TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny paliw lotniczych i kurs dolara sprzyjają touroperatorom

Niektóre czynniki zewnętrznej, jak ceny paliwa lotniczego, czy kurs dolara sprzyjają organizatorom turystyki - uważają analitycy Instytutu Badań Rynku Turystycznego Traveldata. Jak zmieniają się ceny na najważniejszych kierunkach?


Przygotowane przez Instytut Traveldata zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020. Porównanie obejmuje pierwszy tydzień września, czyli okres od 31 sierpnia do 6 września 2020. Ceny zostały zebrane w dniu 20 sierpnia 2020 i porównane z cenami dla tego samego okresu zebranymi w dniu 13 sierpnia 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 22 sierpnia 2019 roku.

W obecnym okresie mamy już do czynienia z ofertami i cenami last minute, gdyż do wylotów pozostało mniej więcej dwa tygodnie. Na niektórych kierunkach występują większe niż zwykle wahania cen, a liczba obiektów uległa już istotnemu zmniejszeniu. Ponadto na niektórych kierunkach wycieczki oferowane są już tylko przez jednego lub dwóch organizatorów. Czynniki te powodują, że porównania cen mogą być w takim wypadku nieco mniej adekwatne niż w okresach poprzednich.

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 sierpnia i 6 września 2020 wzrosła o 21 złotych. W poprzednich tygodniach ceny spadały o 195, 59 i 14 złotych. Największa zniżka średnich cen wycieczek miała miejsce na Gran Canarii (przed tygodniem odnotowano tam największą zniżkę) - o średnio 433 złote oraz na Krecie i w Marsa Alam - o 117 i 102. Najbardziej w ubiegłym tygodniu podniosły się średnie ceny wyjazdów na Synaj - o 431 złotych oraz do Portugalii i na Korfu - o 340 i 211 złotych.

Przed tygodniem niespodziewanie duży wzrost średniej ceny wyjazdów na Gran Canarię wynikał z braku w dniu badania oferty biura TUI Poland, która ze względu na swój niski poziom cenowy wpływała zaniżająco na ogólną średnią cen imprez na tym kierunku. W minionym tygodniu sytuacja była odwrotna, czyli w związku z ponownym pojawieniem się oferty tego organizatora średnia cena wyjazdów na te wyspa wyraźnie spadła. Przykład ten pokazuje jak znaczny może być wpływ nisko wycenianej oferty biura TUI Poland na ogólny średni poziom cen imprez turystycznych na poszczególnych kierunkach.

Z kolei za wzrostem średniej ceny na Synaju stoi znaczne zawężenie liczby dostępnych ofert, z których pozostały jedynie propozycje jedynie dwóch biur podróży.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 74 i spadły o 50 złotych.


Pierwszy tydzień sierpnia przyniósł dla wylotów w dniach 31 sierpnia - 6 września 2020 zróżnicowane zmiany cen wycieczek na wszystkich najważniejszych kierunkach oferowanych przez biura podróży. Podniosły się średnie ceny wyjazdów do Grecji, która w poprzednim staniała najbardziej i do Egiptu - o 41 i 6 złotych, a kolejne spadki średnich cen odnotowały kierunki Kanaryjskie - o średnio 16 złotych oraz Bułgaria i Turcja - 34 i 37 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu września 2020 pokazuje, że w minionym tygodniu średnia cena była niższa wobec średniej ceny w poprzednim sezonie o 325 złotych, podczas gdy poprzednich tygodniach różnice była mniejsze i wyniosły 283, 129 i 24 złote. Przy takim samym wyprzedzeniu wobec terminu wyjazdu roczna przecena dla wycieczek sierpniowych była jednak znacznie większa i wyniosła 475 złotych.

W minionym tygodniu zdecydowanie największe roczne spadki cen wycieczek wystąpiły na Teneryfie i Fuerteventurze - o średnio 829 i 826 złotych, a bardzo duża była też zniżka rocznych cen na Cyprze - o 760 złotych. Największy roczny wzrost średnich cen wystąpił na Synaju m.in. z powodu opisanego już w poprzednim akapicie - o 502 złote, niewiele mniejszy w Maroku - o 482 złote, a znacznie mniejszy w Marsa Alam, który wyniósł średnio 121 złotych.

Przed rokiem i dwoma laty (sezony 2019 i 2018) średnie ceny wycieczek w ujęciu rocznym odpowiednio wrosły o 293 oraz spadły o 164 złote.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala pozytywnych korzyści była w minionym tygodniu rekordowa.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,77 zł/litr wobec 2,58 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 31,4 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 29,9 procent, a przed dwoma o 33,7 procent. Jednocześnie w relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu po raz pierwszy od wielu miesięcy silniejsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych i to od razu w odczuwalnym stopniu, czyli o prawie 1,2 procent, wobec odpowiednio około 0,3 i 0,6 procent przed tygodniem i dwoma tygodniami.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek nadal zdecydowanie sprzyjał organizatorom. Zawierał się on tym razem w przybliżeniu w przedziale -130/-140 złotych, a zatem rekordowo korzystnym w tym sezonie, istotnie lepszym niż w poprzednich dwóch tygodniach, gdy wynosił -95/-105 oraz -110/-120 złotych.

Tak duże zwiększenie skali korzyści wynika w dużej mierze ze znaczącego osłabienia dolara wobec euro w okresie ostatnich 6 tygodni i w konsekwencji wobec złotego (kurs euro do złotego wykazuje na razie względną stabilność), co może wynikać z kolejnych dyskusji o wspieraniu amerykańskiej gospodarki i łączącego się z tym potencjalnym zwiększeniem podaży dolara oraz co się z tym często łączy, tendencją do spadku jego ceny.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).


W minionym tygodniu kolejny raz jedynym z wiodących kierunków o wyższych niż przed rokiem cenach dla wycieczek w wylotem w pierwszym tygodniu września był Egipt droższy tym razem o średnio 137 złotych, zaś na pozostałych kierunkach ceny były dla turystów bardziej motywujące niż w poprzednim sezonie. Zdecydowanie niższe były ceny imprez turystycznych do Turcji, Bułgarii i Grecji - o odpowiednio 324, 360 i 395 złotych. Tradycyjnie największe roczne spadki cen wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich, gdzie były niższe o 659 złotych, a skala przeceny znacznie wzrosła w relacji z poprzednim tygodniem, w którym wyniosła 418 złotych.

Na mniej popularnych kierunkach w minionym tygodniu i w skali rocznej zdecydowanie najbardziej obniżyły się średnie ceny wyjazdów na Cypr i na Maltę - o 760 i 753 złote. Mniejsza była skala rocznych przecen imprez do Albanii, na Majorkę i do Portugalii - o odpowiednio 394, 305 i 259 złotych, a jeszcze mniejsza do Tunezji - o średnio 108 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny przewyższały ubiegłoroczne było Maroko, gdzie podniosły się one bardzo znacznie, bo aż o średnio 482 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu września) nadal zdecydowanie najwięcej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 401 złotych. W znacznie mniejszym stopniu drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Grecji - o średnio 66 i 51 złotych. Umiarkowane spadki cen w okresie dwóch lat zanotowały natomiast Turcja i Bułgaria - o 163 i 197 złotych, a już tradycyjnie w tym sezonie letnim największe zniżki cen miały miejsce na Wyspach Kanaryjskich - o średnio 473 złote.

Wśród mniej masowych kierunków największe dwuletnie spadki cen wycieczek miały miejsce na Malcie - o średnio 406 złotych, a zniżki w mniej więcej o połowę mniejszej skali wystąpiły na Cyprze, Majorce i w Albanii - o 225, 201 i 186 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny nadal są zdecydowanie wyższe niż przed dwoma laty jest Maroko, gdzie z powodu niskiej bazy odniesienia wzrosły one w tym dwuletnim okresie o 1026 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów w największym stopniu obniżyły się ceny w biurze TUI Poland, które zwłaszcza w przedostatnim tygodniu znacznie obniżyło ceny. Były one niższe o średnio prawie 990 złotych. Znacznie tańsze niż przed rokiem tańsze były też oferty w biurach Best Reisen, Exim Tours i ETI - o około 470, 440 i 410 złotych, a w umiarkowanie tańsze w biurach Itaka i Rainbow - o około 245 i 220 złotych. Jeszcze mniejsze roczne zniżki cen oferowały biura Coral Travel i Grecos - o około 165 i 130 złotych, zaś u pozostałych organizatorów ceny były wyższe niż przed rokiem w granicach od 20 (biuro Sun & Fun) do 200 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu liderem nadal pozostawało biuro TUI Poland z liczbą 34 ofert (poprzednio 39 ofert, przed rokiem 22, a przed dwoma laty 16 ofert). Wyprzedziło ono biura Rainbow z liczbą 17 ofert (poprzednio 24 oferty, przed rokiem 27, a przed dwoma laty 22 oferty) oraz Exim Tours z liczbą 13 ofert (poprzednio 21 ofert, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 8 ofert).

Biuro Rainbow wysunęło się w tej klasyfikacji na pozycję wicelidera dzięki istotnemu uatrakcyjnieniu cen wycieczek na wielu różnych kierunkach w ostatnim i przedostatnim tygodniu.

Generalnie mniejsza liczba najlepszych ofert w relacji z poprzednim tygodniem u wiodących organizatorów wynikała z tego, ze na niektórych kierunkach nie oferowano już hoteli wszystkich kategorii.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel, Sun & Fun i Prima Holiday - wszystkie po 4 oferty, na kierunkach greckich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Rainbow i Grecos - po 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 11 ofert oraz Rainbow i Itaka - 5 i 4 oferty, a na tureckich biura TUI Poland oraz Coral Travel - 6 i 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert proponowały biura Coral Travel i Exim Tours - po 3 oferty, natomiast w Bułgarii biuro TUI Poland - 3 oferty.

W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję ofertową w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji (Dżerba), Turcji i w Bułgarii, biuro Rainbow w Tunezji, a biuro Coral Travel w Grecji.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

Trzydzieste dziewiąte zestawienie dla sezonu letniego 2020 jest czwartym z kolei, które obejmuje sytuację w zakresie cen wycieczek z wylotami w pierwszym tygodniu września. W stosunku do poprzedniej tabeli skład pierwszej piątki uległ dość istotnej zmianie. Zestawienie opuściły biura Exim Tours i ETI, w których ceny imprez znacząco wzrosły, a na pozycje czwartą i piątą weszły biura Sun & Fun (z szóstej) i Rainbow (z siódmej), w których ceny wycieczek istotnie spadły. Wyraźnym liderem niskich cen od dwóch tygodni stało się biuro TUI Poland (wcześniej było nim biuro ETI).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
biuro podróży touroperator traveldata grecja hiszpania
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję