TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

UNWTO wzywa do działań mających na celu rozwój turystyki

Podczas Światowego Szczytu Przyszłości Turystyki w Barcelonie, który odbywa się w dniach 26-27 października, Światowa Organizacja Turystyki wraz z innymi agencjami ONZ, ministrami rządów, liderami sektora publicznego i prywatnego, wezwała do działań mających na celu ponowne uruchomienie turystyki i walkę ze skutkami pandemii.


W związku z tym, że światowi przywódcy przygotowują się do Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP26), stwierdzono się, że "turystyka musi być liderem w dostosowywaniu się do zmian, stając się bardziej zrównoważoną.

Sekretarz Generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili podkreślił potrzebę "wyraźnego przywództwa w celu zabezpieczenia finansowania niezbędnego do budowania bardziej zrównoważonej przyszłości". Dodał, że "barcelońskie wezwanie do działania sygnalizuje gotowość naszego sektora do przewodzenia, stawiania czoła i pokonywania wyzwań oraz budowania lepszej turystyki dla wszystkich".

Dziesięciopunktowe wezwanie do działania obejmuje zobowiązanie do pełniejszego włączenia turystyki do krajowych i lokalnych planów działania, zapewniając zaangażowanie sektora w kwestie takie jak mieszkalnictwo, wykorzystanie przestrzeni publicznej i wykorzystanie infrastruktury. Podkreślono również potrzebę zapewnienia, że ponowne uruchomienie sektora i jego przyszły wzrost są zgodne z zasadami Globalnego Kodeksu Etycznego UNWTO dla Turystyki i są zgodne z ambicjami Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Poniżej postulaty zaprezentowane na szczycie w Barcelonie.

 1. Reakcja na gospodarczą i społeczną sytuację kryzysową spowodowaną pandemią COVID-19 poprzez wspieranie przedsiębiorstw
  oraz utrzymywanie i tworzenie miejsc pracy.
 2. Promowanie polityki i strategii turystycznych, które zapewniają zrównoważone wykorzystanie zasobów, w tym odpowiedzialne planowanie i zarządzanie turystyką, oraz pełne zaangażowanie społeczności lokalnych w ich rozwój.
  odpowiedzialne planowanie i zarządzanie turystyką, a także pełne zaangażowanie społeczności lokalnych w ich rozwój.
 3. Integracja turystyki z polityką krajową i lokalną,co ma pomóc w zwiększeniu dobrobytu, zrównoważeniu rozwoju i zapewni dynamiczną równowagę gospodarczą. Ponadto sygnatariusze wezwania postulują pogłębienie zaangażowania sektora w rozwiązywanie problemów związanych z jego wpływem na kluczowe kwestie, takie jak mieszkalnictwo, wykorzystanie przestrzeni publicznej, jakość pracy i płacy, wykluczenie społeczne, segregacja przestrzenna, problemy środowiskowe czy nasycenie infrastruktury.
 4. Wzmocnienie tożsamości kulturowej miejsc docelowych poprzez promowanie zdolności do budowania rynków wrażliwych na wartości kulturowe, wzmacniając ochronę tożsamości i zachęcając do synergii między kulturą, a w szczególności gospodarką kreatywną, turystyką i dobrobytem społecznym. A także, co się z tym wiąże, promowanie turystyki jako jako pozytywne doświadczenie osobiste zarówno dla turystów, jak i dla społeczności przyjmujących.
 5. Umieszczenie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego w centrum planowania i zarządzania turystyką poprzez wzmocnienie jego pomiaru, regulacji, inwestycji i komunikacji.
 6. Wspieranie inicjatyw promujących postęp, integrację regionalną i spójność społeczną oraz stymulujących zaangażowanie przedsiębiorstw na rzecz planety, miejsca i ludzi. Zachęcanie do nowego modelu zarządzania opartego na uczestnictwie obywateli, koordynacji między sektorem publicznym i prywatnym oraz solidarnej współpracy i przywództwie.
 7. Cyfryzacja turystyki, stosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz wdrażanie inteligentnych systemów miejsc docelowych, które generują wartość i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.
 8. Promocja mechanizmów współpracy międzynarodowej w zakresie gotowości na wypadek kryzysu, aby wzmocnić odporność sektora i zmniejszyć jego podatność na przyszłe wstrząsy.
 9. Wspieranie szkoleń, edukacji i badań naukowych jako dźwigni innowacji, konkurencyjności, włączenia społecznego, odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju w turystyce,
 10. Ułatwianie inwestycji zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, w tym poprzez finansowanie, wspieranie zarządzania i wprowadzania nowych modeli biznesowych w zakresie cyfryzacji i zielonego wzrostu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
światowa organizacja turystyki unwto zrównoważona turystyka
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję