TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Bułgaria i Chorwacja robią krok do strefy euro

Komisja z zadowoleniem przyjęła decyzję o włączeniu lewa bułgarskiego i kuny chorwackiej do mechanizmu kursów walutowych ERM II. Z zadowoleniem przyjmuje również decyzję Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego, w sprawie ścisłej współpracy z obydwoma krajami, co oznacza ich przystąpienie do unii bankowej.


Decyzja stron uczestniczących w ERM II stanowi ważny krok milowy w staraniach Bułgarii i Chorwacji o przystąpienie do strefy euro. Oba państwa członkowskie muszą teraz uczestniczyć w tym mechanizmie bez poważnych napięć, a w szczególności bez dewaluacji z własnej inicjatywy centralnego kursu swojej waluty wobec euro, przez co najmniej dwa lata, zanim będą mogły kwalifikować się do przyjęcia euro. Komisja będzie nadal zachęcać i wspierać wysiłki władz Bułgarii i Chorwacji na rzecz zakończenia procesu przystąpienia do strefy euro.

Euro jest namacalnym symbolem europejskiej jedności, dobrobytu i solidarności. Decyzja ta uznaje ważne reformy gospodarcze podjęte już przez Bułgarię i Chorwację, a jednocześnie potwierdza stałą atrakcyjność wspólnej waluty europejskiej. Będziemy nadal współpracować z obydwoma krajami, gdy będą one podejmować kolejne i ostatnie kroki w kierunku przystąpienia do strefy euro - powiedziała Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Jak przekonują przedstawiciele Komisji Europejskiej, uczestnictwo w ERM II przyczyni się do wzmocnienia odporności gospodarek Bułgarii i Chorwacji. Pomoże obu krajom skoncentrować swoją politykę na stabilności, wspierać ich konwergencję i ostatecznie wesprze je w wysiłkach na rzecz przyjęcia euro.

Komisja z zadowoleniem przyjmuje również fakt, że Bułgaria i Chorwacja zobowiązały się do utrzymania tempa reform i osiągnięcia trwałej konwergencji gospodarczej na drodze do przyjęcia euro. W tym celu każde z nich zobowiązało się do przeprowadzenia dalszych reform podczas swojego uczestnictwa w ERM II, zgodnie z celem tego mechanizmu, jakim jest zapewnienie stabilności.

Bułgaria i Chorwacja podjęły szereg zobowiązań politycznych mających na celu zapewnienie płynnego przejścia do ERM II i uczestnictwa w tym mechanizmie. Strony uczestniczące w ERM II powierzyły Komisji i Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC) zadanie monitorowania skutecznej realizacji tych zobowiązań w ramach swoich odpowiednich obszarów kompetencji. Na podstawie tych ocen strony uczestniczące w ERM II włączyły do ERM II lew bułgarski i kunę chorwacką.

Bułgaria

Komisja monitorowała realizację zobowiązań Bułgarii w następujących obszarach polityki:

  • nadzór nad niebankowym sektorem finansowym,
  • ramy niewypłacalności,
  • ramy walki z praniem pieniędzy,
  • zarządzanie przedsiębiorstwami państwowymi.

Chorwacja

Komisja monitorowała realizację zobowiązań Chorwacji w następujących obszarach polityki:
  • ramy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy;
  • gromadzenie, tworzenie i rozpowszechnianie danych statystycznych;
  • zarządzanie sektorem publicznym;
  • obciążenia finansowe i administracyjne przedsiębiorstw.

Komisja uznała, że władze Bułgarii Chorwacji skutecznie wypełniły swoje zobowiązania i przedstawiła tę pozytywną ocenę stronom ERM II.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
chorwacja bułgaria lew kuna ermII komisja europejska
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję