TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Trybunał Sprawiedliwości o ściganiu Ubera

Czy Państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej w ramach usługi UberPop i ścigać je na drodze karnej bez wcześniejszego powiadamiania Komisji Europejskiej o projekcie aktu prawnego zakazującego prowadzenia takiej działalności? Na ten temat wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Spółka Uber France świadczy za pomocą aplikacji na smartfon usługę zwaną "UberPop", umożliwiającą nawiązywanie kontaktów między właścicielami pojazdów niebędącymi zawodowymi kierowcami a osobami chcącymi przebyć trasę miejską. W ramach świadczonej za pomocą tej aplikacji usługi spółka ta ustala wysokość opłat za przejazd, pobiera opłatę od klienta, a następnie przekazuje jej część niezawodowemu kierowcy pojazdu oraz wystawia faktury.

Uber France jest ścigana karnie za zorganizowanie, za pośrednictwem usługi UberPop, systemu kojarzenia pasażerów z niezawodowymi kierowcami trudniącymi się zarobkowym przewozem drogowym osób pojazdami przeznaczonymi do przewozu nie więcej niż dziewięciu osób. Uber France twierdzi, że francuski przepis, na podstawie którego jest prowadzone skierowane przeciwko niej postępowanie, stanowi przepis techniczny dotyczący usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy dotyczącej norm i przepisów technicznych.

Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek notyfikowania Komisji wszystkich projektów ustaw i innych regulacji ustanawiających przepisy techniczne dotyczące produktów i usług społeczeństwa informacyjnego. Władze francuskie nie notyfikowały zaś w niniejszym przypadku Komisji projektu ustawy przed jej ogłoszeniem. Spółka Uber France wyciągnęła na tej postawie wniosek, że nie można prowadzić przeciwko niej dochodzenia w przedmiocie zarzucanych jej czynów.

Rozpatrujący tę sprawę tribunal de grande instance de Lille (sąd okręgowy w Lille) zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy władze francuskie miały obowiązek uprzedniej notyfikacji Komisji projektu ustawy.

W ogłoszonym wyroku Trybunał rozstrzygnął, że państwa członkowskie mogą zakazać nielegalnego prowadzenia działalności transportowej takiej jak UberPop i ścigać ją na drodze karnej bez konieczności uprzedniego notyfikowania Komisji projektu aktu prawa zakazującego prowadzenia takiej działalności.

Trybunał w pierwszej kolejności przypomniał, że w dniu 20 grudnia ubiegłego roku w sprawie Uber Hiszpania rozstrzygnął, iż oferowana w Hiszpanii usługa UberPop należy do dziedziny transportu i nie stanowi usługi społeczeństwa informacyjnego w rozumieniu dyrektywy 98/34. Zdaniem Trybunału usługa UberPop oferowana we Francji jest w swej istocie identyczna z tą oferowaną w Hiszpanii, przy czym to do sądu okręgowego w Lille należy ustalenie tej kwestii.

Ze względu na to, iż usługa UberPop nie jest objęta tą dyrektywą, Trybunał doszedł do wniosku, że ustanowiony w niej obowiązek uprzedniej notyfikacji Komisji nie ma w jej przypadku zastosowania.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
trybunał sprawiedliwości unii europejskiej uber sąd prawo przewóz uberpop dyrektywa 98/34
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję