TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Restauratorze, nie oferuj alkoholu w dostawie

Właściciele lokali gastronomicznych oferujących możliwość zamówienia dań z dostawą do domu nie powinni w dostawie oferować alkoholu - taki wniosek można wyciągnąć z wyroku jaki zapadł przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie.


Sąd rozpatrywał odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o odebraniu przedsiębiorcy zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Decyzja ta została utrzymana przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Zezwolenie zostało cofnięte po tym jak przedsiębiorca sprzedawał alkohol z dostawą do domu.

Prezydent miasta cofnął zezwolenie, ponieważ przedsiębiorca posiadał zezwolenie na sprzedaż alkoholu w oznaczonym miejscu - lokalu, który prowadził. Władze uznały, iż sprzedaż w dostawie jest złamaniem zasad określonych zezwoleniem. Przedsiębiorca w odwołaniu podnosił argument, że za pośrednictwem Internetu miała miejsce jedynie prezentacja oferty handlowej, a sprzedaż jest realizowana w lokalu gastronomicznym.

Wychodząc od analizy podstawowych kwestii cywilistycznych wskazać trzeba, że alkohol jest rzeczą oznaczoną co do gatunku. Zgodnie z art. 535 k.c. umowa sprzedaży jest umową wzajemną, zobowiązującą, mocą której sprzedawca zobowiązuje się przenieść własność rzeczy na kupującego i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić cenę i odebrać rzecz. Zgodnie z art. 454 § 1 k.c. miejsce spełnienia świadczenia strony określają w umowie. Zgodnie z art.155 § 2 k.c., przy rzeczach oznaczonych co do gatunku, przeniesienie własności rzeczy, które stanowi rozporządzający skutek zobowiązującej umowy sprzedaży, następuje w chwili przeniesienia posiadania rzeczy, czyli jej wydania nabywcy. Z powyższego wynika, że co do zasady sprzedaż rzeczy oznaczonych co do gatunku realizuje się z chwilą wydania rzeczy nabywcy w miejscu oznaczonym w umowie.

Przenosząc rozważania powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy, nie sposób nie dostrzec, że w sytuacji, gdy na skutek złożenia zamówienia przez Internet, sprzedający dostarcza alkohol do miejsca wskazanego przez kupującego i tam następuje wydanie nabywcy rzeczy oznaczonej co do gatunku, to w tym właśnie miejscu dochodzi do przeniesienia własności rzeczy, co stanowi realizację zawartej umowy sprzedaży. Ponieważ miejsce wydania rzeczy (alkoholu) nie jest miejscem, w którym prowadzony jest lokal dysponujący zezwoleniem na sprzedaż alkoholu, dochodzi do zrealizowania skutku rozporządzającego umowy sprzedaży poza tym lokalem, w istocie rzeczy w dowolnym miejscu wskazanym przez nabywcę.
- uznał sąd w uzasadnieniu wyroku o sygnaturze III SA/Kr 1280/16. Z pełną treścią wyroku można zapoznać się pod adresem www.orzeczenia-nsa.pl .

Sąd przychylił się do wcześniejszych decyzji i uznał, iż odwołanie przedsiębiorcy nie zasługuje na uwzględnienie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
restauracja gastronomia pizzeria prawo piwo dostawa sąd administracyjny kolegium odwoławcze


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję