TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Na co mogą liczyć turyści po ewentualnym upadku biura turystyki przyjazdowej?

W tym sezonie póki co szczęśliwie obyło się bez bankructw biur podróży. We wcześniejszych latach upadały biura zajmujące się turystyką wyjazdową.


Zastanawialiśmy się jak wygląda procedura przy ewentualnym upadku biura turystyki przyjazdowej. Dzięki swojej specyfice organizacja turystyki przyjazdowej jest obarczona mniejszym ryzykiem bankructwa, jednakże w teorii upadek biura zajmującego się tym sektorem turystyki jest możliwy.

Biura turystyki przyjazdowej obowiązują takie same zabezpieczenia jak w przypadku touroperatorów zajmujących się turystyką zagraniczną. Często takie biura współpracują z innymi podmiotami z zagranicy. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ obrót uzyskany z tytułu organizacji imprez na rzecz innego biura podróży nie powinien być brany pod uwagę przy wyliczaniu sumy zabezpieczenia finansowego. Sygnalizowaliśmy niedawno ten problem w artykule Sprawdź czy nie przepłacasz za gwarancję.

Postanowiliśmy popytać w urzędach marszałkowskich czy procedura w przypadku ewentualnego bankructwa biura zajmującego się przyjazdówką w jakiś sposób różni się od standardowej. Zastanawiało nas czy np. w takim przypadku zagraniczni turyści będą odstawiani do swojej ojczyzny, bądź kraju w którym zamieszkują ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej?

Oczywiście takie rozważania dotyczą zagranicznych turystów będących klientami biura w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych, gdyż to od obrotu z tytułu ich obsługi naliczana jest suma gwarancyjna.

Jak podaje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, "Procedura uruchamiania środków z zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w przypadku ich niewypłacalności jest taka sama zarówno dla klientów krajowych jak i klientów zagranicznych tj.:


  1. Przedsiębiorca składa do Marszałka Województwa Małopolskiego oświadczenie o niewypłacalności,
  2. Marszałek Województwa Małopolskiego wydaje dyspozycję wypłaty środków na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat w związku z niezrealizowaniem przez przedsiębiorcę imprezy turystycznej do
    wysokości zabezpieczenia finansowego.


Przedstawiciele UMWM dodają, że z monitoringu rynku usług turystycznych w województwie małopolskim, umowy zawierane przez przedsiębiorców z klientami zagranicznymi obejmują w większości przypadków świadczenie usług turystycznych wyłącznie na
terytorium naszego kraju i nie obejmują usługi transportowej w zakresie powrotu turystów zagranicznych do ich kraju.

"Klienci zagraniczni odwiedzający Polskę i posiadający umowę o udział w imprezie turystycznej zawartą z biurem wpisanym do rejestru marszałka właściwego ze względu na siedzibę firmy objęci są ochroną w ramach jednej z form zabezpieczenia finansowego.
W razie wystąpienia niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego pomoc w zapewnieniu środka transportu powrotnego do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu powinien zapewniać przedsiębiorca. W razie konieczności podjęcia działań w tej kwestii przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego mógłby on służyć pomocą wyłącznie do wysokości sumy zabezpieczenia finansowego danego przedsiębiorcy.Według naszej wiedzy liczba podmiotów widniejących w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zajmujących się turystyką przyjazdową jest znikoma.
W dużej mierze przedsiębiorcy przygotowują imprezy dla zagranicznych touroperatorów, z którymi zagraniczni klienci zawierają umowy o świadczenie usług turystycznych i są wówczas objęci ochroną tamtejszych biur podróży. Często występuje też sytuacja, iż umowa o imprezę turystyczną zawarta przez zagranicznego klienta z polskim touroperatorem nie obejmuje dojazdu, który to klient zagraniczny zapewnia sobie we własnym zakresie."
- dodają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

"Każdy klient organizatora/pośrednika turystycznego, niezależnie od tego czy jest obywatelem RP czy nie, objęty jest zabezpieczeniem finansowym i na takich samych zasadach środki finansowe są wypłacane w przypadku wystąpienia niewypłacalności. Zgodnie z zapisami ustawy o usługach turystycznych zabezpieczenie finansowe przeznaczane jest m.in. na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej co nie oznacza, że klienci z zagranicy odsyłani są do kraju zamieszkania lub kraju, z którego wyjechali, bowiem realizacja imprezy przyjazdowej rozpoczyna się i kończy na terenie RP" - tłumaczy dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Wojciech Biliński.

Jak zgodnie przyznają przedstawiciele władz samorządowych procedury dla biur obsługujących sektor przyjazdowy są identyczne jak dla tych wysyłających turystów za granicę. W przypadku upadku biura środki z gwarancji zostaną przeznaczone głównie na zaspokojenie wierzytelności upadłego względem klientów. Jak przekonują urzędnicy, imprezy przyjazdowe rozpoczynają się i kończą na terenie Polski, tak więc trudno mówić o wysyłaniu klientów do swoich krajów. Przy bankructwach biur turystyki wyjazdowej największą część wydatków z gwarancji pochłaniało sprowadzenie klientów z powrotem do Polski. W przypadku turystyki przyjazdowej ten problem nie znajduje zastosowania, także być może jest szansa, że roszczenia klientów zostałyby pokryte w całości. Obyśmy jednak nie mieli okazji do przekonania się jak by ten problem wyglądał w praktyce.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
biuro podróży turystyka przyjazdowa urząd marszałkowski gwarancja ubezpieczeniowa ustawa o usługach turystycznych


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję