TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Turysto, przed wyjazdem zagranicę pomyśl o EKUZ - karcie, uprawniającej do leczenia za granicą!

Turyści powinni pamiętać, że przed wyjazdem do każdego z państw Unii Europejskiej należy wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Karta ta, w razie wypadku lub choroby gwarantuje dostęp do świadczeń zdrowotnych na takich samych zasadach, jakie dotyczą obywateli kraju, w którym aktualnie znajduje się turysta.


Od 1 stycznia 2006 roku europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) zastąpiła formularz E 111. Jest to plastikowa karta, która we wszystkich krajach UE ma taki sam wygląd. Ułatwia ona identyfikację danych jej posiadacza.

Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek rodziny musi mieć własną, odrębną kartę.

O wydanie karty mogą ubiegać się osoby, które wyjeżdżają czasowo do innego państwa UE, czyli:
- turyści,
- studenci, którzy zamierzają rozpocząć studia w innym państwie Wspólnoty,
- pracownicy na czas krótkiej delegacji,
- pracownicy oddelegowani do pracy za granicę przez polskiego pracodawcę.

Natomiast karty nie otrzymają osoby, które przestały należeć do polskiego systemu ubezpieczeniowego, np. w związku z podjęciem pracy w innym państwie członkowskim, a także te, których ubezpieczenie w NFZ wygasło, np. ze względu na brak regularnego opłacania składki zdrowotnej.

Aby otrzymać kartę konieczne jest wcześniejsze złożenie wniosku o jej wydanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału NFZ. Karta wydawana jest w 80 miejscach w kraju.

Wniosek o wydanie karty można otrzymać w oddziale lub delegaturze NFZ, albo pobrać ze strony internetowej funduszu www.nfz.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć dowód ubezpieczenia zdrowotnego, którym może być np. aktualnie podstemplowana przez pracodawcę książeczka ubezpieczeniowa, druk ZUS poświadczający o objęciu danej osoby ubezpieczeniem zdrowotnym lub aktualna książeczka studencka.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w odpowiednim oddziale NFZ osobiście, za pośrednictwem innej osoby, pocztą lub faxem.

Najczęściej karta wydawana jest tego samego dnia. Jedynie w przypadku braku potwierdzenia regularnego opłacania składek zdrowotnych, fundusz ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeżeli okaże się, że składka zdrowotna nie jest opłacona, karta nie zostanie wydana. EKUZ może zostać też wysłana pocztą pod wskazany adres lub odebrana przez inną, upoważnioną do tego osobę.

Dla turystów karta ważna jest tylko dwa miesiące, dlatego nie należy ubiegać się o nią na długo przed zagranicznym wyjazdem. Natomiast emeryci i renciści otrzymują ją na 5 lat. Studenci, którzy uczą się na terenie innych państw UE otrzymają kartę ważną do końca roku akademickiego.

Karta uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w innych państwach członkowskich w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu bez konieczności powrotu do kraju. Kobiety w ciąży mają zapewniony dostęp do wszystkich świadczeń niezbędnych związanych z porodem i okresem połogu.

Należy pamiętać, że karta uprawnia do korzystania tylko z opieki medycznej w tych szpitalach i przychodniach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia. Natomiast za leczenie w prywatnych placówkach medycznych pacjenci muszą płacić samemu.

Jednak w większości państw europejskich publiczne placówki medyczne także pobierają pewne opłaty za usługi od ubezpieczonych. Ich pełna lista znajduje się na stronie www.nfz.gov.pl. W takich sytuacjach nawet EKUZ nie zwalnia z poniesienia pewnych kosztów leczenia. Z takimi wydatkami muszą się liczyć osoby wyjeżdżające między innymi: do Anglii, Francji i Belgii. W Niemczech każdy musi zapłacić 10 euro za pierwszą wizytę u lekarza rodzinnego. Tyle samo kosztuje też każdy dzień pobytu w szpitalu. Dopiero po 28 dniach leczenia szpitalnego pobyt jest bezpłatny. Takie same koszty będzie musiał ponieść także polski obywatel i nie zostaną one zwrócone po powrocie do kraju.

Jeżeli, mimo posiadania karty, pacjent będzie zmuszony do zapłacenia za przysługujące mu świadczenia, powinien zbierać wszystkie faktury i rachunki potwierdzające niesłusznie poniesione wydatki. Po powrocie do kraju pacjent będzie mógł ubiegać się o ich zwrot z NFZ. W tym celu trzeba będzie wypełnić odpowiedni wniosek o zwrot niesłusznie poniesionych kosztów oraz dołączyć wszystkie rachunki, które potwierdzą poniesione wydatki. Jednak na zwrot pieniędzy czasami trzeba czekać nawet kilka miesięcy.

Jeżeli przed wyjazdem turysta nie wyrobi sobie EKUZ również ma prawo do bezpłatnego leczenia. Osoba, która jest uprawniona do posiadania karty, ale jej nie posiada, powinna skontaktować się telefonicznie, faxem lub za pośrednictwem osoby pozostającej w kraju z właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziałem funduszu. Jego pracownicy wystawią wówczas certyfikat zastępczy, czyli dokument zastępujący EKUZ. Następnie fundusz może przesłać taki certyfikat pocztą pod wskazany adres lub w nagłych przypadkach faxem bezpośrednio do szpitala, w którym aktualnie przebywa chory.

W przypadku braku certyfikatu choremu zostanie udzielona niezbędna pomoc medyczna. Jednak za wszystkie koszty leczenia chory zapłaci z własnych pieniędzy i dopiero po powrocie do kraju będzie mógł starać się o ich zwrot z NFZ.

Posiadanie EKUZ nie zapewnia bezpłatnego leczenia w prywatnych przychodniach i szpitalach. Dlatego przed zagranicznym wyjazdem warto dodatkowo ubezpieczyć się i wykupić komercyjne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. Tego typu polisa pokryje także koszty ewentualnego transportu chorego do Polski.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
leczenie wakacje zagranica EKUZ Unia Europejska wyjazd europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego E 111 karta NFZ bezpłatne leczenie za granicą na wakacje ubezpieczenie ubezpieczeniowa przed wyjazdem leczenia do zagranice granice granicę wniosek o w karty


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję