TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie pierwszego, zgłoszonego programu pomocowego

Komisja Europejska uznała, że duński program pomocy w wysokości 91 mln DKK (12 mln EUR), mający na celu zrekompensowanie organizatorom szkód poniesionych w związku z odwołaniem imprez masowych, z powodu epidemii Covid-19, jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.


Jest to pierwszy i jedyny dotychczas zgłoszony Komisji przez państwo członkowskie środek pomocy państwa w związku z wybuchem epidemii COVID-19. Komisja zatwierdziła program zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Danii.

Komisja jest gotowa do współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi w celu zagwarantowania, że ewentualne krajowe środki wsparcia mające na celu walkę z ogniskiem wirusa Covid-19 mogą zostać wprowadzone w odpowiednim czasie, zgodnie z przepisami UE. W tym celu Komisja ustanowiła specjalny punkt kontaktowy dla państw członkowskich, aby zapewnić im wskazówki dotyczące możliwości wynikających z przepisów UE.

Dzięki programowi, Dania zrekompensuje organizatorom imprez odwołanych z powodu wybuchu epidemii Covid-19 poniesione straty. Jest to pierwszy środek pomocy państwa zgłoszony nam przez państwo członkowskie w związku z wybuchem epidemii Covid-19. Jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić jak najszybsze i jak najskuteczniejsze wdrożenie ewentualnych krajowych środków wsparcia w celu zwalczania epidemii wirusa, zgodnie z przepisami UE - powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej, Margrethe Vestager.

W dniu 11 marca 2020 r. Dania powiadomiła Komisję o zamiarze ustanowienia programu pomocy w wysokości 91 mln DKK (12 mln EUR) w celu zrekompensowania organizatorom imprez masowych lub które były skierowane do określonych grup ryzyka, takich jak osoby starsze lub szczególnie narażone, niezależnie od liczby uczestników, które musiały zostać odwołane lub przełożone z powodu wybuchu epidemii COVID-19. W ramach systemu organizatorzy byliby uprawnieni do otrzymania rekompensaty za straty poniesione w wyniku odwołania lub przełożenia wydarzeń, na które na przykład bilety zostały już sprzedane.

Komisja oceniła środek na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa przyznanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania określonym przedsiębiorstwom lub określonym sektorom (w formie programów) szkód spowodowanych bezpośrednio przez zdarzenia nadzwyczajne.

Komisja uważa, że epidemia Covid-19 kwalifikuje się jako zdarzenie nadzwyczajne, ponieważ jest to zdarzenie nadzwyczajne, nieprzewidywalne i mające znaczące skutki gospodarcze. W związku z tym uzasadnione są nadzwyczajne interwencje państw członkowskich mające na celu zrekompensowanie szkód związanych z ogniskiem choroby.

Komisja stwierdziła, że duński program pomocy zrekompensuje szkody, które są bezpośrednio związane z ogniskiem choroby Covid-19. W tym względzie program przyczyni się do zaradzenia szkodom gospodarczym spowodowanym przez wirus Covid-19 w Danii. Komisja stwierdziła również, że środek jest proporcjonalny, ponieważ przewidywana rekompensata nie przekracza kwoty niezbędnej do naprawienia szkód.

Komisja stwierdziła zatem, że program jest zgodny z przepisami UE dotyczącymi pomocy państwa, ponieważ przyczyni się do złagodzenia negatywnych skutków wirusa Covid-19 dla duńskich przedsiębiorstw, nie zakłócając nadmiernie konkurencji na rynku wewnętrznym.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska pomoc koronawirus event impreza masowa


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję