TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Do Sejmu trafił projekt ustawy pomocowej dla turystyki

Do prac sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma wprowadzić rozwiązania mające pomóc przedsiębiorcom turystycznym.


Projekt przewiduje m.in. powołanie, w ramach TFG, turystycznego fundusz zwrotów, z którego miałyby być skredytowane zwroty zaliczek za imprezy odwołane z powodu epidemii COVID-19, funduszu pomocowego, na wypadek kolejnych, nieprzewidzianych sytuacji, w jakich może się znaleźć branża turystyczna, zwolnienia ze składek na ZUS dla części przedsiębiorców turystycznych, oraz postojowego o których na początku lipca przedstawiciele branży turystycznej dyskutowali z kierownictwem ministerstwa rozwoju - Przedstawiciele branży dyskutowali z wicepremier Emilewicz o pomocy dla turystyki

Turystyczny Fundusz Pomocowy, ma stanowić wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami, ze środków zgromadzonych na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego zapewnione będą touroperatorom, wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności potwierdzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych.

Warunkiem wypłaty środków na zwrot zaliczek będzie dokonanie przez organizatora wpłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz nowo tworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego (który będzie miał na celu udzielanie pożyczek na zwroty wpłat klientów w nadzwyczajnych i nieuniknionych okolicznościach), w terminie 7dni od złożenia wniosku.

Dodatkowo organizator turystyki będzie zobligowany do dokonania opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem, pomniejszonej o wcześniejszą kwotę wpłaty w wysokości 7,5%, na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w ciągu 6 lat dokona zwrotu tych kwot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 lub budżetu państwa. Podróżny, na rzecz którego ma zostać dokona wypłata, o którą ubiega się organizator turystyki, także będzie składał do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tego Funduszu wniosek o wypłatę na jego rzecz środków. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny otrzymaniu wniosków, organizatora turystyki oraz podróżnego i po potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności danych zawartych w tych wnioskach, w terminie 30 dni otrzymania późniejszego z wniosków będzie dokonywać weryfikacji wniosku.

Postojowym mieliby zostać objęci przedsiębiorcy z następującymi kodami klasyfikacji PKD:49.39.Z (transport lądowy), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń), 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa). Świadczenie postojowe dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą to według obowiązujących przepisów jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) albo 1300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT).

Ze zwolnienia ze składek ZUS mieliby skorzystać przedsiębiorcy z grup 49.39.Z (transport lądowy), 79.11.A (agenci turystyczni), 79.90.A (piloci i przewodnicy), 82.30.Z (organizacja targów, wystaw i kongresów), 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach), 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń), 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa), 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń).

Po kilku miesiącach po przyjęciu pierwszych regulacji oraz po pierwszych zebranych danych statystycznych można wnosić, że kryzys w branży oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego. Analizy te zmuszają do podjęcia działań, które przy pełnym poszanowaniu praw wszystkich uczestników ruchu turystycznego, wzmocnią pierwotnie zakładaną pomocv skierowaną do przedstawicieli zawodów branżowych tj. artystów, twórców, organizatorów turystyki, agentów turystycznych, pilotów i przewodników, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że w zawodach tych często wykonywana praca ma charakter sezonowy. Wobec powyższego istnieje potrzeba wprowadzenia dalszych, szczególnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym powyższej sytuacji. Konieczne stało się opracowanie pakietu osłonowego dla firm, zapobiegającego zwłaszcza utracie płynności w ramach prowadzonych przez nie działalności. - można przeczytać w uzasadnieniu projektu ustawy.

Poniżej projekt nowelizacji ustawy.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20200814_9-020-230-2020.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
pomoc covid19 turystyka ustawa sejm


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję