TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Ceny wyjazdów nie stoją w miejscu

Klienci chcą wyjechać na urlop we wrześniu? Żaden problem, ale warto sprawdzić jak zmieniają się ceny w najpopularniejszych destynacjach. Gdzie są największe przeceny, a gdzie ceny wzrastają?


W raporcie przygotowanym przez Instytut Badania Rynku Turystycznego Traveldata, zestawienia bazują już na cenach nie dla wylotów w okresie 7-13 sierpnia, ale dla okresu 4-10 września 2017 roku, czyli w pierwszym pełnym tygodniu września, zebranych w dniu 17 sierpnia tego roku i porównanych z cenami z 10 sierpnia, a w porównaniach rok do roku z cenami z 18 sierpnia 2016 roku.

Ponieważ imprezy z wylotami w tygodniu 4-10 września są już imprezami last minute, to dość wysoki stopień wyprzedania wycieczek spowodował zmniejszenie liczby dostępnych ofert i dlatego bieżące porównania, zwłaszcza na niektórych bardzo popularnych obecnie kierunkach mogą nie być tak adekwatne jak miało miejsce w okresach, gdy dostępna była pełna liczba ofert, a liczba porównywanych hoteli w porównaniu z obecnym zestawieniem była o około 30 procent większa.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek na pierwszy pełny tydzień września odnotowała kolejny niewielki spadek o 13 złotych, czyli taki sam jak przed tygodniem. Największe zniżki średnich cen zanotowano tym razem na Malcie, Lanzarote i Cyprze - o odpowiednio 255, 233 i 175 złotych, a największe zwyżki wystąpiły w Portugalii - o 253 złote i na kierunkach tureckich - w Turcji Egejskiej i na Tureckiej Riwierze - o średnio 205 i 94 złote. Przed miesiącem (21 lipca), przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów dla pierwszego tygodnia sierpnia, średnie ceny nie spadały, a wzrastały o 11 złotych, a przed rokiem o tej samej porze wzrost wyniósł 42 złote.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia września 2017 wskazuje, że obecna różnica średnich cen wobec tego samego okresu wyniosła 131 złotych, a zatem była znacząco niższa niż przy takim samym wyprzedzeniu wobec dat wylotów dla pierwszego tygodnia sierpnia, gdy wyniosła 311 złotych. W tym samym okresie w ubiegłym sezonie różnica ta również była dodatnia i wyniosła + 85 złotych.
Jak wynika z zestawienia, wyższe w poprzednich materiałach ceny wycieczek wobec sezonu poprzedniego dla wyjazdów w okresie szczytu wakacji powtarzają się również dla wylotów w pierwszym tygodniu września, choć ich skala nie jest już tak znaczna. Wyższe niż przed rokiem ceny mogą być jeszcze w jakiejś, choć stopniowo zmniejszającej się skali, skutkiem generalnie zwiększonego popytu na wyjazdy zagraniczne. Nie towarzyszy mu jednak adekwatnie zwiększona w tym sezonie podaż wycieczek co skutkuje znacznym stopniem wyprzedania najbardziej poszukiwanych ofert na części kierunków w wiodących biurach podróży.

Inna przyczyną może być oddziaływanie czynników o charakterze kosztowym wpływające na ceny wycieczek. Działają one teraz wprawdzie w rozbieżnych kierunkach, ale wpływ zmian cen paliwa lotniczego na wzrost ich cen jest większy niż zmian kursów głównych walut na ich spadek. Te pierwsze stały się istotnie wyższe i wynosiły 2,24 zł/litr wobec 2,02 zł/litr przed rokiem, czyli wzrosły o prawie 11 procent (przed tygodniem było to 15 procent), a jednocześnie złoty w relacji rok do roku umocnił się wobec amerykańskiego dolara i euro średnio tylko o niecałe 1,5 procent. Oba te czynniki traktowane łącznie generują teraz wspólny wpływ na wzrost kosztów w kierunku zwyżek średnich cen imprez turystycznych w przybliżeniu w granicach o około 40 złotych.

Spośród najważniejszych kierunków pozycję lidera wzrostu cen rok do roku nadal zajmuje Turcja, gdzie średnie ceny przewyższały ubiegłoroczne o 422 złote (poprzednio o 262 złote). W adekwatnej sytuacji przed miesiącem różnica ta była mniejsza i wynosiła 402 złote. Ceny wycieczek na tym kierunku od połowy czerwca wykazywały wyraźną tendencję wzrostową i od początku lipca kierunek ten był już liderem wzrostu cen wobec poprzedniego sezonu, a wcześniej była nim przeważnie Grecja. Z jednej strony naszym turystom nie przeszkadza specyficzna polityka wewnętrzna prowadzona przez tureckiego prezydenta, a z drugiej doceniają wysoką jakość hoteli oraz serwisu w tym kraju, zwłaszcza w odniesieniu do wyjazdów rodzinnych. Czynnikiem obniżającym sprzedaż wycieczek do Turcji jest niedobór ofert na tym kierunku, co przyczynia się do tego, że ceny wycieczek są już na tle kierunków konkurencyjnych dość wygórowane. W ostatnich miesiącach marże na imprezach do Turcji stały się bardzo wysokie, a organizatorzy, którzy postawili w tym sezonie na istotny wzrost oferty do tego kraju mogą cieszyć się z trafnego posunięcia biznesowego.

Pozycję wicelidera w kategorii wzrostów cen wycieczek rok do roku zajmowała Grecja, w której ceny były wyższe o średnio 188 złotych (poprzednio były wyższe o 222 złote), podczas gdy w adekwatnej sytuacji przed miesiącem były one wyższe o 341 złotych. Największy wzrost średnich cen imprez zanotowano na Krecie - o 358 złotych, zbliżony do greckiej średniej na Kos, Zakynthos, Rodos i Korfu - o odpowiednio 265, 232, 205 i 174 złote, a już tradycyjnie w tym sezonie niższe były ceny na relatywnie drogim przed rokiem Chalkidiki - tym razem o 405 złotych.

Na trzeciej pozycji znalazła się Bułgaria, w której ceny na skutek bardzo dobrego popytu w ostatnich trzech miesiącach, zwłaszcza ze strony słabiej sytuowanych klientów z tzw. Polski B, systematycznie wspinały się na poziomy coraz wyraźniej wyższe niż przed rokiem, ale wraz ze zbliżaniem się do końca wakacji popyt nieco słabnie, a ceny wytracają poprzednią dynamikę wzrostową. Tym razem różnica cen rok do roku wyniosła 99 złotych (poprzednio o 178 złotych), a w adekwatnej sytuacji przed miesiącem była ona na nieco wyższym poziomie 120 złotych. Dodatniej dynamice zmian cen sprzyja większa niż zwykle różnica średnich cen wycieczek pomiędzy Bułgarią oraz głównym konkurentem do względów turystów z tego obszaru, czyli Turcją.

Na czwartej pozycji wśród najważniejszych kierunków w kategorii wzrostów cen rok do roku znalazły się Wyspy Kanaryjskie, na których były one ostatnio nawet kosmetycznie, czyli o 2 złote niższe, podczas gdy w poprzednim zestawieniu były wyższe o 255 złotych, a w adekwatnej sytuacji przed miesiącem były wyższe o 286 złotych. Dodatni wpływ na różnicę cen rok do roku wywierały ceny na Fuerteventurze i Teneryfie, które wzrastały o 121 i 47 złotych, zaś kierunkami zniżkujących cen były wyspy Gran Canaria i Lanzarote, gdzie średnie spadki wyniosły 98 i 76 złotych.

Na ostatniej (piątej) pozycji na liście zmian cen rok do roku już od końca maja (wcześniej bywała na niej Bułgaria) nadal pozostaje Egipt, gdzie poziom średnich cen był o 73 złote niższy niż przed rokiem - poprzednio był niższy o 158 złotych, a w adekwatnej sytuacji przed miesiącem był niższy o 165 złotych. Sytuacja taka nadal jest skutkiem konsekwentnie niższych rok do roku średnich cen na największym kierunku egipskim, czyli w Hurghadzie - o 206 złotych, podczas gdy ceny w Marsa Alam i na Synaju były minimalnie wyższe - o 23 i 2 złote. Perspektywom popytu na wyjazdy do Egiptu powinny pomagać relatywnie wysokie ceny w Turcji i stopniowo zbliżający się koniec sezonu w Bułgarii, a wpływ niedawnego ataku nożownika na plaży w Hurghadzie powinien zanikać. Marże w Egipcie są już zdecydowanie mniej korzystne niż w okresie first minute, ale pozwalają jeszcze biurom na realizowanie pewnych dostosowań cen w zależności od kształtowania się relacji popytu do podaży, aczkolwiek możliwości w tym zakresie są już na wyczerpaniu.

Z mniejszych kierunków największe wyraźnie największe dodatnie różnice cen rok do roku zanotowały dla wrześniowych wyjazdów dość tanie o tej porze w ubiegłym sezonie Tunezja i Cypr - o 431 i 258 złotych, mniejszy wzrost cen wycieczek dotyczył Majorki i Malty i Portugalii - o 164, 123 i 22 złote, a nieco spadły ceny wycieczek do Maroka - o średnio 37 złotych.

Porównania zmian cen rok do roku u głównych organizatorów turystyki wskazują, że oferty o niższych cenach były w ostatnim tygodniu przedstawiane przez biura Coral Travel Wezyr i Exim Tours, w których ceny były średnio o około 120 złotych niższe niż przed rokiem, ale ich oferty była w poprzednim sezonie o tej porze dość kosztowne. Wzrost cen, ale niższy od średniej (teraz jest to 131 złotych) prezentuje oferta biura Grecos Holiday - o około 95 złotych, a wyższy o około 180 złotych biuro Itaka przy czym trzeba zaznaczyć, że wzrost cen u obu tych organizatorów był wyraźnie najmniejszy, jeżeli weźmiemy pod uwagę okres ostatnich dwóch sezonów łącznie. W pozostałych dużych biurach roczne zwyżki średnich cen w większym stopniu przekraczały przeciętną i mieściły się w granicach 206-332 złote.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach (w tym sezonie dołączyły Malta i Albania) i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera w tym sezonie nadal pozostaje biuro Itaka z liczbą 25 najbardziej atrakcyjnych ofert (poprzednio 26 takich ofert) wyprzedzając biura Coral Travel Wezyr i TUI Poland (po 15 takich ofert).
Spośród mniejszych organizatorów wysoką liczbę atrakcyjnych cenowo propozycji oferują obecnie biura Net Holiday z liczbą 17 ofert oraz Sun & Fun - 9 takich ofert.

Analitycy Instytutu Traveldata przedstawiają czołówkę biur podróży, które w ostatnim tygodniu po najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność, a zatem dla przykładu biuro Grecos Holiday, które sprzedaje jedynie Grecję, Majorkę i Cypr jest ofertowo porównywane tylko i wyłącznie z tymi właśnie destynacjami w innych biurach. Nie są więc uwzględniane nie występujące w jego ofercie ponadprzeciętnie tanie wyjazdy do Egiptu, Tunezji lub Bułgarii, które wpływają na obniżenie średniej ceny imprez w ofertach innych organizatorów.

Przez wiele tygodni na czele tabel dotyczących szczytu sezonu wakacyjnego niemal niezmiennie królowały biura Itaka i Grecos Holiday. W ostatnim tygodniu zestawienie obrazujące sytuację odnośnie wyjazdów w pierwszym pełnym tygodniu września było zasadniczo podobnie do występujących wcześniej z tą różnicą, że po ostatnich korektach cen wymienionych organizatorów nieco wyprzedziło często niedrogie w końcowej fazie sezonu biuro Net Holiday.

Średnie ceny przelotów na kierunkach turystycznych w liniach Ryanair z wylotami w badanym okresie (4-10 września) wyjątkowo silnie spadły w wobec cen z poprzedniego zestawienia, a mianowicie z 1064 do 748 złotych, czyli o 316 złotych lub o 29,7 procent.

Spadek na kierunkach kanaryjskich był w wartościach bezwzględnych większy - z 1312 do 944 złotych, czyli o 368 złotych lub o 28,0 procent, a na pozostałych kierunkach średni spadek był nieco mniejszy - z 1014 do 709 złotych, a zatem o 305 złotych lub 30,1 procent. Największe zniżki cen przelotów miały miejsce na trasach z Warszawy do Lizbony oraz z Krakowa na Gran Canarię - o 840 i 676 złotych, a jedyna istotna zwyżka na trasie z Katowic na Korfu - o 260 złotych.

Średnie ceny przelotów w liniach Wizzair wobec cen z poprzedniego zestawienia pozostały niemal w miejscu, gdyż wzrosły jedynie o symboliczną złotówkę z 772 do 773 złotych. Najbardziej zdrożały przeloty z Warszawy do Alicante i z Katowic do Agadiru - o 340 i 180 złotych, a staniały z Katowic do Barcelony i z Warszawy na Maltę - o 168 i 151 złotych.

Ostatni spadek średnich cen przelotów w tanich liniach Ryanair na kierunkach turystycznych (o prawie 30 procent) był najgłębszy w tym sezonie. Drugi prawie tak samo głęboki (o prawie 24 procent) miał miejsce w tygodniu po Świętach Wielkanocnych. Wydaje się, że przyczyna obu silnych spadków w tych okresach mogła być podobna, a mianowicie chwilowe osłabienie popytu w okresie Świąt i w dniach bezpośrednio po nich następujących oraz podczas długiego weekendu w dniach 12-15 sierpnia i częściowo w okresie środa-piątek bezpośrednio po nim.

Całkiem prawdopodobne, że część z takich reakcji była skutkiem działania formuł dostosowujących ceny do zmian popytu, które mogły reagować zbyt elastycznie na zmiany popytu, czyli wykazywały zbyt wysoką "czułość" na poziomie raczej ogólnoeuropejskim, a nie indywidualnym dla Polski, w której zmiany zachowań na tego rodzaju święta są silniejsze niż przeciętne. Warto zapamiętać takie przypadki, bowiem mogą się one powtarzać w przyszłości i być (obok promocji) doskonałymi okazjami do zakupu mniej kosztownych biletów lotniczych.

W porównaniach rok do roku średnie ceny w liniach Ryanair na kierunkach turystycznych spadły z 902 do 727 złotych, a zatem stały się niższe o 175 złotych lub o 19,4 procent. Średnie ceny przelotów na kierunkach kanaryjskich spadły z 1158 do 944 złotych, czyli o 214 złotych lub 18,5 procent, a na pozostałych kierunkach spadły z 847 do 680 złotych, czyli były niższe o 167 złotych lub o 19,7 procent. Najwięcej rok do roku zniżkowały rok do roku ceny przelotów z Warszawy do Barcelony i do Lizbony - o 634 i 615 złotych, a wzrosły na połączeniach z Katowic na Korfu i z Krakowa na Maltę - o 538 i 120 złotych.

W liniach Wizzair średnia cen przelotów na kierunkach turystycznych ukształtowały się na poziomie nieznacznie wyższym niż przed rokiem, czyli były wyższe o 5 złotych - wzrosły z 768 do 773 złotych, czyli o 0,7 procent. Najbardziej rok do roku wzrosły ceny rejsów z Warszawy do Alicante i na Sardynię - o 380 i 125 złotych, a spadły z Warszawy na Maltę i na Sycylię - o 428 i 190 złotych.

Ewolucje cen przelotów tanimi liniami podajemy również po to, aby przedstawić czytelnikom jak znacząca jest ich skala, która później przekłada się na mocno zmienną efektywność wyjazdów opieranych o przeloty tanimi liniami, aranżowanych przez biura agencyjne dla klientów lub przez turystów samodzielnie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
biuro podróży wakacje wyjazd ceny turyści linie lotnicze


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję