TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

TFG: jak definiować kraje pozaeuropejskie?

"Państwa europejskie" i "pozaeuropejskie" - pytanie o interpretację tych pojęć było jednym z najczęściej pojawiających się, w związku z wejściem w życie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Urzędnicy Ministerstwa Sportu i Turystyki przygotowali odpowiedź na to i inne najczęściej pojawiające się pytania.


Jeśli chodzi o interpretację pojęć państw europejskich i pozaeuropejskich to MSiT zwraca uwagę na to, że Analogiczne określenia zostały użyte w treści rozporządzeń Ministra Finansów:

  • z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. poz. 511) i
  • z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. poz. 510 z późn. zm.).


W opinii Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki przy interpretacji ww. określeń należy brać pod uwagę położenie geograficzne danego kraju lub terytorium. Przy czym, przy rozgraniczaniu terytoriów poszczególnych krajów należących jednocześnie do Europy i Azji oraz do Europy i Afryki, wobec różnic w podglądach naukowych na ww. rozgraniczenia, w opinii Departamentu Turystyki należy uwzględnić granice poszczególnych kontynentów przyjmowane przez Międzynarodową Unię Geograficzną.

W świetle powyższego np. Wyspy Kanaryjskie położone na Oceanie Atlantyckim na północny zachód od wybrzeży Afryki, zdaniem ministerialnych urzędników, należy zaliczyć do terytorium krajów pozaeuropejskich pomimo, że administracyjnie wyspy te należą do Hiszpanii. Decydujące powinno być bowiem kryterium celowościowe, zgodnie z którym wysokość zabezpieczenia finansowego i składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego powinny być dostosowane do stopnia ryzyka, z jakim wiąże się dany zakres działalności prowadzonej przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, oraz od wysokości kosztów ewentualnego sprowadzania turystów do kraju w przypadku niewypłacalności danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

W opinii Departamentu Turystyki MSiT, pomimo że w obecnie obowiązujących: ww. rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz ww. rozporządzeniach Ministra Finansów odstąpiono od bezpośredniego wskazywania nazw państw oraz terytoriów na rzecz rozróżnienia m.in. na terytorium państw europejskich i pozaeuropejskich, należy zastosować wyłączenie Gruzji, jak również części azjatyckiej Rosji, Kazachstanu i Turcji z terytorium państw europejskich, analogicznie do wyłączenia Wysp Kanaryjskich (które geograficznie są zaliczane do Afryki) z terytorium Królestwa Hiszpanii.

W opinii Departamentu Turystyki MSiT nie ma wątpliwości, iż państwa takie jak: Egipt, Tunezja, Maroko, Izrael, Cypr, a także pozaeuropejską część Turcji, tj. leżącą na wschód od cieśnin Dardanele i Bosfor, należy kwalifikować jako państwa pozaeuropejskie. Ciekawy jest fakt, iż ministerstwo uznało Cypr za kraj pozaeuropejski, pomimo tego, iż od roku 2004 jest on członkiem Unii Europejskiej.

MSiT zwraca uwagę, że powyższe przyporządkowanie państw do krajów europejskich lub pozaeuropejskich nie jest zależne od stosowanej przez biura podróży i ubezpieczycieli kwalifikacji poszczególnych państw w celu określenia wysokości składki ubezpieczeń kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.

W przypadku rozszerzenia ofert o dodatkowe usługi, takie jak np. transport, bilety wstępu do parku rozrywki, bilety uprawniające do innych atrakcji poza hotelem, usługa przewodnika turystycznego, wynajem samochodu itp., pakiet oferowanych usług stanowi już co najmniej dwie usługi turystyczne, czyli jest imprezą turystyczną w rozumieniu przepisów ustawy o usługach turystycznych.

Więcej pytań i odpowiedzi na stronie ministerstwa - www.msport.gov.pl
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ministerstwo sportu i turystyki cypr turystyczny fundusz gwarancyjny pytania Wyspy Kanaryjskie Hiszpania Gruzja


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję