TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Decyzja o pomocy dla Condora nieważna?

Ze względu na wątpliwości, jakie Komisja powinna była powziąć co do zgodności pomocy dla linii lotniczych Condor z prawem Unii, powinna była wszcząć formalne postępowanie wyjaśniające - uznał Sąd Unii Europejskiej.


Decyzją z 26 lipca 2021 r. Komisja zatwierdziła, bez wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego, pomoc na restrukturyzację w wysokości 321 mln EUR, którą Niemcy zamierzały przyznać niemieckiemu czarterowemu przewoźnikowi lotniczemu Condor. Pomoc ta miała wesprzeć restrukturyzację i kontynuację działalności Condora, zaradzając trudnościom, jakie napotkał on w związku z upadłością jego dawnej spółki dominującej Thomas Cook.

Ryanair zaskarżył tę decyzję do Sądu Unii Europejskiej. W swoim wyroku Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji. Komisja nie powinna była zatwierdzać rozpatrywanej pomocy na restrukturyzację bez wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego. Ryanair wystarczająco wykazał, że Komisja powinna była powziąć wątpliwości uzasadniające wszczęcie takiego postępowania.

Zdaniem Sądu UE, Komisja powinna była zastanowić się nad kwestią, czy rozpatrywana pomoc spełnia wymóg odpowiedniego podziału obciążenia. Zgodnie z nim, w szczególności, wszelka pomoc państwa, która poprawia pozycję kapitałową beneficjenta, powinna być udzielana na warunkach, które zapewniają państwu słuszny udział w przyszłym wzroście wartości beneficjenta. Tymczasem w zaskarżonej decyzji nic nie wskazuje na to, że Komisja sprawdziła, czy rozpatrywany środek został przyznany na warunkach, które zapewniłyby Niemcom słuszny udział w przyszłym wzroście wartości Condora.

Ponadto wątpliwości, które powinna była powziąć Komisja, wpływają siłą rzeczy na jej ocenę zakresu środków mających na celu ograniczenie zakłóceń konkurencji, przewidzianych w decyzji i mających zastosowanie do Condora.

Przychylając się do wniesionego przez Ryanaira żądania stwierdzenia nieważności decyzji Komisji, Sąd wyjaśnił, że Ryanair może zaskarżyć tę decyzję przed Sądem jedynie w zakresie, w jakim ma ona na celu ochronę jego praw procesowych w ramach formalnego postępowania wyjaśniającego. Ryanair nie może natomiast kwestionować zasadności treści decyzji. Nie wykazał bowiem, że rozpatrywana pomoc mogła istotnie naruszyć jego pozycję konkurencyjną i że w związku z tym decyzja Komisji dotyczy go indywidualnie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska linie lotnicze condor thomas cook
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję