TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Promocja na zlecenie - czy tak to powinno wyglądać?

Czy wydziały d/s turystyki w polskich miastach i regionach działają optymalnie? Ciekawy przypadek zlecenia zadania publicznego w Krakowie.


Trzy dni temu pojawił się otwarty konkurs ofert pn. "Turystyka zrównoważona oraz rozwój, promocja krakowskich produktów i szlaków turystycznych" na krakowskiej stronie BIP. Jak czytamy wartość zadania to 380 tys. zł, a czas realizacji od 19 sierpnia do 31 grudnia 2024. W opisie zadania czytamy m.in. Warunki realizacji zadania publicznego: (...) Turystyka zrównoważona oraz rozwój, promocja krakowskich produktów i szlaków turystycznych - zgodnie z rekomendacjami Polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie na lata 2021-2028 oraz na podstawie ustawy o samorządzie gminnym., czyli wykonawca musi się dostosować do "Polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie na lata 2021-2028".

Czytając dalej widzimy jakie są rekomendowane obszary działania w zadaniu:
A. Rozwój i promocja krakowskich szlaków tematycznych jak np. trasa smocza, szlak kobiet Krakowa, szlak Twierdzy Kraków poprzez realizację takich działań jak np. organizacja wydarzeń, organizacja spacerów tematycznych, organizacja szkoleń i webinarów, przygotowanie miejskich gier w tym terenowych, przygotowanie nowatorskich materiałów promocyjnych, aplikacji, etc.
B. Rozwój i promocja turystyki aktywnej w Krakowie, np. rozwój i promocja szlaków wspinaczkowych i tras rowerowych poprzez realizację takich działań jak np. inwentaryzacja miejsc i przygotowanie wraz z drukiem materiałów informacyjnych (np. map), przygotowanie aplikacji, działania na rzecz bezpieczeństwa uprawiania turystyki aktywnej w Krakowie.
C. Rozwój i promocja turystyki medycznej w Krakowie np. poprzez realizację takich działań jak przeprowadzenie badań dotyczących turystyki medycznej, integracja środowiska medycznego i branży turystycznej, współpraca w zakresie tworzenia oferty turystycznej, szkolenia, warsztaty, webinary, konferencje, działania w Internecie, wizyty studyjne, itp.
D. Rozwój kompetencji w zakresie tworzenia nowych produktów turystycznych i podnoszenia jakości usług turystycznych np. poprzez realizację takich działań jak konferencje, szkolenia, webinary, warsztaty, itp.
E. Wsparcie rozwoju przemysłu spotkań w Krakowie (MICE) - zgodnie z rekomendacją III Polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie na lata 2021-2028, np. poprzez organizację przedsięwzięć mających na celu promocję i podniesienie jakości usług w zakresie krakowskiej oferty turystyki biznesowej.
F. Wsparcie w rozwoju programu Respect Kraków, którego celem jest wzmocnienie wizerunku Krakowa jako miejsca gościnnego i przyjaznego turystom, a zarazem otwarcie komunikującego odwiedzającym obowiązujące w mieście zasady - zgodnie z rekomendacją VIII Polityki zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028 np. poprzez stworzenie programu edukacyjno-informacyjnego, cyklu szkoleń/imprez/wydarzeń, akcję certyfikacji, przygotowanie koncepcji i realizację kampanii informacyjnej, przygotowanie aplikacji, strony internetowej lub innego innowacyjnego rozwiązania smart tourism.


Zadania postawione przed wykonawcą wyglądają jak zadania, które powinien wykonywać sam Wydział ds. Turystyki. To co jest dalej w zleceniu wydaje się potwierdzać tą tezę - wystarczy spojrzeć na pierwsze zalecenia:

Działania powinny:

  • popularyzować wiedzę o produktach i szlakach turystycznych Krakowa oraz wykorzystywać ich potencjał do zwiększenia atrakcyjności, konkurencyjności na poziomie regionalnym i krajowym, co wpłynie na poprawę funkcjonowania krakowskiego sektora turystycznego w tym mieszkańców związanych zawodowo z tą branżą,
  • promować produkty i szlaki turystyczne poprzez zastosowanie innowacyjnych i nietypowych form upowszechniania (np. aplikacje mobilne, questingi, podcasty), przyczyniających się do wzmocnienia marki miasta oraz rozwoju turystyki kulturowej,
  • mieć charakter markotwórczy oraz posiadać cechy wizerunkowe zgodnie z lokalnymi aspiracjami kulturowymi i rozwojowymi Krakowa,
  • promować unikalne cechy kultury i dziedzictwa Krakowa,

Więcej można przeczytać samodzielnie: www.bip.krakow.pl

Powstaje zatem pytanie, czy Wydział ds. Turystyki w Krakowie w ogóle powinien takie zadania (pod)zlecać? Działania odnoszące się do budowania marki, promocji produktów turystycznych itp. są kluczowe dla miasta i powinny mieć charakter ciągły. Powinny też podlegać kontroli i walidacji osiągnięcia celów, a tutaj widzimy "rzucenie" pewnej kwoty na działania, które trzeba wykonać w zaledwie 4 miesiące. Choć słusznie postawiono przed wykonawcą wymóg stosowania się do Polityki zrównoważonej turystyki w Krakowie, to taki zapis nie gwarantuje spójnego podejścia, a okres zadania jest zbyt krótki, aby cokolwiek ocenić w zakresie skuteczności działań. Problem jest szerszy i występuje w wielu miastach i regionach, ale to nie pociesza - słabsza koordynacja działań, przejadanie środków na "szkolenia", brak spójności - to wszystko inne nazwy dla zmarnowania środków i szans.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
promocja turystyki zlecenie wydział ds turystyki promowanie marka zadanie zlecone Kraków
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję