TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska przedstawiła strategię rozwoju transportu

Komisja Europejska przedstawiła swoją strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności wraz z planem działania składającym się z 82 inicjatyw, który będzie ukierunkowywał prace w ciągu najbliższych czterech lat.


Strategia ta stanowi podstawę transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz zwiększenia odporności unijnego systemu transportu na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo systemowi transportu emisje zmniejszą się o 90 proc. do 2050 r.

Jeśli mamy osiągnąć nasze cele klimatyczne, emisje z sektora transportu muszą wykazywać wyraźną tendencję spadkową. Przyjęta dziś strategia doprowadzi do zmiany sposobu przemieszczania się ludzi i transportu towarów w Europie oraz ułatwi łączenie różnych rodzajów transportu w ramach jednej podróży. Wyznaczyliśmy ambitne cele dla całego systemu transportu, aby zapewnić zrównoważoną, inteligentną i odporną odbudowę po kryzysie związanym z COVID-19 - powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Transport, który zapewnia sieć połączeń między obywatelami i przedsiębiorstwami, jest istotny dla nas wszystkich. Technologie cyfrowe mogą zrewolucjonizować sposób, w jaki się przemieszczamy, dzięki czemu transport stanie się inteligentniejszy, wydajniejszy, a także bardziej przyjazny dla środowiska. Musimy stworzyć stabilne ramy, które ułatwią przedsiębiorstwom konieczne w nadchodzących dziesięcioleciach ekologiczne inwestycje. Dzięki wdrożeniu tej strategii stworzymy bardziej wydajny i odporny system transportu, który zmierza do ograniczenia emisji zgodnie z celami Europejskiego Zielonego Ładu - powiedziała unijna komisarz ds. transportu Adina Valean.

Etapy działań na rzecz inteligentnej i zrównoważonej przyszłości

Zdaniem KE, wszystkie rodzaje transportu muszą stać się bardziej zrównoważone, a ekologiczne alternatywy powszechnie dostępne. Należy też wprowadzić odpowiednie zachęty do wdrażania transformacji. Konkretnie zdefiniowane etapy pozwolą kierować europejski system transportu ku inteligentnej i zrównoważonej przyszłości:

do 2030 r.:

 • na europejskich drogach użytkowanych będzie co najmniej 30 mln bezemisyjnych samochodów
 • 100 europejskich miast będzie neutralnych dla klimatu
 • kolejowe przewozy ekspresowe w całej Europie podwoją się
 • planowane podróże zbiorowe o zasięgu poniżej 500 km powinny być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla
 • zautomatyzowany transport zostanie wprowadzony na dużą skalę
 • bezemisyjne statki morskie będą gotowe do wprowadzenia na rynek

do 2035 r.:
 • duże bezemisyjne samoloty będą gotowe do wprowadzenia na rynek

do 2050 r.:
 • prawie wszystkie samochody osobowe, furgonetki, autobusy, a także nowe pojazdy ciężarowe będą bezemisyjne
 • kolejowy ruch towarowy podwoi się
 • w pełni operacyjna stanie się multimodalna transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) na rzecz zrównoważonego i inteligentnego transportu z szybkimi połączeniami.


10 kluczowych obszarów działania na rzecz urzeczywistnienia wizji

Aby zrealizować zakładane cele, w strategii określono łącznie 82 inicjatywy w 10 kluczowych obszarach działania ("inicjatywy przewodnie"), z których każda obejmuje konkretne działania.

Zrównoważony

Zrównoważony transport oznacza w praktyce:
 • upowszechnienie bezemisyjnych pojazdów, statków i samolotów, odnawialnych źródeł energii, paliw niskoemisyjnych i powiązanej infrastruktury - na przykład poprzez zainstalowanie 3 mln publicznych punktów ładowania do 2030 r.
 • tworzenie zeroemisyjnych lotnisk i portów - na przykład poprzez nowe inicjatywy promujące zrównoważone paliwa lotnicze i morskie
 • działania na rzecz zdrowszego i bardziej zrównoważonego transportu międzymiastowego i miejskiego - na przykład poprzez podwojenie ekspresowych przewozów kolejowych i rozwój dodatkowej infrastruktury rowerowej w ciągu najbliższych 10 lat
 • wspieranie ekologicznego transportu towarowego - na przykład poprzez podwojenie kolejowego ruchu towarowego do 2050 r.
 • ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych i zapewnianie lepszych zachęt dla użytkowników - na przykład poprzez stosowanie kompleksowego zestawu środków mających na celu zapewnienie uczciwego i efektywnego systemu opłat w całym transporcie.


Inteligentny

Jak wskazuje Komisja Europejska, innowacje i cyfryzacja będą kształtować sposób przemieszczania się pasażerów i towarów w przyszłości, o ile stworzone zostaną odpowiednie warunki. Strategia przewiduje:
 • urzeczywistnienie multimodalnego, opartego na sieci i zautomatyzowanego transportu - na przykład poprzez umożliwienie pasażerom zakupu biletów na podróże multimodalne i zapewnienie możliwości płynnej zmiany rodzajów transportu w przewozie towarów
 • pobudzanie innowacji oraz wykorzystywania danych i sztucznej inteligencji na rzecz bardziej inteligentnego transportu - na przykład poprzez wspieranie wdrażania dronów i bezzałogowych statków powietrznych oraz dalsze działania na rzecz stworzenia europejskiej wspólnej przestrzeni danych dotyczących mobilności.


Odporny

Transport jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19, a wiele przedsiębiorstw w tym sektorze doświadcza ogromnych trudności operacyjnych i finansowych. Komisja zobowiązuje się zatem do:
 • wzmocnienia jednolitego rynku - na przykład poprzez intensyfikację wysiłków i inwestycji na rzecz ukończenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) do 2030 r. oraz wspieranie sektora transportu w skutecznej odbudowie dzięki zwiększonym inwestycjom, zarówno publicznym, jak i prywatnym, w modernizację flot we wszystkich rodzajach transportu
 • urzeczywistnienia sprawiedliwego transportu dostępnego dla wszystkich - na przykład przez zapewnienie, aby nowy transport był przystępny cenowo i dostępny we wszystkich regionach i dla wszystkich pasażerów, w tym pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się, jak również zwiększenie atrakcyjności sektora dla pracowników
 • zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony wszystkich rodzajów transportu, w tym poprzez zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych niemal do zera do 2050 r.
  Komisja Europejska podkreśla, że transport wnosi około 5 proc. unijnego PKB i zatrudnia ponad 10 mln osób w Europie, dlatego system transportu ma kluczowe znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw i globalnych łańcuchów dostaw.

  Poniżej europejska strategia rozwoju transportu.

  Możesz także pobrać plik: turinfo_20201211_com20200789.pdf
 • Komentarze

  (kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

  (akceptacja regulaminu)


  Tagi:
  komisja europejska europejski zielony ład transport przewoźnik unia europejska


  Komentarze:

  Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
    Akceptuję