TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Kto nie przedłużył gwarancji?

W maju weszły w życie nowe regulacje dotyczące gwarancji ubezpieczeniowych touroperatorów. Nowe przepisy szczególnie mocno zaostrzają kryteria dla nowych biur podróży, które chcą prowadzić działalność w oparciu o loty czarterowe oraz zmieniają sposób naliczania sumy gwarancyjnej dla działających już na rynku touroperatorów.


Przedsiębiorca rozpoczynający działalność w oparciu o loty czarterowe do krajów w Europie i poza nią, musi posiadać minimalną gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 250 tys. euro. Z kolei w przypadku biur, które nie wykorzystują lotów czarterowych 90 tys. euro. Takie minimalne progi będą obowiązywać nowe biura przez dwa lata.

W przypadku touroperatorów obecnych na rynku usług turystycznych, nowe przepisy zmieniają sposób liczenia minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej, rosną też - w stosunku do poprzednich przepisów - kwoty tych sum. Od teraz biuro będzie musiało podać roczny przychód, deklarowany na okres najbliższych 12 miesięcy. W przypadku przekroczenia deklarowanego dochodu, organizator będzie mieć obowiązek podwyższenia gwarancji.

Jak każde nowe regulacje, zmiany dotyczące minimalnych zabezpieczeń finansowych organizatorów dały oczywisty powód do wszczęcia dyskusji w środowisku turystycznym. Wielu alarmowało o problemach, z którymi przyjdzie się zmierzyć touroperatorom, którzy nie mieli czasu się przygotować do zmiany przepisów.

Postanowiliśmy sprawdzić, którzy spośród organizatorów posiadających gwarancję do maja br. nie dopełnili obowiązku i nie przedłużyli ubezpieczenia na nowych warunkach i wobec, których zostało wszczęte postanowienie w sprawie wykreślenia z rejestru organizatorów turystycznych.

W województwie małopolskim odnotowano trzy przypadki zalegania ze złożeniem wniosków o przedłużenie gwarancji ubezpieczeniowej. Wszczęte postępowania przeciwko właścicielom Biura Turystyki Aktywnej HIT-SPORT oraz Biura Turystycznego ORNAK zostało umorzone, w związku z dostarczeniem przez przedsiębiorców aktualnych gwarancji zapewniających ciągłość zabezpieczenia finansowego klientów. Decyzje nie są jeszcze prawomocne. - dowiedzieliśmy się z biura prasowego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W przypadku Biura Podróży Jama Tur nadal toczy się postępowanie administracyjne w sprawie wykreślenia z ww. rejestru i zakazu wykonywania działalności - w dniu 11.06.2013 r. przedsiębiorca złożył wniosek o wykreślenie.

28 maja 2013 wszczęte zostało postępowanie wobec Biura Usług Turystycznych "Turysta" Anna Grzelak. Jak poinformowała nas Anna Parzyńska - Paschke z biura prasowego Marszałka Województwa Mazowieckiego firma została wykreślona z rejestru na wniosek przedsiębiorcy z uwagi na zakończenie wykonywania działalności objętej wpisem (decyzja z 13.06.2013 r.).

W rozmowie telefonicznej Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego poinformował nas, że Biuro Podróży InterTours nie przedstawiło jeszcze fizycznie potwierdzenia zakupu nowej gwarancji ubezpieczeniowej (stan na dzień 17.06.2013), w związku z czym istnieją podstawy do podjęcia czynności wykreślenia organizatora z CEOiPT.

W województwie mazowieckim na początku maja wszczęto postępowania wobec dwóch organizatorów: Happy Tours oraz EvenTour Jacek Turczynowicz. W rozmowie telefonicznej z Wydziałem Turystyki Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego zostaliśmy poinformowani, że obie firmy nie przedłożyły wymaganej gwarancji ubezpieczeniowej do dnia dzisiejszego (stan na 18.06.2013). Z kolei postępowanie wszczęte wobec biura podróży R`Tur zakończyło się upadłością tego touroperatora.

Należy pamiętać, że nie zawsze wszczęte postępowanie z urzędu kończy się wydaniem decyzji w sprawie wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz zakazem wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres 3 lat. W sytuacji, gdy przedsiębiorca przedłoży oryginał umowy gwarancji w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, która zachowuje ciągłość zabezpieczenia finansowego, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych, w zakreślonym terminie, wówczas ww. postępowanie administracyjne z urzędu jest umarzane i przedsiębiorca dalej prowadzi swoją działalność. - poucza Marta Milewska, rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego.

Jak widać problemy z przedłużeniem gwarancji jak do tej pory miały głównie podmioty, których charakter prowadzenia działalności obejmuje Polskę oraz kraje sąsiadujące, czyli organizatorzy, których nie objęły nowe regulacje, i których gwarancje pozostają na dotychczasowym poziomie. Wyjątkiem okazał się R`TUR, który jako jedyny z tej grupy prowadził działalność czarterową.

Większości touroperatorom, szczególnie tym organizującym wycieczki w oparciu o transport lotniczy czarterowy poza granicami UE gwarancje ubezpieczeniowe kończą się we wrześniu. Konieczność zapłacenia wyższej gwarancji, w trwającym jeszcze sezonie może oznaczać dla wielu problemy finansowe. Dlatego sprawa będzie jeszcze przez nas monitorowana i na pewno powrócimy do tego tematu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Urząd Marszałkowski biuro podróży touroperator postępowanie administracyjne klient gwarancja ubezpieczeniowa kwota


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję