TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Feryjne last minute tańsze niż przed rokiem

Ferie zimowe rozpoczęte, przynajmniej dla części województw. Jak prezentują się ceny wyjazdów do ulubionych przez polskich turystów krajów? Na to pytanie stara się udzielić odpowiedzi analiza, przygotowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata.


Zestawienie obejmuje porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2018/19 definiowanym jako tydzień przełomu stycznia i lutego 2019 roku (28.01-03.02.2019), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego, zebranych w dniu 10 stycznia z cenami dla tego samego tygodnia (ferii) zebranymi w dniu 27 grudnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 11 stycznia 2018. Z powodu tego, że niniejsze zestawienie zostało dokonane już w okresie last minute nie wszystkie porównania są równie adekwatne do sytuacji jaka miała miejsce w zestawieniach poprzednich. Wynika to z wyczerpania się ofert niektórych organizatorów na części wcześniej oferowanych kierunków oraz z często znaczącego zmniejszenia się liczby dostępnych hoteli na tych, które jeszcze pozostały w sprzedaży.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 28 stycznia - 3 lutego, średnie ceny wzrosły o 114 złotych (w poprzednich zestawieniach spadały o 99 i 18 złotych, wcześniej wzrosły o 38 i spadły o 4 złote, a jeszcze wcześniej rosły o 79, 54 i 78 złotych). Największe zniżki średnich cen wycieczek odnotowano na kanaryjskich Gran Canarii i Teneryfie - o 611 i 414 złotych oraz na Cyprze - o 324 złote. Najistotniejsze wzrosty średnich cen wycieczek w ostatnim tygodniu miały miejsce na Fuerteventurze - o 1252 złote, oraz na Lanzarote i w Maroku - o 575 i 405 złotych. W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek również rosły - o odpowiednio 104 i 9 złotych.

Na głównych kierunkach zimowego wypoczynku miniony tydzień przyniósł silne zwyżki średnich cen wyjazdów na dwóch najważniejszych kierunkach zimowego wypoczynku polskich turystów. Na Wyspach Kanaryjskich był to już kolejny wzrost, który tym razem wyniósł 201 złotych, zaś średnie ceny wyjazdów do Egiptu zanotowały zwyżkę o 136 złotych, która nastąpiła po dwóch niewielkich obniżkach w dwóch wcześniejszych tygodniach. Na mniej masowych kierunkach notowano zarówno silne wzrosty, jak i spadki cen wycieczek. Mocno zwiększyły się średnie ceny wyjazdów do Maroka i na Maltę - o 405 i 281 złotych, zdecydowanie mniejszy był wzrost cen wyjazdów do Tunezji - o średnio 27 złotych, zaś na pozostałych kierunkach odnotowano spadki. Największy miał miejsce na Cyprze - o średnio 324 złote, mniejszy był spadek cen wycieczek do Turcji - o 114 złotych, a zupełnie nieznaczna zniżka średnich cen wystąpiła w Portugalii - o 6 złotych.

Bardzo duży wzrost średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie w dużej mierze wynika z rekordowego wzrostu cen na Fuerteventurze będącego skutkiem wycofania (wyczerpania) ofert biur Itaka, Rainbow i TUI Poland i pozostaniu ofert tylko jednego organizatora. Z kolei zniżki średnich cen w Turcji - o 309 złotych w okresie ostatnich czterech tygodni, czyli o ponad 19 procent - wiązać można z faktem, że jedynym oferującym (w analizowanym okresie) pozostało tylko biuro TUI Poland.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego, czyli w latach 2019 (28 styczeń-3 luty) i 2018 (okres 15-21 styczeń) zebranych w tym samych okresach listopada w tym i ubiegłym sezonie pokazuje, że obecna średnia cena była niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 47 złotych, (w poprzednich zestawieniach była ona niższa o 125, 60 i 19 złotych, a w zestawieniach wcześniejszych wyższa o 6, 22, 13 i 73 złote). W analogicznym okresie grudnia 2017 średnia cena rok do roku była wyższa i to o aż 310 złotych, co w części wiązać można z faktem, że wówczas były to już wyjazdy de facto na progu ferii, gdyż przed rokiem rozpoczęły się one o dwa tygodnie wcześniej. Warto jednak też pamiętać, że skala tego wzrostu w okresie o dwa tygodnie wcześniejszym, również była większa i wyniosła 220 złotych. Może to sugerować, że zeszłoroczne tendencje cenowe w zakresie cen last minute były jednak bardziej wyraźne niż w sezonie obecnym.

W minionym tygodniu, tak jak minionych sześciu miesiącach, czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku zmniejszania marż ze sprzedaży wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu po raz trzeci od połowy marca były niższa niż przed rokiem, choć nadal w ograniczonym stopniu i wyniosła 2,40 wobec 2,52 zł/litr, czyli mniej o 4,8 procent. Na zwyżkę kosztów energiczniej działał jednak kurs złotego, który dla rozliczeń turystycznych osłabł rok do roku o blisko 3,5 procent, w tym głównie wobec amerykańskiego dolara. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów walut liczone łącznie działały w kierunku powiększania średniego poziomu kosztów wycieczek, ale w coraz mniejszym stopniu niż w poprzednich zestawieniach, czyli o około 35/45 złotych (wcześniej o 55/65, 75/85, 85/95, 85/95, 140/150, 155/165 i 95/105 złotych).

Należy pamiętać, że wpływ zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora jest mniej lub więcej opóźniony (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich wpływ należy traktować raczej w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) kolejny raz dużą zwyżkę cen rok do roku wykazał Egipt, gdzie tym razem ceny przewyższały poziom z sezonu 2017/2018 o średnio 270 złotych. Przed rokiem notowano tam umiarkowany wzrost cen rok do roku (o 80 złotych), a przed dwoma laty roczne ceny zwyżkowały o jedynie 10 złotych. Inaczej niż w poprzednich tygodniach, gdy najsłabszy wzrost cen notowały wyjazdy na Synaj, tym razem wzrosły one o średnio 282 złote, a w mniejsza była skala wzrostu cen wycieczek do Hurghady, które były droższe o średnio 257 złotych. Zabrakło natomiast adekwatnego odniesienia do cen wyjazdów sprzed roku, gdyż na tym etapie były one już praktycznie wyprzedane.

Na Wyspach Kanaryjskich znaczna obniżka średnich cen rok do roku z poprzedniego zestawienia (o 523 złote) zmniejszyła się w tym zestawieniu do jedynie 86 złotych. Sytuacja taka związana jest z przytoczoną już wcześniej kwestią bardzo wysokiego wzrostu cen na Fuerteventurze. Gdyby nie uwzględniać tego faktu, średni spadek cen rok do roku wyniósłby blisko 500 złotych, czyli był bliski notowanemu dwa tygodnie wcześniej.

Na mniej masowych kierunkach największe przeceny średnich cen wycieczek rok do roku tym razem odnotowano na Cyprze i Tureckiej Riwierze - o 724 i 508 złotych. Dużo mniejsza była roczna skala zniżek cen wyjazdów na Maltę - o 25 złotych, a na pozostałych kierunkach, czyli w Maroku i w Portugalii ceny w ujęciu rocznym rosły - o 320 i 190 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie średnie ceny wycieczek na kierunkach egipskich wzrosły o 350 złotych, a na Wyspy Kanadyjskie o 362 złote, a bez uwzględnienia nietypowego wzrostu cen na Fuerteventurze spadły o 63 złote. Na mniej masowych kierunkach największą dwuletnią zwyżkę cen odnotowano w Portugalii - o 658 złotych, a największą zniżkę na Cyprze - o 156 złotych.

Ewolucja cen na kierunkach egipskich pozostaje w relacji nie tylko z bieżącymi zmianami popytu i podaży, ale też z czynnikami o charakterze fundamentalnym, czyli wysoką inflacją w Egipcie (ostatni odczyt 12 procent) i sporym rocznym umocnieniem się miejscowej waluty (o ponad 7 procent w stosunku do złotego), co daje roczny wzrost egipskich cen wewnętrznych wyrażony w naszej walucie o około 20 procent.

Z kolei znaczący wpływ na obniżki cen na kierunkach kanaryjskich mogą mieć spadki cen w tamtejszych hotelach (sytuacja ta dotyczy również sezonu letniego), które wynoszą na hotelowych platformach rezerwacyjnych około 7 procent. Można przypuszczać, że skala obniżek cen kontraktowych negocjowana przez organizatorów może być nawet istotnie wyższa.

W zestawieniu zimowym wśród dużych i średnich organizatorów największe zniżki średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem ponownie odnotowano w ofercie biura Exim Tours - tym razem o około 250 złotych, a zupełnie niewielkie w ofertach biur TUI Poland i Coral Travel Wezyr - o około 10 i 5 złotych. U pozostałych organizatorów średnie ceny rok do roku wzrosły w granicach od 101 do 335 złotych.

W tym, co ma jednak dla turystów największe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 12 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera dzieliły miedzy siebie biura Exim Tours (15 ofert, przed rokiem 8 ofert, a przed dwoma 6 ofert) oraz TUI Poland (też 15 ofert, przed rokiem 7, a przed dwoma laty 5 ofert) przed biurami Itaka (7 ofert, przed rokiem 6, a przed dwoma laty 17 ofert) i Rainbow (też 7 ofert, w latach poprzednich 12 i 3 oferty). Wobec ostatniego roku najbardziej poprawiły pozycję w tej kategorii biura Exim Tours oraz TUI Poland.

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miało biuro Exim Tours przed biurem TUI Poland , zaś w ofercie premium (5*) kolejność była odwrotna.Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Exim Tours, Sun & Fun i Best Reisen (po 4 oferty), zaś na kierunkach kanaryjskich biura Exim Tours i TUI Poland (po 5 ofert).

Należy zaznaczyć, że nieco zaskakująco wysoka pozycja biura TUI Poland akurat w tym ujęciu wynika z tego, że posiada ono albo jedyne, albo relatywnie bardzo korzystne oferty na tylko niektórych kierunkach (Dżerba, Lanzarote, Portugalia oraz Riwiera), co daje mu aż 11 wskazań na ogólną liczbę 15, podczas gdy na reszcie kierunków jego oferta zimowa wypada znacznie słabiej (np. kierunki egipskie, większość kierunków kanaryjskich).

W obecnym zestawieniu, pomimo, że jest to już okres last minute, który łączy się z dużymi zmianami cen oraz częstą niekompletnością ofert, skład czołowej siódemki organizatorów w porównaniu z poprzednim pozostał prawie taki sam, a jedyną zmianą jest opuszczenie tabeli przez poprzedniego lidera, czyli biuro Rainbow (istotna zwyżka cen w okresie ostatnich dwóch tygodni) i pojawienie się na szóstej pozycji biura TUI Poland. Duże przesunięcie w przypadku biura Itaka (z trzeciej pozycji na siódmą) wynika w dużej mierze z wycofania (wyczerpania) ofert na kierunki kanaryjskie, które przed dwoma tygodniami były w przypadku Itaki najkorzystniejsze cenowo.

Warto zwrócić uwagę na wysokie pozycje zajmowane w tym sezonie przez biuro Coral Travel Wezyr i to jednocześnie w sezonach zimowym i w letnim. Może to oznaczać, że jest ono obok TUI Poland głównym kandydatem do zasadniczego wzmocnienia swojej pozycji w branży, zwłaszcza że jego podstawowe kierunki cieszą się obecnie wysokim wzrostem popytu. Podobne perspektywy otwierają się też przed biurem Exim Tours, choć jego skala działania jest na razie wyraźnie mniejsza.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ferie TravelDATA analiza zima
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję