TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0

15 stycznia po północy uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii.


Wsparcie Tarczy 2.0 obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową PFR dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umorzenie subwencji dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, a ich łączna wartości to ok. 35 mld zł.

Przewidziana pula subwencji dla mikrofirm wynosi 6,5 mld zł, tak jak dla sektora MŚP, gdzie kwota wsparcia to również 6,5 mld zł. Dodatkowo najbardziej poszkodowane branże mają możliwość umorzenia pełnej kwoty subwencji uzyskanej z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 bez konieczności spełnienia warunku o utrzymaniu stanu zatrudnienia. Szacowana kwota umorzenia wyniesie ok. 7 mld zł. W rezultacie Mikrofirmy oraz MŚP, zakwalifikowane to Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 2.0, mogą otrzymać łącznie 20 mld zł.

Dla dużych przedsiębiorstw, ze wszystkich branż wymagających wsparcia w związku z pandemią, przeznaczona jest Tarcza dla Dużych Firm o wartości do ok. 20 mld zł, która oczekuje na notyfikację Komisji Europejskiej.

Jesteśmy przekonani, że wsparcie z Tarczy Finansowej 2.0 zrekompensuje firmom zdecydowaną większość strat na skutek pandemii COVID-19 w okresie listopad - marzec. Mikrofirmy mogą otrzymać nawet do 324 tys. zł, a MŚP do 3,5 mln zł subwencji. Wnioski będą szybko i sprawnie rozpatrywane, a środki powinny trafiać na rachunki beneficjentów w ciągu 2 dni. Prosimy o przestrzeganie wymogów sanitarnych, ponieważ ich łamanie zgodnie z wymogami prawa spowoduje utratę środków - mówi Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

Podobnie, jak przy Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 2.0 firma, która chce skorzystać ze wsparcia, będzie musiała spełnić określone warunki, które szczegółowo opisane są na stronie programu z podziałem na Mikrofirmy oraz MŚP. Szczegółowy regulamin znajdzie się na końcu artykułu.

Tarcza 2.0 dla Mikrofirm

 • O subwencje mogą ubiegać się firmy, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników, a ich obroty lub suma bilansowa wynoszą mniej niż 2 mln euro,
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Przyznana kwota subwencji jest zależna od wielkości spadku przychodów:
  • 18 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów większym, bądź równym 30 proc.
  • 36 tys. zł na pracownika przy spadku przychodów większym, bądź równym 60 proc.

Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł. Subwencja może zostać umorzona nawet w 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.

Tarcza 2.0 dla MŚP
 • O subwencje mogą ubiegać się firmy zatrudniające do 249 pracowników, których obroty wynoszą poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa jest poniżej 43 mln euro,
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 października do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do analogicznych okresów w 2019 roku.
 • Odnotowały spadek obrotów o minimum 30 proc. w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada do 31 grudnia 2019 r. lub od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 r.
 • Subwencja zostanie wypłacona w kwocie nie wyższej niż 70 proc. straty brutto za miesiące od listopada 2020 do marca 2021 roku (styczeń-marzec 2021 na podstawie prognoz).

Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł, ale nie więcej niż 72 tys. zł na pracownika.

W przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz MŚP łącznie na jednego pracownika nie może być wyższa niż 72 tys. zł dla mikrofirm i 144 tys. zł dla MŚP.

Wniosek składany w systemie bankowości elektronicznej jest prosty, a jego weryfikacja przebiega automatycznie dzięki połączeniu z rejestrami innych instytucji publicznych takich, jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Urząd Skarbowy. Naszym celem jest wydanie decyzji w ok. 48h, ale nie później niż w ciągu kilku dni roboczych. Zależy nam, żeby w przypadku pozytywnej decyzji subwencja została przekazana na konto firmy również w ciągu 48h. Aby proces przebiegł sprawnie apeluję do przedsiębiorców, aby po złożeniu w odpowiednich organach dokumentów, mających wpływ na zaklasyfikowanie do Tarczy 2.0 lub na wysokość subwencji np. pliku JPK_V7M lub JPK_V7K, o wstrzymanie się przez kilka dni ze złożeniem wniosku, aż aktualne dane zostaną przeprocesowane przez instytucję i przekazane do PFR. Ten proces może potrwać do 7 dni. - mówi Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Możliwość odwołania od decyzji będzie możliwa od 1 lutego do 31 marca. Warunkiem otrzymania subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 jest stosowanie się przez przedsiębiorcę do ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

Wnioski o umorzenie subwencji otrzymanych w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0 będzie można składać po upływie roku od otrzymania subwencji.

Wsparcie jest z pewnością potrzebne, jednak nie każdy będzie mógł z niego skorzystać. Na wykluczenia spod Tarczy zwracało uwagę m.in Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, o czym pisaliśmy w aktualności SOIT: Tarcza PFR 2.0 wyklucza większość organizatorów turystyki biznesowej. Choć na liście kodów PKD objętych pomocą znaleźli się także piloci i przewodnicy, to w gruncie rzeczy bardzo wielu z nich nie będzie mogło skorzystać z tej pomocy, ponieważ bardzo często prowadzą oni jednoosobową działalność gospodarczą, która nie jest objęta pomocą.

Regulamin Tarczy Finansowej 2.0 można znaleźć na stronie pfrsa.pl, a także poniżej.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20210115_regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf


Lista kodów PKD, objętych pomocą z Tarczy Finansowej 2.0
17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z Pozostałe drukowanie;
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z Działalność fotograficzna;
77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D Działalność paramedyczna;
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych-zespół muzyczny;
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z Działalność muzeów;
93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
polski fundusz rozwoju tarcza pfr 2.0 pomoc


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję