200 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój turystyki we wschodniej Polsce

Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia-Turystyka".


Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Pośrednicy finansowi, wybrani przez BGK, udzielą zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom.

Środki, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom, pochodzą z funduszy europejskich poprzedniej perspektywy. Są to spłaty wsparcia zwrotnego udzielanego w projekcie pn. "Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy
poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej". BGK zrealizował to przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) dysponując kwotą blisko 200 mln zł.

Po realizacji projektu środki straciły walor środków unijnych i jako krajowe środki pozabudżetowe pozostają w dyspozycji Ministra Rozwoju.

Na mocy podpisanej dziś umowy 200 mln zł ponownie trafi na rynek. Pieniądze wesprą instrumentami finansowymi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej. Pożyczki udzielone na preferencyjnych warunkach, umożliwią firmom nowe inwestycje, dzięki którym pieniądze po raz kolejny skutecznie zapracują w gospodarce - zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Zależy nam na wywołaniu trwałej zmiany w strukturze gospodarki i zatrudnienia Polski Wschodniej, co wymaga kontynuowania dedykowanego wsparcia, w tym wykorzystywania różnych form finansowania - powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu dynamiki wzrostu gospodarczego tego regionu, a proponowane produkty finansowe będą skierowane właśnie do MŚP prowadzących działalność w obszarze turystyki - dodał Cieszyński.

W późniejszym etapie będzie możliwe również udzielanie wsparcia w formie innych instrumentów finansowych np. poręczeń i wejść kapitałowych, o ile zapotrzebowanie na tego typu inwestycje będzie zgłaszane przez przedsiębiorców.

Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać MŚP z Polski Wschodniej, działające w branży turystycznej lub okołoturystycznej. Wspieranie działań na rzecz rozwoju tzw. przemysłu wolnego czasu (turystyka, sport, branża kulturalna, medyczna), wykorzystującego wewnętrzny potencjał gospodarczy to jedno z założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - podkreślił wiceszef resortu. Rozwój oferty usług turystycznych, edukacyjnych czy zdrowotnych to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorczości szczególnie na obszarach wiejskich makroregionu - dodał.

Firmy mają szansę otrzymać dodatkowy kapitał na:

  • budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
  • budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych;
  • wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;
  • produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;
  • tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;
  • powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;
  • przywracanie tradycyjnych zawodów - rękodzieło i rzemiosło;
  • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych.


W przypadku wsparcia obiektów preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Oczekujemy, że wparcie przyczyni się do poszerzenia oferty produktów i usług oraz wpłynie na wydłużenie sezonu turystycznego, co przełoży się na korzyści ekonomiczne zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego makroregionu - zaznaczył wiceminister rozwoju.

Przetarg na wybór pośredników finansowych, którzy będą udzielać przedsiębiorcom zwrotnego wsparcia odbędzie się pod koniec pierwszego kwartału 2017 r. Strategia będzie realizowana przez 10 lat, do 31 stycznia 2027 r.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję