TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
ECK radzi jak pisać reklamacje

Linie lotnicze zagubiły twój bagaż na lotnisku w Barcelonie? Lot został opóźniony lub odwołany ze względu na strajki załogi? Pokój w tunezyjskim hotelu nie spełniał standardów z oferty biura podróży? Napisz reklamację. Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, jak wycenić niedogodności i przygotować pismo reklamacyjne.


1. Reklamacja do biura podróży

W sytuacji, gdy zostaliśmy zakwaterowani w pokoju z widokiem na budowę (a miał być widok na morze) lub hotelowy basen nie nadawał się do kąpieli - możemy domagać się zwrotu części ceny wycieczki. Takie prawo daje polskiemu konsumentowi Ustawa o usługach turystycznych z 1997 r., wedle której organizator wycieczki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. W celu oszacowania wartości szkody, warto skorzystać z tzw. Tabeli Frankfurckiej (dostępna na stronie www.konsument.gov.pl). Należy pamiętać, że nie jest formalnie obowiązującym dokumentem, ale w praktyce jej zapisy są coraz częściej stosowane. Tabela Frankfurcka pomaga sprecyzować roszczenie - wskazuje jakie niedogodności mogą być podstawa skargi oraz jak oszacować proporcje rekompensaty (np. niesprawna klimatyzacja - od 10% do 20% ceny, zbyt duża odległość od plaży - 5% do 15% ceny). Na potwierdzenie swoich roszczeń warto mieć zdjęcia, filmy wideo lub inne dowody, np. pisemne potwierdzenia od rezydenta.

- Konsument powinien niezwłocznie zawiadomić organizatora o nieprawidłowościach. Pilot wycieczki lub rezydent ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji, a w wypadku jej niezałatwienia, przekazać ją organizatorowi - wyjaśnia Elżbieta Seredyńska, prawnik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Organizator jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji. Przepisy stanowią, że jeżeli nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej oznacza to, iż uznał reklamację za uzasadnioną. Od 17 września 2010 roku zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy Ustawy o usługach turystycznych. Wówczas klient będzie miał 30 dni na złożenie reklamacji od momentu powrotu z wakacji.

W przygotowaniu pisma pomocny może być ogólny wzór skargi, dostępny na www.konsument.gov.pl, w zakładce "Złóż skargę". W reklamacji wystarczy opisać rodzaj niedogodności, jakie nas spotkały (np. zanieczyszczona plaża, niesprawny prysznic czy brudne naczynia w hotelowej restauracji) i wycenić wartość naszych roszczeń, np. powołując się na zapisy Tabeli Frankfurckiej. Warto załączyć posiadane dowody, tj. zdjęcia czy pisemne potwierdzenia od rezydenta. Reklamację można napisać odręcznie. Jeśli reklamacja do polskiego biura podróży okaże się nieskuteczna, warto zwrócić się o pomoc do miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów. W sytuacji, gdy wycieczka została zakupiona u organizatora zarejestrowanego poza Polską, w jednym z krajów Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii - w rozwiązaniu sporu pomoże Europejskie Centrum Konsumenckie.

2. Reklamacja do linii lotniczych na zniszczenie, opóźnienie lub zagubienie bagażu

W przypadku, gdy linie lotnicze zagubią nasz bagaż lub podczas przeładunku dojdzie do uszkodzenia walizki - zgodnie z Konwencją Montrealską - mamy prawo żądać odszkodowania w wysokości do 1000 SDR (około 4720 zł). Należy zwrócić uwagę, iż kwota 1000 SDR nie jest ryczałtem dla poszkodowanego pasażera, lecz stanowi jedynie górną granicę odpowiedzialności przewoźnika. Warto pamiętać, że to konsument zobowiązany jest do udowodnienia poniesionej szkody. W tym celu konieczne jest przedstawienie kopii tzw. PIR, czyli protokołu nieprawidłowości bagażowej, który musimy wypełnić będąc jeszcze na lotnisku. Następny krok stanowi złożenie reklamacji - w ciągu 7 dni od odbioru uszkodzonego bagażu i 21 dni od odbioru opóźnionego bagażu. W piśmie reklamacyjnym należy oszacować wartość zaginionych przedmiotów. Do udowodnienia wartości poniesionej szkody niezbędne są rachunki za przedmioty, które znajdowały się w bagażu (np. ubrania, kosmetyki itp.). Jeśli nie załączymy stosownych paragonów, szkoda zostanie wyceniona na podstawie wagi zarejestrowanego bagażu.

- Nierzadko zdarza się, że w trakcie jednego lotu bagaż opóźniony okazuje się być także w rezultacie zniszczony. Taka sytuacja wymaga szczególnej czujności. Zwłaszcza, że przy opóźnieniu konsument dostaje protokół PIR - stwierdzający tylko opóźnienie. Należy zatem koniecznie sprawdzić stan walizki. Gdy okaże się być zniszczona bądź wybrakowana, musimy przy jej odbiorze zadbać o stosowne pisemne potwierdzenie u kuriera lub w punkcie bagażowym (zależnie od tego jak zorganizowany jest odbiór opóźnionego bagażu) - wskazuje Piotr Stańczak, dyrektor Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Powinniśmy też pamiętać, że linie lotnicze posiadają regulaminy przewozu, które wyłączają odpowiedzialność przewoźnika za cenne rzeczy wkładane do bagażu, tj, laptopy, biżuteria, sprzęt fotograficzny czy sportowy. Tego rodzaju przedmioty warto dodatkowo ubezpieczyć.

W piśmie reklamacyjnym do linii lotniczych należy określić rodzaj szkody oraz dokonać jej wyceny, najlepiej w oparciu o posiadane rachunki za rzeczy, które znajdowały się w bagażu. Do pisma powinniśmy załączyć kwit bagażowy a także kopię dokumentu PIR. Jeśli reklamację kierujemy do zagranicznego przewoźnika, pismo powinno być przygotowane w języku dla niego zrozumiałym. W praktyce najczęściej stosuje się język angielski. Gotowy wzór formularza znajduje się na stronie www.konsument.gov.pl, w zakładce "Złóż skargę". W sytuacji, gdy polskie linie lotnicze nie odpowiedzą na reklamację, należy zwrócić się do miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów. Jeśli zaś zagraniczny przewoźnik, mający siedzibę w jednym z państw UE, Norwegii lub Islandii nie uzna reklamacji, w polubownym dochodzeniu roszczeń pomoże Europejskie Centrum Konsumenckie.

3. Reklamacja do linii lotniczych na opóźnienie lub odwołanie lotu

Podróżujący liniami lotniczymi z lub do jakiegokolwiek kraju Unii Europejskiej znajduje się pod ochroną Rozporządzenia 261/2004/WE, ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu.

Jeżeli lot jest opóźniony, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia pasażerom bezpłatnie posiłków i napojów w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także prawa do dwóch rozmów telefonicznych, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych.
* gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin, pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu;
* gdy opóźniony odlot nastąpi co najmniej dzień po terminie, pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem.

W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo do otrzymania:
* zwrotu kosztów biletu
* zaoferowania innego połączenia z punktem docelowym podróży
* posiłku, napojów oraz rozmowy telefonicznej, jeżeli czas oczekiwania na inne połączenie lotnicze to usprawiedliwia.

Ponadto pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania w wysokości 250 - 600 euro (w zależności od zasięgu podróży) w przypadku, gdy zaoferowane połączenie zastępcze różni się znacząco od odwołanego a powiadomienie o odwołaniu lotu nastąpiło zbyt późno.

- Pasażerowie nie otrzymają odszkodowania, gdy opóźnienie lub odwołanie lotu nastąpiło z powodu siły wyższej, np. złych warunków atmosferycznych, czy strajku. Reklamację mimo wszystko warto złożyć, bo linie lotnicze mogły odwołać lot, powołując się na złe warunki pogodowe, a w rzeczywistości nie był to prawdziwy powód odwołania. Należy też pamiętać, że nawet w sytuacji zaistnienia siły wyższej przewoźnik ma obowiązek zwrócić nam koszty biletu w ciągu 7 dni - wyjaśnia Elżbieta Seredyńska, prawnik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Do pisma wskazującego rodzaj niedogodności należy załączyć kopię rezerwacji biletu, kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika oraz kopię odpowiedzi udzielonej przez przewoźnika. Warto posłużyć się gotowym wzorcem formularza reklamacji, dostępnym na stronie www.ulc.gov.pl, w zakładce "Prawa pasażera". W przypadku problemów z odmową przyjęcia na pokład, odwołania lub dużego opóźnienia lotu należy skontaktować się z Komisją Ochrony Praw Pasażerów, działającą przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
reklamacja nieudany urlop na biuro podróży biura linie lotnicze Europejskie Centrum Konsumenckie jakość hotelu skarga skargi Tabela Frankfurcka zniszczenie opóźnienie zagubienie bagażu opóźnienie odwołanie lotu opóźniony lot odwołany odszkodowania odszkodowanie opóźnionego jak pisać reklamacje pll formularz reklamacji do bagaż wzór w napisac napisać pismo za


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję