Subskrypcja
SubskrypcjaSzukaj
Szukaj

Forum grupa: Turystyka zagraniczna wyjazdowa

Przyszłoroczne prognozy zbyt optymistyczne dla branży turystycznej

Data wysłania: 2016-12-19 18:25 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Przedstawiciele mediów oraz firmy związane ze środowiskiem turystycznym rozważnie podchodzą do prognoz Instytutu Traveldata, które zakładają wzrost turystyki wyjazdowej nawet o 22% w przyszłym roku. Jak kształtują się ceny wyjazdów w ferie zimowe 2017 roku? Zestawienie cen lotów do popularnych destynacji turystycznych.

Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie zimowym 2016/17. Obejmuje ona okres pierwszego tygodnia zimowych ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego definiowanego jako 13-19 lutego 2017 roku.

Rozmowy z niektórymi przedstawicielami mediów, ale również ze środowiskiem turystycznym wskazują na to, że spora część osób wstrzemięźliwie podchodzi do perspektywy dużych wzrostów w turystyce wyjazdowej i niejako "godzi się" jedynie na wzrosty 10-procentowe lub jednocyfrowe.

Instytut TravelDATA w czasie listopadowej konferencji " Turystyka wyjazdowa 2017 - czy powtórzy się sukces roku 2016?" podczas 24 Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw przedstawił tezę o silnym przyspieszeniu w roku 2017 w turystyce wyjazdowej do poziomu wzrostu liczby turystów o 19-22 procent, czyli prawie tak wysokiego jak wspominany jako bardzo korzystny roku 2014. Jest to wzrost potencjalny wynikający z formuł modelowych, które dotychczas wykazywały się bardzo wysokim stopniem sprawdzalności.

Najważniejszym czynnikiem wzrostu sprzedaży w turystyce wyjazdowej jest wysoka dynamika realnych dochodów gospodarstw domowych. W okresie obecnym ma ona trzy zasadnicze aspekty: socjalny, czyli program 500+, wzrost zatrudnienia, wzrost realnych wynagrodzeń, czyli wzrost wynagrodzeń po uwzględnieniu stopy inflacji.

Program 500+ (o wpływie głównie pośrednim, czyli przez osoby pośrednio korzystające z programu np. właściciele sklepów, w których rosną obroty) apogeum swojego dodatniego wpływu będzie generował w I połowie 2017 roku (zwłaszcza w II kwartale), po czym jego wpływ będzie stopniowo malał, a w sezonie 2018 wpływ ten stanie się już nieznacznie negatywny.

W końcu roku 2016 nastąpił gwałtowny skok dynamiki wzrostu zatrudnienia, który apogeum silnego pozytywnego wpływu na sprzedaż w turystyce zaczął wywierać w połowie roku i działał przez całą II połowę roku 2016. Wpływ ten zacznie nieco słabnąć w pierwszych kwartałach 2017, ale nadal będzie znaczący.

Zmniejszenie się pozytywnego wpływu programu 500+ oraz obecnej bardzo wysokiej dynamiki wzrostu zatrudnienia oznaczać będzie przyhamowanie wzrostu sprzedaży w turystyce, ale dopiero w 2018 roku, o ile nie pojawią się w gospodarce rozwiązania lub nowe trendy, których skutek zastąpi gasnące wsparcie obu wymienionych czynników

Dodatkowymi elementami wpływającymi korygująco na sprzedaż w turystyce wyjazdowej są kwestia terroryzmu i wskaźników skłonności do konsumpcji usług z wyższej półki (należą do nich zagraniczne wycieczki).

Wpływ obaw przed terroryzmem powinien być różnicowo dodatni, zwłaszcza przy bazowym scenariuszu zakładającym sporadyczne zamachy na ogół z dala od ośrodków turystycznych, czyli innymi słowy negatywny wpływ terroryzmu w roku 2017 będzie mniejszy niż w roku 2016, co powinno skłonić do powrotu na rynek część z tych turystów, którzy pod wpływem obaw zrezygnowali z wyjazdu w poprzednim sezonie.

Istotnym negatywnym czynnikiem z punktu widzenia skłonności do podejmowania decyzji o zakupach turystycznych imprez zagranicznych, mogą być natomiast obawy dotyczące przyszłej sytuacji gospodarstw domowych, co wprawdzie nie przeszkadza w dokonywaniu wydatków na potrzeby bieżące (żywność, odzież, obuwie), ale negatywnie oddziałuje na sprzedaż, w tym zwłaszcza z dużym wyprzedzeniem, zagranicznych imprez turystycznych.

Częstym tematem komentarzy mediów w ostatnim okresie jest wyraźne zwolnienie dynamiki wzrostu PKB, która spadła w III kwartale tego roku do 2,5 procent w miejsce wartości wcześniejszych przeważnie na poziomie 3,0 -3,6 procent. Prognozy na kolejny kwartał przewidują dalszy spadek do 1,8 lub nawet do 1,5 procent. Powstaje zatem zasadne pytanie na ile może to ewentualnie zaszkodzić popytowi w turystyce. Odpowiedź na to pytanie powinna pocieszyć środowisko turystyczne.
Popyt na produkty turystyki zagranicznej zależy bezpośrednio od PKB tylko w takim stopniu w jakim wpływa to na dochody gospodarstw domowych. Wpływ ten zależy nie tyle od krótkoterminowych wahań, ale od utrzymywania się tendencji w dłuższym terminie np. 1,5-2 lat. W krótkim terminie możliwy jest natomiast wpływ pośredni poprzez oddziaływanie informacji o wzroście PKB na nastroje konsumenckie.
Obecny spadek dynamiki wynika głównie ze spadku poziomu inwestycji, a to z kolei z mniejszej liczby wielkich projektów realizowanych w oparciu o fundusze unijne. W III kwartale sytuacja ta odebrała dynamice polskiego PKB aż 1,4 punktu procentowego, Kwestia ta ma jednak znaczenie jedynie przejściowe i najprawdopodobniej ustąpi w II kwartale 2017.

Niniejsze zestawienie obejmuje po raz szósty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2016/17 definiowanym jako trzeci tydzień lutego 2017 roku (13.02-19.02 2017), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 16 grudnia.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 13-19 lutego, średnie ceny spadły o 35 złotych, (poprzednio zwyżkowały o 60, 71 i 67 złotych, a wcześniej spadły o 12 złotych i wzrosły o 182 złote). Największe spadki średnich cen odnotowano na Lanzarote, Cyprze i w Hurghadzie - o odpowiednio 438, 111 i 52 złote. Najwyższy wzrost cen odnotowano na Teneryfie - o 286 złotych, a znacznie niższe na Tureckiej Riwierze (de facto 1 hotel) i Gran Canarii - o 49 i 19 złotych

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2016 (okres 01-07 luty) i 2017 (okres 13-19 luty) zebranych w tym samych okresach grudnia pokazuje, że po ostatnim wzroście obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny sprzed roku o 117 złote, czyli nastąpiło odwrócenie tendencji obserwowanej w poprzednich zestawieniach (wzrosty o 163, 122, 43, 53 i 52 złote). Jedną z przyczyn odwrócenia trendu wzrostu cen wycieczek może być lekkie wyhamowanie popytu obserwowane w ostatnich dniach i zastopowanie procesu słabnięcia złotego. Przed rokiem średnie ceny wobec poprzedzającego sezonu były wyższe w podobnej skali, bowiem wzrastały rok do roku o 136 złotych.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych tym (nie licząc egzotyki jako całości), który konsekwentnie wykazuje największy wzrost cen rok do roku są Wyspy Kanaryjskie droższe o średnio 207 złotych niż ubiegłym sezonie (poprzednio były droższe o 252, 108, 22, 76 i 118 złotych). Spośród wysp na tym kierunku największy średni roczny wzrost średniej ceny wykazuje obecnie najbardziej przeceniana przed rokiem Gran Canaria - o 712 złotych, a największy spadek najbardziej drożejąca przed rokiem wyspa Lanzarote - o 176 złotych.

Systematycznie rosnące zwyżki cen wobec okresu sprzed roku wykazuje obecnie Egipt, gdzie średnie ceny wzniosły się do poziomu wyższego niż w sezonie 2015/16 o średnio 149 złotych (w poprzednich zestawieniach było to 97, 66, 2, 5 i 13 złotych). Rok temu ceny wzrastały w dość podobnej skali bo o 164 złotych. Wyższe niż przed rokiem są teraz ceny na wszystkich kierunkach egipskich, w największym stopniu na Synaju - o 331 złotych, a w najmniejszym w Hurghadzie - o 36 złotych. W bieżącej sytuacji wzrostom cen na kierunkach egipskich sprzyja silne osłabienie złotego wobec amerykańskiej waluty oraz zwiększony popyt na ten kierunek, który sprawił, że istotnemu uszczupleniu ulega liczba ofert najbardziej poszukiwanych przez turystów. Jednakże w średnim i dłuższym terminie na korzystniejsze kształtowanie się cen wycieczek do Egiptu powinna wpływać niedawna bardzo głęboka dewaluacja miejscowej waluty.

Z mniejszych kierunków droższe niż przed rokiem są teraz Portugalia, Malta i Cypr - o 141, 111 i 41 złotych, a nadal sporo tańsze są wyjazdy do Maroka - o 274 złote.

Wobec ostatniego zestawienia ceny w liniach Ryanair dla przelotów na kierunkach turystycznych na okres wylotów w pierwszym tygodniu ferii zimowych (13-19 lutego) spadły o średnio 16 złotych z 656 do 640 złotych (poprzednio wzrosły o 44 i 23 złote, spadły też o 23 złote, a wcześniej wzrastały o 42 i 2 złote). Zwyżkowały średnie ceny rejsów na Wyspy Kanaryjskie - z do 1000 do 1071 złotych (co jest rekordowym poziomem w tym sezonie), czyli o 7,1 procent. Obniżyły się za to ceny rejsów na pozostałych kierunkach - z 450 do 381 złotych, czyli o 15,3 procent. Rekordzistą wszystkich wzrostów zostało połączenie z Wrocławia na Teneryfę - o średnio 230 złotych, a spadków z Warszawy do Lizbony - o 295 złotych.

Ceny rejsów na kierunkach turystycznych w liniach Wizzair tym razem wzrosły- o średnio o 102 złote - z 601 do 703 złotych (poprzednio spadały o 221, 151 i 102 złote). Największą zwyżkę cen zanotowały przeloty z Katowic na Teneryfę - o 310 złotych, a największa zniżkę przeloty z Katowic do Larnaki - o 220 złotych.

W porównaniach rok do roku w liniach Ryanair średnie ceny na kierunkach turystycznych ogółem są obecnie wyższe od cen sprzed roku - o 97 złotych (poprzednio były wyższe o 37 i 63 złote, a wcześniej niższe o 13 i 8 złotych i wyższe o 23 złote). Znacznie większe były wzrosty cen rok do roku na kierunkach kanaryjskich - o średnio 229 złotych, podczas gdy pozostałe kierunki zanotowały jedynie niewielkie zwyżki - o średnio 18 złotych. Największy wzrost cen rok do roku wykazało połączenie z Warszawy na Gran Canarię - o aż 810 złotych, a spadek z Krakowa do Malagi - o 475 złotych.

Znacznie wyższe niż przed rokiem pozostają ceny w liniach Wizzair, a wzrost ten wyniósł średnio 258 złotych (poprzednio 264, 279 i 350 złotych). Najbardziej rok do roku wzrosły ceny przelotów z Warszawy do Barcelony - o 965 złotych, a spadły z Gdańska do Barcelony - o 50 złotych.

Poniżej zamieszczamy raport Traveldata w całości:

Możesz także pobrać plik: turinfo_20161219_wczasopediapartner20161219media.pdf

  • Wątpliwości branży turystycznej co do prognoz Traveldata 

   [2016-12-20 05:02 37.47.0.*]

   Lansowaniem tezy o silnym przyśpieszeniu w turystyce wyjazdowej w 2017 roku bardzo zależy kilku touroperatorom z kapitałem zagranicznym z PZOT.   odpowiedz »

  • Wątpliwości branży turystycznej co do prognoz Traveldata 

   [2016-12-19 18:25 37.47.103.*]

   Ludzie, Polska jedzie na rezerwie, wypruwa resztki kasy na 500+, mamy kiepski bilans handlowy, złotówka słabnie - z tego ma być lepiej w przyszłym roku? Osobiście wątpię - raczej będzie Meksyk: robota na czarno, obawy o utrzymanie pracy i kryzys. Firmy wstrzymały inwestycje, więc skutki są teraz coraz bardziej widoczne...   odpowiedz »

  • Wątpliwości branży turystycznej co do prognoz Traveldata 

   [2016-12-20 12:46 89.76.84.*]

   SzP., niestety ale będzie gorzej!!!. Parytet na EUR/USD zapewne na 4.50zł a nawet bliżej 5zł nie wrózy niczego dobrego!. Katastrofalny brak popytu na egzototykę/ceny poniżej kosztów przelotu i brak chętnych/ dokumentnie czysci portfele TO. Wzrost kosztów pracy/ZUS, 13zł/h.!/, utrzymanie 23%Vat, początki inflacji, dokonają dzieła zniszczenia!!!.   odpowiedz »

  • Przyszłoroczne prognozy zbyt optymistyczne dla branży turystycznej 

   [2016-12-22 11:53 80.52.137.*]

   Nie trzeba być ekonomistą, aby wiedzieć, że realne dochody napędzane +500 (o których mowa w artykule) to nic innego jak gigantyczne powiększenie długu, ... po który upomną się pożyczający w najmniej odpowiednim momencie ! Państwo chwali się pozornym wzrostem i zachowuje się jak pośrednik lichwiarza, bo zaciąga długi NASZYMI pieniędzmi.   odpowiedz »

  • Przyszłoroczne prognozy zbyt optymistyczne dla branży turystycznej 

   [2016-12-28 12:30 84.10.156.*]

   Spokojnie, nie nerwowo.
   W turystyka.rp 28.12.2016 w artykule *Gasną nastroje, wycieczki już nie tak pożądane* wróż Andrzej już zmienia swoje radosne przepowiednie. Myślę, że odegrały tu swoją rolę racjonalne opinie branży...   odpowiedz »

 
     

Powrót do wątkówOdśwież

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Szczegóły w regulaminie.
OK, zamknij