Reklamacje kierowane do biur podróży po nieudanych wakacjach

Rzeczpospolita radzi swoim czytelnikom jak zabezpieczyć się na wakacje:


Biuro, które jest organizatorem wycieczki lub wyjazdu wypoczynkowego odpowiada za jakość usług świadczonych przez wszystkich kontrahentów, między innymi za firmę transportową, hotelarzy i restauratorów.

Podczas wymarzonego wypoczynku nie wszystko może wyjść zgodnie z wcześniejszymi planami lub zapewnieniami biura podróży.

Turyści najczęściej zgłaszają reklamacje dotyczące zakwaterowania, wyżywienia, transportu i programu zwiedzania. Organizator wyjazdu jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wobec klienta. Na podstawie tej zasady biuro podróży nie może zwolnić się od odpowiedzialności i odesłać klienta do kontrahentów, przy pomocy których została zorganizowana impreza. Dzięki temu klient nie musi dochodzić swoich racji w tunezyjskim hotelu, egipskich liniach lotniczych czy hiszpańskiej firmie, do której należy autokar. Turysta po prostu zgłasza swoje zażalenia do biura, w którym wykupił wczasy lub wycieczkę.

Według przepisów biuro podróży zwolnione jest z odpowiedzialności tylko w kilku przypadkach:
- działania lub zaniechania klienta, np. gdy spóźnił się na miejsce wylotu,
- działania siły wyższej, np. nagłej powodzi, huraganu, zamachu terrorystycznego,
- działań osób trzecich, które nie uczestniczyły w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, a działań tych nie można było przewidzieć ani uniknąć, np. gdy jeden z uczestników wyjazdu okrada drugiego.

Turyści, wyjeżdżający na wakacje powinni zabrać ze sobą umowę, program imprezy, katalog oraz warunki uczestnictwa. Pomoże im to w sprawdzeniu, czy biuro wywiązuje się swoich zobowiązań. Jeżeli w umowie nie zawarto szczegółów dotyczących kategorii i wyposażenia hotelu, rodzaju zapewnionych posiłków oraz programu zwiedzania, wtedy przesądzają informacje zawarte w katalogu lub programie imprezy. Natomiast, gdy w umowie jest zapis, że hotel jest trzygwiazdkowy, a w katalog informuje o czterogwiazdkowym, wówczas przesądza zapis w umowie.

Jeżeli biuro podczas wyjazdu nie wykonuje usług przewidzianych w umowie, powinno bez dodatkowych kosztów dla klienta zagwarantować świadczenia zastępcze. Zamiast zwiedzania jednej ze znaczących atrakcji turystycznej, organizator powinien zaproponować dodatkową wycieczkę lub obniżyć cenę wyjazdu.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji, ale powinien zrobić to jak najszybciej. O nienależytym wykonywaniu umowy należy niezwłocznie zawiadomić wykonawcę usługi oraz rezydenta lub pilota z biura. Jeżeli reklamacja nie została uwzględniona podczas wyjazdu, po powrocie do Polski można złożyć reklamację u organizatora wyjazdu, czyli biura, które jest stroną umowy.

W reklamacji trzeba dokładnie opisać wady wyjazdu. Należy dołączyć też jak najwięcej dowodów, którymi mogą być: zdjęcia, oświadczenia innych osób, kopie reklamacji składanych rezydentowi, kopie rachunków (np. za kort tenisowy, basen i inne usługi, które miały być zawarte w cenie imprezy). W reklamacji trzeba też zaznaczyć, jak dużego odszkodowania się domaga.

Umowy powinna zawierać informacje dotyczące terminu złożenia i rozpatrzenia reklamacji. Należy zwrócić na to uwagę, gdyż przekroczenie terminu może spowodować automatyczne jej odrzucenie. Jeżeli klient nie złoży reklamacji w terminie, o odszkodowanie może się starać występując przeciwko biuru podróży z pozwem do sądu cywilnego. Termin przedawnienia tego typu roszczeń upływa po 10 lat.

Nie ma żadnych zasad, co do wysokości odszkodowania, o które mogą ubiegać się niezadowoleni klienci. W ostatnich czasach coraz częściej stosuje się tzw. tabelę frankfurcką. Jest to nieformalny dokument, pochodzący z Niemiec, który zawiera katalog nieprawidłowości wraz z propozycją procentowego obniżenia ceny wyjazdu lub poszczególnej usługi w razie, gdy biuro nie dotrzymuje swoich zobowiązań.

W tabeli wymienione są takie nieprawidłowości jak: różnica w położeniu hotelu (np. gdy leży dalej od plaży niż zapewniał to organizator), inny rodzaj pokoju, brak balkonu, brak widoku na morze, brak klimatyzacji, robactwo, zimne lub zepsute posiłki, monotonny jadłospis, brak sprzętu sportowego, brak basenu. Wzór tabeli dostępny jest na stronach internetowych. Nie ma górnego limitu, do którego odpowiada organizator, ale umowa może stanowić ograniczenie odpowiedzialności do dwukrotności ceny imprezy.

W ostatnim czasie Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok (sygn. V Ca 2387/05), dotyczący obowiązku organizowania przez biuro wycieczek fakultatywnych. Sędziowie orzekli, że biuro ma obowiązek zorganizować i zaproponować klientowi obiecywane wycieczki fakultatywne. Tylko od decyzji klienta zależy, czy skorzysta z oferty, czy też nie. Klient musi mieć jednak wybór, a biuro musi mu taką możliwość stworzyć. Nawet w przypadku, kiedy klient wcześniej za taką wycieczkę fakultatywną nie zapłacił, a w umowie było zapisane, że takie wycieczki są przewidziane. Jeżeli biuro przewiduje, że wycieczki mogą się nie odbyć z powodu zbyt małej liczby chętnych, powinno zastrzec to w umowie lub warunkach uczestnictwa. Tego typu dodatkowe atrakcje mogą czasem przesądzać o wyborze klienta danej oferty. Pomimo, że klient nie ponosi żadnej szkody majątkowej, cierpią jego dobra osobiste, czyli prawo do czerpania pełnej satysfakcji z wyjazdu.

Jeżeli turysta, podróżujący indywidualnie miał problem z przewoźnikiem lotniczym np. samolot spóźnił się lub w ogóle nie odleciał, powinien najpierw zwrócić się do przedstawiciela linii obsługujących dany lot, aby rozwiązał problem. Następnie należy złożyć pisemną reklamację, a przedstawiciel przewoźnika powinien potwierdzić jej odbiór.

Przepisy lotnicze precyzyjnie określają uprawnienia pasażera. W przypadku opóźnienia lotu o cały dzień, linia musi zapewnić pasażerowi pobyt w hotelu na koszt przewoźnika oraz pokryć koszty związane z przejazdem z lotniska do hotelu i z powrotem. Jeżeli pasażer zapłacił sam, to ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy od przewoźnika. Reklamacje najlepiej wysyłać za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, dołączając kopie rachunków oraz pisemne oświadczenia osób postronnych np. współpasażerów.

Jeżeli przewoźnik nie rozwiąże problemu w ciągu dwóch miesięcy od złożenia reklamacji albo rozwiąże go w sposób niezadowalający dla klienta, może on zwrócić się o pomoc do Komisji Ochrony Praw Pasażera (KOPP).


Pasażer może domagać się odszkodowania również za zgubiony, zniszczony lub uszkodzony bagaż. Jednak wszystkie roszczenia należy zgłosić do 7 dni od daty odebrania bagażu, a gdy dostaliśmy go z opóźnieniem do 21 dni. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, pasażerowi pozostaje tylko droga sądowa.

Za bagaż swoich klientów odpowiedzialni są też hotelarze. Żaden zapis w umowie, regulaminie pobytu lub wywieszka w recepcji nie może zwolnić ich z tej odpowiedzialności. O utracie lub uszkodzeniu bagażu należy jak najszybciej zawiadomić obsługę hotelu. Jeżeli turysta tego nie zrobi, może się okazać, że nie otrzyma odszkodowania. Warto też o zaistniałym fakcie powiadomić lokalną policję.

Jeżeli hotel leży w jednym z krajów Unii Europejskiej, można skorzystać z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego w danym kraju albo w Polsce. Maksymalna odpowiedzialność hotelu wynosi pięćdziesięciokrotność ceny doby hotelowej, a w wypadku kilku skradzionych rzeczy stukrotność ceny za dobę pobytu.

Jednak najcenniejsze przedmioty, takie jak: sprzęt fotograficzny lub sportowy, laptop, biżuteria opłaca się zostawić na przechowanie w hotelowym sejfie. Jeżeli rzeczy zginą stamtąd, hotelarz odpowiada finansowo bez ograniczeń. Limit odszkodowania nie obowiązuje również, w przypadku gdy szkoda została spowodowana umyślnie lub przez rażące niedbalstwo właściciela hotelu albo pracowników obsługi np. sprzątaczka pod nieobecność gości zostawiła otwarty pokój.

Hotel nie poniesie żadnej odpowiedzialności, gdy utrata lub uszkodzenie powstało przez działanie siły wyższej, niezależnej od hotelarza, której nie mógł przeciwdziałać. Właściciel hotelu nie wypłaci odszkodowania również w przypadku, gdy strata powstała w wyniku winy gościa np. pozostawił otwarty pokój albo nie zamknął balkonu.

Zazwyczaj przy indywidualnych dochodzeniach roszczeń, barierą dla turystów jest język obcy. Wtedy w sporze może pomóc Europejskie Centrum Konsumenckie. Należy pamiętać, że podczas zgłaszania reklamacji bardzo ważne są dowody, którymi klienci dysponują.

W przypadku wynajmu samochodu, rezerwacji zazwyczaj dokonuje się przez internet. Turyści powinni wtedy wydrukować kopię wysłanego do biura zamówienia, zdjęcia proponowanych modeli oraz kopie korespondencji prowadzonej z firmą. Jeżeli klient zmienił plany i chce odwołać rezerwację powinien zrobić to w ciągu 7 dni. W tym czasie firma, wynajmująca auto nie ma prawa domagać się żadnych opłat, gdyż klient ma prawo do rezygnacji z umowy zawartej na odległość.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:


Komentarze:

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2010-07-09 19:43 91.150.221.*]

   pojechałem do Turcji i tragedia. Nigdy więcej GTI - będę pisał reklamację o zwrot 200% wycieczki. Przez siedem dni mieszkałem w 7 hotelach, mieszkałem w hotelu gdzie były prusaki podawano spleśniały chleb, w innym, nie było zabezpieczeń przeciwpożarowych (były ale zniszczone) a posadzka przy plazy tak śliska od olejków którymi smarują się turyści że czułem się jak na lodowisku, (uderzyłem tyłem głowy o posadzkę trafiłem do szpitala). Całość wycieczki nalezy zaliczyć do traumatycznych doznań jakie miałem nieprzyjemność poznać. Napiszę skargę nie tylko do biura ale do wszystkich istytuacji zarządzających aby nigdy nie traktowano tak swoich Klientów.   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2010-07-09 16:44 77.112.250.*]

   pojechałam z alfa opole nie polecam beznadziejnie wszystko na obozie tragedia okropna kadra niemili porażka   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2010-07-11 20:54 79.185.128.*]

   wróciliśmy 10 lipca z bułgarii i nigdy więcej z Gandalftravel wypoczynek plus zwiedzanie sam wyjazd był już koszmarem w umowie 4.40 telefon dzień przed wyjazdem ogodz 18 że wyjeżdżamy o 8 rano czekaliśmy do 8;30 numer telefonu do kierowcy z którym mieliśmy się skontaktować milczał w końcu nadjechał bus z obozowiczami którzy to mieli podróżować z nami a autokaru jak nie było tak niebyło ,wkońcu nadjechał ale co za niemiła nispodzianka osób jadących jest więcej niż miejsc po dwóch godzinach w końcu nas upchano w autokarze.ale to nie koniec naszej przygody.Na miejscu okazało się że tak jak kierowcy nie mieli list osób jadących bo oczywiście pilota nie było z czym spotkałam się pierwsz raz to w hotelu również nie było listy wczasowiczów i na pokój po 26godzinach jazdy należało sobie poczekać z posiłkami to samo zamiast hb dostaliśmy bb znów wykłocenie.To nic mówimy będzie lepiej
   Czekamy na wycieczki ponieważ lubimy zwiedzać ale jak to dobrze że kupiłam sobie przewodnik przed wyjazdem,bo opłtę jaką zrobiliśmy za przewodników na miejscu do zwiedzanych obiektów nie było wcale ale i tych obiektów też nie było za dużo więc pieniążki które wpłaciłam na miejscu a nie były małe to było przysłowiowe wyrzucenie w błoto bo sami sobie byliśmy przewodnikami.I na koniec jakie szczęście nas spotkało przyjechały dwa autokary przywiezili obozowiczów i wczasowiczów trzy godziny było różnicy pomiędzy nimi.Jeden ma popsutom klimatyzację ,ale moja rodzina ma szczęście i jedziemy tym sprawnym już o 19;00 pozostała grupa w tym dzieci z obozu łódzkiego i rodziny z małymi dziećmi z kalisza muszą czakać do 21;00 o której wyjechali tego już niewiem ale my jesteśmy już w domu.   odpowiedz »

  • prosze o kontakt 

   [2010-07-27 13:09 85.222.87.*]

   proszę osoby poszkodowane przez biura podróży, które zamierzając walczyć o odszkodowanie lub już walczą o kontakt

   kpr@10g.pl   odpowiedz »

   • prosze o kontakt 

    [2011-02-09 13:05 83.22.236.*]

    Witam serdecznie prosze o pomoc własnie wróciliśmy z Dominikany miałam zarezerwowany 2 pokoje 1 pokój 2osobowy,a drugi 2 osobowy +dostawka jak przyjechalismy na miejsce okazało się że mamy przydzielone 2 pokoje 2 osobowe oczywiście zgłosiłam to na recepcji bo rezydenta nie było na miejscu.recepcja kazała nam sie skontaktować z biurem i tak oczywiście zrobiłam zadzwoniłm dniz następnego do Polski Pani z biura powiedziała że sprawa się zajmnie mineło 4 dni a odpowiedzi nie było więc pofatygowałam się znów na recepcje ale tym razem był rezydent który znał sprawe ale powiedzial mi ze nie mam możliwośći do mojego pokoju dostatawic łóżka bo się nie zmieści więc poprosiłam o zmiane pokoju Pani odeslała mnie do pokoju mówiąc że sprawa sie zajmnie po czym jak wróciłam do pokoju zastałam w pokojumałe łozeczko poszlam do rezydentki z pretensjami a ona mi odpowiedziala ze nie ma dla mnie pokoju innego bo obiekt jest pelny i kazala mi sie cieszyc pobytem.Prosze o pomoc .Podam jeszcze cene dostawki 4490,00.Pozdrawiam Toma Alicja   odpowiedz »

    • prosze o kontakt 

     [2011-02-09 13:32 83.30.163.*]

     musisz napisać do biura reklamację z żądaniami co chcesz w związku z tą sytuacją(czy zwrot części kosztów czy zniżki na kolejny wyjazd) a jeśli odpiszą że się nie zgadzaja to pisać do rzecznika praw konsumenta(to nic nie kosztuje)   odpowiedz »

   • prosze o kontakt 

    [2012-03-12 16:16 83.25.215.*]

    witam
    biuro alfa star dokonało zmiany dotyczacej godziny wylotu o16 godzin, zostałem bez wyżywienia oraz zmieniono miejsce docelowe powrotu, skąd musiałem jechać autokarem dodatkowo 7 godzin do pierwotnego miejsca docelowego w związku z czym straciłem ponad dobę cennego czasu,co spowodowało spore kłopoty w pracy ,czy mam szanse coś wywalczyć.   odpowiedz »

  • proszę o kontakt 

   [2010-07-27 13:13 85.222.87.*]

   witam
   proszę osoby które są poszkodowane przez biura podróży i zamierzają walczyć lub walczą o odszkodowanie o kontakt

   kpr@10g.pl   odpowiedz »

   • proszę o kontakt 

    [2010-07-29 13:58 83.0.234.*]

    nam GTI skróciło pobyt o jedną dobę   odpowiedz »

   • Reklamacja wycieczki do Egiptu 

    [2010-08-02 20:57 95.41.172.*]

    2 dni przed wylotem dowiedzieliśmy sie że zmieniły sie godziny wylotu z 8.00 na 23.00. Dzień przed wylotem i 2 godziny przed zamknięciem biura, w którym kupiliśmy wycieczkę dowiedzieliśmy sie że mamy zmiane hotelu, z zakupów trzeba było pedzic i potwierdzić ze zgadzamy sie na ten hotel, bo jesli nie to nigdzie nie jedziemy. długo namysłu nie mieliśmy i wzieliśmy ten hotel.Jako do hotelu nie mamy zastrzeżen gdyż z 3 gwiazdkowego dali nam 5 gwiazdkowy. Wylot mieliśmy z Polski 23 a wracać z Egitu mieliśmy 30 o godzinie 7.00. Nie spaliśmy już od 4.00 bo o 5.00 pojechaliśmy na lotnisko przy odprawie paszportowej podszedł rezydent wziął od nas paszporty i bilety i podszedł coś zapytał i miał nie ciekawą mine po czym zaczął wykonywać masę tel i nigdzie nie mógł sie dodzwonic. Po około 15 min.oznajmił nam ze nigdzie nie polecielimy gdyż nie ma nas na liście na pokład samolotu. Kazał nam czekać i czekaliśmy ok 30.min poczym powiedział ze wracamy do hotelu. Dojechaliśmy do hotelu i powiedział ze pobyt w hotelu mamy zapewniony do ostatnich godzin nastepnego wylotu, zostaliśmy cały dzień 30 a 31 ma być wylot o 2.05. Dowiedzieliśmy sie że lecimy w sobotę zbiórka w hotel o 20.15 z tym że jedziemy z Hurgady jeszcze 250 km na inne lotnisko tj około 3 h jazdy. Chcieliśmy już wracać i nie było wyjścia trzeba było sie zgodzić z tym jeszcze ze zmienili nam miejsce lądowania o 250 km dalej a lecieliśmy ok 30 km od domu. Kupiliśmy wycieczke przysługiwał nam lunch box czekaliśmy 30 min. przyjechał organizator wycieczki a my jesteśmy bez lunch box i była awantura bo ten organizator zapłacił nam ten lunch a my go nie mamy czekaliśmy ok 15 min. nie chcieliśmy już tego lunchu ale organizator wycieczki powiedział ze nigdzie nie pojedziemy bez lanchu. Przez przedłużony pobyt został skradziony nam telefon, zgłosiliśmy został nam przeszukany cały hotel włącznie z każdą jedna rzecza w walizce.Chcemy zdać pokój ,gdyż zbliżała sie nasza godzina do zbiórki w hotelu. Żądają od nas zapłaty za ten przedłużony pobyt. Zaczeliśmy wykonywać telefony do rezydenta za każdą minutę trzeba było zapłacić. Zapłaciliśmy za ten hotel ale nam oddali cała sumę co zapłaciliśmy. jeszcze dostaliśmy za podróż powrotną za to 250 km ale i tak sie nie zwróciła gdyż przyjechał po nas brat i trzeba było zatankować samochód w obie strony już nie chcieliśmy tracic czasu na pociagi bo nie po to zamawialiśmy wycieczke koło domu zeby nas wywiezli dalej. Zmarnowaliśmy dużo nerwów i nasz cenny czas ale także denerwowali sie nasi bliscy...   odpowiedz »

   • proszę o kontakt 

    [2010-10-05 22:15 89.73.81.*]

    We wrześniu zakupiłam wczasy w biurze podróży znanym i cenionym w Turcji , w ofercie last minute.Wybierając hotel kierowałam się 5 gwiazdkowym standardem, udogonieniami dla małych dzieci- placami zabaw, animacją, obecnością stadniny-hipoterapia, możliwością wynajęcia wózka, rowerka,piaszczystą plażą, menu dziecięcym , godz. przylotu i odlotu!itp.
    Dodam.,że mamy 2 dzieci 2 i 4 latkę z zespołem Downa, dla której wymienione atrakcję sa bardzo istotne.
    Po wylądowaniu w Turcji o ok.2 w nocy dowiedzieliśmy się,że nie jedziemy do zakupionego hotelu tylko do innego, o tym samym standardzie. Stwierdziliśmy, że chcemy wracać do Polski, odmówiono nam. Podczas jazdy autobusem próbowaliśmy dochodzić swoich racji, niestety rezydent kazał nam się cieszyć ,że jedziemy do hotelu Hydros.Na miejscu otrzymaliśmy pokój z 2 dostawkami-łóżko piętrowe dla malutkich dzieci-w cichej części hotelu. O 5 rano okazało się, że z sąsiedniego hotelu podążają pracownicy z wózkami pełnymi talerzy, tłukąc się niebotycznie.Mój mąż rano poprosiłw recepcji o zmianę. Otrzymaliśmy pokój w innej części, z łóżkiem polowym i niemowlęcym, bez materaca.Od 24 do 5 rano dudniła pobliska dyskoteka ,że dzieci nie mogły spać.Hotel ma 3 gwiazdki, brak plaży piaszczystej-kamienie i wąsko, krótka płycizna morza .Brak jedzenia dla maluchów, brak udogodnień, brak animacji dla dzieci, brak opiekunki, wypożyczalni wózków, koni itd.Lokalizacja w centrum imprezowej miejscowości Kemer, przy bardzo ruchliwej ulicy.Na spotkaniu z rezydentem kolejna próba powrotu do kraju lub zmiany hotelu na właściwe zostałam skomentowana"wybijcie sobie Państwo to z głowy, możecie dostać wycieczkę". Następnego dnia kolejne spotkanie i próba wmówienia nam zmiany hotelu na położony 7 km dalej hotel, gdzie mamy sobie dojechać na swój koszt-kpina.Zapytałam o której godzinie dowiedziało się biuro,że hotel nie ma miejsc, rezydent powiedział ,że o 9 w piątek( ja byłam na lotnisku w Turcji o 3 w nocy w sobotę).
    Doszliśmy do wniosku ,że po karnie spędzonym urlopie za 10tyś zł wrócimy do Polski i złożymy sprawę o zwrot kosztów i odszkodowanie za stratę zdrowia naszych dzieci i naszego.
    Dodam,że opócz nas spotkało to jeszcze 4 rodziny oraz,że biuro nadal sprzedawało wybrany przez nas hotel, chociaż wiedziało,że nie mam tam miejsc.
    W katalogu biura nie było w ogóle tego hotelu w ofercie.Ostatniego dnia zmieniono nam również godzinę wylotu z 11.30 w piątek na 2 w nocy w czwartek.
    Proszę o radę jak mam postąpić , aby odzyskać moje pieniądze i odszkodowanie.
    A.Dankiewicz   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2010-07-21 20:52 80.238.64.*]

   Uwaga na biuro podróży Bee Free, niby jest fajnie ale owo biuro nie dba o rezerwacje wykupionych przez siebie miejsc w hotelu. Człowiek trafia po długiej podróży do wykupionego przez siebie hotelu a tu brak miejsc i nikt nie chce pomóc, nikogo to nie obchodzi i radź sobie człowieku sam. Asia W.   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2010-08-05 19:59 83.27.209.*]

    Witam Asiu W. ja mialem ten sam problem z biurem BEE FREE. Bylismy z rodzina na wakacjach w Turcji, wlasnie niedawno wrocilismy, po wyladowaniu okazalo sie, ze jest overbooking w hotelu, w ktorym milismy byc umieszczeni i ulokowano nas w ochydnym hotelu Glaros! warunki tam byly skandaliczne! napisalismy reklamacje! jesli masz podobno problem to pisz prosze na mego mejla:smolecmen@interia.pl Pozdr   odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2011-10-28 12:58 83.7.218.*]

       odpowiedz »

  • Selectours 

   [2010-08-06 09:22 83.16.105.*]

   Skraca pobyt o 1 dobe i 1 nocleg, po wyjsciu z lotniska trzyma turystow ponad godzne na parkingu i nikt nie racz nic wyjasnic, autokary sa popsute i sa z nimi problemy, skracaja wycieczki fakultatywne.
   Nie polecam   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży TUI 

   [2010-08-08 18:29 188.33.190.*]

   Mam reklamacje związaną z cena pobytu w Egipcie. W czasie 2 tygodniowego pobytu w Hurgadzie poznałem ludzi z innych części Polski. Cena mojego pobytu była znacznie wyższa niż osób które zakupiły wycieczkę - ten sam hotel, ten sam standard.
   Ale od początku: zakupiłem 2os.na 2tygodnie, wycieczkę w styczniu 2010 z gwarancją ceny. Hurgada i hotel 5 gwiazdek według Tui. Jestem zadowolony ze standardu i wypoczynku. Wylot z Wa-wy 16.6 do 1.07. Natomiast nasi nowi znajomi wylecieli 1 tydzień wcześniej z Katowic i zapłacili o 600 PLN mniej na osobę. (mam wszystkie dane mojego i ich wyjazdu) Nadmieniam, że nowi znajomi zakupili wycieczkę w maju TUI w promocji "Egipski Weekend".
   Mam roszczenia co do cen zakupionego mojego wypoczynku. Czy mam prawo domagać się zwrotu wyjazdu do cen oferowanych w promocji "Egipski Weekend" w biurze TUI?
   Proszę o pomoc..
   Pozdrawiam
   Michał K.   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży TUI 

    [2010-08-22 14:12 89.74.30.*]

    Czlowieku, obudź się!!! Gwarancja ceny oznacza ni mniej ni więcej tylko gwarancję stałej ceny. Czyli - nie podniosą ci, ale promocje cię też nie obowiązują. Zero szans na uznanie reklamacji.

    Sunny   odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2010-09-02 11:07 83.28.194.*]

     Od 20.08 do 31.08 byłem w Bułgarii z biura podróży GAMA. Mój problem polegał na tym , że w restauracji hotelowej można było zauważyc niedomyte naczynia. Jedzenie - ciągle to samo na obiad ( kolacja wyglądała podobnie jak obiad z minimalnymi zmianami ). Pożywienie było w dodatku zawsze zimne bez znaczenia o której godzinie pojawiło sie na obiedzie/kolacji. Jedzenie źle przyrządzone ( na kalafiorze dało się połamać zęby ). Dużo osób się zatruło pokarmem z hotelu w tym ja. Wymagana była interwencja lekarza. Sporo osób piło przegotowaną wodę z kranu ( do herbaty , kawy ) i też się poważnie zatruło , konsekwencją była kroplówka! Nikt nie powiedział , że nie można pić wody w takiej formie... W hotelu nie była przestrzegana cisza nocna. Każdej nocy do godziny 2-3 było tak głośno jakby ktoś burzył ściany. W ofercie miałem napisane , że w hotelu będe miał dostęp do siłowni/sauny/jacuzzi oraz basenu. Jedynie basen był. Reszta była albo z dala od hotelu albo za kosmiczne pieniądze albo wcale.

     Po powrocie do Polski chce złożyć wniosek o odszkodowanie. Kiedy rozmawiałem z osobami z biura dowiedziałęm się , że trzeba było zgłosić wychowawcą ( obóz studencki ). Ale jak skoro oni wyjechali 2 dni przed naszym wyjazdem z inną grupą?
     A niestety moje zatrucie pokarmowe miało miejsce przed ostatniego dnia...
     Ponadto biuro podróży uważa , że tylko ja jestem niezadowolony z jedzenia ( bo to główny mankament - a zatruło się ponad 30 osób z hotelu ... nie wiem może faktycznie olali sprawe i nie zgłosili tego )

     Dodam ,że pierwszy raz byłem za granicą. Nie wiem jak tą sytuacje doprowadzić do finalizacji. Prosze kogoś doświadczonego o porade ( tutaj lub na adres email: norticus1991@gmail.com ) co zrobić by wywalczyć odszkodowanie i czy mam w ogóle na to szanse.

     Pozdrawiam
     Marcin   odpowiedz »

     • Reklamacja do biura podróży 

      [2010-09-08 14:52 78.133.226.*]

      To jest niedozwolone klauzula, więc nie jest prawnie obowiązująca.
      http://prawo.money.pl/orzecznictwo/klauzule-niedozwolone-uokik/postanowienia,szukaj,0.html?szukaj=rezydentowi&branza=4
      Myślę, że wystarczy tylko tym postraszyć, a biuro zmięknie. A jak nie, to UOKiK.   odpowiedz »

     • Reklamacja do biura podróży 

      [2011-02-27 10:46 77.255.67.*]

      My z rodziną mieliśmy podobny problem jak wyjechalismy na urlop do Turcji z pewnym nieuczciwym biurem ! Było wrecz okropnie: pierwszej nocy dostalismy pokoik z brudnymi poscielami, lazienka byla strasznie brudna i zagrzybiona a wszedzie kurz widok bylna sciane innego hotelu!!! jedzenie bylo paskudne, a do plazy bylo bardzo daleko , a nie jak zapewniali w biurze 100 m ! Zlozylismy oczywiscie reklamacje, ale to nie pomoglo. Na szczescie pomogla nam pewna firma TravelCompens (gdzies tam maja nawet wlasna strone na necie) ktora zajmuje sie dochodzeniem odszkodowan od biur podrozy, i dostalismy zwrot ceny wiec bylo warto..moze sprobuj do nich uderzyc?
      Pozdrawiam !   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży TUI 

    [2010-10-15 10:14 83.10.248.*]

    Nie za bardzo rozumiem co chcesz reklamować. Przecież wszystko przebiegło zgodnie z planem. Podpisałeś umowę, zgodziłeś się na pewna kwotę i właściwie już jest po temacie. Nie masz żadnych podstaw do złożenia reklamacji   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2010-09-02 11:04 83.28.194.*]

   Od 20.08 do 31.08 byłem w Bułgarii z biura podróży GAMA. Mój problem polegał na tym , że w restauracji hotelowej można było zauważyc niedomyte naczynia. Jedzenie - ciągle to samo na obiad ( kolacja wyglądała podobnie jak obiad z minimalnymi zmianami ). Pożywienie było w dodatku zawsze zimne bez znaczenia o której godzinie pojawiło sie na obiedzie/kolacji. Jedzenie źle przyrządzone ( na kalafiorze dało się połamać zęby ). Dużo osób się zatruło pokarmem z hotelu w tym ja. Wymagana była interwencja lekarza. Sporo osób piło przegotowaną wodę z kranu ( do herbaty , kawy ) i też się poważnie zatruło , konsekwencją była kroplówka! Nikt nie powiedział , że nie można pić wody w takiej formie... W hotelu nie była przestrzegana cisza nocna. Każdej nocy do godziny 2-3 było tak głośno jakby ktoś burzył ściany. W ofercie miałem napisane , że w hotelu będe miał dostęp do siłowni/sauny/jacuzzi oraz basenu. Jedynie basen był. Reszta była albo z dala od hotelu albo za kosmiczne pieniądze albo wcale.

   Po powrocie do Polski chce złożyć wniosek o odszkodowanie. Kiedy rozmawiałem z osobami z biura dowiedziałęm się , że trzeba było zgłosić wychowawcą ( obóz studencki ). Ale jak skoro oni wyjechali 2 dni przed naszym wyjazdem z inną grupą?
   A niestety moje zatrucie pokarmowe miało miejsce przed ostatniego dnia...
   Ponadto biuro podróży uważa , że tylko ja jestem niezadowolony z jedzenia ( bo to główny mankament - a zatruło się ponad 30 osób z hotelu ... nie wiem może faktycznie olali sprawe i nie zgłosili tego )

   Dodam ,że pierwszy raz byłem za granicą. Nie wiem jak tą sytuacje doprowadzić do finalizacji. Prosze kogoś doświadczonego o porade ( tutaj lub na adres email: norticus1991@gmail.com ) co zrobić by wywalczyć odszkodowanie i czy mam w ogóle na to szanse.

   Pozdrawiam
   Marcin   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2014-06-20 15:50 188.33.240.*]

    Marcin, jak ci się udało rozwiązać tą reklamację? Też właśnie byłem z Gamą w Bułgarii i chcę reklamować całość jako niezgodne z umową. Odpowiedz proszę jak ci poszło   odpowiedz »

    • prokurator, sedzia i inne sprawy do zalatwienia 

     [2016-03-01 13:27 158.69.192.*]

     polecam prawo@t.pl , nie ma psrawy do nie załatwienia !!!!!
     maja pod soba prokurature i sady
     niedrogo i skutecznie jak na moją sprawę   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2010-09-06 14:02 77.253.175.*]

   Czy mogę liczyć na odszkodowanie gdy wykupiłem imprezę w hotelu *** (pobyt i wyżywienie tak myślałem) natomiast restrauracje w hotelu była **.
   Organizator nie poiformował mnie o tym. Śniadania bardzo słabe i monotonne. Czym mam podstawy do ubiegania się o reklamację. Proszę o informacje na e-mail pasja%@vp.pl   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2010-10-06 11:21 83.31.69.*]

    Witam
    Byłem na uropie z biurem San Fan .Ajent błednie zgłosił moje zamówienie i zamiast apartamentu 4 osobowego dostałem pokuj 2 osobowy + 2 dostawki od kogo mam ubiegać się zadość uczynienia ?
    jedni i drudzy zwalają winę na siebie,   odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2011-02-14 21:03 77.253.183.*]

     Nie zgłosił błędnie zakwaterowania. To jest stary numer, wykonywany przez nieuczciwe biura podróży.   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2008-09-18 19:42 80.52.136.*]

   witam, miałem wielki kłopot z wyjazdem, który okazał się gehenną. pojechaliśmy z małym dzieckiem a warunków jakie zastaliśmy nie polecił bym wrogowi. temat jest jak najbardziej na czasie bo dużo większość z nas wróciła już z wakacji. część niestety niezadowolona. o swoje trzeba walczyć. na stronie http://www. podruzujemy. pl/viewtopic. php?t=9 jest wytłumaczone jakich odszkodowań można oczekiwać. oczywiście bez walki ani rusz.   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2010-05-22 20:12 85.221.213.*]

    Witam,
    szczerze współczuję i trzymam kciuki. Proszę natomiast o pomoc, ponieważ wróciliśmy z wakacji ponad tydzień temu. Czy nie jest za późno na złożenie reklamacji? Nasz pobyt w Grecji został skrócony o jeden dzień z powodu strajków na lotniskach i chcemy żądać zwrotu pieniędzy za 1 dobę hotelową. Z góry dziękuję za pomoc.   odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2010-08-22 14:10 89.74.30.*]

     Nie dostaniesz zwrotu, bo jest to tzw. działanie osób trzecich, którego nie można było przewidzieć.   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2008-10-15 09:19 213.25.84.*]

    Witam,
    W ubiegłym tygodniu wróciłam z wymarzonych wakacji w Turcji.W ofercie biura podrózy był miły 3 gwiazdkowy hotel wyżywienie w wersji all inclusiw.W katalogu były również opisane zajęcia proponowane przez animatorów hotelowych.Moje rozczarowanie jest ogrome gdyż:
    1.W hotelu było brudno w pokojach w restauracjibrud nie do opowidzenia brudne przez dwa tygodnie jeden raz zmieniono obrusy,które wyglądały obrzydliwie,talerze do posiłków były mokre i zimne co świadczy o braku dezynfekcji obowiązującej w zbiorowym żywieniu.Napoje i drinki były rozcieńczane do granic możliwości że trudno było określić smak.
    W ofercie było zapewnienie że drinki lokalne są w cenie.Gdy poprosiłam o Raki lokalna wódka otrzymałam odpowiedz że jest to specjalny drink który kosztyje 5$.Proszę opodowiedz jak mogę dochodzić roszczeń od biura?   odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2010-10-28 20:08 89.230.68.*]

       odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2009-08-07 22:18 193.151.100.*]

     a nas oszukał sky club, polecielismy do rodos luca cypria****+ na mijescu okazałao sie ze pokoje które dostalismy roznia sie diametrlanie od tych ktore byly w folderach, pokoje cztero -gwiazdkowe dostali niemcy , anglicy, francuzi, polacy usytuowani zostali oddzielnie w "lepiankach" pokoje z robactwem, klimatyzjacja w postaci wiatraku i "kaloryferka" chłodzącego, ogólnie stf, pokoje nawet nie *** !!!!!masakra, dwa tyg koszmaru, dziecko i my pogryzieni przez insekty od ktorych w nocy nie dało sie odpedzic, w łózku mrównki.... nie wspominajac jak traktowali nas niemcy!! anglicy w npcy urzadzali pieklo po oknami polakow! starch bylo wyjsc poznym wieczorem! jedzenie momotonne i nie zbyt dobre! dzis wrocilismy i w poniedzialek sprawa trafi do sądu!   odpowiedz »

     • Reklamacja do biura podróży 

      [2010-08-06 10:11 87.207.144.*]

      Witam , ja właśnie wróciłam z tego samego hotelu i mam te same zastrzeżenia , czy państwo zgłaszacie reklamacje do biura czy od razu do sądu ? .Bardzo proszę o kontakt , bo nie wiem jak się to robi ?   odpowiedz »

     • Reklamacja do biura podróży 

      [2009-09-06 20:36 85.72.181.*]

      Witam.
      My jesteśmy dokładnie w tej samej sytuacji. 3 dzień naszej podróży poślubnej mija w tych warunkach. Klimatyzacyjny kaloryfer nie działa, bo zapchany od spodu kurzem. Generalnie nastawiliśmy sie na ignorancję i sprawę w sądzie. takie warunki są w co najwyżej ** zaniedbanych hotelach. Proszę napisać jak Państwu poszło z tą sprawą w sądzie!!!   odpowiedz »

     • Reklamacja do biura podróży 

      [2009-10-01 23:22 77.114.11.*]

      Witam serdecznie. Miałam podobną podróż poślubną do Państwa. Chciałabym skierować sprawę do sądu. Czy mogliby Panstwo poinformować mnie na jakim etapie jest wasza sprawa. Podaję nr 504 089 503   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2010-11-08 09:56 83.4.86.*]

   Hej,
   ja tez składałam reklamację do biura podróży i jej nie uznali, zgłosiłam
   się do Powiatowego Rzecznika praw konsumenta i trochę zadziałało, myślę że w
   niektórych sytuacjach mógłby pomóc. Nie bójcie się pisać do rzecznika to zupełnie darmowe, a może cos zadziałać, przynajmniej biura podrózy nie czują się takie bezkarne.
   Pozdrawiam   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2010-12-01 21:46 87.205.45.*]

    pomoc w uzyskaniu odszkodowania za zmarnowany urlop!!!
    razem ze swoimi bliskimi, przyjaciółmi lub tylko we dwoje pojechaliście na długo wyczekiwany urlop, a na miejscu okazało się, że np.:
    dostaliście zły hotel!
    panowały skandaliczne warunki higieniczne!
    rezydenta lub pilota nigdy nie było!
    jadłeś niejadalne i monotonne jedzenie!
    był zły transfer! lub wystąpiły inne niedopuszczalne zaniedbania?
    zatem masz prawo do słusznego odszkodowania!

    jak najszybciej napisz do nas na e-maila: udany.urlop@gmail.com opisz w nim wszelkie zaniedbania, których dopuściło się biuro podróży.
    pomożemy ci uzyskać odszkodowanie!   odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2011-01-19 02:41 188.137.80.*]

     wczasy wykupione na 5 m-cy przed wylotem,do wymarzonego hotelu ,z wieloma udogodnieniami,szczegolnie dla dzieci...,jednak po przylocie okazało sie,ze nie ma dla nas miejsca w wybranym hotelu,z umowy i przewieziono nas do inego miasta, do hotelu niby o tym samym standardzie, ale ubogiej kuchni, braku udogodnień, o ktorych byla mowa w hotelu z umowy..., z malymi dziecmi siedzielismy na walizkach,nie wypakowujac sie , bo nie wiadomo bylo, kiedy nas "przteransportują" do naszego hotelu ...ponad dwa dni bylismy przetrzymywani w tym hotelu , po wielkich przebojach z rezydentkami, w koncu znalazly sie miejsca w oplaconym hotelu...tak tez z 7 dni, zrobily sie 4...
     czy mamy szanse na wygranie tej sprawy w sadzie konsumenckim?
     reklamacje przez biuro podrozy zostaly odrzucone...rekompensata-5% znizki na kolejne wczasy...śmiechu warte...
     czy mamy walczyć?   odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2012-07-15 20:30 192.162.62.*]

     Córka wyjechała na 12 dniowy wypoczynek do Włoch-Rimini.W ofercie zaproponowano nam hotel,który gwarantował wszelkie wygody.Niestety po przyjeździe okazało się,że nie ma tam zagwarantowanych w ofercie rzeczy.Złe warunki higieniczne.Przez 12 dni pokoje nie oglądały sprzątaczki.Straszny stan łazienki.Kabina z dziurą w podłodze,zamiast odpływu,brak zasłonki.W pokoju brak kontaktu dzięki któremu córka mogłaby napić się ciepłej herbaty.
     Wakacje w Rimini(obóz młodzieżowy przypominały obóz koncetracyjny.Z taką traumą powróci z wakacji moje dziecko.Chamskie zachowanie wychowawcy,to też spowodowało,że moje dziecko jest w tej chwili na skraju załamania nerwowego.
     Wspomnę także o posiłkach.Zimne frytki,zimny kurczak popijane zimną wodą.Dziecko jest słabe z głodu.Nie mogła nawet wyjść do pobliskiego sklepu,bo obowiązywał zakaz samodzielnego opuszczania hotelu.Zaznaczam,że córka jest pełnoletnia.Zabawy organizowane przez wychowawców opracowane były dla dzieci 10-letnich.Będzie wspominać pobyt na obozie jak koszmar,a nie jak wypoczynek.W tej chwili nie ma nawet siły,żeby się spakować,a jest zmuszona przed wyjazdem w godzinach przed południowych do zwiedzania Wenecji   odpowiedz »

     • Reklamacja do biura podróży 

      [2013-07-23 11:03 212.180.211.*]

      ja jestem po zakończonej sprawie z biurem podróży. Na szczęście dostałam odszkodowanie, bo inaczej sprawiedliwości nie byłoby na świecie. mogę teraz komuś poradzić co z tym robić. mój mail: magramazureczek@wp.pl   odpowiedz »

      • Reklamacja do biura podróży 

       [2013-09-09 14:35 109.95.149.*]

       hej chciałam napisać pod podany e mail ale nie chce mi wysłać pisze reklamacje jak możesz coś doradzić napisz dona28-28@o2.pl   odpowiedz »

      • Reklamacja do biura podróży 

       [2013-10-01 20:38 81.190.246.*]

       Witam!Właśnie wróciłam z 2 tygodniowej wycieczki w Egipcie organizowanej przez Alfa Star.Tydzień spędzony w Tabie to jakiś koszmar-obóz przetrwania, za który zapłaciłam cięzko zarobione pieniądze.Na szczęście jeden z rezydentów był ok ii na naszą prośbę załatwił na zmianę hotelu w Sharmie w którym spędziłyśmy niezapomniane chwile.Niestety z naszej 12 osobowej grupki wczasowiczów w Tabie nie wszyscy mieli takie szczęście jak my, ponieważ wycieczkę mieli wykupioną na 7 dni w związku z czym cały urlop mieli zmarnowany. Bardzo proszę o wskazówki jak odzyskać od biura pieniądze za zmarnowany urlop
       Pozdrawiam
       Hania   odpowiedz »

     • Reklamacja do biura podróży 

      [2013-07-23 11:04 212.180.211.*]

      ja jestem po zakończonej sprawie z biurem podróży. Na szczęście dostałam odszkodowanie, bo inaczej sprawiedliwości nie byłoby na świecie. mogę teraz komuś poradzić co z tym robić. mój mail: magramazureczek@wp.pl   odpowiedz »

      • Reklamacja do biura podróży 

       [2013-09-08 22:17 89.74.125.*]

       Witam
       Właśnie przyjechałam z upragnionych wakacji, które okazały się totalnym niewypałem.
       Prośba o pomoc w napisaniu reklamacji do biura podróży (szablon?), może jakieś dodatkowe sugestie.
       Zupełnie nie wiem jak mam się do tego zabrać.
       pozdrawiam
       Ada   odpowiedz »

      • Reklamacja do biura podróży 

       [2015-10-23 16:01 94.154.28.*]

       witam tez skladalem reklamace do biora 2 razy ordzucona , chodzi o syf w pokojach na plazy brudne naczunia ,grzyb w lazience itp. co teraz moge zrobic.   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2010-12-12 10:55 83.243.105.*]

    Ja byłam na wakacjach w egipcie i również złożyłam reklamację. Niestety biuro nie uznało moich racji. Musiałam skorzystać z pomocy prawnika i dopiero wówczas udało się odzyskać pieniądze. Ja korzystałam z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach usług turystycznych adw. Dariusza Staniszewskiego z Warszawy. Bardzo dobry adwokat. Polecam   odpowiedz »

    • Reklamacja do biura podróży 

     [2017-07-17 12:30 188.146.130.*]

     Witam w ofercie była piekna piaszczysta plaża , zas zastalismy kawalek nasypanego piasku a w morzu kamienie po ktorych nie szlo nawet chodzic z dzieckiem , mimo obuwia ochronnego, na zdjeciach przy ofercie takze widnieja zdjecia szerokiej plazy a nie skrawek a o kamieniach ani slowa,w takim przypadku moje dziecko nawet nie chcialo wchodzic do wody bo sie balo tych kamieni wiec pozostaly wkacje przy basenie , tak samo mogl hotel sie znajdowac 5 km od morza , a nie 90 m .   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2009-07-08 08:23 83.3.48.*]

   Witam.
   Mam problem z biurem podróży a mianowicie.... w czerwcu tego roku leciałam z osobą towarzyszącą do Turcji z biura podróży. Wczasy zakupiłam przez pośredników, gdyż owe biuro nie posiadało siedziby w moim mieście.
   Wszystko było OK do czasu... dzień wcześniej zadzwonili pośrednicy ( mieliśmy wykupioną antenkę (transfer na lotnisko) z Bydgoszczy do Poznania) iż mamy być przed wejściem na dorzec PKS o 19:45, i pod same wejscie podjedzie lub na parking przy dworcu bus transferowy, więc tak zrobiliśmy. W umowie mieliśmy podany numer telefonu slużbowy i mieliśmy go cały czas przy sobie, aż do momentu jak usiedliśmy przed dworcem to oddaliśmy go osobie, która nas odprowadziła na dworzec. Byliśmy już o 19:15 przed samym wejściem na dworcu. Czekamy i czekamy, aż w końcu zrobiła się godzina 20:20 nikt po nas nie wyszedł ani nie podjechał, wypatrywaliśmy z niepokojem busu ale nic nie podjechało. Tym bardziej, że tylko my dwoje mieliśmy wielkie walizki i rzucaliśmy się w oczy. w końcu zadzwoniliśmy do osoby, która miała nasz służbowy telefon i mówi, że ktoś dwonił... odzwoniła na ten numer i to Pani z biura podróży powiedziała, że bus czkał na nas o 19:00 i że nas nie było to musimy sobię radzić sami... lub wziąć taxówkę i rachunek. Nie mieliśmy przy sobie pieniędzy ,bo romieniliśmy już wszystko w kantorze... więc zadzwoniliśmy do znajomego, który nas na ostatnią chwilę zawiózł na lotnisko - z bydgoszczy wyjechalismy o 21:00 a odprawa w Poznaniu była do 23:00. Po czym zgłosiliśmy to po wyjeździe u rezydentki a ona nam powiedziała ze była też taka sytuacja ze para wzięła taxi na lotnisko za 400 zł i biuro im oddało tylko 100zł jak za antenkę w 1 stronę wic powinniśmy sie cieszyć, że nas znajomy zawiózł za 200 zł. Zgłosiliśmy to po przyjeździe do Polski w biurze pośredniczącym, w którym wykupiliśmy wycieczkę i wysłaliśmy reklamacje. Dodam,że rozmowy telefoniczne są nagrywane więc biuro pośredniczące odsłuchało wiadomoości jak organozator podaje im złą godzinę podstawienia się pod dworzec. Wczoraj dostaliśmy odpowiedź od organizatora, że przepraszają nas i oddadzą nam tylko 100 zł za niewykonanie transferu w 1 stronę, a 200 zł - za paliwo dla naszego znajomego, który jechał nas zawieźć i wracał zpowrotem - nie oddadzą, ponieważ pomimo naszych skarg bus stał i czekał na nas chwilę, i nawet patrząc na te 200 zł to napisali, że zawyżona to jest cena bo powinni nam oddac w 1 i zbyt wysokie spalanie samochodu. Ale to przecież nie nasza wina, że samochód tyle spalił i dlaczego musimy się narażać na dodatkowe koszty?? Proszę o odpowiedź czy warto się odwołać i gdzie takie pismo wysłać???

   Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
   Natalia   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2010-09-29 16:47 83.13.86.*]

    witam poszukuję osób z Wrocławia będących w Sharm EL Sheik w terminie 14-21.09.2010 z biurem bee free.
    sprawa dotyczy reklamacji tej wycieczki podaję maila melisa71@interia.pl
    pozdrawiam marta myszkowska   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2011-09-19 19:46 85.222.86.*]

   Witam, Nie polecam wycieczek z tureckim biurem Filiz Tour (mającym siedzibę w Polsce), którego oferty dostepne były na portalu Groupon.pl. Będziemy składać reklamację grupową.   odpowiedz »

   • Reklamacja do biura podróży 

    [2011-09-28 10:30 89.174.251.*]

    witam,
    Walczę z biurem Filiz Tour o odzyskanie pieniędzy za wykupioną wycieczkę, która została odwołana przez organizatora. Od 3 tygodni walczę o zwrot pieniędzy i co chwile dostaje inne terminy, a kontakt z właścicielem jest nie możliwy. Skontaktowała się ze mną prawniczka tego biura i prosiła o cierpliwość. Ale raz, że rozpieprzyli mi urlop to jeszcze teraz obracają sobie moimi pieniędzmi.   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2017-07-17 12:38 188.146.130.*]

   Witam w ofercie była piekna piaszczysta plaża , zas zastalismy kawalek nasypanego piasku a w morzu kamienie po ktorych nie szlo nawet chodzic z dzieckiem , mimo obuwia ochronnego, na zdjeciach przy ofercie takze widnieja zdjecia szerokiej plazy a nie skrawek a o kamieniach ani slowa,w takim przypadku moje dziecko nawet nie chcialo wchodzic do wody bo sie balo tych kamieni wiec pozostaly wkacje przy basenie , tak samo mogl hotel sie znajdowac 5 km od morza , a nie 90 m .   odpowiedz »

  • Reklamacja do biura podróży 

   [2017-08-01 21:09 188.146.161.*]

   Wakacjowo reklamację na Panią Barbarę Michaj warunki skandaliczne proszę o relacje z tej strony syn bród itp.... Proszę zamknąć ten wynajmowanie noclegów nie wart są nawet 20 zł. Obiecywał cała górę a mamy pokój masakra. 664780185.   odpowiedz »

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję