TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

MSiT podsumował przyjazdy do Polski w I połowie 2016 roku

W Departamencie Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, na podstawie badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w ramach trójstronnego porozumienia pomiędzy MSiT, NBP a GUS, został opracowany raport pt.: "Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku".


W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów, tj. o 4,5% więcej niż w analogicznym okresie wcześniejszego roku. Liczbę przyjazdów turystów oszacowano na ok. 8 mln (o 2,4% więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.).

Według danych GUS w ciągu I półrocza 2016 roku z obiektów noclegowych skorzystało o 11,6% więcej turystów zagranicznych niż w tym samym okresie 2015 roku, a liczba udzielonych im noclegów wzrosła o 12,9%. Analizując zmiany według miesięcy największe wzrosty obserwowano w styczniu, lutym, marcu i kwietniu. Do krajów o największym wzroście liczby korzystających z polskiej bazy noclegowej należą Malta (o 65,6%), Hong Kong (o 36,1%), Japonia (o 35,6%), Izrael (o 33,6%), Chiny (o 33,4%), Grecja (o 32,1%), Indie (o 27,0%), Ukraina (o 23,9%), Węgry (o 19,0%), Portugalia (o 18,7%), Irlandia (o 18,1%), USA (o 17,9%), Szwecja (o 16,9%), Wielka Brytania (o 16,2%), Słowacja (o 14,7%) i Hiszpania (o 14,3%).

Według MSiT, wyniki badań uzyskane w pierwszej połowie 2016 roku wskazują na utrzymanie się tendencji w strukturze przyjazdów według celów. Wzrósł udział przyjazdów w celach turystycznych oraz w odwiedziny do krewnych i znajomych, natomiast nieznacznie zmniejszył się udział przyjazdów służbowych.

W pierwszej połowie 2016 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadł po raz kolejny udział przyjazdów organizowanych samodzielnie. Największy odsetek kupujących pakiety był jak zwykle wśród turystów z krajów zamorskich i krajów "starej Unii". Więcej turystów organizujących sobie samodzielnie podróż, przyjeżdżało innym środkiem niż samolot.

Przyjeżdżający do Polski w omawianym okresie najczęściej korzystali z mieszkań u rodziny i znajomych. Drugą grupę stanowiły obiekty hotelowe (większy udział niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). W bazie hotelowej największy odsetek stanowili turyści z krajów zamorskich, z krajów "starej Unii", sąsiedzi ze wschodu i z nowych krajów UE.

Z badań zrealizowanych w pierwszym półroczu 2016 roku wynika, że przeciętne wydatki turystów poniesione na terenie Polski ukształtowały się na poziomie 436 USD na osobę (więcej o 3,1% niż w roku 2015) i 66 USD na dzień pobytu - mniej o 5,7% niż w roku poprzednim.

Ogólne tendencje wzrostowe w zakresie wydatków przeciętnych nie znajdują swojego odzwierciedlenia w wielkości wydatków według deklarowanych celów podróży i miejsca zakwaterowania. Najbardziej spadły wydatki osób deklarujących udział w targach i wystawach (o 28,2%) i cel zakupowy (o 23,1%). W pierwszym półroczu 201 6 roku najwięcej pozostawiały w Polsce osoby wskazujące na przyjazdy w celach zdrowotnych (ok. 819 USD na osobę), następnie biorących udział w konferencjach i kongresach (przeciętnie 510 USD) i w celach typowo turystycznych (499 USD). Warto podkreślić utrzymanie wzrostowej tendencji przeciętnych wydatków turystów podróżujących w celach rodzinnych (wzrost o 8,7%).

Jeśli chodzi o wydatki według rodzaju bazy noclegowej, z której korzystali turyści, to według raportu przygotowanego przez MSiT, najwięcej pozostawiały w Polsce osoby, które zatrzymywały się na nocleg w różnych rodzajach bazy (pozycja mieszane - 607 USD na osobę), następnie nocujące tylko w hotelach i motelach (555 USD), pensjonatach (478 USD) oraz pozostałych obiektach (469 USD). Najmniejsze sumy pozostawiali w Polsce turyści korzystający z zakwaterowania na polach kempingowych i namiotowych (108 USD).

W pierwszym półroczu 2016 roku przeciętne wydatki osób nie korzystających na terenie Polski z noclegów (odwiedzających jednodniowych) oszacowano na poziomie nieznacznie niższym niż w roku ubiegłym (ok. 1 10 USD). Nie zmienił się znacząco udział i wielkość wydatków odwiedzających jednodniowych z poszczególnych państw. W tej grupie badanych najwyższe wydatki zadeklarowali nasi wschodni sąsiedzi z Białorusi (220 USD), Ukrainy (193 USD), Litwy (133 USD) i Rosji (120 USD), najniższe - z Czech (69 USD). Spadek wydatków dotyczy głównie Rosjan (o 8,4%), Niemców (o 6,5%), Czechów (o 5,5%) i Białorusinów (o 5,2%).

W porównaniu z pierwszym półroczem 2015 roku analizowany okres charakteryzuje się wzrostem liczby przyjazdów cudzoziemców (o 4,5%). Zwiększył się zarówno ruch turystyczny na terenie Polski, jak i przyjazdy odwiedzających jednodniowych. Równolegle do pozytywnego trendu w odniesieniu do liczby podróży, analitycy z ministerstwa zaobserwowali wzrostową tendencję w zakresie poziomu przeciętnych wydatków, liczonych w USD: nastąpił wzrost wydatków turystów (o 3,1 %), natomiast spadły wydatki odwiedzających jednodniowych (o 3,5%).

Nastąpiło przeszacowanie udziału poszczególnych nacji w wydatkach turystów; dotyczy to większości krajów ościennych - nastąpił znaczący wzrost wydatków przyjeżdżających z Litwy, przy jednoczesnym spadku wydatków turystów z Rosji, Białorusi i Ukrainy. Porównanie oszacowań dla pierwszych półroczy 2015 i 2016 roku pokazuje, że łączne przychody dewizowe kraju (liczone w USD) wzrosły o 3,4%.

Z pełną publikacją przygotowaną przez Ministerstwo Sportu i Turystyki można zapoznać się poniżej.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20170124_charakterystyka_przyjazdow_do_polski_w_i_polroczu_2016_r_-.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
polska turystyka przyjazdowa ministerstwo sportu i turystyki gus nbp wydatki turystów przyjazdy odwiedzający jednodniowi
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję