TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Komisja Europejska zatwierdziła kolejny polski program pomocowy

Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 500 mln złotych (około 110 mln euro), który ma wesprzeć gospodarkę w kontekście pandemii wywołanej przez koronawirusa.


Program zatwierdzono na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 19 marca 2020 r., a następnie zmienionych w dniu 3 kwietnia 2020 r.

Polski program o wartości 110 mln euro ułatwi udzielanie gwarancji publicznych w odniesieniu do pożyczek oraz pożyczek z dopłatami do oprocentowania w celu wsparcia całej polskiej gospodarki w okresie pandemii. Około 3 tys. krajowych przedsiębiorstw działających w Polsce będzie w stanie zaspokoić bezpośrednie potrzeby w zakresie płynności i kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach. W dalszym ciągu ściśle współpracujemy z państwami członkowskimi, aby zapewnić, by krajowe środki wsparcia mogły pomóc w ograniczaniu skutków gospodarczych pandemii koronawirusa - powiedziała, odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager.

Po zatwierdzeniu przez Komisję programu gwarancji w dniu 3 kwietnia br. oraz programu pożyczek i gwarancji w dniu 8 kwietnia Polska zgłosiła Komisji nowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa na podstawie tymczasowych ram prawnych. Nowy program będzie finansowany dzięki ponownemu wykorzystaniu zasobów wypłaconych przedsiębiorstwom w ramach różnych instrumentów finansowych w okresie programowania 2007-2013 w odniesieniu do funduszy strukturalnych UE, które zostały zwrócone państwu.

W ramach zatwierdzonego dzisiaj programu polskie władze będą mogły udzielać wsparcia polskim przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami pandemii wywołanej przez koronawirusa, przyznając im pomoc na utrzymanie płynności finansowej w formie gwarancji na zabezpieczenie pożyczek i dopłat do oprocentowania pożyczek.

Komisja uznała, że program zgłoszony przez Polskę jest zgodny z warunkami określonymi w tymczasowych ramach pomocy państwa. W szczególności, kwotę pożyczki przypadająca na przedsiębiorstwo ograniczono do tego, co jest niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb związanych z płynnością w najbliższej przyszłości, opłaty gwarancyjne i stopy procentowe odpowiadają minimalnym poziomom określonym w tymczasowych ramach, gwarancje i pożyczki będą udzielane do końca bieżącego roku, na okres nieprzekraczający sześciu lat oraz pomoc może zostać przyznana wyłącznie tym przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz których w znacznym stopniu dotknęły skutki pandemii koronawirusa.

Polska szacuje, że w ramach programu około 3 tys. przedsiębiorstw skorzysta z pożyczek o wartości około 350 mln złotych (około 77 mln euro) i gwarancji o wartości 150 mln złotych (około 33 mln euro).

Komisja uznała, że zgłoszony przez Polskę środek jest konieczny, właściwy i proporcjonalny, biorąc pod uwagę konieczność zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach.

W związku z tym Komisja zatwierdziła środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska pomoc program pomocowy pożyczki
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję