TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Nieco dziurawa tarcza dla turystyki trafi do Senatu

Sejm przyjął w piątek poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który wprowadzi nowe narzędzia pomocowe dla turystyki. Teraz ustawa trafi do Senatu


Powołanie Turystycznego Funduszu Zwrotów, który umożliwi zwroty wpłat klientom biur podróży, a także Funduszu Pomocowego w związku z sytuacjami nadzwyczajnymi jak np. klęski żywiołowe lub pandemia - zakłada projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Z postojowego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 i oznaczonej kodami: 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski), 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych), 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna). Dodatkowo do świadczenia postojowego będą uprawnieni prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni (kod 79.90.A), którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia 2019 r. i wykonywali ją sezonowo nie dłużej niż 9 miesięcy w roku. Agenci turystyczni (PKD 79.11.A) otrzymają wsparcie, na podobnych warunkach, jak dla innych umów agencyjnych.

Nowelizacja ustawy zakłada również, że przedsiębiorcy, którzy nie opłacili składek za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia br., zostaną zwolnieni z obowiązku ich opłacania. Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Dotyczy to przedstawicieli szeroko rozumianej branży turystycznej, która poniosła największe straty finansowe w wyniku wybuchu pandemii COVID-19 oraz wywołanych nią sytuacji kryzysowych.Tutaj również wprowadzono kryterium spadku przychodu o co najmniej 80% oraz oznaczenie przeważającej działalności kodami PKD: 55.10.Z (Hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 49.39.Z (Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 77.39.Z (Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 90.01.Z (Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.Z (Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.Z (Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna), 79.11.A (Działalność agentów turystycznych), 79.90 A (Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych).

Śledząc komentarze odnosimy wrażenie, że najbardziej zadowoleni z przyjętej przez Sejm regulacji są ministerialni urzędnicy. Przedstawiciele branży uważają za krzywdzące nieobjęcie zwolnieniem ze składek ZUS organizatorów turystyki, co mija się z jakąkolwiek logiką. Dodatkowo całkowicie bez pomocy zostały te biura, które zwróciły już klientom 100 proc. wpłaconych zaliczek. De facto zostały ukarane za to, że poszły klientom na rękę. Tarcza powinna zapewnić taką pomoc, żeby jak najwięcej podmiotów mogło przetrwać i kontynuować swoją działalność gdy sytuacja się poprawi. W tej formie jest niestety dość mocno dziurawa. Prawda jest taka, że jeśli nie przetrwają organizatorzy, również pracę stracą piloci, przewodnicy, firmy transportowe, odbije się to także na hotelach, gastronomii, czy nawet szkołach, które korzystają z usług profesjonalnych organizatorów turystyki. Turystyka jest siecią naczyń połączonych, a upadek jednej z jej gałęzi będzie miał wpływ na pozostałe. I mamy wrażenie, że rząd nie potrafi, albo nie chce tego przyjąć do wiadomości.

Posiedzenie Senatu ma zostać wznowione, w poniedziałek, 17 sierpnia o godzinie 16.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
sejm senat pomoc tarcza turystyka


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję