TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jak Orbis realizuje strategię zrównoważonego rozwoju?

Grupa Orbis szczyci się swoją polityką zrównoważonego rozwoju. Właśnie opublikowała raport, w których ukazuje jak ta strategia jest realizowana.


Grupa Orbis zaprezentowała raport społecznej odpowiedzialności za rok 2016. W raporcie zaznaczono, iż Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym, działa na rzecz racjonalnego gospodarowania żywnością i angażuje gości w zrównoważony rozwój. Oszczędza zasoby wody i obniża zużycie energii oraz bierze udział w programie zalesiania i rozwoju polskich tradycyjnych sadów owocowych. Raport pozwala ocenić aktywność Grupy w innych niż finansowe obszarach działalności. Został przygotowany według najnowszych międzynarodowych standardów, które staną się obligatoryjne dla dużych podmiotów gospodarczych w roku 2018.

Odpowiedzialne zarządzanie spółką rozumiemy jako filozofię działania i politykę zarządzania. Każda decyzja z zakresu odpowiedzialnego biznesu jest podyktowana tym, czego oczekują od nas nasi goście, rynek i pracownicy. Zrównoważony rozwój, to także dobrze pojęta gospodarność przynosząca oczekiwane przez inwestorów oszczędności kosztów, a co za tym idzie wzrost wartości spółki. - podsumował Gilles Clavie, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orbis S.A.

Orbis chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem
Odpowiedzialne hotelarstwo, to odważne stawianie czoła negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak komercyjne, w tym przede wszystkim seksualne, wykorzystywanie dzieci w turystyce. Ochrona najmłodszych stanowi jedno z zobowiązań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Już w październiku 2012 roku, Grupa Hotelowa Orbis podpisała Kodeks Postępowania "The Code of Conduct", mający na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań zapobiegających tej formie krzywdzenia małoletnich. Program ochrony dzieci został następnie wdrożony w pozostałych krajach regionu. W ramach programu przeszkolono  już tysiąc pracowników hoteli w Polsce i Europie Wschodniej, w tym również 100 osób reprezentujących partnerów Orbisu: firmy ochroniarskie i korporacje taksówkowe.

Mięso bez hormonów, jajka od kur z wolnego wybiegu, redukcja odpadów o blisko 1/3

Orbis zobowiązał się do oferowania zdrowych i zbilansowanych posiłków, jednocześnie deklarując redukcję odpadów żywnościowych o 30 proc. Efekty wdrożonej polityki już widać. Pierwszym z działań podjętych w ramach profilaktyki zdrowotnej, jest rezygnacja z serwowania mięsa z hodowli, w których zwierzętom podawane są hormony. Kolejnym krokiem, jest podpisanie z organizacją Humane Society International zobowiązania, że do roku 2020 wszystkie jajka podawane w hotelach Orbis, zarówno w całości, jak i w postaci płynnej, będą pochodziły od kur z wolnego wybiegu.

Jednym z przedstawionych w raporcie priorytetów spółki, jest takie zarządzanie procesem zakupu, przetwarzania i przygotowywania żywności, by jak najmniejsza jej ilość była wyrzucana do kosza. Już dziś 100 proc. rekomendowanych dostawców spełnia wymagania programu Planet 21. 

Pracownik w centrum

Charakter każdej organizacji tworzą jej pracownicy. Wystrój hotelu, komfort wyposażenia są ważne, jednak jego atmosferę tworzą pracujący w nim ludzie.
Dbałość o poszanowanie praw pracowników, ochrona zdrowia i dostęp do wiedzy, to podstawowe wartości Grupy w relacjach z pracownikami. Dlatego, 84 proc. pracowników Orbisu jest zatrudnionych na umowy o pracę. Dodatkowo, każdego roku prowadzone są badania satysfakcji i zaangażowania pracowników Grupy Orbis, których wyniki wyznaczają kierunki dalszych prac w tym obszarze. Sztandarowym projektem firmy jest także "Polityka różnorodności Orbis", która jest zobowiązaniem spółki do eliminowania wszelkich form dyskryminacji, do zarządzania różnorodnością grup pokoleniowych i kulturowych, do inspirowania i wspierania kobiet w rozwijaniu ich karier zawodowych, czy też po prostu do dbania o to, by każdy pracownik czuł się komfortowo w swoim miejscu pracy i by miał odpowiednie wsparcie przełożonego w realizowaniu swoich pasji i ambicji.

Orbis dla środowiska naturalnego

Polityka środowiskowa Grupy opiera się na monitorowaniu obszarów, na które hotele mają największy wpływ na etapie ich budowy oraz eksploatacji. Jednym z priorytetów, jest zapewnienie niskoemisyjności nowobudowanych hoteli oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej poprzez zielone certyfikacje takie jak na przykład certyfikacja BREEAM. Kolejnym elementem programu "Planet 21", jest ochrona zasobów wodnych np. poprzez wybór środków do czyszczenia zawierających mniej szkodliwych substancji chemicznych i ograniczanie ich zużycia.

Zaangażowanie gości w zrównoważony rozwój

Odpowiedzialny biznes w wydaniu Grupy Orbis, to także edukacja gości i zachęcanie ich do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska i bioróżnorodności. Jednym z elementów programu, jest zachęcanie klientów do kilkukrotnego użycia ręczników. Pozwala to ograniczyć zużycie wody, zmniejszyć ilość odprowadzanych ścieków i zużywanych do prania detergentów. To spore oszczędności środowiskowe i finansowe. Połowę zaoszczędzonych w ten sposób środków, Orbis przeznacza na zalesianie i sadzenie nowych drzew. Pierwszym widocznym efektem działań jest program "Kosztela", w ramach którego posadzono 6 500 drzew owocowych tradycyjnych polskich odmian.

Program zakończył się sukcesem, dlatego zadecydowaliśmy o jego wznowieniu. Jesteśmy jedyną w Polsce grupa hotelowa , która w tak kompleksowy, ale i odważny sposób wykazuje, że odpowiedzialny biznes to dużo więcej niż działania filantropijne, czy zbiór zasad etycznych. To integralny element filozofii działania każdego hotelu, już na etapie jego projektowania i budowy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. To dzięki odpowiedzialnym decyzjom, Orbis zbudował i nadal buduje swoją reputację: zarówno wśród klientów i partnerów biznesowych jak i wśród pracowników - komentuje Katarzyna Nowak, kierownik komunikacji korporacyjnej i CSR w Grupie Orbis.

Bieżący raport został przygotowany według najnowszych, międzynarodowych standardów raportowania GRI G4, które staną się obligatoryjne dla dużych podmiotów gospodarczych w roku 2018. Tym samym, Orbis wyprzedza oczekiwania rynku, umożliwiając kompleksową ocenę prowadzonych działań biznesowych i wartości jakimi kieruje się Grupa - kształtując trendy i wyznaczając kierunek dla całej branży w obszarze zrównoważonego rozwoju. Dokument prezentuje cele, jakie Orbis stawia sobie w obszarze społecznej odpowiedzialności w ramach nowo przyjętego programu "Planet 21" na lata 2016-2020.

Cały raport dostępny poniżej


Możesz także pobrać plik: turinfo_20170705_7436.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
raport odpowiedzialność społeczna orbis priorytety spółki dzieci środowisko


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję