TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ceny letnich wyjazdów stabilizują się

Średnie ceny wyjazdów na lato 2021 r. stabilizują się. Przygotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje czwarte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2021, definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 2 do 8 sierpnia 2021. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 5 listopada 2020 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 29 października, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 7 listopada 2019 roku.


Poczynając od 8 października zestawienia cen są uzupełniane o ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu, średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 2 i 8 sierpnia 2021, spadła o 1 złoty. W tygodniach poprzednich średnie ceny spadły o 7, 7, 31 i 12 oraz wzrosły o 28 złotych. Największa zniżka cen wystąpiła w Portugalii - o średnio 38 złotych, zaś mniejsze spadki wystąpiły na Sycylii i Zakynthos - o 27 i 26 złotych. Największe zwyżki średnich cen w ostatnim tygodniu notowano na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol - o 73 złote oraz na Rodos i w kontynentalnej Tunezji gdzie podniosły się o 30 i 16 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 26 i 17 złotych.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


W minionym tygodniu ceny wycieczek na wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 2-8 sierpnia 2021, czyli sprzedawanych z dużym wyprzedzeniem czasowym wykazały, podobnie jak w poprzednim zestawieniu, stosunkowo nieduże zmiany, co może oznaczać, że okres najistotniejszych dostosowań cenowych już minął. Jedyny wyraźniejszy spadek wykazały ceny turystycznych imprez do Bułgarii, które obniżyły się o średnio 14 złotych, a w jeszcze mniejszym stopniu obniżyły się ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie - o 5 złotych. Podniosły się średnie ceny imprez turystycznych do Turcji i Grecji - o 8 i 5 złotych złote, a bez zmian pozostały średnie ceny wyjazdów do Egiptu.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 23 złote. W zestawieniach poprzednich roczny wzrost cen wyniósł 22, 54 i 66 złotych. Największe roczne zwyżki cen wycieczek podobnie jak przed tygodniem odnotowano na Korfu i półwyspie Chalcydyckim - o 227 i 169 złotych, a znaczny wzrost cen miał również miejsce na Krecie - o średnio 150 złotych. Największe roczne zniżki cen wyjazdów odnotowano na Malcie - o 199 złotych oraz na Teneryfie i w Maroku - o 154 i 107 złotych.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2020 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 198 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty dziewiąty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, przy czym skala pozytywnych korzyści w relacji z poprzednim tygodniem wyraźnie wzrosła.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,72 zł/litr wobec 2,61 zł/litr przed rokiem, co oznacza spadek o 34,1 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 32,6 procent, a przed dwoma o 33,0 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta była w ostatnim tygodniu już po raz siódmy z rzędu słabsza w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, tym razem w nieco mniejszym stopniu (o około 4,3 procent) niż przed tygodniem (o 6,8 procent) i dwoma tygodniami (o 5,4 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek tym razem bardziej niż w ostatnich dwóch tygodniach sprzyjał organizatorom. Zawierał się on tym razem w przybliżeniu w przedziale -35/-45 złotych, a zatem bardziej korzystnym niż przed jednym i dwoma tygodniami, gdy wynosił tylko 0/-10 oraz -5/-15 złotych.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka, a przebieg ich zmian na najważniejszych kierunkach obrazuje zamieszczony poniżej wykres.


Wśród wiodących kierunków - podobnie jak w poprzednich zestawieniach - sytuacja w zakresie rocznych zmian cen lata 2021 była znacząco inna niż w przypadku cen last minute dla sezonu 2020 sprzedawanych we wrześniu i październiku. Ponownie największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Grecji - o 94 złotych, a więc na tym kierunku, na którym dla lata 2020 ceny w ujęciu rocznym w kilku ostatnich miesiącach poprzedniego sezonu bardzo znacznie zniżkowały. W niewiele mniejszym stopniu wzrosły roczne ceny wyjazdów do Bułgarii i Turcji - o średnio 86 i 64 złote, a ceny wycieczek do Egiptu w ujęciu rocznym tym razem spadły o 39 zł. Na Wyspach Kanaryjskich spadek cen również nie był duży i wyniósł średnio 36 złotych (poprzednio 33 złote).

Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Albanii i Portugalii - o średnio 96 i 74 złote, niewiele mniej znaczące były zwyżki średnich cen na Majorce i Cyprze - o 68 i 55 złotych, zaś tylko nieznacznie podniosły się ceny wycieczek do Tunezji - o średnio 16 złotych. Spadki odnotowały natomiast ceny wyjazdów na Maltę i do Maroka - o średnio 299 i 107 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2019 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Grecji - o 308 złotych, a w niewiele mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Egiptu, Turcji i na Wyspy Kanaryjskie - o odpowiednio 195, 187 i 183 złote. W relatywnie najmniejszym stopniu podniosły się ceny wycieczek do Bułgarii - o średnio 146 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największe dwuletnie wzrosty cen wycieczek miały miejsce w Portugalii - o średnio 490 złotych, mniejsze były zwyżki średnich cen na Cyprze i Majorce - o 301 i 251 złotych, a jeszcze mniejsze w tym ujęciu były wzrosty cen wyjazdów Albanii, Tunezji i Maroka - o odpowiednio 218, 187 i 111 złotych. Jedynym kierunkiem, na którym ceny w tym ujęciu spadły (o średnio 97 złotych) była Malta.

W rocznych porównaniach średnich wśród dużych i średnich organizatorów ceny wycieczek w szczycie sezonu lato 2021 ponownie w najbardziej znaczącym stopniu obniżyły się w biurach Rainbow i Coral Travel - o około 205 i 160 złotych, zaś nieco mniejsze były roczne spadki cen w biurze Exim Tours - o średnio około 115 złotych. W pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 50 (biuro Sun& Fun) do prawie 500 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli (począwszy od poprzedniego materiału w ich poszerzony skład weszły hiszpańskie Costa De La Luz i Costa Del Sol, włoskie Kalabria, Sardynia i Sycylia oraz wyodrębniony z Turcji Egejskiej Dalaman), to na pozycji zdecydowanego lidera, podobnie jak przez większość poprzedniego sezonu, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 59 ofert (poprzednio 58, przed rokiem 47, a przed dwoma laty 50 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Rainbow z liczbą 33 ofert (poprzednio 46 ofert, przed rokiem 14, a przed dwoma laty 12 ofert) oraz Coral Travel z liczbą 26 ofert (poprzednio 21 ofert, przed rokiem 13, a przed dwoma laty 12 ofert).

Przy porównaniach z poprzednimi sezonami należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych w materiałach dotyczących sezonu 2021 wzrosła z dotychczasowych 24 do 30 czyli o jedną czwartą.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura TUI Poland - 6 ofert oraz Coral Travel i Sun & Fun - po 3 oferty, na kierunkach greckich przodowało biuro TUI Poland - 10 ofert, przed biurami Rainbow i Coral Travel - po 8 ofert, na kierunkach kanaryjskich biuro TUI Poland - 11 ofert oraz Rainbow i Itaka - 6 i 4 oferty, a na tureckich biura Coral Travel - 8 ofert oraz Rainbow i TUI Poland - po 4 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro TUI Poland - 6 ofert, a w Bułgarii biuro TUI Poland i Coral Travel - 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Tunezji, biuro Rainbow w Egipcie, Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji i Turcji, a biuro Coral Travel w Grecji, Turcji i Bułgarii.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W czwartym w tym sezonie letnim zestawieniu skład pierwszej piątki pozostał taki sam jak dwa tygodnie temu, a korekcie uległa jedynie kolejność zajmowanych pozycji. Na jej czele nadal widnieje biuro TUI Poland, a główna zmianą jest awans biura Exim Tours z pozycji piątej na trzecią spowodowany dość istotną zniżką oferowanych cen, która automatycznie przesunęła o jedną pozycje w dół biura Rainbow i Grecos zajmujące dotychczas miejsca trzecie i czwarte.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
biuro podróży turystyka sezon lato itaka tui rainbow coral travel


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję