TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Zimowe wyjazdy tańsze niż przed rokiem

Średnie ceny zimowych wyjazdów niższe niż przed rokiem. Jakie kierunki notowały największe wahania cen?


Przygotowane przez Instytut Badań Rynku Turystycznego Traveldata zestawienie obejmuje czwarte w tym roku porównanie cen dla wylotów w wysokim sezonie zimowym 2020/21 definiowanym jako trzeci pełny tydzień stycznia 2021 roku (18.01-24.01.2021), czyli pierwszy tydzień ferii szkolnych dla województwa mazowieckiego. Ceny zostały zebrane 12 listopada i porównane z cenami dla tego samego tygodnia z 5 listopada, a w porównaniach rok do roku z cenami z 14 listopada 2019 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami w okresie 18-24 stycznia 2021, średnie ceny spadły wobec poprzedniego tygodnia o 88 złotych, podczas gdy w poprzednich zestawieniach wzrosły o 61, spadły o 46 i wzrosły o 44 złote. Największe zniżki cen wystąpiły na Fuerteventurze - o średnio 310 złotych, a tylko niewiele mniejsze w Maroku i na Lanzarote - o 274 i 273 złote. Najistotniejsze tygodniowe wzrosty cen miały miejsce na Cyprze - o średnio 76 złotych oraz w Marsa Alam i na Malcie - o 45 i 21 złotych.

W analogicznym okresie przed rokiem i dwoma laty średnie ceny wycieczek spadły o odpowiednio 12 i 4 złote.

Zmiany cen wycieczek jakie miały miejsce w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach obrazuje załączona mapka, a ich przebieg w tym sezonie na najważniejszych kierunkach przedstawiony jest na zamieszczonym poniżej wykresie.


Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów w okresie pierwszego tygodnia ferii zimowych dla województwa mazowieckiego w latach 2020 (okres 10-16 lutego) i 2021 (okres 18-24 stycznia) pokazuje, że obecna średnia cena jest niższa wobec średniej ceny sprzed roku o 416 złotych, podczas gdy w poprzednich zestawieniach była ona niższa o 304, 292 i 326 złotych. Czwarty raz z rzędu największe obniżki w skali rocznej wykazały ceny wycieczek na hiszpańską wyspę Lanzarote - o średnio aż 1688 złotych (wycieczki sprzedaje tam TUI Poland), a bardzo znacznie staniały również wyjazdy do Maroka i na Maltę - o średnio 1191 i 763 złotych. Istotnie wzrosły średnie ceny wyjazdów na Cypr - o 448 złotych, a w znacznie już mniejszej skali do Marsa Alam - o średnio 80 złotych.

W tym samym okresie przed rokiem i dwoma laty notowano wzrosty cen rok do roku o odpowiednio 259 i 6 złotych.

W zakresie oddziaływania cen paliwa lotniczego (ponoszonych według cen z okresu przed wylotem lub wcześniejszych z uwzględnieniem ewentualnego zabezpieczenia) oraz sytuacji w zakresie kursów głównych walut, to w minionym tygodniu z punktu widzenia organizatorów sytuacja już po raz dwudziesty dziewiąty z rzędu była korzystniejsza niż miało to miejsce w tym samym okresie ubiegłego sezonu, a skala pozytywnych korzyści była tym razem dość duża.

Cena paliwa lotniczego wyniosła 1,74 zł/litr wobec 2,64 zł/litr przed rokiem, co oznacza roczny spadek o 33,8 procent, natomiast przed tygodniem cena była niższa o 34,1 procent, a przed dwoma o 32,6 procent. W relacji z amerykańskim dolarem i euro krajowa waluta w ostatnim tygodniu nadal była słabsza, ale w mniejszej skali niż poprzednio i w rocznym porównaniu dla uśrednionych rozliczeń turystycznych jej kurs był o ponad 3,3 procent niższy, podczas gdy przed tygodniem był słabszy o około 4,3 procent, a przed dwoma tygodniami o około 6,8 procent.

Sumaryczny wpływ wymienionych czynników na średnią zmianę kosztów cen wycieczek tym razem dość znacznie sprzyjał organizatorom, gdyż ich wpływ zawierał się w przedziale -70/-80 złotych, podczas gdy przed tygodniem i przed dwoma było to odpowiednio -35/-45 oraz -0/-10 złotych.
W drugiej połowie ostatniego tygodnia odnotowano znaczny wzrost cen ropy z około 38 do 43 dolarów za baryłkę, wywołany informacją o wysokiej skuteczności przygotowywanej szczepionki przeciw wirusowi Covid-19, który powinien się przełożyć na istotnie wyższy koszt paliwa już w kolejnym zestawieniu.

Należy też pamiętać, że oddziaływania zmian cen paliwa i walut na ceny wycieczek w zależności od touroperatora są mniej lub więcej opóźnione (m.in. przez kontrakty zabezpieczające i politykę marż), a ich skutki należy traktować w uśrednionych kategoriach docelowych (asymptotycznych).
Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.

Spośród dwóch najważniejszych kierunków zimowych (nie licząc egzotyki jako całości) zdecydowanie mniejsza roczna zniżka cen miała miejsce w Egipcie, gdzie ceny wobec cen z okresu ferii zimowych 2020 spadły o średnio 69 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie ich wzrost wyniósł średnio 177 złotych. Znacząco w skali roku obniżyły się ceny wycieczek do Hurghady i Synaju - o średnio 152 i 134 złote, a ceny wyjazdów do Marsa Alam wzrosły o średnio 80 złotych.

Na Wyspach Kanaryjskich spadek średnich cen rok do roku był znacznie większy i wyniósł przeciętnie 649 złotych, podczas gdy w poprzednim sezonie na tym kierunku ceny wzrosły o średnio 152 złote.

Spośród wysp na tym kierunku zdecydowanie największą roczną przecenę już czwarty raz z rzędu odnotowano na Lanzarote - o 1688 złotych, mniejsze, ale i tak bardzo znaczne na Gran Canarii i Teneryfie - o średnio 456 i 341 złotych, a najmniejszą na Fuerteventurze, gdzie średnie ceny pobytu spadły o 110 złotych.

Na mniej masowych kierunkach zdecydowanie największy spadek średnich cen wycieczek rok do roku odnotowano w Maroku - o 1191 złotych, mniejsze na Malcie, w Portugalii i na Tureckiej Riwierze - o odpowiednio 763, 529 i 218 złotych, zaś ceny pobytu na Cyprze wzrosły o średnio 448 złotych.

Z perspektywy dwóch sezonów liczonych łącznie na dwóch wiodących kierunkach zimowych stosunkowo nieduży wzrost średnich cen wycieczek odnotowano w Egipcie - o 106 złotych, zaś istotny ich spadek na kierunkach kanaryjskich - o 497 złotych. Na mniej licznie odwiedzanych kierunkach największe dwuletnie spadki cen pobytu odnotowano w Portugalii i Maroku - o 384 i 353 złote, nieco mniejsze na Malcie - o 287 złotych, zaś Cyprze i Tureckiej Riwierze ceny w tym ujęciu wzrosły o aż 975 oraz o skromne 24 złote.

Niskie ceny paliwa lotniczego w dużym stopniu przyczyniły się do znacznie niższych niż przed rokiem cen egzotyki, gdyż zwłaszcza przy dalekich przelotach jego ceny odgrywają bardzo istotną rolę. Ponownie w najmniejszym stopniu zniżki cen wyjazdów objęły najmniej odległą Kenię - o średnio 623 złote, a większy był ich spadek do bardziej oddalonych Dominikany i Meksyku - o 2218 i 2860 złotych.

Sytuacja epidemiczna w samych egzotycznych krajach docelowych jest zróżnicowana. Najmniej korzystna jest w Meksyku, w którym obecny tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 327 (przed dwoma tygodniami 294, rekord 380 w dniu 3 sierpnia), a także wysoki jest tam wskaźnik zgonów - w minionym tygodniu 25,5 (przed dwoma tygodniami 23,0, rekord 43,3 w dniu 28 czerwca). Na niekorzyść Meksyku przemawia też mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie ponad 7-krotnie mniejsza niż w Polsce.

Na Dominikanie, wskaźnik nowych zakażeń wzrósł w okresie ostatnich dwóch tygodni z 276 do 329 (rekord 970 w dniu 1 sierpnia), ale niski jest wskaźnik zgonów, który po dwóch kolejnych odczytach po 2,57 każdy obniżył się w ostatnim tygodniu do 1,93 (rekord 16,1 w dniu 3 września). Wiarygodności dodaje Dominikanie dość duża liczba przeprowadzanych testów, która jest tylko 2,5 razy mniejsza niż w Polsce.
Sytuacja epidemiczna w Kenii jest w wyraźnym trendzie pogarszania się. Tygodniowy wskaźnik nowych zakażeń wyniósł 138, podczas gdy przed dwoma tygodniami wynosił 118, a przed czterema 56 przypadki na milion. Wskaźnik zgonów również wykazał wzrost z 1,94 do 2,71, co oznacza dla tego kraju nowy najwyższy wskaźnik w całym okresie pandemii. Na niekorzyść Kenii przemawia też bardzo mała liczba przeprowadzanych testów, która jest relatywnie około 10-krotnie mniejsza niż w Polsce.

W czwartym tegorocznym zestawieniu zimowym w porównaniu z ubiegłym sezonem najbardziej spadły średnie ceny wycieczek oferowanych przez biuro TUI Poland - o około 790 złotych, zaś w nieco bardziej ograniczonej skali spadły ceny w biurach Exim Tours i Coral Travel - o około 510 i 420 złotych. W mniejszym stopniu obniżyły się wobec poprzedniego sezonu ceny oferowanych wycieczek w biurach ETI i Rainbow - o około 250 i 165 złotych, a jeszcze mniej wyniosły roczne zniżki w biurach Best Reisen i Sun & Fun - o około 125 i 90 złotych, natomiast u pozostałych organizatorów ceny były do 180 złotych wyższe niż przed rokiem.

W tym, co ma jednak dla turystów większe znaczenie, a zatem w bezwzględnym poziomie konkurencyjności bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 13 zimowych destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to - podobnie jak przed rokiem i przed tygodniem - pozycję lidera zajmowało biuro TUI Poland - 14 ofert (poprzednio też 14 ofert, przed rokiem 15, a przed dwoma 16 ofert), które wyprzedziło biura Coral Travel - 11 ofert (poprzednio 9 ofert, przed rokiem 2, a przed dwoma 7 ofert) oraz Itaka - 10 ofert (poprzednio 9 ofert, przed rokiem 7, a przed dwoma 13 ofert).

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowały biura Coral Travel - 8 ofert oraz Exim Tours - 3 oferty, zaś na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland - 8 ofert oraz Itaka - 7 ofert. W porównaniu z okresem sprzed roku biuro TUI Poland wzmocniło swoją pozycję w Egipcie i na Wyspach Kanaryjskich, Coral Travel w Egipcie, a Itaka na Wyspach Kanaryjskich.

Instytut Traveldata przedstawia tabelę z czołówką biur podróży, które w ostatnim tygodniu po przekrojowo najkorzystniejszych cenach oferowały klientom imprezy turystyczne. W tego typu zestawieniach zachowana jest ścisła porównywalność oferowanych kierunków, a zatem biuro X, które sprzedaje jedynie konkretny zestaw kierunków jest porównywane ofertowo tylko i wyłącznie z tymi właśnie kierunkami w pozostałych biurach.
Skład pierwszej piątki ponownie pozostał taki sam jak przed dwoma tygodniami, a zmianie uległa jedynie kolejność biur podróży na poszczególnych pozycjach. Na pozycji lidera dzięki znaczącej obniżce cen wycieczek umocniło się biuro Coral Travel - poprzednio zajmowało ją ex aequo z biurem TUI Poland, które teraz przesunęło się na pozycję trzecią. Z pozycji piątej na drugą, wskutek największej zniżki cen wśród wszystkich organizatorów, awansowało biuro Oasis, a z pozycji trzeciej na piątą przesunęło się biuro Exim Tours, które w ostatnim tygodniu dokonało niewielkiej zwyżki cen oferowanych wyjazdów.Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
zima wyjazd turystyka traveldata tui oasis
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję