TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Wyniki branży turystycznej mogą zostać osłabione

W tym sezonie teoretycznie spodziewany poziom zysków branży można by określić na poziomie około 250 milionów przy założeniu w miarę stabilnych warunków kursowych ( a takie na razie są) i braku niespodziewanych wydarzeń uderzających w poziom bezpieczeństwa turystów... - twierdzą analitycy TravelDATA.


Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej publikuje Analizę Cen Imprez Turystycznych dotyczącą wyjazdów w sezonie letnim 2018. Obejmuje ona okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

W 2017 roku branża zorganizowanej turystyki wyjazdowej odnotowała zysk netto (dane wstępne) na poziomie blisko 140 milionów złotych. Jego poziom w warunkach neutralnych powinien ukształtować się na poziomie blisko 200 milionów złotych, ale większość organizatorów odnotowała poważne ujemne różnice kursowe. Były one spowodowane znacznymi operacjami zabezpieczającymi przed wzrostem kursu dolara (spodziewanym zresztą przez niemal wszystkich analityków), które przy dużym spadku jego kursu przyniosły adekwatne straty.

Przeciągający się okres bardzo dużych zniżek cen, zwłaszcza w sytuacji droższego paliwa lotniczego i nieco słabszego złotego prowadzi jednak do znacznego zmniejszania się marż, a co za tym idzie zmniejszania się realizowanych przez organizatorów zwłaszcza wobec symptomów ponownie zwiększającej koncentracji dokonywania rezerwacji w ostatnich 10-40 dniach przed wylotem.

Konsekwencją takiego połączenia może być osłabienie kondycji niektórych organizatorów, w szczególności gdyby sytuacja rozprzestrzeniała się na dłuższy okres. Obecne można wstępnie szacować, że skutki obecnej fali głębokich przecen sięgają około 12-15 milionów złotych tygodniowo i spowodowały już ubytek w łącznym wyniku organizatorów w granicach 70-80 milionów złotych. Taka skala nie jest jeszcze w wartościach już zrealizowanych zbyt groźna dla branży jako całości, ale w wartościach potencjalnych (przeceny jeszcze trwają) i dla poszczególnych organizatorów może stać się co najmniej wysoce kłopotliwa.

Zbyt duża podaż oraz popyt niższy od optymistycznych oczekiwań
Jak już przytaczano w poprzednim materiale, tak niekorzystna sytuacja ma swoje źródło w znacznej skali nierównowagi pomiędzy podażą, a popytem na turystyczne imprezy. Wydaje się, ze większość z jej przyczyn leży jednak po stronie podażowej. W licznych wypowiedziach przedsezonowych szacowano wzrost rynku na kilkanaście procent, a głosy takie słychać również i dzisiaj.

Tymczasem pomimo, że wzrost rynku czarterów wynosi na średnich lotniskach regionalnych często kilkadziesiąt, a nawet ponad sto procent (Wrocław, Poznań), a w dużym porcie Katowicach (maj i czerwiec) odpowiednio ponad 65 i 40 procent, to podaż wycieczek jest jeszcze większa. Wydaje się, że częściowo spełnia się już scenariusz przedstawiany kilkakrotnie w 2016 roku, który zakładał, że rok 2017 zaskoczy większość organizatorów dobrą koniunkturą, na bazie której przygotują oni zbyt ofensywne programy w sezonie 2018, a w wyborczym roku 2019 w branży turystycznej zaczną się już kłopoty.

Ostatni tydzień w statystykach sieci Wakacje.pl
Bułgaria: wzrost o 0,35% - czwarty tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. W kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w dużym stopniu działa jednoczesny wyraźnie słabszy okres dla sprzedaży konkurencyjnych wobec niej kierunków jakimi są Turcja i Egipt (o czym poniżej).

Grecja: wzrost o 0,23% - dwunasty z rzędu znaczący wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Okres po majówce z reguły jest bardzo korzystny dla sprzedaży Grecji, ale w tym sezonie Grecja wyraźniej zyskuje w nim udziały niż w sezonach poprzednich.

Albania: wzrost o 0,09% - bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca (w sumie o blisko 250 złotych dla terminów sierpniowych) zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie przyspieszyły sprzedaż tego kierunku.

Turcja: spadek o 0,27% - Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków bardziej systematycznego odzyskiwania udziałów w rynku były atrakcyjniejsze poziomy cen wycieczek do tego kraju.

Egipt: spadek o 0,33% - siódmy kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który we wcześniejszej fazie sprzedaży - od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu - znacznie zyskiwał na znaczeniu.

Zakres dużych przecen wycieczek nadal rośnie
W materiałach sprzed tygodnia i dwóch tygodni oraz sprzed 4 i 8 tygodni przedstawiono bardzo istotną dla większości organizatorów i bardzo niekorzystną dla polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej jako całości kwestię, jaką stały się nadspodziewanie głębokie przeceny wycieczek z nieodległymi (5 i mniej tygodni) terminami wyjazdów.

W materiałach tych przedstawiono wykresy stopniowo spadających cen wycieczek z terminami realizacji w drugich tygodniach maja i czerwca. W drugim tygodniu czerwca bardzo znaczne przeceny objęły już okres pierwszego i następnych tygodni lipca. Sytuacja ta na razie nie ustępuje, a przeceny te powoli rozprzestrzeniają się na coraz odleglejsze terminy wyjazdów, w tym również na pierwszy tydzień sierpnia, który stanowi bazę dla cotygodniowych materiałów obrazujących aktualną sytuację na rynku turystyki wyjazdowej, która tak jak zwykle omówiona jest w drugiej części niniejszego tekstu.

Przeceny w sierpniu na razie jeszcze nieco głębsze niż w lipcu
Obecnie przeceny rozszerzają się na pierwszą połowę sierpnia, przy czym istotne staje się to, że ich głębokość w ujęciu bieżącym, a zwłaszcza rok do roku, stała się większa niż przecen lipcowych przy takim samym wyprzedzeniu wobec terminu wyjazdu.

Poniżej uaktualniono przedstawiony w poprzednim materiale tygodniowym wykres zmian średniej ceny rok do roku dla wycieczek na systematycznie przedstawianych 23 kierunkach z wylotami w pierwszych pełnych tygodniach lipca i sierpnia. Ceny w obu tych przypadkach są odnoszone do takich samych wyprzedzeń wobec terminu wyjazdu. Wykres dla lipca jest już w pełni zrealizowany, natomiast dla sierpnia pozostały jeszcze trzy daty (w odstępie tygodnia), które zostaną sukcesywnie uzupełnione w kolejnych materiałach.

Kolor zielony oznacza obszar, w którym przeceny dla wyjazdów w sierpniu były płytsze niż w lipcu, a czerwony sytuację odwrotną.

To co może niepokoić, to sytuacja na 4 tygodnie przed wylotem, która nadal wskazuje na bardziej dynamiczne spadki cen sierpniowych wycieczek w porównaniu z lipcowymi, czyli przy identycznym wyprzedzeniu wobec terminu wylotu. Spowodowała ona, że oferowana i częściowo zrealizowana skala przecen wycieczek sierpniowych wyraźnie przekroczyła wielkości lipcowe.

Istotne kwestie z zakresu cen imprez turystycznych
Niniejsze zestawienie obejmuje po raz dwudziesty ósmy w sezonie i dwudziesty drugi w tym roku kalendarzowym porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2018 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (06.08-12.08 2018). Ceny zostały zebrane 5 lipca i porównane z cenami zebranymi 28 czerwca, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi 6 lipca 2017.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 13 złotych (poprzednio spadły o 40, 48, 13 i 6 złotych, wzrosły o 2 złote i spadły o 11 złotych, a wcześniej wzrosły o 26 złotych, spadły o 6 złotych i wzrosły o 57 i 37 złotych). Największe zwyżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Teneryfie - o średnio 298 złotych oraz w Portugalii i na wyspie Kos- o 195 i 89 złotych. Co ciekawe na wszystkich tych trzech kierunkach przed tygodniem ceny najmocniej spadały. Największe zniżki średnich cen miały miejsce na Malcie - o średnio 218 złotych oraz na Korfu i Chalkidiki - o 149 i 125 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 49 i spadły o 1 złoty.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnej (czyli od 13 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o 112 złotych), nieco wyższe od przeciętnej do Egiptu i Turcji (wzrosty o 29 i 28 złotych), a umiarkowane spadki cen wyjazdów do Grecji i Bułgarii (o 17 i 23 złote). Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od 11 grudnia ubiegłego roku średnie ceny wycieczek do Egiptu stały się wyższe niż dla wyjazdów do Bułgarii. Relatywnie wysokie ceny Egiptu wobec Grecji i Bułgarii są jedną z dwóch głównych przyczyn nieco słabszej passy sprzedażowej tego kierunku.

Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i późniejszych ośmiotygodniowych wahaniach, tym razem spadły o 41 złotych. Taki dość istotny spadek relatywnie wysokich cen na tym kierunku powinien wzmocnić popyt na wycieczki do tego kraju, zwłaszcza że ceny na kierunkach konkurencyjnych, czyli w Egipcie, Turcji i Albanii poszły zauważalnie w górę.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2018 pokazuje, że bieżąca średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 164 złote (poprzednio ceny były niższe o 137 i 79 złotych, wcześniej były wyższe o 4 złote i nie odnotowały zmiany, a jeszcze wcześniej były wyższe o 13, 2, 22, 2, 20 i 6 złotych). Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu lipca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 272 złote.
Po raz kolejny (dziesiąty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,84 wobec 2,18 zł/litr, czyli o 30,3 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o około 2,1 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego działały w kierunku zwiększania średniego poziomu kosztów wycieczek o łącznie około 130/140 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 135/145, 110/120, 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 złotych).

Na wykresie widoczne jest pozostawanie Egiptu już czwarty tydzień z rzędu na pozycji lidera wzrostów cen wycieczek rok do roku, ale choć skala średniej zwyżki zmalała z +86 do +23 złotych jest to nadal jedyny duży kierunek, który jest droższy niż przed rokiem. Mniejsze przeceny dotknęły popularne w tzw. Polsce B kraje, czyli Bułgarię (spadek o 50 złotych) i jeszcze niedawnego 12-tygodniowego przodownika wykresu, czyli Turcję (spadek o 106 złotych). Nadal wyraźnie tracą na cenach kierunki bardziej premiowe, czyli Wyspy Kanaryjskie i Grecja (o 312 i 179 złotych) przy czym te pierwsze nawet w sytuacji mniejszego niż przed rokiem wolumenu podaży wycieczek, podczas gdy w Grecji ich podaż jednak znacząco wzrosła.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie nadal najmocniej drożeje Turcja (o 285 złotych), znacznie wyprzedzając w tym względzie Grecję i Wyspy Kanaryjskie - droższe średnio o 139 i 59 złotych, a zbliżone ceny do poziomu sprzed dwóch lat notują Bułgaria i Egipt - droższe rok do roku o średnio 11 i 10 złotych.

Z mniejszych kierunków wyższe średnie ceny niż przed rokiem notowano jedynie na Malcie - o 152 złote, umiarkowanie niższe w Tunezji (spadek o 69 złotych), znaczące zniżki cen miały miejsce w Portugalii oraz na Cyprze i Majorce - o 169 i po 239 złotych, a jeszcze większe w Maroku i Albanii - o średnio 330 i 366 złotych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
raport traveldata ceny impreza turystyczna lato 2018 biuro podróży
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję