TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Ministrowie turystyki krajów G-20 opracowali ramy rozwoju sektora

Ministrowie turystyki państw G-20 zobowiązali się do zwiększenia wysiłków na rzecz umieszczenia zrównoważonego rozwoju w centrum uwagi przy przywracaniu turystyki na właściwe tory i tworzeniu przyszłego wzrostu gospodarczego w turystyce.


Wdrożenie ram na rzecz rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez turystykę, przedstawionych przy okazji spotkania ministrów, zostało przyjęte z zadowoleniem przez ministrów turystyki państw grupy G20 jako narzędzie służące osiągnięciu bardziej sprawiedliwego i integracyjnego sektora.

Pod przewodnictwem saudyjskiej prezydencji G-20 w 2020 r. UNWTO i grupa robocza ds. turystyki państw G-20 opracowały ramy AlUla w celu dalszego zwiększenia wkładu tego sektora jako skutecznego środka na rzecz sprawiedliwszego wzrostu gospodarczego i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ramy dostarczają konkretnych zaleceń i narzędzi wspierających zarówno rządy, jak i wszystkie inne kluczowe zainteresowane strony w sektorze turystycznym - w tym władze regionalne i lokalne, sektor prywatny, stowarzyszenia branżowe, społeczeństwo obywatelskie, społeczności i turystów - w promowaniu prawdziwie całościowego i zintegrowanego podejścia do rozwoju społeczności sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez turystykę.

Łącząc siły w celu ponownego uruchomienia turystyki, musimy sprostać naszej odpowiedzialności, aby zapewnić, że korzyści z turystyki są wspólne dla wszystkich. Gratuluję prezydencji saudyjskiej, że umieściła rozwój społeczności lokalnych sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez turystykę w centrum agendy G-20, i zachęcam państwa grupy G-20 do realizacji tej wizji i przyjęcia turystyki jako skutecznego środka na rzecz włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju - powiedział sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili.

W imieniu ministrów turystyki państw G-20 pochwalam grupę roboczą ds. turystyki i UNWTO za tę inicjatywę. Ramy AlUla - nazwane na cześć pierwszego światowego dziedzictwa UNESCO w Arabii Saudyjskiej - pokazują, w jaki sposób sektor turystyczny może promować rozwój społeczności sprzyjający włączeniu społecznemu poprzez podkreślanie praktycznych przykładów i studiów przypadków, które rządy mogą naśladować, aby chronić lokalną kulturę i środowisko naturalne, a jednocześnie wzmacniać pozycję społeczności lokalnych, zwłaszcza kobiet i młodzieży. Ramy są istotnym narzędziem, które należy wykorzystać w trakcie wspólnej pracy nad odbudową sektora turystycznego, aby był on bardziej zrównoważony, odporny i sprzyjał włączeniu społecznemu. - powiedział Ahmed Al Khateeb, minister turystyki Arabii Saudyjskiej i przewodniczący spotkania ministrów turystyki państw G-20.

Ramy obejmują zestaw konkretnych programów i inicjatyw opartych na czterech filarach działania - upodmiotowieniu, ochronie, dobrobycie i współpracy. Określają one ponadto kluczowe obszary pomiaru wpływu turystyki na społeczności zgodnie z Inicjatywą Pomiaru Zrównoważonej Turystyki, prowadzoną przez UNWTO.

Wśród zatwierdzonych podczas spotkania wytycznych G20 w sprawie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez turystykę znajduje się znaczenie umieszczenia turystyki w centrum polityki rozwoju na szczeblu międzynarodowym, krajowym i lokalnym. W wytycznych podkreśla się ponadto znaczenie rozwoju kapitału ludzkiego, rynków pracy sprzyjających integracji społecznej, odpowiedniej ochrony socjalnej oraz innowacji i przedsiębiorczości jako kluczowych czynników sprzyjających podróżom i turystyce jako sektorowi koncentrującemu się na człowieku, a także zwiększaniu upodmiotowienia kobiet i tworzeniu godnych miejsc pracy dla wszystkich.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
g-20 turystyka zrównoważony rozwój światowa organizacja turystyki
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję