TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Biura podróży znów ukarane

Ubiegły rok był rekordowy pod względem ilości klauzul wpisywanych do rejestru przez UOKiK, w dziale turystyka. Tegoroczne statystyki są nieco łaskawsze. Mimo to wciąż pojawiają się nowi touroperatorzy, którzy nie dopilnowali zapisów w swoich umowach.


Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji uznał za niedozwolone zapisy w umowach kolejnych dwóch touroperatorów.

Poltur Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnośœcią z siedzibą w Zielonej Górze
Postanowienia uznane za niedozwolone:

"Strony ograniczają odpowiedzialnośćœ odszkodowawczą Organizatora za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotnośœci ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, który podpisał umowę" (pkt VIII.11 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)"

"W przypadku okreśœlonym w ust. 1, Klient zobowiązany do uiszczenia odstępnego w rozumieniu art. 396 K.C. w następujących wysokoœściach: a) 50 PLN od osoby, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie dłuższym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, b) 10% wartoœści imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, c) 35% wartoœci imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 30 do 22 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, d) 50% wartoœci imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 21 do 15 dni przed datą imprezy, e) 80% wartoœci imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie od 14 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy, f) 100% wartoœci imprezy, jeżeli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy" (pkt VI.2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)"

"Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będś rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właœściwy dla siedziby Poltur Polska" (pkt IX 5. Warunków uczestnictwa Poltur Polska)"

"Jeżeli Klient rezygnuje z innych powodów, Organizator zachowuje prawo do zatrzymania pełnej ceny należnej za usługę" (pkt VI.5 zd. 2 Warunków uczestnictwa Poltur Polska)"

Adam Drąg i Barbara Oleśków - OK TOURS s.c.
Postanowienia uznane za niedozwolone:

"OK TOURS zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu jazdy autokaru i rozkładu lotów"

"W ramach realizacji imprezy OK TOURS sporządza dokumentację fotograficzną, z której najciekawsze zdjęcia mogą być użyte w kolejnych edycjach katalogu i na stronie internetowej"
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
UOKiK Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji klauzule abuzywne turystyka touroperator biuro podróży Adam Drąg Barbara Oleśków impreza turystyczna autokar samolot linie lotnicze bilet lotniczy rozkład lotów katalog strona internetowa OK Tour Poltur dokumentacja branża turystyczna


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję