TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Traveldata: zmiany cen wskazują na nadzieję touroperatorów

Zmiany w cenach wycieczek mogą świadczyć o nadziejach organizatorów, że w szczycie sezonu obawy turystów spowodowane koronawirusem będą już w istotnym stopniu zażegnane - przekonują analitycy Instytutu Badania Rynku Turystycznego Traveldata.


Przygotowane przez Instytut Traveldata, zestawienie obejmuje po raz siedemnasty w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie letnim 2020 definiowanym jako pierwszy pełny tydzień sierpnia (03.08-09.08 2020), zebranych w dniu 19 marca 2020 z cenami dla tego samego okresu zebranych w dniu 12 marca 2020, a w porównaniach cen rok do roku z cenami zebranymi w dniu 21 marca 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 3 i 9 sierpnia 2020, średnia cena spadła o 7 złotych. Poprzednio spadła o 14 złotych, wcześniej wzrosła o 34 złote, zaś jeszcze wcześniej spadała ona sześć razy z rzędu, przy czym łączna obniżka wyniosła 63 złote.

Największe zniżki wystąpiły w minionym tygodniu na kierunkach egipskich, czyli Marsa Alam, Synaju i Hurghadzie, na których ceny spadły o odpowiednio 37, 36 i 26 złotych. Najistotniejsze wzrosty cen odnotowano w ostatnim tygodniu w Portugalii - o 47 złotych, a nieco mniejsze na Majorce i w Turcji Egejskiej - o 30 i 27 złotych.

W takim samym okresie przed rokiem i dwoma laty bieżące ceny wycieczek ogółem wzrosły o 14 złotych i spadły o 31 złotych.

Trzeci tydzień marca przyniósł na wszystkich najważniejszych kierunkach dla wylotów w dniach 3-9 sierpnia 2020 spadki cen wycieczek. Tym razem wyraźnie największe z nich miały miejsce na kierunkach egipskich gdzie spadły o średnio 33 złote. Łagodniejszy był spadek cen w Bułgarii - o 8 złotych, przy czym pomimo drugiej zniżki z rzędu średni poziom cen należał do najwyższych w tym sezonie. Praktycznie nie zmieniły się poziomy średnich cen na kierunkach kanaryjskich i greckich, na których wzrosły o 1 złoty i nie uległy zmianie, zaś nieco większa zwyżka cen miała miejsce na kierunkach tureckich, która wyniosła średnio 6 złotych.

Umiarkowane spadki cen wycieczek na większości kierunków, zwłaszcza po dość istotnym ich wzroście w pierwszym tygodniu marca (o 34 złote) mogą nadal świadczyć o nadziejach organizatorów, że w szczycie sezonu obawy turystów spowodowane koronawirusem będą już w istotnym stopniu zażegnane, a jego negatywny wpływ na ceny nie będzie już duży. Jak na razie podejście takie wydaje się racjonalne koresponduje w tym względzie ze zmianami cen w tanich liniach lotniczych (LCC), zwłaszcza w liniach Ryanair.

Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 pokazuje, że obecna średnia cena była wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 13 złotych. Była jak dotąd najniższa roczna zwyżka cen od początku sprzedaży lata, zaś największa miała miejsce przed 14 tygodniami i wyniosła 224 złote.

W minionym tygodniu największe roczne wzrosty cen odnotowano na Fuerteventurze i półwyspie Chalkidiki - o średnio 300 i 295 złotych, a w mniejszej skali na Lanzarote - o 197 złotych. Kierunkiem, na którym odnotowano największe spadki cen wycieczek była po raz dziewiąty z rzędu Malta, gdzie spadły one w ujęciu rocznym o średnio 571 złotych, a znacząco mniejsze średnie zniżki cen odnotowano na Korfu (szósty raz z rzędu) i na Rodos - o 286 i 197 złotych.

W adekwatnym okresie sezonu przed rokiem i dwoma laty ceny wycieczek w ujęciu rocznym były odpowiednio wyższe o 105 i niższe o 55 złotych.
W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to sytuacja z punktu widzenia organizatorów w porównaniu z okresem sprzed roku stała się w minionym tygodniu mniej korzystna niż przed rokiem.

Cena paliwa lotniczego wyniosła w ubiegłym tygodniu 1,84 zł/litr wobec 2,66 zł/litr przed rokiem, a zatem była od niej niższa o 30,8 procent, podczas gdy przed tygodniem była niższa o 19,2 procent, a przed dwoma o 14,7 procent. Jednocześnie w relacji z euro i amerykańskim dolarem złoty w ostatnim tygodniu w porównaniu rocznym dla uśrednionych rozliczeń turystycznych stał się jednak zdecydowanie słabszy, a mianowicie o około 6,5 procent (w poprzednich dwóch zestawieniach był odpowiednio słabszy o około 1,6 i 0,4 procent).

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek był negatywny dla organizatorów i zawarł się w przybliżeniu w przedziale + 15/+ 25 złotych, czyli był wyraźnie mniej korzystny niż przed tygodniem (-35/-45 złotych) i dwoma tygodniami (-40/-50 złotych).
Jak przewidywaliśmy w wielu wcześniejszych materiałach okres znacznie wyższych tegorocznych cen paliwa lotniczego, wobec cen przed rokiem nie trwał zbyt długo, a perspektywy w tym względzie nadal są relatywnie korzystne do czego przede wszystkim przyczynia się negatywny wpływ epidemii tzw. koronawirusa w Chinach na globalną gospodarkę i jej perspektywy. Ostatnio znaczny wpływ na głębokie spadki cen surowca wywarły duże różnice zdań pomiędzy państwami OPEC i Rosją, która nie chciała zaakceptować ograniczeń wydobycia proponowanych przez kartel.
Należy też pamiętać, że oddziaływanie zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).

Wśród dwóch z wiodących kierunków, na których dla wyjazdów w pierwszym tygodniu sierpnia 2019 przez wiele miesięcy utrzymywały się w tym i w poprzednim sezonie wysokie zwyżki średnich cen wycieczek, czyli w Egipcie i Turcji, sytuacja począwszy od początku lutego zmieniła się diametralnie i w czołówce pozostał już tylko ten pierwszy. W minionym tygodniu średni roczny wzrost cen wyniósł tam 108 złotych, zaś na kierunkach tureckich miał miejsce jedynie niewielki wzrost o 8 złotych.

Od drugiej części poprzedniego sezonu letniego pod względem wzrostów średnich cen wycieczek z wymienionymi kierunkami stale konkurowała Grecja, która najczęściej zajmowała między nimi miejsce pośrednie. Tym razem jednak Grecja ze średnim spadkiem cen wycieczek o 84 złote już po raz drugi z rzędu była najbardziej taniejącym kierunkiem wśród najważniejszych dla polskich turystów.

Drugi najbardziej znaczący (większy był tylko w Egipcie) wzrost cen wycieczek wobec poprzedniego sezonu kolejny raz notują Wyspy Kanaryjskie, na których wyniósł on 79 złotych (poprzednio było to 86 złotych). Kierunek ten wykazywał we wcześniejszym okresie przez 12 tygodni z rzędu najwyższe zwyżki cen wśród 5 wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej, ale przed sześcioma tygodniami został wyprzedzony przez Egipt. Na obecną skalę rocznych zmian cen bardzo istotny wpływ ma niska baza odniesienia sprzed roku, gdyż ceny wycieczek notowały wówczas bardzo znaczny spadek, który wyniósł 161 złotych.

W minionym tygodniu wśród taniejących kierunków znalazła się też Bułgaria z niewielkim rocznym spadkiem cen o 14 złotych (poprzednio 10 złotych). Nadal bardzo atrakcyjne ceny oferują tam biura TUI Poland, Exim Tours i ostatnio Coral Travel. Jest to podobna sytuacja do tej sprzed roku i jest ona dodatkowo wzmacniana bardzo słabym popytem na wypoczynkowe wyjazdy do tego kraju ze strony turystów niemieckich.

Na mniej masowych kierunkach największe zwyżki średnich cen w ujęciu rocznym miały miejsce w Portugalii, gdzie wyniosły one średnio 108 złotych. W nieco mniejszej skali wrosły ceny w Maroku i Tunezji - o 88 i 84 złote, a jeszcze mniejszej na Cyprze i Majorce - o 72 i 55 złotych. Na pozostałych kierunkach wystąpiły spadki - umiarkowane w Albanii - o 88 złotych, a bardzo duże na Malcie - o średnio 571 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie (czyli wobec sezonu 2018 dla wylotów w pierwszym tygodniu sierpnia) nadal zdecydowanie najbardziej zwyżkowały średnie ceny wycieczek do Egiptu - o średnio 441 złotych. W mniejszej skali drożały w tym ujęciu wycieczki do Tunezji i Turcji - o średnio 254 i 193 złote, przy czym Tunezja w ostatnich tygodniach utrwalała swoją przewagę nad Turcją.

Umiarkowanie drożeją obecnie w tym ujęciu wyjazdy do Grecji i Bułgarii - o 78 i 46 złotych. Na ostatniej pozycji znalazły się Wyspy Kanaryjskie, gdzie pomimo tegorocznej istotnej zwyżki o 79 złotych, średnie ceny wobec sytuacji sprzed dwóch lat wzrosły bardzo niewiele, bo o średnio 24 złote, na co znaczny wpływ ma ubiegłoroczny ich spadek, który wyniósł 55 złotych.

Ponownie spośród mniej masowych kierunków w ujęciu dwuletnim najbardziej wzrosły ceny w Maroku - o średnio 137 złotych, a w mniejszej skali na Majorce i Cyprze - o 94 i 23 złote. Na pozostałych kierunkach ceny spadły, w niewielkim stopniu w Portugalii i w Albanii - o 18 i 33 złote, a w bardzo dużym na Malcie, gdzie zniżka wyniosła średnio 580 złotych.

W rocznych porównaniach średnich cen wycieczek wśród dużych i średnich organizatorów, w największym stopniu obniżyły się ceny w biurach Best Reisen i Grecos, w których roczne spadki wyniosły około 180 i 130 złotych. Atrakcyjniejsze niż przed rokiem ceny oferowały też biura Coral Travel, TUI Poland i Exim Tours - te dwa pierwsze po około 110 złotych, a ostatnie o około 85 złotych. Inni organizatorzy proponowali wyższe średnie ceny niż przed rokiem w granicach od około 45 do 210 złotych.

W tym co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach sezonu letniego i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera nadal znajdowało się biuro TUI Poland z liczbą 41 ofert (poprzednio 43 oferty, przed rokiem 31, a przed dwoma laty 18 ofert). Organizator ten wyprzedzał biura Coral Travel z liczbą 23 ofert (poprzednio 24 oferty, przed rokiem też 24, a przed dwoma laty 14 ofert) oraz Exim Tours z liczbą 21 ofert (poprzednio 18 ofert, przed rokiem 13, a przed dwoma 22 oferty).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 7 ofert oraz TUI Poland - 5 ofert, na kierunkach greckich przodowały biura Itaka - 9 ofert oraz Coral Travel i TUI Poland - po 7 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 9 ofert oraz Itaka - 6 ofert, a na tureckich biura Coral Travel - 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland - po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miały biura Exim Tours - 5 ofert i Coral Travel - 3 oferty, natomiast w Bułgarii niezmiennie przodowały biura TUI Poland i Exim Tours - 3 i 2 oferty. W porównaniu z analogicznym okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją ofertową pozycję w Egipcie, Grecji i w Tunezji, biuro Itaka w Grecji i na Wyspach Kanaryjskich, a biuro Coral Travel w Grecji i Tunezji kontynentalnej.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. Tak jak to zaznaczaliśmy już wielokrotnie, w tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.

W minionym tygodniu skład pierwszej siódemki w siedemnastym zestawieniu dla sezonu letniego 2020 pozostał taki sam. Jedyna zmiana dotyczy pozycji piątej i szóstej na których zajmujące dotychczas piątą pozycję biuro Best Reisen spadło na szóstą, a na jego miejsce weszło biuro Itaka awansując o jedno oczko w górę. Powodem tej zamiany miejsc było niewielkie podniesienie średniej ceny w tym pierwszym biurze i równoczesny jej spadek w biurze Itaka.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
traveldata koronawirus touroperator best reisen itaka sunfun
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję