TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska zatwierdziła niemiecki program pomocy portom lotniczym

Komisja Europejska zatwierdziła niemiecki program pomocy na rzecz portów lotniczych w związku z epidemią COVID-19.


Działalność portów lotniczych musi być zabezpieczona w celu zapewnienia połączeń, oraz mobilności. Program ten umożliwi władzom niemieckim na różnych szczeblach wypłatę odszkodowań na rzecz niemieckich portów lotniczych za szkody poniesione w wyniku wybuchu epidemii. Jednocześnie pomoże im rozwiązać problem braku płynności finansowej i przetrwać kryzys. W tych trudnych czasach kontynuujemy współpracę z państwami członkowskimi, aby zapewnić jak najszybsze i jak najskuteczniejsze wdrożenie krajowych środków wsparcia w celu zaradzenia negatywnym skutkom epidemii - powiedziała, odpowiedzialna za politykę konkurencji, wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.

W ramach tego programu, który będzie otwarty dla wszystkich operatorów niemieckich portów lotniczych, władze niemieckie na różnych szczeblach (federalnym, państwowym i gminnym) będą miały możliwość:

  • zrekompensować portom lotniczym straty w dochodach bezpośrednio spowodowane epidemią w okresie od 4 marca do 30 czerwca 2020 r., w formie dotacji bezpośrednich. Program gwarantuje, że wszelkie rekompensaty, które zostaną wypłacone w kwocie przekraczającej faktycznie poniesione szkody, będą musiały zostać zwrócone Niemcom wraz z odsetkami.
  • zapewnienie wsparcia płynności finansowej w formie dotacji, gwarancji kredytowych, dopłat do oprocentowania oraz odroczenia płatności niektórych podatków i opłat na rzecz portów lotniczych borykających się z niedoborami płynności wynikającymi z ograniczeń, które Niemcy i inne państwa członkowskie musiały nałożyć w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa. Większość środków wsparcia płynności objętych programem, z wyjątkiem odroczenia płatności podatków i opłat, wchodzi w zakres istniejących programów uprzednio zatwierdzonych przez Komisję na podstawie tymczasowych ram prawnych ("Bundesregelung Kleinbeihilfen 2020", "Bundesregelung für niedrigverzinsliche Darlehen 2020" i "Bundesregelung Bürgschaften 2020").

W odniesieniu do rekompensaty za szkody Komisja oceniła środek na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) TFUE, który umożliwia Komisji zatwierdzenie środków pomocy państwa przyznanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania określonych przedsiębiorstw lub określonych sektorów (w formie programów) za szkody spowodowane bezpośrednio przez zdarzenia nadzwyczajne. Komisja uważa, że epidemia kwalifikuje się jako zdarzenie nadzwyczajne, ponieważ jest to zdarzenie nadzwyczajne, nieprzewidywalne i mające znaczący wpływ gospodarczy. W związku z tym uzasadnione są nadzwyczajne interwencje państw członkowskich mające na celu zrekompensowanie szkód związanych z ogniskiem choroby.

Komisja stwierdziła, że w odniesieniu do środka rekompensaty niemiecki program pomocy zrekompensuje szkody, które są bezpośrednio związane z wybuchem choroby koronaawirusowej, i zapewni płynność finansową portom lotniczym w potrzebie. Stwierdziła również, że środek pomocy jest proporcjonalny, ponieważ rekompensata nie przekracza kwoty niezbędnej do naprawienia szkód.

W odniesieniu do odroczenia płatności podatków i opłat Komisja stwierdziła, że środek ten jest zgodny z warunkami tymczasowych ram prawnych. Wspiera on przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze, który jest szczególnie dotknięty epidemią, oraz pomoc zostanie przyznana przed dniem 31 grudnia 2020 r., a termin odroczenia nie będzie późniejszy niż 31 grudnia 2022 r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
niemcy port lotniczy pomoc publiczna rząd
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję