TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Kontrole na granicach UE będą szybsze?

Parlament poparł wspólny elektroniczny system służący przyspieszeniu kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i rejestracji wszystkich podróżnych spoza UE.


Nowy system wjazdu/wyjazdu (EES) będzie rejestrował informacje o obywatelach państw trzecich, takie jak imię i nazwisko, dokument podróży, odciski palców, obraz twarzy, data i miejsce wjazdu, wyjazdu lub odmowy wjazdu na obszar Schengen. Rejestracja dotyczyć będzie zarówno obywateli państw potrzebujących wizy wjazdowej do UE jak i tych wyłączonych z obowiązku wizowego, przekraczających zewnętrzne granice strefy Schengen. System EES ma ułatwić sprawdzanie, czy nie przekroczono dozwolonego czasu pobytu, na krótki termin - 90 dni w 180-dniowym okresie.

System ten zastąpi stemple w paszporcie i skróci czas przekraczania granicy, jednocześnie ułatwi wykrycie osób przekraczających dozwolony czas pobytu oraz sfałszowanych dokumentów lub oszustw dotyczących tożsamości.

Przechowywanie danych

  • Dane będą przechowywane przez trzy lata, a w przypadku osób przedłużających pobyt przez pięć lat;
  • Dane przechowywane przez EES mogą zostać udostępnione w celu w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom kryminalnym, ich wykrywania lub ścigania.

Dostęp do danych

Nowy system będzie rejestrował różne dane i dzielił się informacjami z punktami kontroli granic zewnętrznych, aby powstrzymać nielegalny wjazd i rejestrować przypadki przedłużenia pobytu.
  • Informacje przechowywane w nowym systemie będą dostępne dla władz odpowiedzialnych za kontrolę granic oraz wydawanie wiz
  • Europol również będzie miał dostęp do danych
  • Władze krajowe odpowiedzialne za politykę azylową nie będą miały dostępu do danych

Bułgaria i Rumunia są częścią EES

EES będzie obsługiwany przez państwa członkowskie, które w pełni stosują przepisy strefy Schengen lub państwa niestosujące w pełni tych przepisów, ale które zakończyły ewaluację Schengen i posiadają pasywny dostęp do Systemu informacji wizowej (VIS)

Projekt przepisów, uzgodnionych już nieformalnie z państwami członkowskimi, został przyjęty 477 głosami za, przy 139 głosach przeciw oraz 50 wstrzymujących się od głosu. EES ma zacząć funkcjonować w 2020 r.

Dzięki możliwościom rozpoznawania twarzy i czterech odcisków palców w uzupełnieniu do danych alfanumerycznych i po ich zintegrowaniu w ramach jednego systemu, możemy zapobiec wielokrotnemu fałszowaniu dokumentów podróży. Jedną z metod jest uzyskanie dostępu do tych danych przez krajowe władze i organy bezpieczeństwa, a dzięki ich szybkiemu porównywaniu z innymi informacjami, ostrzeżenia mogą być sprawnie wydawane. Łatwiej będzie zapobiegać takim zdarzeniom jak atak na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, po którym okazało się, że ten terrorysta korzystał z 15 różnych tożsamości. Dzięki nowemu systemowi wjazdu/wyjazdy będzie to niemożliwe, a przynajmniej bardzo trudne - wyjaśnia sprawozdawca Agustín Díaz De Mera García Consuegra.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
kontrola granica unia europejska strefa schengen paszport parlament europejski
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję