TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Hotelarze rozmawiają o prawach autorskich

W dniu 15.07.2013 r odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego z Panią Minister Katarzyną Sobierajską Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki .


W spotkaniu ze strony MSiT uczestniczyli również Pani Elżbieta Wyrwicz- zastępca dyrektora Departamentu Turystyki, Pani Hanna Jakonowska - główny specjalista oraz Pan Sławomir Skrzydlewski główny specjalista ds. legislacyjnych. Ze strony Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w spotkaniu wzięli udział Pan Jan Błoński Wiceprezes IGHP , Krzysztof Wojtkiewicz - Sekretarz Generalny IGHP oraz Pani Sylwia Wiewiórka-Zyga Dyrektor Działu Prawnego OST Gromada - pełnomocnik prawny IGHP w postępowaniu.

Tematem spotkania było postępowanie w sprawie o zatwierdzenie przez Komisję Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnej tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych zaproponowanej przez 8 OZZ PA , zgodnie ze znowelizowaną ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przedstawicie Izby poinformowali Panią Minister o stanowisku hotelarzy w tym postępowaniu. Zostało ono wypracowanym wspólnie z innymi organizacjami samorządowymi hotelarzy jak Małopolska Izba Hotelarska "Gremium", Fundacja Polish Prestige Hotels a także hotelami niezrzeszonymi .

Mówiono o zastrzeżeniach hotelarzy do proponowanej przez OZZ tabeli wysokości stawek wynagrodzeń. Zwrócono uwagę, że stawki, które zatwierdzono w nowej tabeli, oznaczają dla hoteli minimum dwu-trzykrotny wzrost kosztów z tytułu użytkowania praw autorskich i pokrewnych. Zasady i kryteria, według których zostały one ustalone, są niejasne, nieznane hotelarzom bądź budzą szereg poważnych wątpliwości. Na przykład niezrozumiałe jest dla hotelarzy uzależnienie wysokości stawek od kategorii hotelu czy nie branie pod uwagę wielkości przychodów bądź wykorzystania pokoi.

Żadna z OZZ nie konsultowała, ani nie negocjowała wysokości stawek czy kryteriów z hotelarzami. W sposób oczywisty została naruszona zasada kontradyktoryjności i równości stron. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zapowiada wystąpienie z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Poznaniu o unieważnienie zatwierdzonej tabeli stawek wynagrodzeń.

Rozmawiano również o ocenie działania KPA, w tym rozwiązaniach proceduralnych, które przyjęto w znowelizowanej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymieniając poglądy na temat pożądanych kierunków zmian.

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego będzie informowała Departament Turystyki o dalszych swoich działaniach w rozwiązaniu tego problemu. Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki zadeklarowali gotowość współpracy i wsparcia działań IGHP w powyższym temacie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego Ministerstwo Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska Komisja Prawa Autorskiego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polish Prestige Hotels


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję