TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

W POT powstanie oddział do obsługi bonu turystycznego

W Polskiej Organizacji Turystycznej zostanie stworzony nowy departament, który będzie się zajmował obsługą bonów turystycznych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie znajduje się na etapie uzgodnień. Przewiduje ono również, możliwość prowadzenia posiedzeń Rady POT, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.


Jak można przeczytać w Ocenie Skutków Regulacji, żadna z obecnie funkcjonujących komórek POT nie jest przygotowana do obsługi bonów turystycznych. Dlatego planowane jest stworzenie zamiejscowego oddziału ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego.

Obowiązujący Statut Polskiej Organizacji Turystycznej określa, iż w skład Biura Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej wchodzą następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska:

  1. Departament Strategii i Marketingu
  2. Departament Komunikacji Internetowej
  3. Departament Promocji Turystyki Krajowej
  4. Biuro Administracyjne
  5. Biuro Finansowo-Ekonomiczne
  6. samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń
  7. samodzielne stanowisko ds. audytu wewnętrznego
  8. samodzielne stanowisko -rzecznik prasowy

Celem zapewnienia prawidłowego wykonania zadań, przewidzianych dla POT w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym, zaistniała pilna potrzeba powołania nowej komórki organizacyjnej, dedykowanej wyłącznie wykonywaniu powyższych zadań. Celem zapewnienia odpowiednich warunków pracy, oraz efektywnego i skutecznego funkcjonowania, nowa komórka organizacyjna będzie miała charakter oddziału zamiejscowego. - można przeczytać w uzasadnieniu rozporządzenia, w którym jednak w żaden sposób nie wyjaśniono, dlaczego komórka obsługująca bon turystyczny w oddziale zamiejscowym będzie funkcjonowała skuteczniej i efektywniej, niż oddział o tych kompetencjach w Warszawie.

Do zadań, które w związku z obsługą Polskiego Bonu Turystycznego zostaną przydzielone Polskiej Organizacji Turystycznej należą m.in.: ustalanie prawa do świadczenia, wnioskowanie do ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego o weryfikację legitymowania się przez dziecko odpowiednim orzeczeniem, rozstrzyganie w sprawie nienależnego pobrania świadczenia w formie bonu, oraz prawa do dodatkowego świadczenia w formie bonu, udostępnienie listy przedsiębiorców turystycznych, oraz organizacji pożytku publicznego, którzy będą mieli prawo do przyjmowania płatności dokonywanych za pomocą bonów, wykonywanie czynności sprawdzających, mających na celu weryfikację zgodności stanu faktycznego z danymi podanymi przez przedsiębiorców turystycznych, oraz organizacje pożytku publicznego podczas procesu rejestracji oraz wydanie decyzji administracyjnej w przypadku stwierdzonej niezgodności, informowanie ZUS o dokonaniu zwrotu środków w przypadku niezrealizowania usługi przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego w przypadkach określonych ustawą w celu ponownej aktywacji bonu przez ZUS, czy promocja bonu.

Poniżej projekt rozporządzenia.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20200716_dokument454354.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
polska organizacja turystyczna bon turystyczny oddział zamiejscowy


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję