TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Trwają prace nad ułatwieniami wizowymi dla obywateli kolejnych krajów

Komisja Europejska złożyła sprawozdanie z oceny spełnienia wymogów liberalizacji reżimu wizowego przez Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię Północną, Serbię, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę.


W sprawozdaniu stwierdzono, że kraje te nadal spełniają wymogi liberalizacji reżimu wizowego, a ruch bezwizowy nadal przynosi państwom członkowskim UE i krajom partnerskim pozytywne korzyści gospodarcze, społeczne i kulturalne. W sprawozdaniu skoncentrowano się szczegółowo na konkretnych obszarach bezpieczeństwa i migracji, w których konieczne są dalsze działania.

W coraz bardziej mobilnym świecie, Unia dąży do sprawiedliwej i uporządkowanej mobilności i pod tym względem ruch bezwizowy z naszymi krajami Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego pozostaje ważnym osiągnięciem. Wiąże się on jednak z pewnymi obowiązkami i konieczne są stałe wysiłki na rzecz ograniczenia nielegalnej migracji oraz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną. Liczymy na to, że nasi partnerzy podtrzymają osiągnięcia w tych dziedzinach, aby zapewnić utrzymanie ruchu bezwizowego w naszym wspólnym interesie - powiedział, odpowiedzialny za promowanie europejskiego stylu życia, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Margaritis Schinas.

Wszystkie oceniane państwa w dalszym ciągu podejmują środki mające na celu rozwiązanie problemów związanych z nielegalną migracją i ochroną granic. Koordynacja między organami granicznymi i współpraca w zakresie readmisji i powrotu ze wszystkimi krajami Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego jest nadal pozytywna. Przeważająca większość obywateli państw zwolnionych z obowiązku wizowego to osoby podróżujące w dobrej wierze i mające uzasadnione powody, by podróżować do UE. Konieczne są jednak dalsze wysiłki w celu rozwiązania bieżących problemów, w tym poprzez ukierunkowane kampanie informacyjne na temat praw i obowiązków związanych z ruchem bezwizowym:

Podczas gdy zaobserwowano ogólny spadek liczby nieuzasadnionych wniosków o udzielenie azylu, całkowite liczby pozostają źródłem niepokoju, w szczególności w przypadku Albanii i Gruzji. Wzrosła nielegalna migracja obywateli z szeregu ocenianych państw.

W niektórych krajach Bałkanów Zachodnich, zwłaszcza w Bośni i Hercegowinie, zdolność do przyjęcia zarówno osób ubiegających się o azyl, jak i osób podlegających procedurze powrotu jest niewystarczająca.

Pomyślne wdrożenie umów o statusie europejskiej straży granicznej i przybrzeżnej (FRONTEX) między krajami Bałkanów Zachodnich a UE pomoże wzmocnić współpracę graniczną i zapobiegać nielegalnym wjazdom z pełnym poszanowaniem praw podstawowych. Pozostałe umowy powinny zostać szybko sfinalizowane.

Wszystkie kraje zwolnione z obowiązku wizowego ocenione w niniejszym sprawozdaniu powinny podjąć dalsze wysiłki w celu zapewnienia pełnego dostosowania do polityki wizowej UE.

Ze sprawozdania wynika, że wszystkie kraje w dalszym ciągu podejmowały środki mające na celu zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w tym poprzez współpracę operacyjną z organami ścigania państw członkowskich. Dwustronne uzgodnienia dotyczące realizacji wspólnego planu działania UE-Bałkany Zachodnie w zakresie zwalczania terroryzmu są ważnym krokiem milowym w rozwiązywaniu kluczowych obszarów priorytetowych, w tym w zakresie zapobiegania wszelkim formom radykalizacji postaw i brutalnego ekstremizmu oraz wyzwaniom związanym z powrotem zagranicznych terrorystów i ich rodzin.

Konieczne są jednak dalsze wysiłki w celu rozwiązania problemów związanych z bezpieczeństwem, wynikających z wyzwań związanych z przestępczością.

Komisja Europejska będzie nadal monitorować wypełnianie wymogów dotyczących liberalizacji reżimu wizowego poprzez spotkania urzędników wyższego szczebla, a także regularne spotkania podkomitetów ds. sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa oraz dialogi między UE a państwami zwolnionymi z obowiązku wizowego. W przypadku Bałkanów Zachodnich monitorowanie to odbywać się będzie również poprzez regularne sprawozdania z rozszerzenia oraz, w stosownych przypadkach, negocjacje akcesyjne z UE. Komisja będzie nadal składać sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co najmniej raz w roku.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
wiza ukraina gruzja mołdawia serbia macedonia północna
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję