TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Stabilizacja cen

To zestawienie obejmuje dwudzieste czwarte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2023 definiowanym na potrzeby porównań jako okres pierwszego tygodnia sierpnia, czyli od 31 lipca do 6 sierpnia 2023. Ceny dla tego okresu zostały zebrane 16 marca 2023 i zestawione z cenami dla tego samego okresu wylotów z 9 marca 2023, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 17 marca 2022 roku.


Zestawienia cen obejmują, podobnie jak miało to miejsce w sezonach poprzednich, również ich porównania z obszaru wybrzeża Hiszpanii (obejmują Costa De La Luz i Costa Del Sol) oraz Włoch (obejmują Kalabrię, Sardynię i Sycylię).

W minionym tygodniu średnia cena dla wycieczek z wylotami pomiędzy 31 lipca i 6 sierpnia 2023, wzrosła o 2 złote. Największe zniżki cen wystąpiły na wyspach Malcie (poprzednio były tam znaczne wzrosty cen) - o średnio 241 złotych, zaś znacznie mniejsza na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol i tunezyjskiej wyspie Dżerba - o 112 i 67 złotych. Największe zwyżki średnich cen w ostatnim tygodniu trzeci raz z rzędu zanotowano na Sardynii - o 239 złotych, zaś nieco mniejsze wystąpiły w Portugalii i na Korfu - o 180 i 142 złote.
W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 54 i spadły o 3 złote.
Zmiany średnich cen jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona poniżej mapka, a zmiany w ostatnich siedmiu tygodniach na najważniejszych z nich zamieszczony pod mapka wykres.


W minionym tygodniu ceny wycieczek wzrosły jedynie na trzech z pięciu wiodących kierunkach wyjazdów wypoczynkowych Polaków dla wylotów w dniach 31 lipca - 6 sierpnia 2023. Zwyżki miały miejsce w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Bułgarii - o średnio 21, 17 i 13 złotych, a zniżki w Egipcie i w Turcji - o 14 i 45 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 pokazało, że średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 1043 złote (wcześniej były wyższe o 1092, 1060, 1078, 1027 i 995 złotych).
Największą zwyżkę cen wycieczek odnotowano w Maroku - o 1901 złotych, a również bardzo znaczące wzrosty miały też miejsce na półwyspie Chalcydyckim i Korfu - o średnio 1660 i 1533 złote. Podobnie jak niemal przez całą drugą połowę poprzedniego sezonu letniego nie odnotowano spadków cen wycieczek na żadnym z monitorowanych kierunków.

W adekwatnym okresie sprzedaży ubiegłego sezonu lato 2021 odnotowano wzrost cen w ujęciu rocznym o 533 złote.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja po raz drugi od stu ośmiu tygodni była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu.
Cena paliwa lotniczego wyniosła 3,99 zł/litr wobec aż 5,10 zł/litr przed rokiem, co oznacza drugi od ponad 2 lat spadek ceny, tym razem o 21,8 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 7,0 procent, a jeszcze przed dwoma była wyższa o 8,4 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w ostatnim tygodniu nieco straciła w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych, a mianowicie była silniejsza o 0,7 procent, podczas gdy jeszcze przed tygodniem była silniejsza o około 3,8 procent, a przed dwoma była słabsza o około 0,4 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią roczną zmianę kosztów cen wycieczek po raz drugi od ponad dwóch lat sprzyjał organizatorom. W wyniku połączonego wpływu znacznego spadku cen paliwa oraz równocześnie jedynie nieznacznie słabszego złotego skala jego pozytywnego oddziaływania zawierała się tym razem w przedziale -130/-140 złotych, podczas gdy przed tygodniem wynosiła -240/-250 złotych, a przed dwoma tygodniami była jeszcze negatywna i wynosiła +50/+60 złotych.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, ze sytuacja taka jest w bardzo dużej mierze wynikiem bardzo wysokiej bazy odniesienia sprzed roku dotyczącej zarówno kursów walut, jak też podwyższonych cen ropy i paliw będących bezpośrednimi, ale dość krótkoterminowymi skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę z 24 lutego 2022 roku.

Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian średnich cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona poniżej mapka, a roczne zmiany cen na najważniejszych z nich pokazuje umieszczony pod nią wykres.


Wśród wiodących kierunków największe roczne wzrosty średnich cen wycieczek wystąpiły w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji - o 1167, 1114 i 1018 złotych, a w najmniejszej skali wzrosły ceny wyjazdów do Egiptu i Bułgarii - o średnio 795 i 722 złote.
Na mniej uczęszczanych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym odnotowano w Maroku, Portugalii i Hiszpanii kontynentalnej - o 1901 i po 1397 złotych, a nieco mniejsze na Majorce, we Włoszech i na Cyprze - o średnio 1149, 1113 i 1085 złotych, a najmniej wzrosły ceny wyjazdów do Tunezji, Albanii i na Maltę - o 689, 521 i 237 złotych.
Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2021 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia), ponownie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek na Wyspy Kanaryjskie, do Egiptu i Grecji - o 1678,1614 i 1610 złotych, w nieco mniejszej skali drożały w tym ujęciu wyjazdy do Turcji - o średnio 1474 złote, a kolejny raz w wyraźnie najmniejszym stopniu podniosły się w tym ujęciu ceny wyjazdów do Bułgarii - o średnio 725 złotych.

Wśród mniej uczęszczanych kierunków największy dwuletni wzrost cen wycieczek miał miejsce w Maroku i w Hiszpanii kontynentalnej - o średnio 2517 i 2054 złote. Nieco mniejsze były zwyżki średnich cen w Portugalii, na Cyprze, Majorce i we Włoszech - o 1810, 1809, 1731 i 1649 złotych, jeszcze mniejsze w Tunezji - o średnio 966 złotych, a wyraźnie najmniejsze na Malcie - o 428 złotych.
3. W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów ceny wyjazdów w szczycie sezonu lato 2023 w żadnym z nich nie zanotowano spadków. Najmniejsze wzrosty odnotowano w biurach Sun & Fun, Nekera oraz Itaka - o około 670, 720 i 810 złotych. Średnie ceny w pozostałych biurach podróży były wyższe niż przed rokiem w granicach od około 820 złotych (biuro Prima Holiday) do prawie 1720 złotych.
W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 30 kierunkach sezonu letniego w trzech kategoriach hoteli, to w dwudziestym czwartym porównaniu dotyczącym szczytu sezonu letniego 2023 na pozycji lidera, podobnie jak przez większość sezonu poprzedniego, znalazło się biuro TUI Poland z liczbą 50 ofert (poprzednio też 50 ofert, przed rokiem 53, a przed dwoma laty 48 ofert). Organizator ten wyprzedził biura Itaka z liczbą 42 ofert (poprzednio 43 oferty, przed rokiem 33, a przed dwoma laty 21 ofert) oraz Coral Travel z liczbą 33 ofert (poprzednio też 33 oferty, przed rokiem 17 a przed dwoma laty 19 ofert).

Przy porównaniach z okresem sprzed dwóch sezonów należy mieć na względzie, że liczba kierunków referencyjnych wzrosła z 24 do 30 czyli o jedną czwartą. Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i TUI Poland - 9 i 6 oferty, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka i TUI Poland - 12 i 8 ofert oraz Grecos - 6 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland oraz Itaka - 11 i 10 ofert, a na tureckich biura Itaka i TUI Poland - po 6 ofert oraz Coral Travel - 5 ofert. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych propozycji miały biura Coral Travel i TUI Poland - po 4 oferty oraz Exim Tours - 3 oferty, a w Bułgarii biuro TUI Poland - 3 oferty.
W porównaniu z okresem sprzed roku TUI Poland utrzymało swoją pozycję w Grecji, Turcji, Bułgarii i na Wyspach Kanaryjskich, biuro Itaka wzmocniło ją w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Tunezji, i Turcji, a biuro Coral Travel w Egipcie i Tunezji.
4. W tej części materiału przedstawiamy tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami u pozostałych organizatorów.

W dwudziestym czwartym zestawieniu dla sezonu Lato 2023 w składzie biur podróży w tabeli nastąpiła jedna zmiana, a mianowicie na pozycji piątej znalazło się rozpoczynające działalność w naszym kraju ukraińskie biuro Join Up, które zepchnęło z niej na miejsce szóste biuro Sun&Fun. Ponadto z miejsca drugiego na pozycję lidera zestawienia awansowało biuro Grecos przesuwając tym samym na pozycję drugą dotychczasowego lidera, którym było biuro Itaka.

Dla porównania przedstawiono też zestawienie sprzed roku, w którym przodowały wówczas biura Exim Tours, Coral Travel i TUI Poland. Do pierwszej piątki weszły biura Itaka (z miejsca szóstego na drugie) oraz nowe biuro Join Up (na miejsce piąte), a opuściły ją biura Exim Tours i Rainbow.

Należy pamiętać, że położenie w zakresie względnej atrakcyjności cenowej z reguły przekłada się na kierunki zmian udziałów danych organizatorów w turystycznym rynku. Wysokie pozycje utrwalają wiodące pozycje organizatorów w branży, a niskie często przekładają się na oddawanie przez nich rynkowych udziałów bardziej atrakcyjnym konkurentom.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
wakacje ceny sierpień 2023 zmiana cen
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję