TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Nowa gwarancja ubezpieczeniowa Itaki

Itaka ogłosiła wykupienie nowej gwarancji ubezpieczeniowej, która będzie obowiązywać od 16 września 2018 r. do 15 września 2019 r.


Nowe zabezpieczenie finansowe touroperatora opiewa na kwotę 260 000 000 zł i zostało wystawione przez Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG).

Przedmiotem gwarancji jest zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadające części imprezy turystycznej, jeśli imprezy nie zostaną zrealizowane.

Starsze informacje 2018-08-31


Grecos i Itaka z wyższymi gwarancjami
Grecos ogłosił wykupienie nowej gwarancji ubezpieczeniowej. Tymczasem Itaka podwyższyła kwotę dotychczasowej.

Gwarancję ubezpieczeniowa dla Grecosa wystawiło, podobnie jak w zeszłym roku, TU Europa. Gwarancja, wystawiona na kwotę 75 mln zł, obejmuje wszystkie umowy na udział w wycieczce zawarte od 17 września 2018 roku do 16 września 2019 r. Umowy zawierane do 16 września bieżącego roku objęte są ochroną na podstawie poprzedniej gwarancji.

Podnieśliśmy sumę gwarancyjną, ponieważ chcemy by nasi klienci czuli się bezpiecznie. Jesteśmy dla naszych klientów gwarantem udanych wakacji, ale chcemy jednocześnie by turyści byli zabezpieczeni w każdej sytuacji. Wymaga tego też oczywiście ustawa, stąd wypełniamy wszelkie zapisy prawa, a szczególnie chętnie te, które dotyczą interesu klientów - deklaruje Janusz Śmigielski, wiceprezes Grecos Holiday.

Przedmiotem gwarancji jest przede wszystkim pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych wbrew obowiązkowi nie zapewnia kontynuacji bądź powrotu. Gwarancja dotyczy również zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych impreza nie została zrealizowana oraz zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została zrealizowana z powodu leżącego po stronie organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego zakup powiązanych usług turystycznych.

Itaka podwyższyła sumę swojej gwarancji ubezpieczeniowej, która obowiązuje do 15 września 2018 roku o 60 mln. zł. Obecnie wynosi ona 300 000 000 zł. Gwarancja wystawiona została przez Europäische Reiseversicherung AG (ERV AG).

Starsze informacje 2018-08-24


Rainbow z wyższą gwarancją ubezpieczeniową
W dniu 16 sierpnia 2017 Towarzystwo Ubezpieczeniowe Europa S.A. udzieliło Rainbow Tours S.A. gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat poniesionych przez klientów za imprezę turystyczną.

Gwarancja o numerze GT 335/2018, ma obowiązywać od 17.09.2018 do 16.09.2019. opiewa na 190.000.000 złotych.

Dotychczasowa i obowiązująca do 16 września 2018 roku umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej, zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. przewidywała kwotę sumy gwarancji w wysokości 165.000.000,00 zł.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Starsze informacje 2018-08-23


Wygoda Travel ma nową gwarancję
Biuro podróży Wygoda Travel poinformowało o zawarciu nowej umowy gwarancji ubezpieczeniowej.

Suma gwarancyjna nowego zabezpieczenia touroperatora wynosi 3 000 000 zł, co stanowi równowartość 719 407,21 euro. Gwarancja ubezpieczeniowa została wystawiona przez Signal Idunę i jest ważna od 18.09.2018 r. do 17.09.2019 r.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20180823_gwarancja_ubezpieczeniowa_2018-2019_wygoda_travel_1_.pdf


Starsze informacje 2018-08-23


Exim z nową gwarancją
Biuro podróży Exim Tours ma nową gwarancję ubezpieczeniową.

Nowe zabezpieczenie touroperatora opiewa na kwotę 25 171 000 PLN, która będzie obowiązywać od 31.08.2018 r. do 30.08.2019 r.

Cieszymy się, że w ciągu roku nasza gwarancja wzrosła o kwotę prawie 10 000 000 PLN co wyraźnie wskazuje że firma obrała dobry i stabilny kierunek rozwoju. - poinformowało biuro w komunikacie.

Przedmiotem gwarancji jest:
  • zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną,
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadające części imprezy turystycznej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20180823_exim_gwarancja_ubezpieczeniowa_do_30.08.2019.pdf


Starsze informacje 2018-03-28


Exim Tours podwyższył sumę gwarancyjną
Exim Tours poinformował o podwyższeniu swojej sumy gwarancyjnej.

Touroperator podwyższył sumę swojego zabezpieczenia finansowego z kwoty 15 600 000 zł na kwotę 20 408 000 zł. Gwarancja została wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERV i obowiązuje w okresie od 31.08.2017 do 30.08.2018.

Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Starsze informacje 2018-01-18


Sun&Fun z nową gwarancją ubezpieczeniową
Touroperator Sun&Fun poinformował o nowej gwarancji ubezpieczeniowej.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ERV dnia 11 stycznia 2018 r. dla Blue Style Sp. z o. o. właściciela marki Sun&Fun Holidays wystawiło gwarancję ubezpieczeniową nr G/2018/2500105 na kwotę 7 339 200 PLN, spełniającą wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. usługach turystycznych.

Przedmiotem gwarancji jest:
  • pokrycie kosztów klientów Zobowiązanego z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Zobowiązany wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
  • pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanemu tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,
  • pokrycie zwrotu części wpłat wyniesionych przez klientów Zobowiązanemu tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osoby, które działają w jego imieniu,

na wypadek niewypłacalności Zobowiązanego, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz.672).

Okres gwarancji: od 23 stycznia 2018 r. do 22 stycznia 2019 r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
6 gwarancja ubezpieczeniowa touroperator zwrot kosztów powrót klient impreza turystyczna
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję