TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Stabilne ceny w biurach podróży

Ceny w biurach znalazły się na stabilnym poziomie. Które z najpopularniejszych kierunków notują największe wahania?


Przygotowane przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 30 stycznia 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 23 stycznia 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 31 stycznia 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena spadła o 15 złotych. Był to trzeci oraz największy spadek bieżących cen w tym sezonie. Poprzednie wyniosły po jednym złotym i miały miejsce przed tygodniem i 6 tygodniami. Największe zniżki cen w minionym tygodniu wystąpiły na Cyprze i Zakynthos - o średnio po 58 złotych, a w nieco mniejszej skali na Synaju - o średnio 35 złotych. Stosunkowo duży wzrost cen odnotowano w ostatnim tygodniu na Teneryfie - o 107 złotych, a nieco mniejsze tygodniowe zwyżki cen miały miejsce na Rodos i w Maroku - o średnio 84 i 68 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem odpowiednio spadły o 7 i wzrosły o 30 złotych.

Ostatni tydzień przyniósł na najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 umiarkowane spadki lub nieduże wzrosty cen wycieczek. Tym razem najistotniejsza zniżka cen wystąpiła na kierunkach greckich - o średnio 39 złotych.

Mniejsza była zniżka średnich cen wycieczek do Egiptu, która wyniosła średnio 22 złote. Ceny na tym kierunku od dłuższego czasu wskazują na przejściowe wyczerpanie potencjału do dalszych wzrostów, a ostatnia średnia cena była najniższą od 24 października. Dzieje się tak pomimo systematycznej wyraźnej tendencji do umacniania się egipskiej waluty i relatywnie wysokiej wewnętrznej inflacji w tym kraju. W okresie ostatniego roku z powodu wpływu dwóch tych czynników średnie ceny w Egipcie w przeliczeniu na euro wzrosły o ponad 23 procent, a na złotówki o około 23 procent. Oznacza to znaczne zmniejszenie rentowności tamtejszej branży turystycznej i ograniczoną na razie skuteczność apeli tamtejszej branży hotelarskiej do touroperatorów o podniesienie cen imprez turystycznych do tego kraju.

Mniejszy był spadek średnich cen wycieczek do Turcji, który wyniósł 15 złotych. Łączny wpływ wewnętrznej inflacji i osłabienia tamtejszej waluty (według danych na 3 lutego) po przeliczeniu na euro wyniósł około +1,3 procent, a na złotówki około + 1 procent. Zestawienie tych liczb z odpowiednimi liczbami dotyczącymi Egiptu pokazuje jak znacznie zyskała Turcja na konkurencyjności wobec Egiptu w okresie ostatniego roku.

Nieznaczne zwyżki średnich cen wycieczek wystąpiły na Wyspach Kanaryjskich (+3 złote), a nieco większe w Bułgarii (+12 złotych). Większych zmian średniego poziomu cen należy spodziewać się na początku lutego (czyli już w następnym zestawieniu), gdy wielu organizatorów po zanalizowaniu styczniowej sprzedaży i aktualizacji skali zniżek w hotelach podnosi ceny. W ubiegłym sezonie wzrosły one w pierwszym tygodniu lutego o średnio 68 złotych.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 170 złotych. Był to drugi najmniejszy roczny wzrost cen w tym sezonie, zaś największy wystąpił 7 tygodni temu i wyniósł 224 złote. W minionym tygodniu czwarty raz z rzędu najznaczniejszy roczny wzrost cen wycieczek odnotowano na Lanzarote - o 469 złotych, a również istotne zwyżki cen miały miejsce w Maroku i na greckiej wyspie Kos - o średnio 294 i 281 złotych. Nadal jedynymi kierunkami, na których odnotowano zniżki cen wycieczek były Malta i Albania, gdzie spadły one w ujęciu rocznym o średnio 534 i 5 złotych. W analogicznym okresie poprzedniego sezonu przed rokiem i dwoma laty miały miejsce zniżki cen wycieczek - o 31 i 7 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to sytuacja w porównaniu z okresem sprzed roku nadal pozostawała niekorzystna dla organizatorów. Cena paliwa lotniczego była tylko nieznacznie wyższa niż przed rokiem i wyniosła w ubiegłym tygodniu 2,57 zł/litr wobec 2,54 zł/litr przed rokiem, a zatem była wyższa jedynie o 1,2 procent, podczas gdy przed tygodniem była wyższa o 2,8 procent. Jednak jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty był w minionym tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych słabszy o prawie 0,9 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach był odpowiednio słabszy i silniejszy o około 1 procent).
Wymienione czynniki przyniosły łączny rezultat niekorzystny dla organizatorów, a ich wpływ na średnią zmianę kosztów cen wycieczek wyniósł w przybliżeniu +20/+30 złotych, czyli tyle samo jak przed tygodniem lecz był dość istotnie mniej korzystny wobec średniego wpływu tych czynników w tym sezonie, który był pozytywny i wyniósł -5/-15 złotych.

Zdaniem analityków Instytutu Traveldata, okres znacznie wyższych tegorocznych cen paliwa lotniczego, w porównaniu do cen przed rokiem nie będzie trwał już zbyt długo, bowiem po Nowym Roku 2019 ceny te systematycznie wzrastały i już w połowie lutego przekroczyły poziom 2,60 zł/litr, a obecna tendencja jest odwrotna i ceny paliwa lotniczego spadają. Należy pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród wiodących kierunków, podobnie jak w minionym roku turystycznym dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019, nadal jeszcze utrzymują się znaczne zwyżki średnich cen wycieczek na zyskujących na popularności już od trzech sezonów kierunkach o bardzo korzystnym stosunku jakości do ceny, czyli w Egipcie i Turcji, na których wzrosły one w skali rocznej o 180 i 153 złote. Od drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami stale konkuruje Grecja. Tym razem ponownie uplasowała się pomiędzy obu tymi kierunkami ze średnim wzrostem w wielkości 179 złotych. Tegoroczne zwyżki technicznie wspomaga jednak ujemna baza wzrostu cen z poprzedniego sezonu, gdyż przed rokiem ceny spadały na tym kierunku o średnio aż 99 złotych.

Nadal bardzo duży roczny i największy w tym zestawieniu wzrost cen wycieczek wobec poprzedniego sezonu nadal notują Wyspy Kanaryjskie, gdzie wyniósł 261 złotych (w poprzednim zestawieniu 228 złotych). Kierunek ten wykazywał w ostatnich 11 tygodniach najwyższe zwyżki cen wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Na jego obecną skalę niezmiennie istotny wpływ ma jednak bardzo niska baza porównawcza sprzed roku, gdyż ceny wycieczek notowały wówczas spadek o taką samą kwotę jak obecna średnia zwyżka, czyli o 261 złotych.

Zdecydowanie najmniejszą skalę rocznego wzrostu cen nadal prezentuje Bułgaria (o 107 złotych), w której nadal wiele bardzo atrakcyjnych cen oferuje biuro TUI Poland, a od pewnego czasu również Exim Tours (bardzo podobnie było o tej porze również przed rokiem).

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki cen w ujęciu rocznym tym razem miały miejsce w Maroku, na Majorce i w Tunezji, gdzie wyniosły średnio 294, 257 i 207 złotych. Tym samym na pozycję lidera rocznych wzrostów cen powrócił po jednotygodniowej przerwie poprzedni 6-tygodniowego lider, czyli właśnie Maroko. Mniej intensywnie rosły ceny na Cyprze i w Portugalii - o 151 i 85 złotych, a spadki średnich cen w ujęciu rocznym miały miejsce w Albanii i na Malcie - o średnio 5 i 534 złote.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 499 złotych. W istotnie mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Turcji - o średnio 282 i 239 złotych, przy czym Tunezja po raz pierwszy w tym sezonie wyprzedziła pod tym względem Turcję, a w jeszcze mniejszej wyjazdy do Grecji i Bułgarii - o 80 i 73 złote. Na ceny tej ostatniej nadal znaczną presję wywierają niskie ceny oferowane tam przez biuro TUI Poland. Na ostatniej pozycji w tym ujęciu znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie pomimo tegorocznej dużej ich zwyżki (o 261 złotych), średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat pozostały na tym samym poziomie, gdyż przed rokiem ich spadek również wyniósł 261 złotych.
Spośród mniej masowych kierunków nadal najistotniej w ujęciu dwuletnim rosły ceny w Maroku - o średnio 227 złotych, ale niewiele mniejszy wzrost zanotowano w Portugalii - o 204 złote. Wyraźnie słabiej rosły w tym ujęciu średnie ceny na Majorce - o 113 złotych, natomiast dwuletnie spadki notowano na pozostałych kierunkach. Umiarkowane miały miejsce na Cyprze i w Albanii - o 137 i 144 złote, a całkiem znaczące na Malcie - tam średnie ceny w tym ujęciu spadły o 271 złotych.

Dotychczasowy przebieg cen wycieczek w sezonie letnim, jak również zimowym był zdecydowanie korzystny dla organizatorów. Odnosi się to również do cen wyjazdów last minute (na razie dotyczą sezonu zimowego), które były znacznie wyższe niż w tym samych okresach ubiegłego sezonu. Miniony tydzień przyniósł jednakże kolejne zauważalne osłabienie dynamiki cen na najbardziej popularnych kierunkach (Egipt, Turcja), co może oznaczać kolejne wczesne sygnały wystąpienia na nich możliwości ograniczonej nadpodaży wycieczek.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów najbardziej stabilną sytuację w zakresie średnich cen ofertowych odnotowano w biurach Best Reisen i Prima Holiday. W tym pierwszym ceny pozostały na mniej więcej tym samym poziomie, a w drugim wzrosły o średnio około 15 złotych. Pozostali organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie ubiegłego roku w granicach od około 50 złotych (biuro Grecos) do ponad 280 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 47 ofert (poprzednio 44 oferty, przed rokiem 40, a przed dwoma laty 29 ofert). Organizator ten wyprzedzał biura Itaka z liczbą 21 ofert (poprzednio 23 oferty, przed rokiem 21, a przed dwoma laty 26 ofert) oraz Exim Tours z liczbą 17 ofert (poprzednio 21, przed rokiem 20, a przed dwoma laty 15 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel i TUI Poland - po 6 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka i TUI Poland - po 10 ofert oraz Grecos - 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 10 ofert oraz Itaka i Rainbow - 7 i 6 ofert, a na tureckich biura Coral Travel i TUI Poland - po 4 oferty oraz Itaka - 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours i TUI Poland - 5 i 3 oferty, natomiast w Bułgarii niezmiennie biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją ofertową pozycję w Egipcie, Grecji i Tunezji (Dżerba), biuro Itaka na Wyspach Kanaryjskich i w Turcji, a Rainbow na Wyspach Kanaryjskich.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.
Z powodu stosunkowo niewielkich zmian w ofertach organizatorów skład pierwszej siódemki w dziesiątym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 pozostał bez większych zmian. Na czele tabeli, podobnie jak w ośmiu wcześniejszych, widnieje ten sam duet liderów, czyli biura TUI Poland i Grecos. Jedyna korekta składu to opuszczenie siódemki przez biuro Prima Holiday, które przesunęło się na pozycję 8 (poza obrębem zestawienia) i jednoczesne wejście do niej z tejże pozycji ósmej na czwartą biura Best Reisen. Przyczyną takiego awansu była druga największa obniżka średnich cen ofertowy wśród biur ujętych w zestawieniu. Największą zmianą wewnątrz tabeli było przesunięcie się o dwie pozycje w dół biura Exim Tours z pozycji 4 na 6, czyli dokładnie odwrotnie niż przed tygodniem, a przyczyną była nieduża zwyżka cen, która jednakże przy wyrównanej stawce rywali dała ten relatywnie istotny efekt.

Powyższa sytuacja świadczy o znacznej stabilizacji cen, która jednak może się zmienić po analizach stanu przedsprzedaży na koniec stycznia, co w przeszłości często implikowało dość istotne zmiany cen imprez turystycznych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
biuro podrózy egipt grecja ile kosztuje turcja wakacje urlop
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję