TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
IATA i ACI Europe przekonują, że ograniczanie podróżowania nie daje żadnych pozytywnych efektów

ACI Europe (Airports Council International) oraz Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA) wezwały rządy państw europejskich do zniesienia wszelkich ograniczeń w podróżowaniu dla osób w pełni zaszczepionych/wyleczonych, posiadających ważny certyfikat Covid - zgodnie z zaleceniami wchodzącego dziś w życie nowego systemu podróżowania po UE.


Ten nowy system, określony w zaleceniu Rady UE przyjętym w dniu 25 stycznia, opiera się na stanie zdrowia podróżnych, a nie na sytuacji epidemiologicznej w ich kraju lub obszarze pochodzenia.

Obie organizacje powołują się na przeprowadzone w Finlandii i we Włoszech niezależne badania, które potwierdzają słuszność podejścia skoncentrowanego na podróżnych, podkreślając nieskuteczność ograniczeń podróży nałożonych ostatnio przez państwa europejskie w zakresie zmniejszania zagrożeń dla zdrowia publicznego i społeczeństwa, jakie stwarza COVID-19.

Nowa analiza opracowana przez Oxera i Edge Health ujawnia, że wymogi dotyczące badań przedwyjazdowych prawdopodobnie nie będą skuteczne w powstrzymywaniu lub nawet ograniczaniu rozprzestrzeniania się wariantu Omikron. Analiza ograniczeń w zakresie testowania nałożonych przez Włochy i Finlandię odpowiednio 16 grudnia i 28 grudnia 2021 r. na wszystkich przyjeżdżających podróżnych nie spowodowała żadnej zauważalnej różnicy w przenoszeniu przypadków mutacji Omikron w tych krajach. Natomiast wpływ tych ograniczeń, a w szczególności ograniczeń w swobodnym przepływie osób, spowodował znaczne i niepotrzebne trudności gospodarcze - nie tylko dla sektorów podróży i turystyki oraz ich pracowników, ale dla całej gospodarki europejskiej.

Sprawozdanie pokazuje również, że utrzymanie wymogów dotyczących badań przed wyjazdem dla zaszczepionych/wyleczonych podróżnych dalej nie będzie miało żadnego wpływu na przyszłe rozprzestrzenianie się wariantu Omikron we Włoszech i Finlandii. Nałożenie tych ograniczeń wcześniej - tj. w dniu, w którym wariant Omikron został uznany przez WHO za problem - nie powstrzymałoby jego rozprzestrzeniania się ani nie ograniczyłoby go w znacznym stopniu we Włoszech i Finlandii. Jest to związane z faktem, że warianty rozprzestrzeniają się z dużym wyprzedzeniem w stosunku do czasu, w którym zostały zidentyfikowane, co jest powodem, dla którego zarówno WHO, jak i ECDC generalnie uważają ograniczenia w podróżowaniu za nieskuteczne.

Fakt, że oba kraje znoszą obecnie wymogi dotyczące badań przedwyjazdowych, jest bardzo pożądany. Pozostają jednak obawy, że oba kraje mogły znieść je znacznie wcześniej lub w ogóle uniknąć ich nakładania w pierwszej kolejności - ACI Europe i IATA podkreślają, że należy wyciągnąć wnioski, aby uniknąć powtarzających się szkód gospodarczych bez towarzyszących im korzyści dla zdrowia publicznego. Podczas gdy Finlandia zniosła ograniczenia dla wszystkich przyjeżdżających zaszczepionych lub wyleczonych podróżnych, Włochy zrobiły to tylko dla przyjeżdżających podróżnych z UE/EOG. Obecnie należy to rozszerzyć na wszystkich przybywających podróżnych, ponieważ dalsze zwlekanie z tym krokiem nie przynosi korzyści w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego.

W związku z wejściem w życie w dniu dzisiejszym nowego systemu dotyczącego podróży wewnątrz UE/EOG oraz w świetle upublicznionych obecnie wiarygodnych danych, obydwie organizacje wzywają te kraje, które nadal odbiegają od wspólnych ram UE, do szybkiego dostosowania się do nich. W szczególności, wzywają rządy Austrii, Cypru, Czech, Litwy i Malty do pilnego zajęcia się tą kwestią i porzucenia ograniczeń. IATA i ACI Europe podkreślają, że nie istnieją żadne istotne powody, dla których zaszczepieni/wyleczeni podróżni mieliby podlegać innym zasadom bez względu na to, czy podróżują w ramach UE/EOG, czy pochodzą z innych krajów.

Nowy system dotyczący podróży wewnątrz UE/EOG słusznie koncentruje się na "podejściu opartym na osobie" i uznaje, że zarówno zaszczepieni, jak i wyleczeni podróżni nie powinni podlegać żadnym ograniczeniom. Jednak wspólne unijne systemy nie powstrzymały dotychczas państw przed podążaniem własnymi drogami. To musi się skończyć. Mamy teraz kolejny dowód - ograniczenia w podróżowaniu mają znaczący wpływ - ale nie na zdrowie publiczne, lecz na stabilność gospodarczą i źródła utrzymania. Krótko mówiąc: powodują one więcej szkód niż pożytku - powiedział Olivier Jankovec, dyrektor generalny ACI Europe.

Badania jasno pokazują, że nieuniknione opóźnienie w identyfikacji nowych wariantów oznacza, że przenoszenie choroby następuje już w momencie wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu. Jest to klasyczny przypadek zamykania drzwi stajni, gdy koń już uciekł. Dlatego też utrzymywanie testów dla zaszczepionych pasażerów wydaje się całkowicie nieskuteczne z punktu widzenia zdrowia, ale szkodzi zaufaniu pasażerów i gospodarkom narodowym. Te najnowsze badania powinny dać rządom pewność, że wdrożą w pełni zalecenie UE, umożliwiając Europie ponowne ruszenie z miejsca - powiedział Conrad Clifford, zastępca dyrektora generalnego IATA.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ACI Europe iata ograniczenia podróżowania Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję