastępcy dyrektora ds. administracyjnych. W latach 1985-1991 pracował w BPiT Logostour w krakowskim oddziale na stanowiskach zastępcy i dyrektora oddziału biura. Od 1991 roku do chwili obecnej zajmuje stanowiska wiceprezesa Zarządu Spółki JANPOL SA oraz dyrektora ds. handlowych hotelu Wyspiański w Krakowie. W latach 2005-2006 był prezesem Zarządu spółki JANPOL Incoming Touroperator. Od 2006 roku do chwili obecnej zasiada w jej Radzie Nadzorczej. Od 1995 roku do chwili obecnej zajmuje stanowisko wiceprezesa Zarządu spółki Symposium Cracoviense (organizacja konferencjii kongresów).

W latach 1993-2000 członek władz naczelnych organów Polskiej Izby Turystyki. W latach 1992-1996 współzałożyciel i członek władz Krakowskiej Izby Turystyki, tym w latach 1993-1996 wiceprezes. W latach 1999-2012 współzałożyciel i członek naczelnych organów Forum Turystyki Przyjazdowej działającego przy Polskiej Organizacji Turystyki. W latach 2005-2019 pracował na rzecz Fundacji Polish Prestige Hotels, w tym od 2008 roku jako członek Zarządu, od IV 2016 r. wiceprezes, a od X 2016 do XI 2019 r. jej prezes. Od IX 2021 roku członek Rady Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia branżowe, w tym Brązowy Krzyż Zasługi, odznaczenie "Honoris Gratia" przyznawane przez prezydenta Krakowa osobom zasłużonym dla miasta, Odznakę honorową "Za Zasługi dla Turystyki" przyznawaną przez ministra właściwego ds. turystyki.

Nowa funkcja oznacza dla mnie przede wszystkim odpowiedzialność za budowanie silnej pozycji IGHP oraz branży hotelowej w regionie i mieście Krakowie. Jako dyrektor regionalny będę dążyć do jeszcze większej integracji branży wokół realizacji celów IGHP mówi Krzysztof Jędrocha, dyrektor regionalny IGHP w woj. małopolskim.

Krzysztof Jędrocha zastąpił Annę Gasińską, która tę funkcję pełniła od 2019 roku. Do zadań dyrektorów regionalnych IGHP należą m.in. usprawnienie komunikacji oraz integracja środowiska hotelarzy w regionie, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionie, współpraca z władzami, samorządami i innymi lokalnymi instytucjami, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Starsze informacje 2023-06-23


Hotele zakończyły kolejny miesiąc dobrymi wynikami. W maju mniej obiektów odnotowało frekwencję mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zwiększyła się grupa hoteli z obłożeniem powyżej 50 proc. - wynika z najnowszej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej sytuacji branży. Według hotelarzy, długi weekend czerwcowy cieszył się dużo większym zainteresowaniem gości niż majowy, szczególnie w obiektach wypoczynkowych.

Maj z kolejną poprawą wyników w hotelach

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 8 proc. nie przekroczyło w maju frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 68 proc. hoteli (o 8 pp. lepiej niż w kwietniu), w tym 27 proc. obiektów powyżej 70 proc.
W hotelach miejskich 71 proc. uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei tylko 4 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich 58 proc. (aż o 31 pp. więcej niż w kwietniu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a 16 proc. stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Podobne relacje miały miejsce w obiektach w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych dokładnie 70 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 6 proc. hoteli. W obiektach wypoczynkowych było 62 proc. (o 14 pp. więcej niż w kwietniu) z frekwencją powyżej 50 proc. i 12 proc., które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.
Dla 35 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do maja ubiegłego roku, w tym 19 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei dokładnie połowa obiektów poprawiła obłożenie w stosunku do maja ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 21 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Również liczną grupę, stanowiącą 16 proc., tworzą obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. Natomiast 14 proc. hoteli uzyskało obłożenie na tych samych poziomach. W maju goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 26 proc. Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 24 proc. Dane dotyczące średniej ceny nadal świadczą o tendencji wzrostowej

Według ankietowanych, wzrost cen w stosunku do maja 2022 roku odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 85 proc. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 36 proc. i 31 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 10 proc. i 9 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z rosnących cen towarów i usług, w tym przede wszystkim kosztów żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Poprawa stanu rezerwacji na kolejne miesiące

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na czerwiec także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc., jak i tych z frekwencją powyżej 50 proc. Obiekty wypoczynkowe mają ponownie (po maju) lepsze prognozy niż segment biznesowy.

W czerwcu tylko 10 proc. hoteli wskazuje aktualną (na dzień udziału w ankiecie) frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla maja było to 16 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada 57 proc. - tu poprawa o 7 pp. w stosunku do maja. W hotelach biznesowych 13 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 12 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje blisko połowa (49 proc., o 8 pp. lepiej niż miesiąc temu dla maja). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 7 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 62 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (poprawa o 7 pp. w stosunku do danych sprzed miesiąca dla maja).

Czerwcówka lepsza niż majówka

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 7 proc. (poprawa o 17 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w trakcie wydłużonego weekendu czerwcowego (8-11 czerwca) obłożenia 30 proc. Do tego należy dodać 19 proc. obiektów (o 5 pp. więcej niż w prognozach sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten okres. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było 64 proc - a więc o 28 pp. lepiej niż przed miesiącem, w tym ponad połowa, bo 52 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.
Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, w okresie weekendu czerwcowego wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 34 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 12 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych więcej niż w połowie było 34 proc. Były to jednak i tak wyniki lepsze o kilkanaście pp. w stosunku do prognoz sprzed miesiąca.

Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż wskazywały na to dane jeszcze miesiąc temu. 5 proc. nie sprzedawało oferty i podobnie 5 proc. nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było 90 proc., w tym z frekwencją powyżej 80 proc. 2/3, a powyżej 90 proc. aż 36 proc.! Czerwcówka okazała się bardzo dobrym okresem sprzedaży usług hotelowych, lepszym niż weekend majowy.

W ankiecie online przeprowadzonej przez IGHP w dniach 12-15 czerwca 2023 roku wzięło udział 146 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 69 proc. położonych jest w miastach. 29 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (79 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 60 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 96 pokoi. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 42 proc., 29 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 29 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (93 proc.).

Starsze informacje 2023-05-31


Hotele mają coraz więcej gości. Na dobrą frekwencję w kwietniu wpływ miała rozpoczynająca się pod koniec miesiąca majówka - wynika z comiesięcznej ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dotyczącej sytuacji branży. Podczas długiego majowego weekendu 65 proc. ankietowanych hoteli cieszyło się ponad 50-procentowym obłożeniem. Szczególnie dobre wyniki zanotowały hotele wypoczynkowe, gdzie zapełnionych w ponad połowie było aż 91 proc. obiektów.

Kwiecień przyniósł kolejną poprawę wyników. Systematycznie maleje liczba hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zwiększa się z obłożeniem powyżej 50 proc. Wpływ na to miały przede wszystkim hotele biznesowe / miejskie. Ale obiekty wypoczynkowe / pozamiejskie, po słabszych wynikach marca, również poprawiły wyniki w kwietniu, jeśli chodzi o wskaźniki obłożenia - miał na to wpływ tzw. weekend majowy, który w tym roku rozpoczynał się już 28 kwietnia.

Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 10 proc. (o 5 pp. mniej niż w marcu) nie przekroczyło w kwietniu frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskało 60 proc. hoteli (o 10 pp. lepiej niż w marcu), w tym 21 proc. obiektów powyżej 70 proc.

W hotelach miejskich 75 proc. (13 pp. więcej niż w marcu) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei tylko 3 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. W hotelach pozamiejskich 27 proc. (o 9 pp. więcej niż w marcu) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a 24 proc. (4 pp. więcej niż w marcu) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Mniejsza rozbieżność wyników miała miejsce w obiektach w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego oraz wypoczynkowego. W hotelach biznesowych dokładnie 2/3 uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. (8 pp. więcej niż w marcu). Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 6 proc. hoteli (6 pp. mniej niż w marcu). W obiektach wypoczynkowych była blisko połowa (48 proc., aż o 22 pp. więcej niż w marcu) z frekwencją powyżej 50 proc. i 17 proc. (6 pp. mniej niż w marcu), które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Dla 1/3 hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, w tym 21 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp. Z kolei 56 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do kwietnia ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 1/4 hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. Również liczną grupę, stanowiącą 18 proc., były obiekty, których obłożenie wzrosło w przedziale 11-20 pp. 11 proc. hoteli uzyskało frekwencję na tych samych poziomach.

W kwietniu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 29 proc. (7 pp. więcej niż w marcu). Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 26 proc.

Średnia cena nadal z tendencją wzrostową. Wzrost cen w stosunku do zeszłorocznego kwietnia odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 84 proc. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 32 proc. i 33 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 13 proc. i 7 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wysokich kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejny miesiąc także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc. jak i tych z frekwencją powyżej 50 proc. Obiekty wypoczynkowe mają lepsze prognozy niż segment biznesowy.

W maju tylko 16 proc. hoteli wskazuje aktualną frekwencję poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla kwietnia było to 30 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiada prawie połowa hoteli (49 proc, tu poprawa aż o 22 pp. w stosunku do kwietnia). W hotelach biznesowych  nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 8 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje 41 proc. (aż o 21 pp. lepiej niż miesiąc temu dla marca). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 10 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 55 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (poprawa o ponad 20 pp. w stosunku do danych sprzed miesiąca dla marca).

Satysfakcjonująca majówka

Spośród wszystkich ankietowanych hoteli 10 proc. (poprawa o 25 pp. w stosunku do prognozowanych danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło w czasie majówki obłożenia 30 proc. Do tego należy dodać 14 proc. obiektów (tyle samo, co w prognozach sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty na ten czas. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., było 65 proc. - a więc o 33 pp. więcej niż przed miesiącem, w tym blisko połowa, bo 47 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.

Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, w okresie weekendu majowego wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 35 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 20 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 31 proc.

Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż wskazywały na to dane jeszcze miesiąc temu. 3 proc. nie sprzedawało oferty i nie było w ogóle hoteli, które nie przekroczyły obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było 91 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 65 proc. Można więc podsumować, że majówka była bardzo udana w tym segmencie hoteli.

Umiarkowany stan rezerwacji na tzw. czerwcówkę

Przed nami jeszcze jeden wydłużony weekend w tym roku, tym razem tzw. czerwcówka w dniach 8-11 czerwca. Jednak, podobnie jak miało to miejsce z majówką, stan rezerwacji na razie jest na umiarkowanym poziomie. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 24 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 14 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w 50 proc. jest 36 proc. Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie majówki, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. 1/3 nie sprzedaje oferty, obłożenie poniżej 30 proc. notuje 28 proc. obiektów a powyżej 50 proc. jest zapełnionych 20 proc. hoteli. W hotelach wypoczynkowych wszystkie sprzedają ofertę, 21 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. jest 45 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. 24 proc. hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej w dniach 11-17 kwietnia wzięły udział 132 hotele zlokalizowane we wszystkich województwach. Spośród nich 69 proc. położonych jest w miastach. 28 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (83 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 61 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 92 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 39 proc., 22 proc. specjalizuje się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym to 39 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (94 proc.).

Starsze informacje 2023-04-27


Z miesiąca na miesiąc wyniki hoteli w Polsce są coraz lepsze - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego na temat sytuacji branży w marcu. Lepszy od prognoz okazał się wydłużony weekend wielkanocny, natomiast rezerwacji na majówkę wciąż jest niewiele.

Marzec to kolejny miesiąc z poprawą wyników. Ponownie (po lutym) zmalała grupa hoteli z frekwencją mniejszą niż 30 proc. i jednocześnie zwiększyła się z obłożeniem powyżej 50 proc. Wpływ na to miały przede wszystkim hotele biznesowe / miejskie. Z uwagi na zakończone w lutym ferie zimowe, w marcu wyniki obiektów wypoczynkowych / pozamiejskich znacznie odbiegały od hoteli biznesowych / miejskich, jeśli chodzi o wskaźniki obłożenia powyżej 50 proc. Natomiast, nie pogorszyła się ich sytuacja w dolnych przedziałach frekwencji poniżej 30 proc.
Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie, 15 proc. (o 9 pp. mniej niż w lutym) nie przekroczyło frekwencji 30 proc., a satysfakcjonujący poziom obłożenia powyżej 50 proc. uzyskała blisko połowa hoteli (na poziomie lutego), w tym 19 proc. obiektów powyżej 70 proc.
W grupie hoteli miejskich 62 proc. (5 pp. więcej niż w lutym) uzyskało frekwencję powyżej 50 proc. Z kolei 13 proc. hoteli nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Wśród hoteli pozamiejskich 18 proc. (aż o 22 pp. mniej niż w lutym) obiektów zanotowało frekwencję powyżej 50 proc., a 20 proc. (13 pp. mniej niż w lutym) stanowiła grupa, która uzyskała obłożenie poniżej 30 proc.

Zbliżone relacje zanotowały obiekty w podziale na obsługujące gości z segmentów biznesowego i wypoczynkowego. W grupie hoteli biznesowych 59 proc. uzyskało obłożenie powyżej 50 proc. (9 pp. więcej niż w lutym). Z kolei frekwencji 30 proc. nie osiągnęło 12 proc. hoteli (9 pp. mniej niż w lutym). Wśród obiektów wypoczynkowych 26 proc. (aż o 26 pp. mniej niż w lutym) było z frekwencją powyżej 50 proc. i 23 proc. (tyle samo co w lutym), które uzyskały obłożenie poniżej 30 proc.

Dla 43 proc. hoteli wskaźnik obłożenia pogorszył się w stosunku do marca ubiegłego roku, w tym 21 proc. obiektów zanotowało obniżenie frekwencji do 10 pp., a dla 10 proc. hoteli pogorszenie wyniosło 20 pp. i więcej. Z kolei 46 proc. obiektów poprawiło obłożenie w stosunku do marca ubiegłego roku, z najliczniejszą grupą 24 proc. hoteli z frekwencją wyższą do 10 pp. 11 proc. obiektów uzyskało obłożenie na tych samych poziomach.
W marcu goście zagraniczni stanowili średnio dla całej grupy ankietowanych 22 proc. Taki sam wskaźnik zanotowały hotele biznesowe, a w obiektach wypoczynkowych wyniósł on 15 proc.

Utrzymuje się tendencja wzrostowa cen. Dane dotyczące średniej ceny wciąż świadczą o tendencji wzrostowej. Odpowiedzi wskazują, że wzrost cen w stosunku do marca 2022 odnotowuje zdecydowana większość hoteli: 81 proc. Dwie najliczniejsze grupy zanotowały wzrosty do 10 proc. i w przedziale 11-20 proc. - odpowiednio 31 proc. i 30 proc. hoteli. Kolejne dwie grupy z przedziałami wzrostów 21-30 proc. i powyżej 30 proc. stanowiły odpowiednio 14 proc. i 5 proc. Konieczność podnoszenia cen przez hotele wynika z wciąż wysokich kosztów towarów i usług, w tym przede wszystkim żywności, wynagrodzeń oraz gazu i energii elektrycznej.

Więcej rezerwacji na kolejne miesiące - dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kwiecień także świadczą o poprawie w stosunku do prognoz z poprzedniego miesiąca, zarówno jeśli chodzi o odsetek obiektów z obłożeniem poniżej 30 proc., jak i tych z frekwencją powyżej 50 proc. Nie ma istotnych różnic pomiędzy hotelami biznesowymi i wypoczynkowymi.

Na moment wypełniania ankiet 30 proc. hoteli wskazało aktualną frekwencję w kwietniu poniżej 30 proc. (miesiąc temu dla marca było to 50 proc.). Z kolei obłożenie powyżej 50 proc. posiadało 27 proc. hoteli (tu poprawa o 12 pp. w stosunku do marca). W hotelach biznesowych 33 proc. nie przekracza frekwencji 30 proc. (poprawa o 17 pp.), a powyżej 50 proc. wskazuje 20 proc. (o 9 pp. lepiej niż miesiąc temu dla marca). Wskaźniki aktualnego obłożenia dla obiektów wypoczynkowych to 36 proc. z frekwencją poniżej 30 proc. i 23 proc. z obłożeniem powyżej 50 proc. (poprawa o 4 pp. w stosunku do danych sprzed miesiąca dla lutego).

Wydłużony weekend wielkanocny lepszy od prognoz. Wśród wszystkich hoteli uczestniczących w ankiecie 17 proc. (poprawa o 16 pp. w stosunku do  danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Do tego należy dodać 21 proc. obiektów (ale to także poprawa o 6 pp. do ankiety sprzed miesiąca), które w ogóle nie sprzedawały oferty świątecznej. Obiektów, które uzyskały frekwencję powyżej 50 proc., była ponad połowa (55 proc - a więc o 23 pp. lepiej niż przed miesiącem), w tym 38 proc. hoteli wypełniło się więcej niż w 70 proc.

Hotele biznesowe, jak przewidywały wcześniejsze prognozy, w czasie Świąt Wielkanocnych wypadły gorzej niż wypoczynkowe. 43 proc. nie sprzedawało oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. zanotowało 29 proc. obiektów. Hoteli zapełnionych w więcej niż połowie było 22 proc. Natomiast obiekty wypoczynkowe zanotowały wyraźnie lepsze wskaźniki niż wskazywały na to dane jeszcze miesiąc temu. 3 proc. nie sprzedawało oferty, a 7 proc. (poprawa o 16 pp. w stosunku do danych z ankiety sprzed miesiąca) nie przekroczyło obłożenia 30 proc. Obiektów zapełnionych w ponad 50 proc. było 84 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. aż 68 proc. (poprawa o 51 pp.! do danych z ankiety sprzed miesiąca).

Przed nami kolejny wydłużony weekend majówka, 28 kwietnia - 3 maja. Jednak, podobnie jak miało to miejsce ze Świętami Wielkanocnymi, stan rezerwacji na razie jest na niskim poziomie. Dla całej grupy hoteli uczestniczących w ankiecie 35 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Do tego należy dodać grupę 14 proc. obiektów, które nie sprzedają oferty specjalnej w tym okresie. Hoteli wypełnionych więcej niż w 50 proc. jest 32 proc. Hotele biznesowe, podobnie jak w czasie Świąt Wielkanocnych, wypadają wyraźnie gorzej niż wypoczynkowe. 31 proc. nie sprzedaje oferty, a obłożenie poniżej 30 proc. notuje 43 proc. obiektów. W hotelach wypoczynkowych 3 proc. nie sprzedaje oferty, a 26 proc. posiada aktualnie obłożenie poniżej 30 proc. Blisko połowa obiektów jest już zapełniona w ponad 50 proc., w tym z frekwencją powyżej 70 proc. jest 19 proc. hoteli.

Podsumowanie funkcjonowania Polskiego Bonu Turystycznego

W marcu zakończył funkcjonowanie program Polskiego Bonu Turystycznego, wprowadzony w sierpniu 2020 r., jako wsparcie rozwoju turystyki w okresie pandemii COVID-19. Wśród ankietowanych hoteli, udział płatności za pomocą PBT w przychodach ogółem w okresie obowiązywania programu (2,5 roku) wyniósł średnio 5,6 proc. Obiekty wypoczynkowe zanotowały nieco wyższy udział od biznesowych, odpowiednio 6,1 proc. i 4,9 proc.

43 proc. wszystkich ankietowanych uważa, że program o podobnym charakterze do PBT powinien zostać na stałe wprowadzony w Polsce, 12 proc. jest przeciwna, a 16 proc. nie ma zdania. 29 proc. hoteli uważa, że tego typu program nie ma dla nich znaczenia. Różnice są jednak widoczne w podziale na obiekty wypoczynkowe i biznesowe. W tych pierwszych hoteli za wprowadzaniem programu jest 58 proc., dwa razy więcej niż w biznesowych.

Hotelarzom wrócił optymistyczny nastrój. Na powrót popytu na usługi hotelowe do poziomu z lat 2018-19 nie wcześniej niż w roku 2024 wskazało 66 proc., w tym po 2024 roku 37 proc. Jednocześnie 25 proc. hoteli uważa, że popyt już jest na poziomie lat referencyjnych sprzed pandemii. Wśród hotelarzy wyraźnie przeważa nastrój optymistyczny dotyczący sytuacji rynkowej ich obiektów - taką odpowiedź zaznaczyło 68 proc. hoteli.

W ankiecie przeprowadzonej przez IGHP w dniach 11-14 kwietnia 2023 roku wzięło udział 118 hoteli zlokalizowanych we wszystkich województwach. Spośród nich 67 proc. położonych jest w miastach. 20 proc. to obiekty sieciowe. Większość ankietowanych (91 proc.) to hotele liczące do 150 pokoi, 73 proc. hoteli ma mniej niż 100 pokoi, a średnia wielkość obiektu wyniosła 74 pokoje. Hotele, w których przeważa ruch biznesowy, stanowiły 42 proc., 26 proc. specjalizujące się w turystyce wypoczynkowej a łączące segment biznesowy z turystycznym 32 proc. Dominującymi formami biznesu hotelowego wśród ankietowanych obiektów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (94 proc.).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
11 IGHP marzec ocena rezerwacji hotel obłożenie hoteli
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję