TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jakie nieprawidłowości Inspekcja Handlowa wykryła w lokalach gastronomicznych?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaprezentował wyniki kontroli, jakie w 2021 roku w lokalach gastronomicznych przeprowadzała Inspekcja Handlowa.


W 2021 roku kontrolą objęto łącznie 360 placówek gastronomicznych (w tym 2 stacje paliw prowadzące działalność gastronomiczną i handel detaliczny), z czego w 178 z nich (49,4%) odnotowano nieprawidłowości.

Nieprawidłowości dotyczyły:

 1. nierzetelnej obsługi konsumentów polegającej na:
  • zaniżonej pojemności napojów alkoholowych, co skutkowało zapłatą wyższej ceny przez konsumenta (w granicach od 0,70 zł do 13,20 zł) - 9 placówek,
  • zaniżonej wadze oferowanych potraw (kupujący płacił od 1,03 zł do 8,43 zł więcej) - 11 placówek,
  • użyciu do przygotowania dania innego składnika, niż wymieniony w menu (ryba limanda żółtopłetwa zamiast soli, ser "Fawita" w miejsce sera "Feta", krem dekoracyjny zamiast bitej śmietany, sery twarde zamiast parmezanu, sery wędzone zamiast oscypka, baranina zamiast jagnięciny, zamiast szynki parmeńskiej inne szynki surowo wędzone) - w 31 zakładach,
  • doliczeniu do rachunku opakowania do produktu, którego konsument faktycznie nie otrzymał - 2 placówki, oraz w 1 zakładzie herbaty, która była składnikiem zapłaconego zestawu,
  • różnicach na niekorzyść konsumenta między ceną uwidocznioną w jadłospisie, a pobraną w kasie - w 3 placówkach (ceny alkoholi niższe w jadłospisach niż zakodowane w kasach)

 2. nieprzestrzegania przepisów o uwidacznianiu cen, w tym:
  • w jadłospisach nie uwidoczniono ilości 6 289 potraw i napojów oferowanych do sprzedaży (22%) - 152 placówki,
  • przy 449 rodzajach potraw, wyrobów i towarów oferowanych do sprzedaży w opakowaniach jednostkowych (napoje bezalkoholowe, artykuły mleczarskie) nie uwidoczniono informacji cenowych - 20 placówek,
  • nie uwidocznienie cen jednostkowych 714 napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz ilości potraw sprzedawanych na sztuki - 36 placówek,
  • w 1 zakładzie w jadłospisach nie uwidoczniono informacji o doliczaniu do rachunków 10% kosztu serwisu.

 3. nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców (2 przedsiębiorców) - nie zgłoszono do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków, a w 1 przedsiębiorca nie zgłosił nowego miejsca wykonywania działalności.
 4. stosowania nielegalizowanych przyrządów pomiarowych (56 zakładów gastronomicznych) - przedsiębiorcy posiadali i stosowali narzędzia pomiarowe bez aktualnych cech legalizacji lub używali w kuchniach tzw. "wagi domowe" niepodlegające prawnej kontroli
  metrologicznej.
 5. nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na objętych kontrolą w powyższym zakresie 305 zakładów gastronomicznych, w 45 stwierdzono naruszenie przepisów ustawy, i tak:
  • sprzedaż napojów alkoholowych bez zezwolenia w 2 placówkach,
  • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u sprzedawców nie posiadających zezwoleń na sprzedaż hurtową w 4 zakładach,
  • nie dokonanie zmian danych w posiadanych zezwoleniach w 2 placówkach,
  • w 43 zakładach nie uwidoczniono wymaganych przepisami prawa informacji o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych.
  • W 55 kontrolowanych placówkach nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych.

 6. nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych - w 6 zakładach gastronomicznych nie uwidoczniono wymaganych informacji dotyczących zakazu palenia wyrobów tytoniowych.


Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania ustawy o podatku akcyzowym w 255 kontrolowanych zakładach (w 50 prowadzono wyłącznie sprzedaż piwa, a w 55 nie prowadzono sprzedaży napojów alkoholowych).

Nie wniesiono również zastrzeżeń do stanów sanitarno-porządkowych placówek oraz warunków przechowywania środków spożywczych
objętych kontrolą.

Podczas kontroli 144 zakładów stwierdzono na stanie 2 partie towarów po upływie dat minimalnych trwałości.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
 • wydano 128 decyzji w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z art. 6 ust. 1 ustawy o uwidacznianiu cen towarów i usług na łączną kwotę 70 426 zł,
 • nałożono 73 mandaty karne na łączną kwotę 12 400 zł na osoby odpowiedzialne za popełnienie wykroczeń (z ustawy Prawo o miarach, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu wykroczeń);
 • do sądów rejonowych skierowano 32 wnioski o ukaranie sprawców wykroczeń z ustawy Prawo o miarach, z Kodeksu wykroczeń);
 • wobec 7 sprawców wykroczeń zastosowano art. 41 kw (pouczenie), a w przypadku 2 odstąpiono od kierowania wniosków o ukaranie.


O nieprawidłowościach poinformowano inne organy, w tym właściwe urzędy skarbowe, urzędy miar, Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Poniżej wykaz podmiotów, u których stwierdzono nieprawidłowości.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20220408_informacja_z_kontroli_gastronomii_-_wykaz_podmiot_w__u_kt_rych_stwierdzono_nieprawid_owo__182_ci.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
restauracja gastronomia inspekcja handlowa kontrola
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję