TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jak prezentują się ceny na Lato 2020

Jak wyglądają ceny letnich wyjazdów do najpopularniejszych destynacji turystycznych na rok 2020? A jak kształtują się ceny biletów niskokosztowych linii lotniczych, na kierunkach turystycznych?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje pierwsze w tym roku turystycznym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 zebranych 10 października 2019 z cenami dla tego samego okresu zebranymi 3 października 2019, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 11 października 2018.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena wzrosła o 4 złote. Największa zwyżka cen wystąpiła w Portugalii - o średnio 122 złote, a nieco mniejsze miały miejsce na Korfu i na Tureckiej Riwierze - o 61 i 46 złotych.

Największe spadki średnich cen w ostatnim tygodniu odnotowano na greckich wyspach Rodos i Kos - o 87 i 74 złotych, a mniejsze na Majorce - o średnio 31 złote. W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem nie rosły, a spadały o odpowiednio 13 i 35 złotych.

W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 były relatywnie stabilne. Najwyraźniejszy, choć i tak nieduży wzrost wykazały ceny turystycznych imprez do Turcji - o średnio 20 złotych, zaś zupełnie nieznacznie podniosły się ceny Egiptu - zaledwie 4 złote. Na pozostałych kierunkach, czyli na Wyspach Kanaryjskich, w Bułgarii i Grecji ceny nieznacznie spadły, a mianowicie o odpowiednio 8, 4 i 3 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 207 złotych. Największy wzrost cen wycieczek odnotowano na wyspie Kos - o 453 złote, a również bardzo wysokie zwyżki miały miejsce na Malcie i w Portugalii - o średnio 404 i 396 złotych. Na żadnym z badanych 24 kierunków nie odnotowano spadków średniej ceny wycieczek. W adekwatnym okresie poprzedniego sezonu odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 57 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) i sytuacji w zakresie kursów głównych walut już dość powszechnie zabezpieczanych przez organizatorów turystyki, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku była tym razem wyraźnie sprzyjała organizatorom. Po wcześniejszych sześciu z rzędu niekorzystnych tygodniach, kolejnym korzystnym oraz następnych trzech ponownie niekorzystnych (opisywanych w materiałach dotyczących zakończonego już sezonu lato 2019 i kolejnego dotyczącego zimy 2019/20), ostatni tydzień przyniósł w tym względzie istotna zmianę na lepsze.

Paliwo lotnicze wróciło do znacząco niższych poziomów niż przed rokiem, gdyż jego cena wyniosła w ubiegłym tygodniu 2,69 zł/litr wobec aż 3,09 zł/litr przed rokiem, a zatem spadły o 12,9 procent (przed tygodniem spadły jedynie o 5,1 procent). Natomiast w relacji wobec euro i amerykańskiego dolara złoty nadal pozostawał słabszy rok do roku, choć średnio zaledwie o 0,8 procent (przed tygodniem o 2,2 procent). W rezultacie ich wspólny wpływ na średni spadek kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu minus 30/minus 40 złotych, co dawało korzystniejszą sytuację niż przed tygodniem, gdy wyniósł + 10/+20 złotych, a znacznie korzystniejszą niż przed dwoma tygodniami (+70/+80 złotych).

Wydaje się, że zasadnicza przyczyna słabszego w ostatnim tygodniach złotego, czyli obawy inwestorów o skutki powodowane wyrokiem TSUE w sprawie kredytów denominowanych we frankach szwajcarskich i innych walutach w dużym stopniu już przeminęły, a wcześniejszy niepokój związany z tą kwestią okazał się wyraźnie przesadzony.

Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród wiodących kierunków, podobnie jak dla wyjazdów w pierwszych tygodniach sierpnia 2019, zwyżki średnich cen wycieczek nadal występują na zyskujących na popularności już od trzech sezonów kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli Turcji i Egiptu, na których średnie ceny wzrosły w skali rocznej o 264 i 248 złotych. Podobnie jak w drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami konkuruje Grecja, gdzie tym razem roczne zwyżki wyniosły średnio 228 złotych.

Relatywnie duży roczny wzrost cen - w stosunku do rocznych zmian cen w poprzednim sezonie odnotowały w minionym tygodniu Wyspy Kanaryjskie, które były droższe w relacji z tym samym okresem ubiegłego roku o 165 złotych. Na obecną skalę wzrostu cen istotny wpływ ma jednak stosunkowo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż o tej samej porze przed rokiem ceny notowały tam spadek cen o średnio 68 złotych.

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie i w Portugalii - o średnio 404 i 396 złotych, mniej znacząco wzrosły średnie ceny na Cyprze i w Maroku - o średnio 186 i 187 złotych, a jeszcze bardziej umiarkowanie w Albanii, Tunezji i na Majorce - o odpowiednio 148, 120 i 97 złotych.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu i Turcji - o 398 i 389 złotych. W niewiele mniejszej, ale również w bardzo istotnej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Grecji, Tunezji i Bułgarii - o średnio 268, 201 i 169 złotych. W stosunkowo najmniejszym stopniu zdrożały w tym ujęciu ceny wyjazdów na Wyspy Kanaryjskie - o średnio 97 złotych, co wynika ze znaczących spadków cen na tym kierunku przed rokiem.

Poniżej przedstawiono zestawienie dla zobrazowania skali teoretycznie możliwych oszczędności w cenach wycieczek z wylotem w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 nabywanych obecnie - w porównaniu z możliwymi cenami z okresu na 5 tygodni przed wylotem (bardzo wczesny okres last minute), czyli na przełomie czerwca i lipca 2020, gdyby osiągnęły one poziom z przełomu lipca i sierpnia 2019 (a prawdopodobnie będą one wyższe).

Obecnie ceny są niższe o prawie 400 złotych od cen z początku wakacji 2019, ale zwraca też uwagę duży rozrzut skali możliwych oszczędności. Najbardziej stabilnie może wypaść progresja cenna całorocznym masowym kierunku jakim jest Egipt, a największe zmiany mogą następować na mniej masowych sezonowych kierunkach premiowych. Niska teoretyczna progresja cen Egiptu może wynikać też z faktu, że na tym kierunku dążenia do wyższych cen tamtejszych hotelarzy mogą już być w istotnym stopniu uwzględnione w cenach wycieczek.

W porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów październikowe ceny te w najmniejszym stopniu wzrosły w biurach Best Reisen i Sun & Fun - o około 20 i 100 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu w granicach od około 130 i 145 złotych (biura Exim Tours i TUI Poland) do ponad 300 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to tym razem na pozycji zdecydowanego lidera znalazło się biuro TUI Poland z absolutnie rekordową liczbą 53 ofert (przed rokiem 44, a przed dwoma laty 37 ofert). Poprzednia największa liczba ofert w takim ujęciu wyniosła 50 ofert i miała miejsce w zestawieniu z 12 listopada 2018. Organizator wyprzedził biura Itaka z liczbą 21 ofert (przed rokiem 31, a przed dwoma laty 32 oferty) oraz Rainbow z liczbą 19 ofert (przed rokiem 33, a przed dwoma laty 13 ofert). Wyraźną przewagę w zakresie hoteli wszystkich kategorii posiadało biuro TUI Poland.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 6 ofert i TUI Poland - 5 ofert, na kierunkach greckich tym razem przodowało biuro TUI Poland - 12 ofert, przed biurami Rainbow i Itaka - 9 i 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka i Rainbow - 5 i 4 oferty, a na tureckich biura TUI Poland - 6 ofert i Coral Travel - 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Rainbow i TUI Poland, natomiast w Bułgarii biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Turcji i w Tunezji, zaś Coral Travel w Grecji, Tunezji i w Turcji.

W ostatnich pięciu zestawieniach dotyczących sezonu letniego 2019 ze względu na zakończenie oferowania niektórych kierunków, zamiast niecałkowicie adekwatnych w takiej sytuacji zestawień całościowych analitycy Instytutu Traveldata przedstawiali zestawienia jedynie dla najważniejszych kierunków wyjazdów wypoczynkowych Polaków.
Tym razem w pierwszym w tym sezonie zestawieniu letnim wracają do zestawień obejmujących cały zestaw 24 badanych przez nas kierunków i przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu oferowały na nich imprezy turystyczne po przekrojowo najkorzystniejszych cenach. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.
%OBRAZEK4
Ponieważ jest to pierwsze zestawienie w sezonie Lato 2020, nie można się na jego podstawie odnieść do sytuacji sprzed tygodnia. Na czele pierwszego w tym sezonie letnim zestawienia widnieje biuro TUI Poland posiadające zdecydowaną przewagę nad następnymi biurami Best Reisen i Grecos, które w odróżnieniu od w pełni zdywersyfikowanego lidera, zawdzięczają swoje wysokie pozycje korzystnym ofertom na kierunkach egipskich i Bułgarii (Best Reisen) oraz na kierunkach greckich i Cyprze (Grecos). Pozycje czwartą i piątą zajmują kolejne biura o dość zróżnicowanej ofercie, przy czym różnice w średnich odchyleniach od referencyjnej ceny przekrojowej są w ich przypadkach (Exim Tours i Coral Travel) minimalne.

Dla porównania przedstawiono też tabelę sprzed roku, w której również zdecydowanie przodowało TUI Poland z niewiele mniejszą przewagą nad pozostałymi biurami. Brak w tym zestawieniu biura Grecos wynika z późniejszego w poprzednim sezonie terminu wprowadzenia oferty letniej tego organizatora - jego oferta jeszcze nie funkcjonowała.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.

W Ryanair średnie ceny rejsów na kierunkach turystycznych (42), były w drugim tygodniu października wyższe od cen zeszłorocznych o średnio 74 złote. Rejsy na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa z Warszawy i Wrocławia) były droższe o 25 złotych (1155 wobec 1130 złotych), a rejsy na pozostałych kierunkach (40) o 76 złotych (888 wobec 812 złotych).

W ostatnim tygodniu podniosły się ceny przelotów rok do roku na kierunkach portugalskich, bułgarskich i greckich - średnio o odpowiednio 67, 53 i 38 złotych, zaś obniżyły się na kierunkach włoskich i hiszpańskich - w obu tych przypadkach o średnio 34 złote.

W Wizzair średnie ceny rejsów na kierunkach turystycznych (22) były w minionym tygodniu wyższe od cen z poprzedniego sezonu o średnio 292 złote. Rejs na Wyspy Kanaryjskie (Teneryfa z Katowic) był droższy o 375 złotych (1368 wobec 993 złotych), a rejsy na pozostałych kierunkach (21) o 288 złotych (805 wobec 517 złotych).
W liniach Wizzair w największym stopniu podniosły się średnie ceny rok do roku rejsów na kierunkach włoskich, hiszpańskich i portugalskich - o średnio 384, 335 i 300 złotych, a w istotnie mniejszym stopniu na kierunkach greckich i do Bułgarii - o średnio 173 i 111 złotych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
cena wyjazd turystyka instytut traveldata
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję