Subskrypcja

SzukajSpotkanie unijnych ministrów transportu

W dniu 29 października 2012 r. w Luksemburgu miało miejsce posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Polskę na posiedzeniu reprezentował Maciej Jankowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.


Rada przyjęła Ogólne podejście w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej, które ma zastąpić obecnie obowiązujące rozporządzenie z 1993 r.

Najważniejszą kwestią poruszoną w nowym rozporządzeniu jest możliwość handlu tzw. slotami przez przewoźników lotniczych. Budzi ona jednak obawy zarówno przed fragmentacją rynku, jak i negatywnym wpływem na loty regionalne.

Ponadto Rada przyjęła decyzję w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania Umowy ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL). Umowa potwierdza regulacyjną rolę Unii Europejskiej w tej współpracy, podczas gdy Eurocontrol ma odpowiadać za zadania operacyjno-techniczne związane z wdrożeniem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES).

Następnie Komisja przedstawiła informację nt. stanowiska, jakie zaprezentuje Unia Europejska podczas zbliżającego się posiedzenia Rady ICAO, które będzie miało miejsce w dniach 29 października-16 listopada 2012 r. na temat handlu prawami do emisji gazów cieplarnianych. Unia Europejska stoi na stanowisku, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie globalnego systemu handlu emisjami w lotnictwie w oparciu o zasadę niedyskryminacji. Wraz z wprowadzeniem globalnego rozwiązania, europejski system nie byłby już potrzebny.

Prezydencja Cypryjska poinformowała również Radę o konferencji zorganizowanej wspólnie z Komisją Europejską w Limassol na Cyprze w dniach 11-12 października 2012 r. Konferencja była poświęcona omówieniu postępów we wdrażaniu inicjatywy SES. Skupiono się m.in. na kwestii zarządzania przestrzenią powietrzną, funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrznej oraz filaru technologicznego SES - SESAR.

Na prośbę delegacji niemieckiej Rada zajęła się również omówieniem zdarzeń związanych z zapachem paliwa/spalin na pokładzie samolotu. Niemcy zasugerowały, aby Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego podjęły odpowiednie działania. Jednak KE, opierając się na ostatnich badaniach, stwierdziła, że to zagadnienie nie stanowi realnego problemu dla bezpieczeństwa w lotnictwie.

Ostatnim poruszonym na Radzie tematem w dziedzinie lotnictwa cywilnego były stosunki UE z Rosją. KE wezwała państwa członkowskie UE do wspólnego działania na rzecz rozwiązania takich problemów jak opłaty za przelot trasami transsyberyjskimi.   
                    Wersja do druku

Komentarze


(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij