TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

GUS: 1,7 mln turystów spędziło wakacje nad Bałtykiem

W lipcu i sierpniu 2021 roku w turystycznych obiektach noclegowych zlokalizowanych na obszarach nadmorskich przebywało 1,7 mln turystów, którzy skorzystali z 8,6 mln noclegów. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku liczba turystów była większa o 13,5%, zaś liczba udzielonych noclegów - o 18,3% - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.


Jak podaje GUS, do obszarów nadmorskich, zgodnie z metodologią Eurostatu, zalicza się w Polsce łącznie 55 gmin położonych w województwach: pomorskim (26), warmińsko-mazurskim (6) oraz zachodniopomorskim (23). Są to gminy usytuowane nad Morzem Bałtyckim lub pozostające w bliskiej odległości od morza. Obejmują one obszar stanowiący 2,5% powierzchni Polski (7,9 tys. km2) i zamieszkuje je 4,1% ludności kraju (1,6 mln osób).

Według stanu na koniec lipca 2021 r. na obszarach nadmorskich prowadziły działalność 2 342 turystyczne obiekty noclegowe, tj. prawie 1/4 wszystkich obiektów w Polsce. Zdecydowana większość z nich (prawie 70%) prowadziła działalność o charakterze sezonowym (w kraju odsetek obiektów sezonowych wyniósł niecałe 30%). Funkcjonowała tu prawie połowa ośrodków wczasowych prowadzących działalność w kraju, a także 44% pokoi gościnnych, 42% zespołów domków turystycznych, 37% ośrodków kolonijnych oraz 31% kempingów.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego,w porównaniu z poprzednim rokiem liczba obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich zmniejszyła się o 160, tj. o 6,4%. Spadki odnotowano w większości rodzajów obiektów oprócz hoteli, moteli, szkolnych schronisk młodzieżowych, hosteli oraz zakładów uzdrowiskowych, gdzie zaobserwowano niewielkie wzrosty. Struktura bazy noclegowej na obszarach nadmorskich różni się zasadniczo od struktury obiektów ogółem w Polsce. Przeważają pokoje gościnne - w końcu lipca br. było ich 876 i stanowiły one 37,4% ogółu obiektów na tych obszarach. Liczne były ośrodki wczasowe -456 (19,5%) oraz zespoły domków turystycznych - 221 (9,4%). Hotele stanowiły 10,1% turystycznych obiektów noclegowych na obszarach nadmorskich (w Polsce 25,4%).

W końcu lipca 2021 r. turystyczne obiekty noclegowe położone w gminach nadmorskich dysponowały 217,1 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło 27,7% wszystkich miejsc w obiektach noclegowych w Polsce i było to o 1,3 tys. mniej niż przed rokiem (tj. o 0,6%). Jednak nie we wszystkich rodzajach obiektów noclegowych odnotowano spadek liczby miejsc - w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wzrosła liczba miejsc m.in. w hotelach (o 3,4 tys.), zakładach uzdrowiskowych (o 0,9 tys.) oraz zespołach domków turystycznych (o 0,6 tys.).I

Największą liczbę miejsc noclegowych oferowały ośrodki wczasowe - 72,3 tys., tj. 33,3% ogółu miejsc na tym terenie. Hotele posiadały 38,7 tys. (tj. 17,8%) miejsc przygotowanych dla turystów, natomiast pokoje gościnne - 22,8 tys. (10,5%). Wśród pozostałych rodzajów obiektów 15,1 tys. miejsc noclegowych było dostępnych dla turystów w zespołach domków turystycznych, a 13,2 tys. w zakładach uzdrowiskowych.

Obiekty na obszarach nadmorskich były większe niż przeciętnie w Polsce. Jeden obiekt funkcjonujący na obszarach nadmorskich posiadał średnio 93 miejsca (w kraju 79 miejsc). W 2021 r. wskaźnik gęstości bazy noclegowej na obszarach nadmorskich wyniósł 27 miejsc na 1 km2 powierzchni (w kraju - niecałe 3).

Jak podaje GUS, w okresie wakacyjnym (tzn. w lipcu i sierpniu) 2021 r. w obiektach zlokalizowanych w gminach nadmorskich przebywało 1,7 mln turystów (880,4 tys. - w lipcu i 857,6 tys. - w sierpniu), czyli 23,3% nocujących w tym okresie w obiektach turystycznych na terenie całego kraju (w analogicznym okresie 2020 r. odsetek ten wyniósł 25,9%). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. liczba turystów korzystających z noclegów w lipcu i sierpniu br. była wyższa o 206 tys., tj. o 13,5% (w lipcu o 26,0%, a w sierpniu o 2,9%).

Prawie 1/3 turystów (544,0 tys.) przebywających na obszarach nadmorskich skorzystała z noclegów w hotelach. Duża liczba turystów wybrała także pobyt w ośrodkach wczasowych - 418,4 tys. (24,1%) oraz w pokojach gościnnych - 165,3 tys. (9,5%).

Wśród ogółu korzystających z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych 88,2% (1,5 mln) stanowili turyści krajowi, a 11,8% (0,2 mln) turyści zagraniczni. W odniesieniu do analogicznego okresu 2020 r. liczba turystów krajowych była wyższa o 15,0%, natomiast liczba turystów zagranicznych o 2,9%.

W lipcu i sierpniu 2021 r., podobnie jak w latach poprzednich, wśród turystów zagranicznych przebywających na terenach nadmorskich przeważali goście z Niemiec. W tym okresie przyjechało ich 147,9 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. było ich mniej o 11,0 tys. Również ich udział w ogólnej liczbie turystów zagranicznych był niższy niż przed rokiem i wyniósł 72,3% - w analogicznym okresie 2020 r. stanowili oni 79,9% ogółu turystów zagranicznych. Udział gości z pozostałych krajów nie przekraczał 5%; najwięcej osób przyjechało z Czech (8,5 tys.), Szwecji (6,1 tys.) oraz Norwegii (5,2 tys.). Stanowili oni odpowiednio 4,2%, 3,0% i 2,5% ogółu turystów zagranicznych korzystających z noclegów na terenach nadmorskich.

GUS podał, że turyści przebywający na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu br. skorzystali łącznie z 8,6 mln noclegów, co stanowiło 34,9% wszystkich noclegów udzielonych w tym okresie w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce. W analogicznym okresie ub. r. udział ten był wyższy o 2,0 p.proc.

W bieżącym roku nieco więcej noclegów udzielono turystom w sierpniu (4 mln 332 tys.), niż w lipcu (4 mln 292 tys.). W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. łączna liczba noclegów udzielonych w lipcu i sierpniu br. była wyższa o 18,3% (tj. o 1,3 mln) - w lipcu o 28,5% (o 1,0 mln), a w sierpniu o 9,6% (o 0,4 mln).

Turyści podczas wakacyjnych wyjazdów na obszarach nadmorskich korzystali przeciętnie z blisko 5 noclegów, podczas gdy średnia długość pobytu turystycznego w Polsce w tym samym okresie wyniosła nieco ponad 3 noclegi.

W okresie lipiec-sierpień 2021 r. turystom krajowym udzielono 7,8 mln noclegów (o 20,4% więcej w porównaniu z lipcem i sierpniem ub. r.). Stanowiły one 90,2% ogółu noclegów udzielonych w tym okresie na obszarach nadmorskich oraz 34,6% ogólnej liczby noclegów udzielonych turystom krajowym w tym samym okresie w Polsce. Turyści zagraniczni skorzystali łącznie z 842,3 tys. noclegów i było to o 1,3% więcej niż w poprzednim roku. Najwięcej noclegów udzielono turystom z krajów sąsiadujących z Polską, tj. z Niemiec (666,1 tys. - 79,1% noclegów turystów zagranicznych), z Czech (29,5 tys. - 3,5%) oraz z Ukrainy (18,4 tys. - 2,2%).

W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) 2021 r. miejsca w turystycznych obiektach noclegowych położonych w gminach nadmorskich są zwykle lepiej wykorzystywane niż na pozostałych obszarach kraju. W lipcu br. stopień wykorzystania miejsc noclegowych na obszarach nadmorskich wyniósł 64,0%, a w sierpniu - 64,4%, podczas gdy średnio dla całego kraju było to odpowiednio 49,9% i 52,4%. Podobną sytuację odnotowano w analogicznych miesiącach poprzedniego roku, kiedy to wskaźnik dla obszarów nadmorskich przyjmował wartości wyższe niż dla kraju - w lipcu odpowiednio 49,6% i 38,3%, a w sierpniu 58,5% i 44,5%

Na obszarach nadmorskich w lipcu i sierpniu br. najwięcej noclegów udzielono w obiektach zlokalizowanych w Kołobrzegu - 876,7 tys., co stanowiło 1/10 wszystkich noclegów udzielonych na tym obszarze. Skorzystało z nich ponad 153 tys. turystów. Oznacza to, że w czasie dwóch miesięcy wakacyjnych na 100 mieszkańców miasta przypadało 334 turystów korzystających z bazy noclegowej i 1 909 noclegów.

Duży ruch turystyczny odnotowano także w Gdańsku, gdzie w okresie lipiec-sierpień br. z niemal 794 tys. noclegów skorzystało 260 tys. turystów. Na 100 mieszkańców tego miasta przypadało 55 turystów oraz 169 noclegów.

W czterech gminach nadmorskich liczba noclegów udzielonych turystom mieściła się w przedziale od 400 tys. do 700 tys. Były to gminy: Rewal - 686,3 tys. udzielonych noclegów, Mielno - 664,1 tys., Władysławowo - 562,8 tys. oraz Świnoujście - 492,7 tys.

Po ponad 300 tys. udzielonych noclegów odnotowano w turystycznych obiektach noclegowych na terenie gmin: Kołobrzeg - gm. wiejska (381,1 tys.), Łeba (375,0 tys.), Ustronie Morskie (370,4 tys.) oraz Dziwnów (354,8 tys.). Łącznie w wymienionych 10 gminach skoncentrowane było ponad 60% ruchu turystycznego z obszarów nadmorskich, zarówno pod względem liczby turystów korzystających z bazy noclegowej, jak i liczby udzielonych noclegów - informuje Główny Urząd Statystyczny.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Główny urząd statystyczny bałtyk Kołobrzeg Gdańsk Mielno
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję