TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny bran퓓 turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rainbow rozpocz교 czartery do Kenii

W ostatni weekend Rainbow rozpocz교 loty do kolejnej egzotycznej destynacji tej zimy. Do takich kierunkw jak Meksyk, Dominikana, Kuba czy Zjednoczone Emiraty Arabskie do낢czy쿪 Kenia.


Czarter Rainbow bdzie startowa z Warszawy do Mombasy w ka풼 sobot. W Kenii touroperator oferuje do wyboru 16 hoteli w regionie Mombasy i 7 w regionie Malindi.

Ilo뜻 egzotycznych destynacji, w ktre mo퓆a si wybra tej zimy jest w oczywistych wzgldw ograniczona. Tymczasem wielu Klientw chce wybra si gdzie dalej ni do Egiptu czy na Wyspy Kanaryjskie Dlatego uruchomienie pe쿻ego czarterowego po낢czenia co sobota do Kenii spotka쿽 si z du퓓m zainteresowaniem - miejsca wyprzedaj si szybko. Tym bardziej, 풽 byli턬y pierwszym touroperatorem, ktry uruchomi czarter do tego kraju. W턳d ofert wypoczynkowych du풹 popularno턢i ciesz si hotele sieci Neptune. Ale prawdziwym hitem s imprezy objazdowe. - mwi Maciej Szczechura, Cz쿽nek Zarz켨u Rainbow.

Starsze informacje 2020-09-02


Nowa gwarancja Itaki
Biuro podr璨y Itaka z now gwarancj ubezpieczeniow.

Nowa gwarancja opiewa na sum 96 000 000 PLN i bdzie obowi콄ywa od 16.09.2020 r. do 15.09.2021 r. Gwarancja wystawiona zosta쿪 przez ERGO Reiseversicherung AG Oddzia w Polsce.

Przedmiotem gwarancji jest:
  • zap쿪ta kwoty niezbdnej na pokrycie kosztw kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztw powrotu do kraju, obejmuj켧ych w szczeglno턢i koszty transportu i zakwaterowania, w tym tak풽, w uzasadnionej wysoko턢i, koszty poniesione przez podr璨nych, w przypadku, gdy Zleceniodawca, wbrew obowi콄kowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
  • zwrot wp쿪t wniesionych tytu쿮m zap쿪ty za imprez turystyczn lub ka풼 op쿪con us퀅g przedsibiorcy u쿪twiaj켧emu nabywanie powi콄anych us퀅g turystycznych, w przypadku, gdy z przyczyn dotycz켧ych Zleceniodawcy lub osb, ktre dzia쿪j w jego imieniu, impreza turystyczna lub ktrakolwiek op쿪cona us퀅ga przedsibiorcy u쿪twiaj켧emu nabywanie powi콄anych us퀅g turystycznych nie zosta쿪 lub nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot cz沅ci wp쿪t wniesionych tytu쿮m zap쿪ty za imprez turystyczn odpowiadaj켧 cz沅ci imprezy turystycznej lub za ka풼 us퀅g op쿪con przedsibiorcy u쿪twiaj켧emu nabywanie powi콄anych us퀅g turystycznych odpowiadaj켧 cz沅ci us퀅gi, ktra nie zosta쿪 lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotycz켧ych Zleceniodawcy lub osb, ktre dzia쿪j w ich imieniu.


Wysoko뜻 gwarancji ubezpieczeniowej na sezon 2020/2021, ni퓋zej w porwnaniu z sezonem 2019/2020, wynika z rozporz켨zenia Ministra Finansw z marca tego roku, na mocy ktrego touroperator mo풽 zadeklarowa na kolejny rok 30% przychodu z roku 2019. Powy퓋ze rozporz켨zenie powsta쿽 w wyniku sytuacji bran퓓 turystycznej, dla ktrej rok 2020 jest najtrudniejszym w historii, a touroperatorzy ponie턫i i ponosz olbrzymie straty zarwno w zwi콄ku z zawieszeniem dzia쿪lno턢i operacyjnej jak i jej wznowieniem. W przypadku zwikszenia popytu i wzrostu przychodu wysoko뜻 zabezpieczenia ulegnie podwy퓋zeniu

Starsze informacje 2020-07-16


Portal Lulubeds dostpny w Merlinie X
Od 16 lipca 2020 agenci korzystaj켧y z systemu rezerwacyjnego MerlinX mog proponowa swoim klientom ofert portalu miejsc noclegowych Lulubeds.

W systemie Merlin X dostpna jest oferta z dojazdem w쿪snym w wielu hotelach, o턳odkach, pensjonatach czy obiektach agroturystycznych w ca쿮j Polsce, od gr po morze.

O powstaniu portalu Lulubeds pisali턬y w aktualno턢i Touroperator uruchamia portal rezerwacyjny

Starsze informacje 2020-07-03


Itaka wznowi쿪 czartery
Samolot z Klientami Itaki na pok쿪dzie wyl켨owa 3 lipca na lotnisku na Zakynthos w Grecji. To pierwszy rejs ITAKI po 112 dniach przerwy spowodowanej pandemi koronawirusa.

Jak poinformowa wiceprezes touroperatora, Piotr Henicz, 167 turystw Itaki wyl켨owa쿽 dzisiaj w Porcie Lotniczym Zakynthos, gdzie rozpoczynaj swoje greckie wakacje 2020. Pierwszy rejs po wznowieniu dzia쿪lno턢i operacyjnej zosta zrealizowany przez linie lotnicze Smartwings. Samolot wystartowa z Lotniska Chopina w Warszawie o godz. 6.35 i wyl켨owa na Zakynthos zgodnie z rozk쿪dem o 10.10 czasu lokalnego. Odprawa na lotnisku w Warszawie z zastosowaniem procedur bezpieczestwa przebieg쿪 sprawnie i bezproblemowo.

Starsze informacje 2020-06-23


Europa Ubezpieczenia wprowadza klauzul covidow
Europa Ubezpieczenia wprowadza do ubezpiecze turystycznych klauzul covidow, ktra zapewnia ochron na wypadek zachorowania na COVID-19 podczas podr璨y zagranicznej.

Od 15 czerwca cz沅 pastw Unii Europejskiej otworzy쿪 swoje granice dla podr璨nych z Polski. Dwa dni wcze턭iej (13 czerwca) Polska znios쿪 obowi콄ek kwarantanny dla osb wracaj켧ych do kraju. Te dwa wydarzenia umo퓄iwiaj Polakom powrt do swobodnych wyjazdw za granic.

Mimo otwarcia granic nadal wystpuje ryzyko zachorowania na COVID-19. Dlatego chcemy zapewni klientom, ktrzy decyduj si na wyjazd za granic w celach turystycznych lub zawodowych ochron na wypadek zachorowania na koronawirusa. W ramach oferowanych przez nas ubezpiecze bd mogli liczy na pokrycie kosztw leczenia, ratownictwa, transportu czy pomocy w podr璨y - mwi Tomasz Janas, ekspert ds. ubezpiecze turystycznych w Europa Ubezpieczenia.

Ochrona przed COVID-19 jest dostpna m.in. w ubezpieczeniu Travel World, ktre Europa oferuje przez partnerw czy ubezpieczeniu ITravel. Zgodnie z klauzul covidow, w przypadku zachorowania na koronawirusa ochrona jest zapewniona w ramach sumy ubezpieczenia kosztw leczenia, w wysoko턢i do 50 tys. EUR w produkcie Travel World i do 200 tys. z w ITravel.

Nowe zasady ochrony ubezpieczeniowej dotycz wyjazdw zagranicznych od 21 czerwca, niezale퓆ie od daty zakupu polisy. Klauzula covidowa nie obejmuje ubezpieczenia kosztw rezygnacji.

Starsze informacje 2020-06-17


Mouzenidis ubezpieczy turystw od kosztw leczenia COVID-19
Mouzenidis Travel wraz z Signal Idun, rozszerzy bezp쿪tnie ochron ubezpieczeniow o koszty leczenia spowodowane przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2.

Zgodnie z Oglnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podr璨e, ktre jest wliczone do ka풼ej rezerwacji ubezpieczyciel 턻iadczy ochron z tytu퀅 kosztw leczenia spowodowanych przez koronawirusy Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami w tym zachorowania na CCOVID-19.

Przed퀅퓇ne zostaje tak풽 ochrona do 7 dni w zakresie kosztw leczenia i assistance w przypadku odwo쿪nia wcze턭iej zaplanowanego powrotu z podr璨y zagranicznej wskutek epidemii choroby zaka펝ej, pandemii, ktrych pocz켾ek nast켺i w trakcie pobytu ubezpieczonego za granic.

Organizator dodatkowo rozszerzy ochron podczas amatorskiego uprawiania sportu. Podr璨uj켧y z Mouzenidis Travel otrzymuj bez dodatkowych dop쿪t ubezpieczenie obejmuj켧e jazd na quadach oraz 풽glarstwo do 10 mil morskich od brzegu. Powy퓋ze warunki obowi콄uj dla ka풼ej pakietowej rezerwacji Mouzenidis Travel oraz na dojazd w쿪sny.

Rozumiemy, 풽 w nadchodz켧ym okresie, poczucie bezpieczestwa przez naszych klientw bdzie jeszcze bardziej po엽dane i cieszymy si, 풽 mo풽my naszym klientom oferowa tak rozszerzony wariant ubezpieczenia bez dodatkowych op쿪t - komentuje Beniamin Vafidis, dyrektor marketingu.

Starsze informacje 2020-06-04


Sun & Fun ubezpieczy klientw od skutkw pandemii
Biuro podr璨y Sun & Fun Holidays we wsp車pracy z Ergo Ubezpieczenia Podr璨y rozszerza pakiet ubezpieczeniowy o skutki: pandemii i zdarze pod wp퀉wem alkoholu.

W ramach pakietw Max i Super Max touroperator zapewnia tak풽 ochron w kosztach leczenia i transportu na wypadek pandemii (w tym choroby COVID-19). Rozszerzenie obejmuje wyloty zaplanowane od sezonu Lato 2020 niezale퓆ie od daty za쿽풽nia rezerwacji, tym samym bd nim objci rwnie klienci, ktrzy wykupili te warianty wcze턭iej.

Polacy czekaj na otwarcie granic i powrt do zagranicznych kurortw, ktre gwarantuj im ciep쿮 morze, s쿽ce i przede wszystkim standard wypoczynku, do ktrego s przyzwyczajeni. Wznowienie ruchu turystycznego jest kwesti czasu, ale bdzie zwi콄ane z konieczno턢i dostosowania si do nowych warunkw, w ktrych kluczowym tematem pozostanie bezpieczestwo. Obok nowych procedur w hotelach, istotna jest te szersza ochrona ubezpieczeniowa, ktra zapewni klientom komfort i poczucie bezpieczestwa podczas wypoczynku. - mwi Semir Hamouda, dyrektor generalny Sun & Fun Holidays.

Do tej pory pandemia nale풹쿪 do jednych z wy낢cze odpowiedzialno턢i w ubezpieczeniu, co wzbudza쿽 pewne obawy o ochron podczas wypoczynku za granic po wznowieniu ruchu turystycznego. Touroperator, we wsp車pracy z Ergo Ubezpieczenia Podr璨y postanowi zatem rozszerzy zakres ubezpieczenia kompleksowego Max i Super Max gwarantuj켧 pokrycie kosztw hospitalizacji, lekw czy transportu (z podlimitem sumy ubezpieczenia do 20000 EUR.) tak풽 na wypadek zaka풽nia koronawirusem.

Starsze informacje 2020-04-02


Rego-Bis: zmiana terminu lub voucher na 110 proc. wp쿪ty
Katowickie Biuro Podr璨y Rego-Bis zaproponowa쿽 kilka rozwi콄a, skorzystania z wyjazdu w innym, dogodnym terminie.

Touroperator przygotowa trzy alternatywne mo퓄iwo턢i skorzystania z wyjazdw, ktre zaplanowane by퀉 w niemo퓄iwych do zrealizowania terminach.

Pierwsz z nich jest skorzystanie z innej wycieczki lub oferty wypoczynku, zaproponowanej przez pracownika Biura, bez konieczno턢i dop쿪t i op쿪t manipulacyjnych. Je턫i zaoferowany produkt nie zadowoli klienta, bdzie mg samodzielnie wybra interesuj켧y go wyjazd, przy czym konieczna bdzie dop쿪ta.

W przypadku, gdy Klient nie zdecyduje si na 풹dn z oferowanych propozycji, ma mo퓄iwo뜻 skorzystania z vouchera, ktry, zgodnie z przepisami tzw. tarczy antykryzysowej bdzie wa퓆y przez rok od daty rozpoczcia wstpnie planowanej imprezy. Warto뜻 bonu opiewa bdzie 110% na warto턢i wp쿪conej kwoty. Dowodzi to, w my턫 has쿪 "zmie termin nie odwo퀅j", 풽 bardziej op쿪ca si przenie뜻 zaplanowany wyjazd na p撰niejszy termin, ni z niego zrezygnowa.

Starsze informacje 2020-04-02


Itaka przygotowa쿪 bony o warto턢i przekraczaj켧ej kwoty wp쿪t klientw
W zwi콄ku z decyzj o przywrceniu granic, wstrzymaniem midzynarodowego ruchu lotniczego oraz aktualn sytuacj zwi콄an z pandemi koronawirusa, Itaka przed퀅퓓쿪 zawieszenie wszystkich wyjazdw do 31 maja 2020 r.

Wszyscy klienci, ktrzy maj zarezerwowany wyjazd w tym okresie zostan powiadomieni o zawieszeniu wyjazdw przez pracownikw biur sprzeda퓓, gdzie dokonano rezerwacji.

Zwracamy si do naszych klientw z apelem o zmian terminu rezerwacji, co nie tylko pozwoli nam dope쿻i podjtych zobowi콄a wobec klientw i kontrahentw, ale tak풽 wesprze bran욧 turystyczn w szerokim sensie znaczenia: linie lotnicze, hotele, pilotw, a tak풽 inne podmioty zwi콄ane z bran엽 jak muzea i zabytki. - apeluje wiceprezes Itaki, Piotr Henicz.

Je풽li klient nie skorzysta z tej opcji, bdzie mia mo퓄iwo뜻 rozliczenia kwoty wp쿪conej na poczet rezerwacji objtej anulacj w formie bonu wakacyjnego o warto턢i 105% wp쿪conej kwoty (odpowiednio zaliczki lub ca쿽턢i). Bon bdzie wa퓆y przez 1 rok od dnia, w ktrym mia쿪 si odby (rozpocz길) impreza turystyczna, za ktr bon jest wystawiony. Jego wykorzystanie bdzie mo퓄iwe wy낢cznie w biurze sprzeda퓓, w ktrym zosta쿪 za쿽퓇na pierwotna rezerwacja. Bon jest zabezpieczony przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. - dodaje Piotr Henicz.

Te kroki s zgodne z propozycjami wiceprezesa Henicza z pi켾kowej telekonferencji z udzia쿮m wiceministra rozwoju Andrzeja Guta-Mostowego, o ktrej pisali턬y w artykule Touroperatorzy: potrzebujemy jasnych i spjnych rozwi콄a

Starsze informacje 2020-03-30


Merlin X zrezygnuje z op쿪t za kwiecie
Merlin X nie pobierze op쿪t za kwiecie.

Jak poinformowa prezes sp車ki Elektroniczne Systemy Sprzeda퓓, Tomasz Berdowski, dla ka풼ego agenta ktry nie jest w stanie wypowiedzenia, nie zalega z op쿪tami, sp車ka nie wystawi w miesi켧u Kwiecie faktury za korzystanie z systemu Merlin X.

Faktury za produkty VACATIONS CMS, VACATIONS IBE, MDS, Robin, czy umowy zbiorcze i sieciowe zostan wystawione normalnie po 14.04.2020. Wszystkie faktury zostan wys쿪ne tylko i wy낢cznie za pomoc maila.

W쿪dze sp車ki nie podj怨y jeszcze decyzji odno턭ie do faktur za maj.

Starsze informacje 2020-03-13


Itaka wstrzymuje wyjazdy
W zwi콄ku z og쿽szeniem stanu zagro풽nia epidemicznego i decyzj o przywrceniu granic na 10 dni z mo퓄iwo턢i przed퀅풽nia, oraz wstrzymaniem midzynarodowego ruchu lotniczego, Itaka zawiesi쿪 ze skutkiem natychmiastowym wszystkie wyjazdy do 15.04.2020.

Jak poda Piotr Henicz, wiceprezes touroperatora, wszyscy Klienci, ktrzy maj zarezerwowany wyjazd w tym okresie zostan powiadomieni o zawieszeniu wyjazdw przez pracownikw punktw sprzeda퓓, gdzie dokonano rezerwacji.

Maj켧 jednak na celu usprawnienie procesu, prosimy o kontakt z punktami sprzeda퓓 w celu dope쿻ienia niezbdnych formalno턢i i ewentualnej konsultacji w sprawie zmiany terminu wyjazdu lub destynacji. Jednocze턭ie informujemy, 풽 wszyscy Klienci przebywaj켧y aktualnie za granic za po턳ednictwem Biura Podr璨y ITAKA maj zagwarantowane powroty do kraju. W zwi콄ku z og쿽szonym stanem zagro풽nia epidemicznego polscy obywatele po przekroczeniu granicy zostan skierowani na domow 14-dniow kwarantann lub w inne miejsce wskazane przez s퀅풺y graniczne, je턫i osoba wracaj켧a nie wska풽 swojego miejsca zamieszkania jako miejsca, w ktrym mo풽 odby kwarantann - szczeg車owe informacje osoby wracaj켧e otrzymaj w miejscach przylotu do kraju - informuje Piotr Henicz.

Do podjcia podobnych decyzji zostan zmuszeni tak풽 inni organizatorzy turystyki. O zamkniciu granic pisali턬y w artykule Polska zamyka granice

Starsze informacje 2020-03-09


Funclub oferuje mo퓄iwo뜻 dokupienia opcji bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu
Biuro Podr璨y Funclub oferuje swoim turystom specjalny produkt Kup Sobie Spokj.

Nowy produkt gwarantuje mo퓄iwo뜻 bezkosztowej rezygnacji do 21 dni przed imprez bez podawania przyczyn. Koszt Kup Sobie Spokj to od 40-80 PLN w zale퓆o턢i od ceny imprezy.

Starsze informacje 2020-01-20


Unity Line otwiera sklep z wycieczkami
Unity Line otwiera internetowy sklep z wycieczkami.

Sklep znajduje si pod adresem: skandynawskiepodroze.pl. Tury턢i znajd tam wycieczki g농wnie po Skandynawii, oparte na po낢czeniach promowych Unity Line. Jak przekonuje armator, w ofercie s propozycje m.in dla mi쿽턭ikw przyrody i aktywnego wypoczynku, czy pasjonatw historii.

W e-sklepie Unity Line znajdzie si rwnie kilka propozycji dla szukaj켧ych mniej typowych wyjazdw, np. programy skierowane w stron pasjonatw skandynawskiego kina, mi쿽턭ikw szwedzkich krymina농w, czy koneserw dobrego wina.

Starsze informacje 2019-10-09


Fly.pl w nowej ods쿽nie
Biuro podr璨y Fly.pl uruchomi쿽 now ods쿽n serwisu do rezerwacji wycieczek, ktra ma by bardziej intuicyjna, przejrzysta i zoptymalizowana pod najnowsze trendy w turystyce i sprzeda퓓 e-Commerce.

Co si zmienia w nowym serwisie?

Jak przekonuj przedstawiciele biura, nowa strona jest prostsza w obs퀅dze i bardziej czytelna. U쿪twienia w 턢ie풻e rezerwacyjnej zgodnie z za쿽풽niami User Experience, dostosowanie portalu do aktualnych wytycznych Google a, nowa szata graficzna i jeszcze wicej warto턢iowych tre턢i to kilka z podstawowych zmian.

Serwis zosta dostosowany pod nowe trendy w turystyce i nowy produkt, m.in. city breaki i coraz bardziej popularne wycieczki objazdowe. W 턢ie풻e rezerwacyjnej pojawi퀉 si tak풽 us퀅gi dodatkowe, np. mo퓄iwo뜻 zarezerwowania parkingu przy lotnisku. 즑twiejsza nawigacja skraca czas wyboru oferty a nowe funkcjonalno턢i pozwalaj dopasowa j pod wymagaj켧ego Klienta.

W nowym serwisie Fly.pl zosta퀉 wyeksponowane najwiksze atuty rezerwacji w internetowym biurze agencyjnym, czyli mo퓄iwo뜻 porwnania ofert r璨nych organizatorw. Nowa prezentacja produktu dotyczy nie tylko wygl켨u strony, lecz tak풽 rozbudowania najbardziej istotnych dla Klienta elementw oferty, szczeglnie w wersji mobilnej. U퓓tkownik w przejrzysty sposb widzi, ktry hotel jest najtaszy, jakie ma mo퓄iwo턢i zakwaterowania i ma jasno przedstawion kalkulacj ceny na ka풼ym kroku.

Strategia mobile first

FLY.PL odchodzi od schematu, w ktrym pierwszym krokiem jest budowa wersji desktopowej, a dopiero p撰niej dostosowywanie jej do urz켨ze mobilnych. Zamiast okraja produkt pod smartfony i tablety, nowa strona powsta쿪 od bardzo funkcjonalnej wersji mobilnej, ktra nastpnie zosta쿪 rozbudowywana pod wiksze ekrany.

Nowa strona zgodnie z bie엽cymi trendami jest zoptymalizowana pod mobile, w jeszcze wikszym stopniu ni poprzednia. Od dawna widzimy, jak du퓓 potencja ma ten kana w perspektywie zakupw internetowych. Pracujemy nad kolejnymi udoskonaleniami, uruchomienie nowego serwisu to mocny pocz켾ek zmian - wyja턭ia Kacper Daszke, Dyrektor Marketingu i e-Commerce FLY.PL.

Nowoczesny wygl켨 i 쿪two뜻 u퓓tkowania

Strona zosta쿪 stworzona zgodnie z aktualnymi wymogami web-usability, czyli najwy퓋zymi standardami pod wzgldem 쿪two턢i u퓓tkowania i funkcjonalno턢i. W serwisie Fly.pl zastosowane zosta퀉 wytyczne dotycz켧e projektowania "przyjaznych" (user-friendly) stron internetowych. Serwis zosta wzbogacony o du풽 zdjcia, dziki ktrym u퓓tkownik ju na etapie wyboru wycieczki mo풽 oczami wyobra펝i przenie뜻 si na wakacje.

Prezentowana dzi strona jest jednym z etapw zaplanowanych zmian technologicznych i wizualnych naszego serwisu. Nowa ods쿽na FLY.PL to nasz najwikszy projekt, nad ktrym pracowali턬y przez ostatnie miesi켧e. Jestem przekonany, 풽 bdzie ona krokiem milowym w dalszym rozwoju firmy - podsumowuje Grzegorz Bosowski, prezes Fly.pl.
Komentarze

(kiedy jest to mo퓄iwe, sugerujemy podpisanie si)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
13 biuro podr璨y agent touroperator nowo뜻 fly.pl strona internetowa


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz u퓓wa COOKIES. Szczeg車y przetwarzania danych osobowych s opisane w polityce prywatno턢i. Korzystaj켧 z tej strony wyra풹sz zgod na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przegl켨arki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczeg車y w regulaminie, polityce prywatno턢i oraz polityce cookies.
  Akceptuj