TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Przyspieszony o godzinę lot należy uznać za odwołany

Przyspieszony o godzinę lot należy uznać za odwołany - uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku rezerwacji konkretnego lotu prawo do odszkodowania może przysługiwać względem obsługującego przewoźnika lotniczego nawet wówczas, gdy rezerwacja nie została mu przekazana


Przed Landesgericht Korneuburg (sądem okręgowym w Korneuburgu, Austria) i Landgericht Düsseldorf (sądem krajowym w Düsseldorfie, Niemcy) zawisły spory pomiędzy pasażerami lotniczymi oraz przedsiębiorstwami Airhelp i flighright a szeregiem linii lotniczych, a mianowicie Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines i Laudamotion w przedmiocie odszkodowania na rzecz pasażerów zasadniczo ze względu na przyśpieszenie ich lotu.

Obydwa sądy zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o sprecyzowanie pod wieloma aspektami warunków, na jakich pasażerowie lotniczy mogą powoływać się na prawa przewidziane w rozporządzeniu nr 261/20041, a w szczególności na prawo do odszkodowania (w kwocie, w zależności od odległości 250, 400 lub 600 EUR) w przypadku odwołania lub dużego opóźnienia.

W wyrokach Trybunał Sprawiedliwości sprecyzował te warunki w następujący sposób:

 • Lot należy uznać za "odwołany", gdy obsługujący przewoźnik lotniczy przyśpiesza go o ponad godzinę

  W tym przypadku przyśpieszenie lotu należy bowiem uznać za znaczne, jako że może spowodować poważne niedogodności dla pasażerów z tych samych powodów co opóźnienie lotu. W wyniku tego rodzaju przyśpieszenia pasażerowie tracą możliwość swobodnego dysponowania własnym czasem oraz zorganizowania podróży lub pobytu zgodnie ze swoimi oczekiwaniami. Pasażer może być w szczególności zmuszony do dostosowania się w znaczący sposób do nowej godziny odlotu, aby móc skorzystać z danego lotu, względnie pomimo podjęcia wszelkich wymaganych środków ostrożności może nawet nie być w stanie stawić się na lot.

  Ponadto, w przypadku znacznego przyśpieszenia lotu dającego prawo do odszkodowania (co zakłada w szczególności spóźnione powiadomienie o przyśpieszeniu), obsługujący przewoźnik lotniczy powinien zawsze wypłacić pełną kwotę (a więc, w zależności od odległości, 250, 400 lub 600 EUR). Nie ma on możliwości obniżenia o 50% ewentualnie podlegającego zapłacie odszkodowania z tego względu, że zaproponował pasażerowi zmianę planu podróży umożliwiającą mu dotarcie do miejsca docelowego bez opóźnienia.

  Jednocześnie informacja o przyśpieszeniu lotu przekazana pasażerowi przed rozpoczęciem podróży może stanowić "ofertę zmiany planu podróży".
 • Pasażer, który dokonał rezerwacji lotu dysponuje "potwierdzoną rezerwacją" (co stanowi niezbędny warunek skorzystania z praw przewidzianych w tym rozporządzeniu), nie tylko wówczas, gdy posiada bilet, lecz również wówczas, gdy organizator wycieczek, z którym pasażer jest związany umową przekazał mu inny dowód, który zawiera przyrzeczenie przewozu tego pasażera określonym lotem, zidentyfikowanym poprzez wskazanie miejsca i czasu odlotu i przylotu oraz numeru lotu.

  Nie jest w tym względzie istotne, czy organizator wycieczek otrzymał od danego przewoźnika lotniczego potwierdzenie czasu odlotu i przylotu dotyczących tego lotu. Nie można bowiem wymagać od pasażera lotniczego, aby uzyskał informacje dotyczące stosunków między organizatorem wycieczek a przewoźnikiem lotniczym.
 • Ponadto, przewoźnik lotniczy może zostać uznany za "obsługującego przewoźnika lotniczego" (wobec którego można głównie dochodzić praw przewidzianych w rozporządzeniu) w odniesieniu do danego pasażera, gdy ów pasażer zawarł umowę z organizatorem wycieczek na konkretny lot obsługiwany przez tego przewoźnika lotniczego, przy czym przewoźnik lotniczy nie potwierdził rozkładu godzin lotu ani organizator wycieczek nie dokonał rezerwacji dla tego pasażera u owego przewoźnika lotniczego.

  W przypadku gdy obsługujący przewoźnik lotniczy byłby zobowiązany do wypłaty pasażerom odszkodowania na podstawie rozporządzenia z powodu zachowania organizatora wycieczek, przewoźnik ten ma możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody od organizatora wycieczek.
 • "Planowy czas przylotu" danego lotu, który należy wziąć pod uwagę w ramach badania celem ustalenia, czy nastąpiło znaczne przyśpieszenie lub opóźnienie lotu mogące skutkować powstaniem prawa do odszkodowania, może wynikać z innych dowodów niż bilet, które zostały przekazane pasażerowi przez organizatora wycieczek.
 • W przypadku odmowy przyjęcia na pokład lub odwołania obsługujący przewoźnik lotniczy ma obowiązek poinformowania pasażera lotniczego o dokładnej nazwie i adresie przedsiębiorstwa, od którego może on dochodzić odszkodowania, oraz, w danym przypadku, wskazania dokumentów, które powinien on załączyć do swojego żądania w przedmiocie odszkodowania, przy czym nie jest on zobowiązany do poinformowania pasażera lotniczego o dokładnej kwocie odszkodowania, które ten pasażer może ewentualnie uzyskać.
 • Oceny spełnienia obowiązku poinformowania pasażera w odpowiednim czasie o odwołaniu lotu należy dokonywać wyłącznie w świetle rozporządzenia nr 261/2004, a nie w świetle dyrektywy 2000/313.
 • Należy uznać, że pasażer lotniczy, który dokonał rezerwacji lotu poprzez pośrednika, nie został poinformowany o odwołaniu tego lotu, nawet jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy przekazał informację o tym odwołaniu owemu pośrednikowi (tego rodzaju jak platforma elektroniczna), przez którego z danym pasażerem została zawarta umowa przewozu lotniczego, co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu, gdy pośrednik ten nie poinformował pasażera o owym odwołaniu w wymaganym terminie, a pasażer nie upoważnił tego pośrednika w sposób wyraźny do odbioru informacji przekazanej przez owego obsługującego przewoźnika lotniczego.
 • Wreszcie, lotu nie uznaje się za "odwołany", jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy przekłada godzinę odlotu o mniej niż trzy godziny, nie dokonując innych modyfikacji tego lotu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Trybunał sprawiedliwości unii europejskiej przyspieszony lot Azurair Corendon Airlines Eurowings Austrian Airlines Laudamotion
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję