TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

MGPiPS a fundusze strukturalne

Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej podało informacje na temat Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a także dane dotyczące funduszy strukturalnych.


W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wsparcie można otrzymać m.in. w ramach Działania 1.4. "Rozwój turystyki i kultury". Działanie to koncentruje się na wsparciu projektów o oddziaływaniu krajowym i ponadlokalnym. W ramach tego działania mieszczą się m.in. rozwój infrastruktury noclegowej, gastronomicznej, informacyjnej i recepcyjnej a także innej infrastruktury turystycznej. Wspierane będą również projekty promocyjne związane np. z udziałem w specjalistycznych targach czy organizacją imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych.

Rozwój systemów informacji turystycznej oraz infrastruktura turystyczna może liczyć na wsparcie w ramach działań: 3.1. "Obszary wiejskie" i 3.2. "Obszary podlegające restrukturyzacji". Mikroprzedsiębiorstwa działające w sektorze turystyki mogą ubiegać się o dotacje inwestycyjne oraz wsparcie doradcze w ramach działania 3.4. "Mikroprzesiębiorstwa".
Departament Turystyki MGPiPS dofinansował w ramach dotacji celowych dla organizacji pozarządowych od sierpnia 2003 r. 16 szkoleń "Rozwój turystyki w programach przedakcesyjnych i strukturalnych Unii Europejskiej w ramach modułu szkoleniowego Krajowego Systemu Wsparcia Projektów Turystycznych". Brały w nich udział m.in. biura podróży, uzdrowiska, lokalne i regionalne organizacje turystyczne.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej MGPiPS fundusze strukturalne dla turystyki Rozwoju Regionalnego Rozwój turystyki i kultury projekty promocyjne rozwój infrastruktury turystycznej turystycznej dotacje inwestycyjne turystyka w turystyce
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję