TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


GUS o turystyce w Polsce

W 2014 r. do Polski przyjechało 73,7 mln cudzoziemców, w tym 16,0 mln turystów i 57,8 mln odwiedzających jednodniowych - wynika z opracowania "Turystyka w 2014 r." przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny.


Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że niemal połowa przyjeżdżających do Polski była w wieku 35-54 lata, dużą grupę (20%) stanowiły również osoby w wieku 25-34 lata.

W przypadku turystów zagranicznych, głównym celem przyjazdu były odwiedziny u krewnych lub znajomych (6,2 mln osób) oraz wypoczynek, rekreacja, wakacje (4,4 mln). Natomiast zagraniczni odwiedzający jednodniowi przyjeżdżali do Polski głównie w celu dokonania zakupów (44,5 mln osób). W celach służbowych przyjechało do Polski prawie 3,0 mln osób, w tym ponad 75% przybyło tylko na 1 dzień (bez noclegu).

Według danych GUS do Polski przyjeżdżali głównie mieszkańcy krajów sąsiednich, którzy wśród turystów stanowili 62%, a wśród odwiedzających jednodniowych aż 97%. Przeważali mieszkańcy Niemiec - 36% turystów i 42% odwiedzających jednodniowych.

Nierezydenci odwiedzający Polskę w 2014 r. ponieśli w związku z podróżami wydatki w wysokości 43,1 mld zł, w tym turyści 23,0 mld zł, a odwiedzający jednodniowi - 20,1 mld zł. Średni wydatek na jedną podróż turystyczną do Polski wyniósł 1436 zł, a na podróż bez noclegu - 348 zł.

Turyści na zakup towarów na własne potrzeby wydali prawie 6 mld zł, a na transport oraz pozostałe usługi (usługi kulturalno-rekreacyjne, bilety wstępu itp.) ponad 5 mld zł, na zakwaterowanie blisko 4 mld zł, a na wyżywienie niemal 3 mld zł. W strukturze wydatków odwiedzających jednodniowych zdecydowanie przeważały zakupy towarów - blisko 16 mld zł, na transport wydano ponad 2 mld zł.

Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w 2014 r. wskazują, że w turystycznych obiektach noclegowych, posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (łącznie z pokojami gościnnymi i kwaterami agroturystycznymi), zatrzymało się 25,1 mln turystów, tj. o 7,2% więcej niż
w roku poprzednim (23,4 mln w 2013 r.).

Turyści zagraniczni - 5,5 mln, stanowili 21,8% wszystkich turystów korzystających z bazy noclegowej (22,4% w poprzednim roku). W porównaniu do 2013 r. odnotowano wzrost liczby turystów zagranicznych o 4,3% (5,2 mln w poprzednim roku).

Większość turystów - 18,7 mln, czyli prawie 75% wszystkich korzystających z bazy noclegowej,nocowało w obiektach hotelowych tj. w hotelach, motelach, pensjonatach i innych tego rodzaju obiektach. Spośród nich największą popularnością cieszyły się hotele - 16,1 mln turystów (wzrost o 10,8% w stosunku do 2013 r.).

W pozostałych obiektach noclegowych tj. domach wycieczkowych, schroniskach, ośrodkach kolonijnych, kempingach itd. z noclegów skorzystało 6,4 mln turystów (wzrost o 2,2%).

Również turyści zagraniczni najczęściej wybierali obiekty hotelowe - 4,9 mln (wzrost o 4,2%) wobec 0,6 mln turystów zagranicznych korzystających z noclegów w pozostałych obiektach noclegowych (podobnie jak w roku poprzednim).

W obiektach hotelowych turyści zagraniczni stanowili 26,2% wszystkich korzystających (27,4% w 2013 r.). W pozostałych obiektach noclegowych, mających charakter typowo wakacyjny, turyści zagraniczni zatrzymywali się zdecydowanie rzadziej i stanowili tylko 9,1% osób korzystających z noclegów w tej grupie obiektów (8,8% w 2013 r.).

Zdecydowana większość turystów zagranicznych wybrała, podobnie jak w poprzednim roku, zakwaterowanie w obiektach hotelowych - 89,3% (w hotelach - 82,7%). Hotele wybierali przede wszystkim goście z takich państw jak: Izrael i Liechtenstein - po 96%, Islandia - 95%, USA - 94%, Japonia - 93%, Luksemburg - 92%, Grecja i Norwegia - po 91%, Szwajcaria, Dania, Austria, Wielka Brytania i Włochy - po 90%.

W ciągu 2014 roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 59,8 mln podróży (jedna osoba mogła odbyć kilka podróży). Zdecydowanie przeważały podróże krajowe - było ich 48,0 mln. W tym podróży krótkookresowych (2-4 dni) było 28,5 mln, a podróży trwających 5 dni lub dłużej było 19,5 mln.

Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 11,8 mln i przeważnie były to podróże na 5 dni lub dłużej (9,7 mln). Ponad 2 mln podróży zagranicznych trwało od 1 do 4 dni.

Liczba mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej uczestniczących w 2014 r. w przynajmniej jednym prywatnym wyjeździe turystycznym wyniosła 17,2 mln, co stanowiło 53% mieszkańców Polski w tej grupie wieku. W miastach wskaźnik ten wyniósł 50%, a na wsi 57%.

Najliczniejszą grupą wśród wyjeżdżających były osoby w wieku 25-44 lata (6,6 mln, tj. 38%). Najczęściej wyjeżdżały osoby z wykształceniem średnim i policealnym - 39%. Biorąc natomiast pod uwagę status na rynku pracy, wyjeżdżały przede wszystkim osoby pracujące - 56%.

W turystyce nie uczestniczyło 15,5 mln mieszkańców Polski w wieku 15 lat lub więcej (47%). Ponad 33% z nich nie wyjeżdżała z powodów finansowych (brak dostępnych środków finansowych na podróże), a 25% motywowało nieuczestniczenie w podróżach brakiem wolnego czasu wynikającym
z pracy lub nauki.

W 2014 r. mieszkańcy Polski w wieku 15 lat lub więcej odbyli 48,6 mln podróży. Liczba podróży krajowych wyniosła 38,4 mln, a podróży zagranicznych 10,2 mln. Niemal 2/3 podróży krajowych stanowiły podróże krótkookresowe, natomiast w przypadku ponad 80% podróży zagranicznych były to podróże długookresowe.

Z opracowaniem "Turystyka w 2014 r." można zapoznać się poniżej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20150804_kts_turystyka_w_2014.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
główny urząd statystyczny turystyka w Polsce zagraniczni turyści podróż krajowa


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję